• Tu nájdete potrebné informácie k stravovaniu v novom školskom roku 2022/2023:

      Od 01.02.2023 je zmena v cene obedov:

      I. stupeň 1,70€

      II. stupeň  1,90€

      Diéta: I. stupeň - 2,00€                 II.stupeň - 2,20€

      Platby  posielajte na nezmenené číslo účtu ŠJ: SK54 5600 0000 0028 2080 8004

      Nezabudnite uviesť aj variabilný symbol - ten sa nemení!!!

      Podmienka objednania obedov:

      odovzdaný vyplnený zápisný lístok vedúcej ŠJ a vopred zaplatená strava

      Obedy budú objednané od dátumu, ktorý vyplníte v zápisnom lístku.

      Zápisný lístok je zverejnený v tejto sekcii - Oznamy školskej jedálne, kde je aj rozpis obedov na jednotlivé mesiace a záväzné pokyny.

       

      Kto ešte nemá prihlasovacie údaje na odhlasovanie stravy cez stránku: www.strava.cz, je potrebné vyžiadať si ich u vedúcej ŠJ.

                     Pocet_stravnych_dni_v_r._2022a2023.doc  Zapisny_listok__1.9.20201(2).do  Zavazne_pokyny(4)(1).doc