• ČLENOVIA RADY ŠKOLY

    Mgr. Michal Bajzík - predseda

    Mgr. Katarína Nagyová - zástupkyňa za pedagogických zamestnancov

    Alena Kudlová - zástupkyňa za nepedagogických zamestnancov

    Lenka Šimíková - zástupkyňa za rodičov

    Patrik Bírošík - zástupca za rodičov

    Katarína Muchová - zástupkyňa za rodičov

    Andrea Ondrášechová - zástupkyňa za rodičov

    Mgr. Marián Sopčák - zástupca za zriaďovateľa

    MUDr. Igor Steiner - zástupca za zriaďovateľa

    PhDr. Peter Máťoš - zástupca za zriaďovateľa

    Jarmila Tomanová - zástupca za zriaďovateľa

  • Kontakty

   • Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica
   • 6zs@povazska-bystrica.sk
   • 042 4261286
   • SNP 1484/143, 017 07 Považská Bystrica Slovakia
   • Riaditeľ školy: PaedDr. Jana Brigantová, 042 4261286, 0903 261 286
   • Zástupca riaditeľa: Mgr. Martina Pavlíková, zástupca riaditeľa pre I. stupeň, Mgr. Lenka Švecová, zástupca riaditeľa pre II. stupeň, 042 4261287
   • Vedúca školskej jedálne: Antónia Miščíková, 042 4362240
   • Ekonomický úsek a PAM: Ing. Veronika Kupčíková, Jana Uríková, 042 4261288
  • Prihlásenie