• Konzultačné hodiny

    • Výchovný poradca:

     Ing.Lenka Omámiková

     Konzultačné hodiny:

     Štvrtok: 7.30 – 13.30

     Je možný aj iný termín po vzájomnej dohode.

     AKTUÁLNE INFORMÁCIE :

      

     Testovanie piatakov T5 - 2018

     21.11. 2018

     Zákonný zástupca žiaka podá prihlášku na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

     do 20.2. 2019

     združenie pre rodičov žiakov

      9. ročníka

     27.2.2019 (streda)

     Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

     3.4.2019

     náhradný termín - 16.4.2019

     Talentové skúšky

     od 15. marca do 30. apríla 2019 

     sa koná overovanie športových, talentových alebo iných špeciálnych schopností uchádzača o štúdium na strednej škole, konkrétny termín skúšok si určí každá škola.

     Žiakom počas prvej vyučovacej hodiny budú rozdané prihlášky na SŠ alebo SOŠ. Žiaci si na prihlášku prinesú pevný obal a počas tohto dňa si ju všetci žiaci pôjdu dať potvrdiť k obvodnému lekárovi (polatok je cca 3,50€)

     4.4. 2019

     Zákonný zástupca žiaka podá prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory stredných škôl a stredných odborných škôl (žiaci ich odovzdajú výchovnej poradkyni).

     Do 10.4. 2018

     1.kolo 1. termín prijímacích skúšok (prvá škola)

     13.5.2018

     1.kolo 2. termín prijímacích skúšok (druhá škola)

     16.5.2019

     2. kolo prijímacích skúšok

     18.6. 2016

     Žiaci, ktorí si podávajú prihlášky na SOŠ s 3-ročnými odbormi sa prijímacích skúšok nezúčastňujú!!!