Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra fa/01012014-31122014 viď.súbor viď.zmluva s DPH viď.súbor viď. súbor viď. viď.súbor ŠJ
Faktúra fa/01012015-31122015 viď.súbor 92,92 s DPH viď.súbor viď. súbor viď. viď.súbor
VO: Súhrnná správa Rok 2011 viď zoznam v súbore viďzoznamvsúbore s DPH viď zoznam v súbore viď zoznam v súbore
VO: Súhrnná správa Rok 2013 viď zoznam v súbore viďzoznamvsúbore s DPH viď zoznam v súbore viď zoznam v súbore
VO: Súhrnná správa Rok 2013 viď zoznam v súbore viďzoznamvsúbore s DPH viď zoznam v súbore viď zoznam v súbore
VO: Súhrnná správa Rok 2013 viď zoznam v súborev viďzoznamvsúbore s DPH viď zoznam v súbore viď zoznam v súborev
VO: Súhrnná správa Rok 2013 viď zoznam v súbore viďzoznamvsúbore s DPH viď zoznam v súbore viď zoznam v súbore
VO: Súhrnná správa Rok 2012 viď zoznam v súbore viďzoznamvsúbore s DPH viď zoznam v súbore viď zoznam v súbore
VO: Súhrnná správa Rok 2012 viď zoznam v súbore viďzoznamvsúbore s DPH viď zoznam v súbore viď zoznam v súbore
VO: Súhrnná správa Rok 2012 viď zoznam v súbore viďzoznamvsúbore s DPH viď zoznam v súbore viď zoznam v súbore
VO: Súhrnná správa Rok 2012 viď zoznam v súbore viďzoznamvsúbore s DPH viď zoznam v súbore viď zoznam v súbore
VO: Súhrnná správa Rok 2011 viď zoznam v súbore viďzoznamvsúbore s DPH viď zoznam v súbore viď zoznam v súbore
VO: Súhrnná správa Rok 2011 viď zoznam v súbore viďzoznamvsúbore s DPH viď zoznam v súbore viď zoznam v súbore
VO: Súhrnná správa Rok 2011 viď zoznam v súbore viďzoznamvsúbore s DPH viď zoznam v súbore viď zoznam v súbore
Zmluva R 2013 Zoznam objednávok R- 2013 s DPH 31122013 viď zoznam v súbore ZŠ SNP, P.B.
Faktúra R 2013 Zoznam faktúr R-2013 viď.zmluva s DPH viď.súbor viď. súbor 31122013 viď zoznam v súbore ZŠ SNP, P.B. riaditeľka školy
Faktúra R 2012 Zoznam faktúr R-2012 viď.zmluva s DPH viď.súbor viď. súbor 31122012 viď zoznam v súbore ZŠ SNP, P.B. riaditeľka školy
Zmluva R 2012 Zoznam objednávok R- 2012 s DPH 31122012 viď zoznam v súbore ZŠ SNP, P.B.
Zmluva R 2011 Zoznam objednávok R- 2011 s DPH 31122011 viď zoznam v súbore ZŠ SNP, P.B.
Faktúra R 2011 Zoznam faktúr R-2011 viď.zmluva s DPH viď.súbor viď. súbor 31112011 viď zoznam v súbore ZŠ SNP, P.B.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1777