• 2 %

    • Dve percentá z daní.. Tak málo, a predsa tak veľa...Pre nás nesmierne veľa, lebo vďaka nim môžeme plniť sny vašich detí. Za našimi skutkami ste vy, ktorí nás podporujete a za to vám ďakujeme!

     Vážení rodičia a priatelia školy,

     pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

     Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Tento rok bude škola vyberať 2% prostredníctvom občianského združenia HK Považská Bystrica. Preto je potrebné aby ste kópiu, môže byť aj so zatretými osobnými údajmi, poslali svojej pani triednej učiteľke. 

     Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

     Finančné prostriedky budú použité na:

     • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
     • skvalitnenie vybavenia školy

     Pre zamestnancov, ktorým robí daňové priznanie zamestnávateľ, je vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, potvrdenie o zaplatení dani z príjmov zo závislej činnosti. 

     Pre zamestnancov, ktorí si robia daňové priznanie sami:
     Daňové priznanie FO typ A – údaje sú predvyplnené Oddiel VIII

     Pre živnostníkov
     Daňové priznanie FO typ B – údaje sú predvyplnené Oddiel
     Daňové priznanie FO typ A – údaje sú pred vyplnené Oddiel XII
      

     V prípade, že by firmy chceli darovať 2%,  údaje o našom OZ si môžu skontrolovať tu:

     https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=26475

     Rodičia, ktorí chcú, aby sa ich príspevok poskytnutý rodičovskému združeniu použil výlučne v ich triede, je potrebné, aby do školy doručili Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (kópiu), aby sme ich prijatú platbu z Finančnej správy vedeli identifikovať a vyčleniť pre ich triedu.

     Ak by ste nám chceli darovať 2 percentá z daní, prinášame vám jednoduchý návod, ako na to.

     Stačí už len uviesť vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska prípadne do školy a my odovzdáme za Vás.

      

     2-Vyhlasenie.pdf

     2-Potvrdenie.pdf

     2-Poucenie.pdf