• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva R 2011 Zoznam objednávok R- 2011 s DPH 31122011 viď zoznam v súbore ZŠ SNP, P.B. 31122011
  Zmluva R 2012 Zoznam objednávok R- 2012 s DPH 31122012 viď zoznam v súbore ZŠ SNP, P.B. 31122012
  Zmluva R 2013 Zoznam objednávok R- 2013 s DPH 31122013 viď zoznam v súbore ZŠ SNP, P.B. 31122013
  Zmluva R/2015 Zmluva -správcovstvo počítačovej siete 120,00 s DPH 31082015 Ing. Lukáš Cabaj-KAX COMPANY Základná škola SNP P.B. PaedDr. Jana Brigantová riaditeľka školy 31082016
  Objednávka 7 prášok na umývanie riadu do ŠJ 101,16 s DPH viď. súbor 26012021 Gastrolux sro Žilina Základná škola SNP P.B. PaedDr. Jana Brigantová riaditeľka školy 26.01.2021
  Zmluva licenčná zmluva Šport.akadémia M.Tótha s DPH 08.03.2023 viď súbor Základná škola PaedDr. Jana Brigantová riaditeľka školy 13.03.2023
  Faktúra 1031-1044 viď súbor s DPH 07.03.2023 viď súbor Základná škola PaedDr. Jana Brigantová riaditeľka školy 08.03.2023 09.03.2023
  Objednávka 21-27 viď súbor s DPH 06.03.2023 viď súbor Základná škola PaedDr. Jana Brigantová riaditeľka školy 09.03.2023
  Zmluva Nájomná zmluva Sparťankovia do 0623 viď súbor s DPH 03.03.2023 viď súbor Základná škola PaedDr. Jana Brigantová riaditeľka školy 09.03.2023
  Zmluva Nájomná zmluva Paganík 0323-0623 viď súbor s DPH 28.02.2023 viď súbor Základná škola PaedDr. Jana Brigantová riaditeľka školy 09.02.2023
  Faktúra 2040-2063 viď súbor s DPH 27.02.2023 viď súbor Základná škola PaedDr. Jana Brigantová riaditeľka školy 27.02.2023 28.02.2023
  Objednávka 1-20 viď súbor s DPH 24.02.2023 viď súbor Základná škola PaedDr. Jana Brigantová riaditeľka školy 28.02.2023
  Faktúra 1018-1030 viď súbor s DPH 24.02.2023 viď súbor Základná škola PaedDr. Jana Brigantová riaditeľka školy 27.02.2023 28.02.2023
  Zmluva Nájomná zmluva Mosko viď súbor s DPH 16.02.2023 viď súbor Základná škola PaedDr. Jana Brigantová riaditeľka školy 28.02.2023
  Zmluva Nájomná zmluva MEDEKO CAST viď súbor s DPH 13.02.2023 Základná škola PaedDr. Jana Brigantová riaditeľka školy 28.02.2023
  Faktúra 2000-2039 viď súbor s DPH 07.02.2023 viď súbor Základná škola PaedDr. Jana Brigantová riaditeľka školy 08.02.2023 08.02.2023
  Faktúra 1000-1017 viď súbor s DPH 06.02.2023 viď súbor Základná škola PaedDr. Jana Brigantová riaditeľka školy 07.02.2023 08.02.2023
  Faktúra 2355-2365 viď súbor s DPH 30.12.2022 viď súbor Základná škola PaedDr. Jana Brigantová riaditeľka školy 09.01.2023 08.02.2023
  Faktúra 1275-1299 viď súbor s DPH 30.12.2022 viď súbor Základná škola PaedDr. Jana Brigantová riaditeľka školy 09.01.2023 08.02.2023
  Objednávka 176-186 viď súbor s DPH 30.12.2022 viď súbor Základná škola PaedDr. Jana Brigantová riaditeľka školy 08.02.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2465