• Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 8.3.2018 sa v škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Veľmi nás potešilo, že žiaci majú stále záujem o poéziu a prózu a vedia ju aj veľmi precítene predniesť. Výhercovia na prvých miestach nás budú reprezentovať i na okresnom kole v Centre voľného času v Považskej Bystrici dňa 22.3.2018. Budeme im držať palce.

      Výsledky:    II. kategória poézia

                        1. miesto Alexandra Pauerová, 6.A

                        2. miesto Richard Knapo,5.A

                        3. miesto Marko Hrenák, 6.B

                          II. kategória próza

                       1. miesto Michaela Žatková, 5.B

                       2. miesto Jana Sovíková, 5.A

                       3. miesto Mária Gunišová, 5.A

                          III. kategória poézia

                       1. miesto Samuel Špánik, 8.B

                       2. miesto Tereza Vokounová, 8.B

                       3. miesto Daniel Kostelanský, 8.A

                                      Jakub Brezničan, 8.B

                       III. kategória próza

                        1. miesto Nina Sláviková, 8.B

                        2. miesto Tamara Ďurišová, 7.A

     • Prvácka pasovačka

     • 28.2. 2018 sme o 15,30h. pre rodičov, starých rodičov a súrodencov, pripravili slávnostné popoludnie na našej škole - uvítanie prváčikov do cechu školského. Rozprávkovou krajinou ich previedli žiaci zo starších ročníkov, ktorí boli prezlečení  za rozprávkové bytosti a hravou formou ich zapojili do ich nacvičeného pestrého programu. Naši najmenší sa predstavili svojimi veselými tancami, spevavými básničkami, kde si zopakovali všetky písmenká a čísla. Po zaujímavom programe došlo k najdôležitejšej časti - prevzali si červené tričká s logom triedy a pani riaditeľka ich pasovala do žiackeho cechu prváckeho. Aby na tento deň nezabudli, dostali na pamiatku pasovací dekrét. Všetkým našim žiačikom prajeme veľa úspechov, odhodlania a trpezlivosti pri zvládnutí školských povinností. Všetci si želáme, aby chodili do školy s úsmevom a radosťou zo svojich úspechov.