Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra fa/01012015-31122015 viď.súbor 92,92 s DPH viď.súbor viď. súbor viď. viď.súbor
Faktúra fa/01012014-31122014 viď.súbor viď.zmluva s DPH viď.súbor viď. súbor viď. viď.súbor ŠJ
VO: Súhrnná správa Rok 2013 viď zoznam v súborev viďzoznamvsúbore s DPH viď zoznam v súbore viď zoznam v súborev
VO: Súhrnná správa Rok 2012 viď zoznam v súbore viďzoznamvsúbore s DPH viď zoznam v súbore viď zoznam v súbore
VO: Súhrnná správa Rok 2012 viď zoznam v súbore viďzoznamvsúbore s DPH viď zoznam v súbore viď zoznam v súbore
VO: Súhrnná správa Rok 2011 viď zoznam v súbore viďzoznamvsúbore s DPH viď zoznam v súbore viď zoznam v súbore
VO: Súhrnná správa Rok 2011 viď zoznam v súbore viďzoznamvsúbore s DPH viď zoznam v súbore viď zoznam v súbore
VO: Súhrnná správa Rok 2011 viď zoznam v súbore viďzoznamvsúbore s DPH viď zoznam v súbore viď zoznam v súbore
VO: Súhrnná správa Rok 2011 viď zoznam v súbore viďzoznamvsúbore s DPH viď zoznam v súbore viď zoznam v súbore
VO: Súhrnná správa Rok 2013 viď zoznam v súbore viďzoznamvsúbore s DPH viď zoznam v súbore viď zoznam v súbore
VO: Súhrnná správa Rok 2013 viď zoznam v súbore viďzoznamvsúbore s DPH viď zoznam v súbore viď zoznam v súbore
VO: Súhrnná správa Rok 2012 viď zoznam v súbore viďzoznamvsúbore s DPH viď zoznam v súbore viď zoznam v súbore
VO: Súhrnná správa Rok 2013 viď zoznam v súbore viďzoznamvsúbore s DPH viď zoznam v súbore viď zoznam v súbore
VO: Súhrnná správa Rok 2012 viď zoznam v súbore viďzoznamvsúbore s DPH viď zoznam v súbore viď zoznam v súbore
Zmluva R 2013 Zoznam objednávok R- 2013 s DPH 31122013 viď zoznam v súbore ZŠ SNP, P.B.
Zmluva R 2012 Zoznam objednávok R- 2012 s DPH 31122012 viď zoznam v súbore ZŠ SNP, P.B.
Zmluva R 2011 Zoznam objednávok R- 2011 s DPH 31122011 viď zoznam v súbore ZŠ SNP, P.B.
Zmluva R/2015 Zmluva -správcovstvo počítačovej siete 120,00 s DPH 31082015 Ing. Lukáš Cabaj-KAX COMPANY Základná škola SNP P.B. PaedDr. Jana Brigantová riaditeľka školy
Faktúra fa/02072020 viď.súbor viď.súbor s DPH viď.súbor viď. súbor 02.07.2020 viď.súbor Základná škola SNP P.B. PaedDr. Jana Brigantová riaditeľka školy 03.07.2020
Faktúra fa/01072020 viď.súbor viď.súbor s DPH viď.súbor viď. súbor 01.07.2020 viď.súbor Základná škola SNP P.B. PaedDr. Jana Brigantová riaditeľka školy 02.07.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1940