• 2 %

    • Dve percentá z daní.. Tak málo, a predsa tak veľa...Pre nás nesmierne veľa, lebo vďaka nim môžeme plniť sny vašich detí. Za našimi skutkami ste vy, ktorí nás podporujete a za to vám ďakujeme!

     Vážení rodičia a priatelia školy,

     pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

     Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

     Finančné prostriedky budú použité na:

     • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
     • skvalitnenie vybavenia školy

      

     Ak by ste nám chceli darovať 2 percentá z daní, prinášame vám jednoduchý návod, ako na to.

     Stačí si vybrať kategóriu, do ktorej patríte a podľa toho postupujte:

     1. Živnostníci a právnické osoby

     - Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické alebo právnické osoby potom venujte pozornosť VIII. oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“

     2. Ste zamestnaní:

     Do 15.2. požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Ak ho o to nepožiadate, budete si musieť urobiť zúčtovanie sami.

     Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane za predchádzajúci kalendárny rok.

     Stačí už len uviesť vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska prípadne do školy a my odovzdáme za Vás.

     2_-Potvrdenie_(1).pdf

     2_-Vyhlasenie_(1).pdf