Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia budúcich prváčikov, ale aj rodičia žiakov iných ročníkov, ktorí máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo našu školu.

Prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa. Prihláška je univerzálna pre všetky ročníky, ročník si rozkliknete a zvolíte. Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzovací e-mail.

Tento rok bude prebiehať zápis do prvého ročníka našej školy elektronickou formou.  O termínoch a presných pokynoch, spôsobe prihlásenia Vás budeme informovať.

Touto formou sa môžu prihlásiť do našej školy aj žiaci iných ročníkov.

V prípade, že niekto by mal akýkoľvek problém, kontaktujte nás na e-mail 6zs@povazska-bystrica.sk, alebo telefonicky na č.t. 0903261286 (riaditeľka školy).  V prípadne akýchkoľvek otázok a nejasností Vás radi usmerníme. 

Bližšie informácie ku zápisu prvákov nájdete na priloženom linku.

https://sestkovo.edupage.org/a/zapis-prvakov

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: