• Viete, že

    • … deti, ktoré čítajú, majú lepšie výsledky v škole?
     … ak sa číta dieťaťu nahlas, pomáha to zvyšovať sebadôveru dieťaťa a jeho schopnosť čítať?
     … ak si dieťa píše denník, pomáha to k tomu, aby sa z neho stal lepší pisateľ a čitateľ?
     … povoliť dieťaťu, aby si čítalo v posteli dáva základ dobrému zvyku?
     … deti si rady prečítajú samy knižku, ktorú im niekto predtým čítal nahlas?

      

     V priebehu druhého ročníka sa čítanie a písanie u žiakov zlepšuje. Ak však zlepšenie čítania a písania nenastáva, môže ísť o poruchy učenia. Bližšie špecifikovanie porúch učenia nájdete na webovej stránke: predys

  • Kontakty

   • Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica
   • 6zs@povazska-bystrica.sk
   • 042 4261286
   • SNP 1484/143, 017 07 Považská Bystrica Slovakia
   • Riaditeľ školy: PaedDr. Jana Brigantová, 042 4261286, 0903 261 286
   • Zástupca riaditeľa: Mgr. Martina Pavlíková, zástupca riaditeľa pre I. stupeň, Mgr. Lenka Švecová, zástupca riaditeľa pre II. stupeň, 042 4261287
   • Vedúca školskej jedálne: Antónia Miščíková, 042 4362240
   • Ekonomický úsek a PAM: Ing. Veronika Kupčíková, Jana Uríková, 042 4261288
  • Prihlásenie