• Rozlúčka v 4.B

      Na záver školského roka sme sa veselo rozlúčili divadelným predstavením a príjemným posedením. Štyri roky ubehli ako voda. Bolo veľa krásnych dní,veselých, no i náročných. V pamäti i v srdci si odnášame veľa krásnych spomienok a spoločných zážitkov.Čas je neúprosný a my pokračujeme ďalej.

     • Pokyny k nástupu žiakov do školy od 29. do 30.júna 2020

      Prítomnosť žiakov v škole je stále na základe dobrovoľnosti a uváženia rodičov za dodržania hygienicko - epidemiologických opatrení (ranný preventívny filter, používanie rúška na chodbách)

      Žiaci 6. – 9.ročníka prichádzajú na vyučovanie v pondelok o 8.00 hod. Učebnice odovzdávajú len žiaci 9.ročníka. Ostatní žiaci si učebnice ponechajú na zopakovanie a upevnenie učiva v septembri. Prosíme žiakov a rodičov, aby pracovné zošity určite nevyhadzovali, pretože ich budú potrebovať ešte v septembri. V pondelok budú žiaci 6. – 9.ročníka končiť výchovno-vzdelávací proces o 12.20. Žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie sa v školskej jedálni, sa môžu prihlásiť prostredníctvom portálu www.strava.cz dnes do 12.30.

     • Pohyb v prírode so 4.B

      Na hodinách slovenského jazyka sme písali príbehy o znečisťovaní prírody a životného prostredia, tak sme sa pri vychádzke do našej okolitej prírody rozhodli, že vyzbierame odpadky v lese. Naše okolie je aj súčasťou nášho života nakoľko v prírode trávime veľa voľného času. Naše správanie ovplyvňuje to, v akom prostredí budeme žiť.

     • Letná škola a denné tábory na ŠESTKE

      Školské letné tábory budú v škole v mesiaci júl v termínoch od 6. - 10.7. a od 13. - 17.7. 2020, (10€/deň).

      Letná škola bude v mesiaci august v termínoch od 10. - 14.8 a od 17. - 21.8. 2020 ( v prípade, že získame dotáciu zdarma, v prípade, že nie 10€/deň).

      Tábor Tvorivka bude v termínoch od 6. - 12. 7., 13. - 17.7., 27. - 31.7., 3. - 7.8.2020, (cena na priloženom plagáte).

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 6. 7. 2020
  • Fotogaléria

   • Semienka do súťaže MOJA MALÁ ZÁHRADKA úspešne vysadené
   • Šikovní prváčikovia - finalisti 6. ročníka Čitateľského orieška zo 4. ŠKD
   • Trošku sme si skúšali trpezlivosť 🙂
   • Tešíme sa na zimu
   • Prišiel k nám Mikuláš
   • Jesienky alebo princezné zo 4. ŠKD
   • Halloween v 3.B
   • Náš súťažný šarkan na šarkaniádu
   • Jesenné tvorenie