• Dobrovoľníci pomáhajú v čase prázdnin

          • Kým si žiaci užívajú prázdniny, v škole sa stále niečo deje. I v tomto prázdninovom čase nám dobrovoľníci z firmy DRB Dongil Rubber Belt Slovakia v Považskej Bystrici pomáhali so skrášľovaním a zveľaďovaním školského prostredia. Aj vďaka ich pomoci sa môžete v septembri tešiť na vizuálne zmeny na chodbách i v triedach. Ďakujeme :-)