• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Učiteľka pre 1.stupeň

   • Úväzok:
    100 %
    Dátum nástupu:
    2.9.2019
   • Požiadavky:
    Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
    Mzda: podľa tabuľky platových taríf pre pedagogických zamestnancov - http://www.minedu.sk/data/att/14029.pdf
    Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 21.5.2019
  • Učiteľka slovenského, anglického a nemeckého jazyka

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    2.9.2019
   • Požiadavky:
    Požiadavky:Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
    Mzda: podľa tabuľky platových taríf pre pedagogických zamestnancov - http://www.minedu.sk/data/att/14029.pdf
    Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 21.5.2019
  • Školský logopéd

   • Úväzok:
    2 hodiny týždenne
    Dátum nástupu:
    2.9.2019
   • Požiadavky:
    Požiadavky:Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.