• ČLENOVIA RADY ŠKOLY

    Mgr. Michal Bajzík - predseda

    Mgr. Katarína Nagyová - zástupkyňa za pedagogických zamestnancov

    Alena Kudlová - zástupkyňa za nepedagogických zamestnancov

    Lenka Šimíková - zástupkyňa za rodičov

    PhDr. Michaela Janechová - zástupkyňa za rodičov

    Katarína Muchová - zástupkyňa za rodičov

    Andrea Ondrášechová - zástupkyňa za rodičov

    Mgr. Marián Sopčák - zástupca za zriaďovateľa

    MUDr. Igor Steiner - zástupca za zriaďovateľa

    PhDr. Peter Máťoš - zástupca za zriaďovateľa

    Jarmila Tomanová - zástupca za zriaďovateľa