• VÝSTAVA JESENNÝCH PLODOV :-)

     • Milí žiaci, rodičia a priatelia školy :-) Aj tento rok sa na našej škole uskutoční výstava jesenných plodov. Zapojiť sa môže každý :-) 

      Stačí priniesť svoj výrobok:  ozdobenú tekvičku, jesenný aranžmán... a zaregistrovať sa v utorok 2. 10. 2018 pri vstupe do budovy školy v čase od 7.30 – 7.50 hod, kde každý výrobok dostane svoje číslo.

      Výstava končí v piatok 5. 10. 2018. Po jej ukončení si môžu žiaci zobrať svoje výrobky domov. Každý, kto navštívi našu školu, môže vyjadriť na hlasovacom lístku, ktorý z vystavených výrobkov si zaslúži ocenenie.

      Vyhodnotenie súťaže bude po sčítaní hlasov. Tešíme sa na Vaše nápady :-)

     • ROZLÚČKA ŠTVRTÁKOV S 1. STUPŇOM :-)

     • Všetkým našim bývalým žiakom prajeme úspešný štart do nového školského roku a ďakujeme rodičom za spoluprácu počas celých štyroch rokov i prípravu nášho večierku.