• Dnes je
  Nedeľa 13. 6. 2021
  • jún 2021
    • 01
    • Ut
    • Triednické aktivity zamerané na rozvoj komunikatívnych, sociálnych a environmentálnych zručností
     IX.B
    • 1. 6.
     1-5
    • Školská udalosť
    • 01
    • Ut
    • Deň detí
    • 1. 6.
    • Iná udalosť
    • 01
    • Ut
    • Triednické aktivity zamerané na rozvoj komunikatívnych, sociálnych a environmentálnych zručností
     VII.B
    • 1. 6.
     1
    • Školská udalosť
    • 01
    • Ut
    • Triednické aktivity zamerané na rozvoj komunikatívnych, sociálnych a environmentálnych zručností
     VI.B
    • 1. 6.
     1-5
    • Školská udalosť
    • 01
    • Ut
    • Triednické aktivity zamerané na rozvoj komunikatívnych, sociálnych a environmentálnych zručností
     IX.A
    • 1. 6.
     1
    • Školská udalosť
  • máj 2021
    • 31
    • Po
    • V.A
    • 31. 5.-4. 6.
    • Dištančná výučba
    • 25
    • Ut
    • V.A
    • 25.-28. 5.
    • Dištančná výučba
    • 24
    • Po
    • V.A
    • 24. 5.
    • Dištančná výučba