• ČLENOVIA RADY ŠKOLY

    Mgr. Michal Bajzík - predseda

    Mgr.Matej Španihel - zástupca za pedagogických zamestnancov

    Veronika Kupčíková - zástupkyňa za nepedagogických zamestnancov

    Patrik Bírošík - zástupca za rodičov

    Andrea Ondrášechová - zástupkyňa za rodičov

    Daniela Petrigalová - zástupkyňa za rodičov

    Lenka Šimíková - zástupkyňa za rodičov

    Ing. Daniela Barbosová - zástupca za zriaďovateľa

    PhDr. Peter Máťoš - zástupca za zriaďovateľa

    MUDr. Igor Steiner - zástupca za zriaďovateľa

    JUDr. Milena Záhradová - zástupca za zriaďovateľa