• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Školský logopéd

   • Úväzok:
    2 hodiny týždenne
    Dátum nástupu:
    2.9.2019
   • Požiadavky:
    Požiadavky:Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
  • Učiteľ Matematiky

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    2.9.2020
   • Požiadavky:
    Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
    Mzda: podľa tabuľky platových taríf pre pedagogických zamestnancov - http://www.minedu.sk/data/att/14029.pdf
  • Pedagogický asistent

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    2.9.2020
   • Požiadavky:
    Požiadavky:Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
    Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - účinná od 15.1.2020
    Mzda: podľa tabuľky platových taríf pre pedagogických zamestnancov - http://www.minedu.sk/data/att/14029.pdf
    Pracovná zmluva je viazaná na podmienky projektu na dobu do 31.8.2022.
  • Psychológ, školský psychológ

   • Úväzok:
    50-75%
    Dátum nástupu:
    2.9.2020
   • Požiadavky:
    Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
    Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - účinná od 15.1.2020
    Mzda: podľa tabuľky platových taríf pre pedagogických zamestnancov - http://www.minedu.sk/data/att/14029.pdf
    Pracovná zmluva je viazaná na podmienky projektu na dobu do 31.8.2022.
  • Školský špeciálny pedagóg

   • Úväzok:
    50-75%
    Dátum nástupu:
    2.9.2020
   • Požiadavky:
    Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
    Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - účinná od 15.1.2020
    Mzda: podľa tabuľky platových taríf pre pedagogických zamestnancov - http://www.minedu.sk/data/att/14029.pdf
    Pracovná zmluva je viazaná na podmienky projektu na dobu do 31.8.2022.
  • Učiteľ anglického jazyka

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.9.2021
   • Požiadavky:
    Požiadavky:Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
    Mzda: podľa tabuľky platových taríf pre pedagogických zamestnancov - http://www.minedu.sk/data/att/14029.pdf
  • pomocná sila do ŠJ

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.6.2021
   • Požiadavky:
    zdravotný preukaz a Osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
  • ekonóm

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.9.2021
   • Požiadavky:
    Vzdelanie ekonomického smeru, prax v odbore. Uchádzači, ktorí splnia podmienky - kvalifikačné predpoklady, budú pozvaní na osobný pohovor. Riaditeľstvo školy bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov