• Knižnica u štvrtákov

     • Rozvoj čitateľskej gramotnosti - "Tvoríme si vlastnú knižnicu"

     • Naspäť na šestke

     • Našu školu navštívila riaditeľka SADA, Slovenskej antidopingovej agentúry PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD. Sme radi, že sme mohli na pôde školy prijať ďalšiu zaujímavú návštevu. Tá bola v ročníkoch 1. – 4. žiačkou našej školy, potom prestúpila na inú školu, ktorá sa venuje atletike.

      Zorganizovať toto zaujímavé podujatie nám pomohol náš bývalý žiak Rasťo Konečný zo Slovenského zväzu ľadového hokeja. Stretnutie sme pripravili spoločne s HK´95 Považská Bystrica. To, že v klube neberú na ľahko ani túto tému, prezentovali tréneri, ktorí prišli na stretnutie. Chlapci sa mohli oboznámiť s mnohými novinkami, zaujímavosťami a reálnymi skúsenosťami pracovníkov Slovenskej antidopingovej agentúry. Myslím si, že na niektoré veci asi zmenili alebo si upravili názor. 

     • Projektové vyučovanie na hodinách vlastivedy

     • V štvrtom ročníku sa žiaci učia o svojom rodisku Slovenskej republike. Učia sa o svojom okolí v ktorom žijú, o turistických či chránených územiach. V encyklopédiách i na internete sme si zisťovali údaje o zvieratách žijúcich u nás a zbierali obrázkový materiál. Na záver sme vytvorili v skupinách projekt o prírode Slovenska. Vkladali sme zvieratá do ich prirodzeného prostredia v ktorom žijú. Zábavnou formou sa naučili viac ako by sa dozvedeli len z učebnice. 

     • Ako sa my štvrtáci bavíme na športovom krúžku

     • Naša škola poskytuje pre žiakov niekoľko zaujímavých krúžkov, ktoré sú všestranného zamerania. My na športovom krúžku cvičíme v prírode, venujeme sa aj sezónnym činnostiam ako sánkovanie, beh v teréne. V týchto chladnejších dňoch cvičíme v telocvični na hudbu a zamerali sme sa na gymnastiku. Pohyb je pre zdravie veľmi dôležitý a preto sa pri cvičení hlavne zabávame.

     • Rozvoj finančnej gramotnosti na hodinách matematiky

     • Naša škola sa venuje celoročne rozvoju finančnej gramotnosti na všetkých vyučovacích hodinách. Nielen na hodinách matematiky sa učia žiaci ako narábať s peniazmi a ako sa správne rozhodovať v oblasti financií. My sme sa so štvrtákmi rozhodli osobne zisťovať ceny v obchodoch v našom okolí. Žiaci v skupinkách navštívili obchody ( Teta, Domáce potreby, Intersport, Tesco) a zisťovali ceny produktov, ktoré potrebujeme každodenne alebo sú potrebami v domácnosti. Zo zistených údajov sme sa v škole hrali na obchod a nakupovali za stanovenú sumu. 

    • V prírode aj na sídlisku 2019
     • V prírode aj na sídlisku 2019

     • U nás to s ochranou prírody a jej spoznávaním myslíme vážne. My o tom len nehovoríme. Využívame formy a metódy zážitkového učenia a rovesnícke vzdelávanie. U nás učia starší žiaci mladších a nielen veľkí "druhostupniari" ale aj tí mladší  z I. stupňa. O tom svedčia aj stanovištia našich žiakov, ktorí si pripravili rôzne aktivity pre spolužiakov a deti z MŠ.

      Na podujatí sa zúčastnili inštitúcie a organizácie pôsobiace v oblasti ochrany prírody a environmentálnej výchovy:

      -CHKO Strážovské vrchy

      -Štátne lesy 

      -Od. životného prostredia na OÚ 

      -Od. životného prostredia na MsÚ

      -Zväz záhradkárov PB

      -Zväz hubárov PB

      -Zväz chovateľov PB

      -Pobočka mestskej knižnice na SNP

      -Megawaste

      Ďakujeme.

      Podujatie budo voľne prístupné pre žiakov našej školy, verejnosť, materské školy z mesta, žiakov zo Špeciálnej internátnej školy. 

      Žiaci a zamestnanci školy si pripravili stanovištia s ochutnávkou medu, ukážku jeho vytáčania, ochotnávku bylinkových čajov z našich byliniek, zdravé nátierky z našej urody, pripravili a vyhodnotili sme výstavu aranžmánov z prírodných materiálov a tekvíc, výstavu plodov jesene, spojenú s ochutnávkou. Pripravené bolo muštovanie a ochutnávka čerstvo vylisovaného muštu.

      ĎAKUJEME všetkým, čo pomohli, poslali niečo do školy a zúčastnili sa.  Aj vďaka vám sa podujatie vydarilo.

     • VÝSTAVA JESENNÝCH PLODOV

     • Vyhodnotenie výstavky jesenných plodov

       Do hlasovania sa zapojilo 526 žiakov, učiteľov, rodičov, priateľov školy a účastníkov celoškolskej akcie - environmentálneho podujatia s názvom 

      "V prírode aj na sídlisku". Po sčítaní hlasov sme zistili poradie:

      Mimoriadne odmeny /cenu poroty/ získali:

      •Samuel Švancár  zo 4.B za aranžmán s názvom JESENNÉ HRÍBY,

      •Kristián Karenovič  zo 6.A za tekvicu s názvom TRANSYLVÁNIA.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, organizácii, registrácii, hlasovaní, sčítaní hlasov... a hlavne Vám milí žiaci aj rodičia, že ste opäť dokázali z jesenných plodov vytvoriť naozaj krásne výrobky.

      Už teraz sa tešíme na výstavku PLODOV JESENE 2020 :-)

     • Anglický týždeň.

     • Od 30.9. do 4.10. 2019 prebiehal na našej škole týždeň výuky anglického jazyka s anglickými lektormi. Žiaci, ktorí mali o kurz záujem, si mohli na vlastnej koži vyskúšať aké to je náročné porozumieť "native" lektorovi a komunikovať 5 vyučovacích hodín denne v anglickom jazyku na rôzne témy. Pre tých, ktorí mali záujem naozaj sa niečo nové naučiť, bol tento týždeň prínosom a chceli by sa  kurzu zúčastniť aj v budúcnosti. Na záver boli žiaci odmenení certifikátmi a najšikovnejší dostali od lektorov špeciálnu pochvalu.

     • 2.miesto v okresnom kole vo futbale

     • 3.- 4. októbra sa konalo okresné kolo vo futbale mladších žiakov. Turnaja sa zúčastnilo 13 škôl(130 detí). Naši chalani nás milo prekvapili, keď po sérií siedmych víťazstiev, spoznali horkosť prehry až vo fínale. Počas celého turnaja sme predvádzali nielen super výkony, ale aj ukážkové správanie.

     • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 8.3.2018 sa v škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Veľmi nás potešilo, že žiaci majú stále záujem o poéziu a prózu a vedia ju aj veľmi precítene predniesť. Výhercovia na prvých miestach nás budú reprezentovať i na okresnom kole v Centre voľného času v Považskej Bystrici dňa 22.3.2018. Budeme im držať palce.

      Výsledky:    II. kategória poézia

                        1. miesto Alexandra Pauerová, 6.A

                        2. miesto Richard Knapo,5.A

                        3. miesto Marko Hrenák, 6.B

                          II. kategória próza

                       1. miesto Michaela Žatková, 5.B

                       2. miesto Jana Sovíková, 5.A

                       3. miesto Mária Gunišová, 5.A

                          III. kategória poézia

                       1. miesto Samuel Špánik, 8.B

                       2. miesto Tereza Vokounová, 8.B

                       3. miesto Daniel Kostelanský, 8.A

                                      Jakub Brezničan, 8.B

                       III. kategória próza

                        1. miesto Nina Sláviková, 8.B

                        2. miesto Tamara Ďurišová, 7.A

     • Motýlia záhrada

     • Na prelome septembra a októbra sa naši žiaci formou zážitkového vyučovania dozvedeli o životnom cykle motýľa, ktorý mohli pozorovať vo všetkých fázach. Najskôr sme spolu skúmali larvy, ich typické znaky a proces tvorenia kukly. Po zakuklení sme budúcich motýľov preniesli do sieťky a počkali, kým sa premenia. So žiakmi sme potom hľadali, o aký druh motýľa ide. Zistili sme, že sa v kuklách ukrývala Babôčka bodliaková, ktorá je najväčším migrujúcim motýľom. Nevyhnutnou súčasťou bolo zabezpečiť babôčkám dostatok potravy. Prírodné zdroje sme nahradili plátkami pomaranča, hroznom a medovou vodou. Celý proces sme pozorovali so žiakmi I. stupňa a žiakmi 5. - 7. ročníka, ktorí si ho spracovali aj vo forme projektov. Na I. stupni žiaci využili medzipredmetové vzťahy a na hodine slovenského jazyka vytvorili oznam o vypúšťaní motýľov. Poslednou časťou tejto aktivity bolo samotné pustenie motýľov do prírody. Takýmto spôsobom sa stali motýle ďalšou časťou prírody, ktorú sme aspoň na malú chvíľu sprostredkovali žiakom na sídlisku.

     • Prvácka pasovačka

     • 28.2. 2018 sme o 15,30h. pre rodičov, starých rodičov a súrodencov, pripravili slávnostné popoludnie na našej škole - uvítanie prváčikov do cechu školského. Rozprávkovou krajinou ich previedli žiaci zo starších ročníkov, ktorí boli prezlečení  za rozprávkové bytosti a hravou formou ich zapojili do ich nacvičeného pestrého programu. Naši najmenší sa predstavili svojimi veselými tancami, spevavými básničkami, kde si zopakovali všetky písmenká a čísla. Po zaujímavom programe došlo k najdôležitejšej časti - prevzali si červené tričká s logom triedy a pani riaditeľka ich pasovala do žiackeho cechu prváckeho. Aby na tento deň nezabudli, dostali na pamiatku pasovací dekrét. Všetkým našim žiačikom prajeme veľa úspechov, odhodlania a trpezlivosti pri zvládnutí školských povinností. Všetci si želáme, aby chodili do školy s úsmevom a radosťou zo svojich úspechov.

     • 4.10.2019 Environmentálny deň na našej škole 4.B

     • Význam slova „environmentálny“ – „iný názov pre ekológiu, náuku o tvorbe životného prostredia a jej ochrane“

       Dnešný deň sme na našej škole venovali výchove a vzdelávaniu našich žiakov v oblasti ekológie. Zážitkovým učením sa mohli dozvedieť alebo si rozšíriť vedomosti z oblasti životného prostredia. Náučný deň bol obohatený aj výstavkou výrobkov žiakov z jesenných plodov a tiež výstave rôznych odrôd jabĺk a ovocia. Stanovištia, ktoré mohli rozšíriť vedomosti, schopnosti i zručnosti žiakov sa venovali :

      - výrobe  a ochutnávke muštu z čerstvých jabĺk a ovocia

      - stáčaniu a ochutnávke medu 

      - ochutnávke bylinných čajov

      - separovaniu odpadu

      - využitiu poštových holubov

      - chovu rôznych druhov králikov

      - životnému cyklu živočíchov v prírode

      - ochrane životného prostredia a prírody   

         

          Okrem krásneho počasia nás potešila aj nášteva služby Megawaste, ktorá predviedla užívanie vozidla a deti sa mohli vo vozidle aj odviezť. Prišli nás navštíviť a užiť si s nami krásny deň aj deti z materských škôl a deti zo Špeciálnej školy. Ďakujeme všetkým za spoluprácu, krásny zážitok a spoločne strávený deň.

     • Medzinárodný deň eura 24.9.

     • Za Medzinárodný deň eura bol Európskou úniou vyhlásený 24. september.

          Jednotlivé štáty, po vstupe do zoskupenia, opustili vlastnú menu a prijali

      spoločnú menu Európskej únie. Cieľom  tohto kroku má byť zjednodušenie

      obchodovania a ekonomických vzťahov medzi členskými štátmi.

       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v Pedagogicko-organizačných pokynoch ukladá školám povinnosť zapracovať témy Národného štandardu finančnej gramotnosti do svojich školských vzdelávacích programov.

        Preto i naša škola v tento deň venovala zvýšenú pozornosť rozvoju finančnej gramotnosti žiakov vo vyučovacom procese. Na každej vyučovacej hodine sme sa venovali otázkam financií.

      Národný štandard finančnej gramotnosti obsahuje aj slovník dôležitých pojmov, ktorých význam by občania mali poznať. Obsahuje také výrazy, ako: akciaamerická hypotékaanuitné platbybankabankomatbankový ombudsmanbankový prevodbankrotbezúročné obdobiedebetný účetbohatstvobonitabonuscashbackcenníkcenný papierčistá mzda atď.[5]

      Národný štandard bol rozpracovaný do týchto ôsmich základných kapitol:

       

       Podľa plánu finančnej gramotnosti sa naša škola bude venovať tejto problematike počas celého školského roka zaradením aktuálnych tém do vyučovacieho procesu všetkých učebných predmetov.

      Našim cieľom je naučiť žiakov orientovať sa v základných pojmoch z oblasti finančnej gramotnosti a osvojiť si základné zručnosti pre efektívne riadenie a plánovanie svojej finančnej budúcnosti.

     • Siedmaci sa zapojili do projektu Šikovné ručičky

     • V stredu 25.9. sa naši siedmaci zo 7.A zúčastnili projektu Šikovné ručičky na Spojenej škole internátnej v Považskej Bystrici. Tam sa aktívne venovali výrobe vlastných čiapok alebo nákrčníkov pod vedením Ľubky Ondrušovej, pani učiteliek z tejto školy a viacerých dobrovoľníčok.Takýto spoločný projekt zbližuje deti s handicapom s deťmi z intaktného prostredia a prehlbuje ich emocionálnu inteligenciu. Zároveň rozvíja aj ich praktické zručnosti a podporuje kreatívne myslenie. Deťom sa aktivity - šitie i tvorba obrazov z gombíkov veľmi páčili, niektorí chlapci pracovali so šijacím strojom dokonca lepšie ako dievčatá. O ich spokojnosti svedčia aj fotky s ich vlastnými výrobkami. Skutočná zima ich určite neprekvapí. Naša veľká vďaka za krásne zážitky patrí všetkým, ktorí túto akciu pripravili.

     • Tvorivé písanie v piatom ročníku

     • Tvorivé písanie je predmet, ktorý máme v rámci vyučovania na našej škole na II. stupni. Žiaci sa prostredníctvom neho učia nielen ako efektívne písať texty, či čítať s porozumením, ale dokážu hodnotiť samých seba pozitívne aj negatívne. Práve v piatom ročníku sme sa zaoberali vlastnosťami, ktoré každý z nás má. Deti pomocou projektu a akrostichu písali, ako vidia samých seba. Dokázali vyzdvihnúť nielen svoje pozitívne vlastnostnosti, no kriticky sa postavili aj k negatívam. Spracovali  naozaj veľmi pekné projekty, s ktorými sa chceme s vami podeliť. 

     • Myslíme na svoje okolie - odpad patrí do koša

     • Piatkové vyučovanie sme so žiakmi a žiačkami siedmych ročníkov strávili aj starostlivosťou o okolie našej školy. S plastovými vrecami sa odhodlaní siedmaci vybrali pozbierať neporiadok, ktorý na školský dvor priniesol vietor, ba i samotní žiaci. V rámci skrášľovania okolia našej školy sa nám podarilo vyzbierať štyri veľké vrecia odpadu, ktoré putovali tam, kam patria - do koša.

      Veríme, že aj touto troškou sme prispeli k zveľadeniu životného prostredia a jeho ochrane. 

      Ďakujem, siedmaci, za vašu pomoc a ostatným za to, že budú odpad dávať tam, kam patrí. Raz sa nám aj samotná príroda za všetko odvďačí! (Ivana Mičuchová)