• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica
   • Email školy
   • 6zs@povazska-bystrica.sk
   • Telefón
   • 042 4261286
   • Adresa školy
   • SNP 1484/143, 017 07 Považská Bystrica
    Slovakia
   • Riaditeľ školy
   • Riaditeľ školy:
    PaedDr. Jana Brigantová,
    042 4261286,
    0903 261 286
   • Zástupca riaditeľa
   • Zástupca riaditeľa:
    Mgr. Martina Pavlíková, zástupca riaditeľa pre I. stupeň,
    Mgr. Lenka Švecová, zástupca riaditeľa pre II. stupeň,
    042 4261287
   • Vedúca školskej jedálne
   • Vedúca školskej jedálne:
    Antónia Miščíková,
    042 4362240
   • Ekonomický úsek a PAM
   • Ekonomický úsek a PAM:
    Jana Strašíková,
    Jana Uríková,
    042 4261288