• TERMÍN PASOVAČKY

     • Oznamujeme rodičom prvákov, že pasovanie sa uskutoční 28.2. o 15.30 hodine v hokejovej sieni.

     • Zbierame obaly z Kinder vajíčok

     • Do galérie Zbierame obaly z "Kinder" vajíčok boli pridané fotografie.

      Milí rodičia, milí žiaci! Aj tento rok zbierame plastové obaly z  "Kinder" vajíčok, aby sme z nich spolu s našimi šikovnými deťmi mohli vytvoriť rôzne figúrky a nápadité darčeky. Ak vám doma tieto obaly prekážajú, prineste ich pani učiteľke Repkovej alebo triednej pani učiteľke. Každý zberač bude sladko odmenený. :-) 

     • ZÁPIS DETÍ do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019 - termín

     • 25.-26.4.2018

      Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu dovŕši 6 rokov. Je potrebné, aby dieťa prišlo na zápis v sprievode oboch zákonných zástupcov. Pokiaľ to  nebude možné, je potrebné vypísať vyhlásenie rodičov, ktoré je k dispozícii na stiahnutie na webovom sídle školy v záložke Zápis prvákov.