• Tvorivé písanie v piatom ročníku

     • Tvorivé písanie je predmet, ktorý máme v rámci vyučovania na našej škole na II. stupni. Žiaci sa prostredníctvom neho učia nielen ako efektívne písať texty, či čítať s porozumením, ale dokážu hodnotiť samých seba pozitívne aj negatívne. Práve v piatom ročníku sme sa zaoberali vlastnosťami, ktoré každý z nás má. Deti pomocou projektu a akrostichu písali, ako vidia samých seba. Dokázali vyzdvihnúť nielen svoje pozitívne vlastnostnosti, no kriticky sa postavili aj k negatívam. Spracovali  naozaj veľmi pekné projekty, s ktorými sa chceme s vami podeliť. 

     • Návšteva MG Art Galérie

     • Literatúra a výtvarné umenie nepochybne patria k sebe. V rámci tvorivého písania žiaci 7. ročníka navštívili v piatok 28.9.2018 MG Art Galériu v Považskej Bystrici, kde momentálne prebieha výstava výtvarníkov Považia pod názvom Kabinet 26. Oboznámili sa nielen s ich tvorbou, ale vyskúšali si aj, aké je to vytvárať takéto umelecké diela. Pomocou interakcie s lektorom sa dozvedeli informácie o obrazoch, prezentovali svoj názor na umelecké diela a rovnako aj svoj pohľad. Každý žiak pod vedením skúseného lektora vytvoril obraz, ktorý ho najviac oslovil a venoval ho autorovi, od ktorého čerpal inšpiráciu. Na hodinách tvorivého písania budú ďalej pracovať s poznatkami, ktoré v galérii nadobudli.

      MG Art Galéria okrem výstav usporadúva aj čítanie poézie pre verejnosť a pre školy. Veľmi radi sa tejto akcie zúčastníme so staršími žiakmi, ktorí tak získajú k literatúre a k poézii bližší vzťah.