• Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia budúcich prváčikov, ale aj rodičia žiakov iných ročníkov, ktorí máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo našu školu.

  Prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa. Vyplníte informácie, ktoré sa Vás týkajú a v prípade neúplnosti prihlášky Vás následne skontaktujeme. Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzovací e-mail.

  Zápis žiakov do prvého ročníka našej školy  bude prebiehať podľa aktuálnych pokynov, 26.a 27.4. 2023 prezenčne v škole. Je vhodné vyplniť si prihlášku vopred, na zápise odkontrolujeme správnosť údajov a vytlačíme ju.

  E-prihláškou sa môžu prihlásiť do našej školy aj žiaci iných ročníkov.

  V prípade, že by niekto mal akýkoľvek problém, kontaktujte nás na e-mail 6zs@povazska-bystrica.sk, alebo telefonicky na č.t. 0903261286 (riaditeľka školy).  V prípadne akýchkoľvek otázok a nejasností Vás radi usmerníme. 

  Bližšie informácie ku zápisu prvákov nájdete na priloženom linku.

  https://sestkovo.edupage.org/a/zapis-prvakov

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: