• ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

     • Rodič či iný zákonný zástupca môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu.
      Pri zápise je potrebné predložiť osobné údaje dieťaťa – meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa a osobné údaje zákonných zástupcov. Rodičia by si nemali zabudnúť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

      Účasť oboch rodičov je nutná. V prípade neúčasti jedného z rodičov, je potrebné priniesť so sebou Vyhlásenie zákonného zástupcu.

      Dieťa začne školu navštevovať, len ak dosiahlo školskú spôsobilosť. Odložiť nástup do školy je možné vždy len na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou tejto žiadosti musí byť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

      Tešíme sa na stretnutie s Vami a s Vašimi deťmi!

     • Literárna a výtvarná súťaž "112-ka deťom" - vyhodnotenie

     • V uplynulých týždňoch sa žiaci našej školy aktívne venovali živým diskusiám o dôležitosti práce i poslania záchranných zložiek. Na vyučovaní slovenského jazyka, literatúry, tvorivého písania i výtvarnej výchovy tvorili krásne výtvarné i literárne práce, ktorými sa zapojili do súťaže "112-ka deťom".  Z množstva nápaditých prác bolo naozaj veľmi ťažké vybrať tie najzaujímavejšie. Autori víťazných  prác budú ocenení i odmenení v nedeľu 15.4.2018 počas programu DOD ZŠ SNP, kde si môžu prevziať vecné ceny. Výhercom srdečne blahoželáme.

      Výtvarná časť

      1. kategória

      1. miesto                                 Nina Cigánikovvá             3.B
      2. miesto                                 Samuel Nikmon                5.B
      3. miesto                                 Gabriel Banas                   5.B
      4. miesto                                 Michaela Žatková            5.B
      5. miesto                                 Alexandra Mišúrová         5.B

       

      2. kategória

      1. miesto                                 Dominik Zábojník            6.B
      2. miesto                                 Elena Zemančíková        7.B
      3. miesto                                 Boris Hojdík                       7.A

       

      3. kategória

      1. miesto                                 kolektívna práca triedy 9.A

       

       

      Literárna časť

       

      Kategória: poézia

      Samuel Nikmon             5.B

      Kristína Tichá                 7.A

       

      Kategória: próza

      Simona Juríčková             5.A

      Adam Rosina                     5.A

      Adriana Kozáková             7.B

      Marek Rolínec                  6.A

     • Futbal dievčatá

     • Do galérie Futbal dievčatá boli pridané fotografie.

      Na jeseň sme sa tešili z 3.miesta chlapcov vo futbale a teraz sa tešíme z 2.miesta naších dievčat v okresnom kole. Školu reprezentovali: Zvrškovcová K., Šubová S., Šágová V., Juríčková S., Guníšová M., Stopková L., Klúčiková D. Dievčatkám gratulujeme a tešime sa. 

     • OZNAM

     • Podľa informácií kompetentných osôb v ovzduší neboli namerané žiadne škodlivé a nebezpečné látky. Zajtra 12.04. 2018 vyučovanie bude prebiehať normálne, podľa rozvrhu.

     • OZNAM RODIČOM

     • Z dôvodu riaditeľského voľna sa dnes - 11.4.2018 v školskej jedálni nevarí. Všetci stravníci budú automaticky odhlásení. Ďakujeme za pochopenie.

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO !!!

     • Oznam o riaditeľskom voľne z dôvodu možných zdravotných problémov po požiari v blízkosti našej školy!!!Milí rodičia, zajtra 11.04. 2018 udeľujem všetkým žiakom našej školy riaditeľské voľno. Prosím Vás, ak máte na seba kontakt pomôžte nám túto informáciu rozšíriť medzi našich rodičov. Informáciu posielame aj hromadne prostredníctvom internetovej žiackej knižky, ale nie každý ju používa. Zamestnanci budeme v škole v uzatvorených priestoroch aj s deťmi, ktoré prídu do školy, až do odovzdania rodičom.O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

     • Deň otvorených dverí alebo aj 112 pre deti

     • Základná škola SNP 1484 v Považskej Bystrici spolu s partnermi pripravila pre žiakov školy a aj širokú verejnosť preventívnu akciu, na ktorej chceme prezentovať záchranné zložky. 

      Toto podujatia bude dopĺňať náš DOD, ktorý tento rok prebehne takouto netradičnou formou. Samozrejme nebudú chýbať tradičné aktivity pre deti a predškolákov pripravené našimi žiakmi a zamestnancami. U nás nuda nehrozí...

      Podujatie sa uskutoční v areáli základnej školy SNP 1484 dňa 15.4.2018 (nedeľa) so začiatkom o 14,00 hod. a plánovaným ukončením o 17,00 hod. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie bude konať v náhradnom termíne dňa 22.4. v rovnakom čase.

      Môžete sa tešiť na:

      5. pluk špeciálneho určenia zo Žiliny predvedie statické ukážky a zapojí sa do pripravovaného programu s deťmi.

      Hasičský a záchranný zbor z Považskej Bystrice urobí ukážku záchrany uviaznutej osoby v horiacom automobile pri havárii . Vrak auta na podujatie zabezpečuje firma Helpeco s.r.o.

      Na akcii sa ďalej zúčastnia zložky:

      - PZ Považská Bystrica, 

      - MP Považská Bystrica, 

      - OR HaZZ, 

      - dobrovoľné hasičské zbory z okolitých obcí,

      - Wrestling klub Považská Bystrica, 

      - Judo klub Sparta Považská Bystrica, 

      - Nemocnica Považská Bystrica. 

      - Národné transfúzne centrum Trenčín...

      Ďalej sa môžete tešiť aj na:

      - Maľovanie na tvár a množstvo súťaží a hier,

      - otvorené hodiny pre žiakov a rodičov, 

      - prehliadka priestorov školy, 

      - otestovanie si vedomostí pre predškolákov, 

      - interaktívne cvičenia,

      - zoznámenie sa s prváckymi učiteľkami a zamestnancami školy.

      Pripravená pre Vás bude Školská kaviareň, guláš od ZRŠ a opekanie špekáčikov.

      Informácie budeme postupne dopĺňať.

      TEŠÍME SA NA VÁS!!!

     •   SÚŤAŽ  NAŠICH  ŠTVRTÁKOV  V  ČÍTANÍ

     •  


      "Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách."
                                                                                                                                              Erazmus Rotterdamský
                                                                                            
      Dnes už málokedy vidíme deti zaujato čítať knihy. Častejšie majú v rukách klávesnicu, tablet, mobil... Ako ich prilákať späť, do čias, keď ešte platilo, že najlepším priateľom človeka je kniha?...
      Rozhodli sme sa nevšímať si štatistiky a všetkým dokázať, že štvrtáci zo ZŠ SNP v Považskej Bystrici si vedia nájsť čas aj na čítanie. 
      V marci, ktorý je tiež nazývaný mesiacom knihy, sme vyhlásili pre žiakov súťaž, ktorej víťaz získa za najviac prečítaných strán v dohodnutom termíne  odmenu -  POUKÁŽKU NA KÚPU ĽUBOVOLNEJ KNIHY v kníhkupectve. Mnohým sa to zapáčilo, a tak chlapci a dievčatá začali s veľkým nadšením objavovať svet poézie, prózy a s tým spojené prežívanie čara vlastnej fantázie.  
      Počas tohto času sa v triedach veľa zmenilo. Cez prestávky sa žiaci zrazu zabudli naháňať, všade bolo akosi  tichšie, pokojnejšie... Čítalo sa na chodbách, na koberci, dokonca aj cestou do školy. :-)
      Prišiel stanovený termín  a bolo treba spočítať množstvo prečítaných strán.
      Zistili sme však, že to vlastne ani nie je také dôležité, lebo zvíťazili všetci, ktorí sa do súťaže zapojili. Aspoň na krátky čas naši žiaci dokázali poraziť  nudu, ineternet, závislosť od virtuálneho sveta! A my  dospeláci môžeme spokojne povedať, že dnešná generácia nezabudla na krásu ukrytú v  knihách. Treba si len vybrať tú správnu a pokračovať v čítaní ďalej.

      Ocenení žiaci: Samuel Fusko, Viliam Reksa, Juliana Kvasničková, Veronika Vrábliková a Martin Valient dostali poukážky, na kúpu ktorých nám prispeli rodičia. Vďaka ich trpezlivosti a šikovnosti sme  mohli na  veľkonočných trhoch predať veľa zajačikov, vajíčok, koláčikov... a za utŕžené peniaze zakúpiť odmeny. Ďakujeme i všetkým, ktorí nás ich kúpou podporili.
      Štvrtákom, ktorí sa zúčastnili tejto čitateľskej súťaže srdečne blahoželáme :-) a prajeme ešte veľa krásnych chvíľ strávených  spoločne s hodnotnými knihami.                                                             
                                                                                                                                                        Tr. učiteľky 4.A a 4.B