• Viete, že

    • … deti, ktoré čítajú, majú lepšie výsledky v škole?
     … ak sa číta dieťaťu nahlas, pomáha to zvyšovať sebadôveru dieťaťa a jeho schopnosť čítať?
     … ak si dieťa píše denník, pomáha to k tomu, aby sa z neho stal lepší pisateľ a čitateľ?
     … povoliť dieťaťu, aby si čítalo v posteli dáva základ dobrému zvyku?
     … deti si rady prečítajú samy knižku, ktorú im niekto predtým čítal nahlas?

      

     V priebehu druhého ročníka sa čítanie a písanie u žiakov zlepšuje. Ak však zlepšenie čítania a písania nenastáva, môže ísť o poruchy učenia. Bližšie špecifikovanie porúch učenia nájdete na webovej stránke: predys