• 2 %

    • Dve percentá z daní.. Tak málo, a predsa tak veľa...Pre nás nesmierne veľa, lebo vďaka nim môžeme plniť sny vašich detí. Za našimi skutkami ste vy, ktorí nás podporujete a za to vám ďakujeme!

     Vážení rodičia a priatelia školy,

     pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

     Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii.  

     Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

     Finančné prostriedky budú použité na:

     • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
     • skvalitnenie vybavenia školy
      

     Pre zamestnancov, ktorým robí daňové priznanie zamestnávateľ, je vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, potvrdenie o zaplatení dani z príjmov zo závislej činnosti. 

     Pre zamestnancov, ktorí si robia daňové priznanie sami:
     Daňové priznanie FO typ A – údaje sú predvyplnené Oddiel VIII

     Pre živnostníkov
     Daňové priznanie FO typ B – údaje sú predvyplnené Oddiel
     Daňové priznanie FO typ A – údaje sú pred vyplnené Oddiel XII
      

     V prípade, že by firmy chceli darovať 2%,  údaje o našom OZ si môžu skontrolovať tu:

     https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=26475

     Rodičia, ktorí chcú, aby sa ich príspevok poskytnutý rodičovskému združeniu použil výlučne v ich triede, je potrebné, aby do školy doručili Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (kópiu), aby sme ich prijatú platbu z Finančnej správy vedeli identifikovať a vyčleniť pre ich triedu.

     Ak by ste nám chceli darovať 2 percentá z daní, prinášame vám jednoduchý návod, ako na to.

     Stačí už len uviesť vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska prípadne do školy a my odovzdáme za Vás.

     Povrdenie.pdf

     vyhlasenie_2021.pdf

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica
   • 6zs@povazska-bystrica.sk
   • 042 4261286
   • SNP 1484/143, 017 07 Považská Bystrica Slovakia
   • Riaditeľ školy: PaedDr. Jana Brigantová, 042 4261286, 0903 261 286
   • Zástupca riaditeľa: Mgr. Martina Pavlíková, zástupca riaditeľa pre I. stupeň, Mgr. Lenka Švecová, zástupca riaditeľa pre II. stupeň, 042 4261287
   • Vedúca školskej jedálne: Antónia Miščíková, 042 4362240
   • Ekonomický úsek a PAM: Ing. Veronika Kupčíková, Jana Uríková, 042 4261288
  • Prihlásenie