• ADVENT
    • 29. 11. 2018
    • Blíži sa magický čas, keď budeme zapaľovať prvú sviečku na adventnom venci. V roku 2018 pripadá prvá adventná nedeľa na 2. december a posledná na 23. december, deň pred Vianocami.

     Adventné obdobie alebo skrátene advent, je prvá časť takzvaného cirkevného roka rímskokatolíckej cirkvi. Skladá sa zo štyroch adventných nedieľ ešte pred narodením Ježiša Krista, zároveň sa môže posledná adventná nedeľa prekrývať so samotným Štedrým dňom. Toto obdobie sa vyznačuje oddychom a duchovnou prípravou na samotné Vianoce.

    • ADVENT: Čítať viac
    • Bábkové divadlo v našej škole
    • 19. 11. 2018
    • Morgonrock. Putovné bábkové divadlo, ktoré sa preslávilo už po celom Slovensku, navštívilo v piatok 16.11.2018 aj našu školu. Povestný príbeh O čertovi Kolofónovi si žiaci 4., 5. a 6. ročníka mohli vychutnať v komornom predstavení našej školy. Bábkoherec, spisovateľ a organizátor kultúrneho festivalu Hviezdne noci Peter Gärtner meral cestu z Bratislavy, aby naše deti potešil pútavou a zaujímavou bábkovou hrou. Prvú hodinu venoval dejinám bábkového divadla, vysvetlil deťom druhy bábok a všetky pojmy spojené s bábkovou hrou a s bábkoherectvom. Druhú hodinu sa už odohrávalo samotné bábkové divadlo. Predstavenie bolo interaktívne a zaujímavou formou vtiahlo žiakov do deja. Predstavenie plné humoru, dobrodružstva, kúzelných chvíľ a nečakaných zvratov - to je oríbeh O čertovi Kolofónovi. Príbeh má poučný charakter a deťom sa predstavenie veľmi páčilo.

    • Bábkové divadlo v našej škole: Čítať viac
    • Branislav Jobus - autorské čítanie
    • 19. 11. 2018
    • Hodiny slovenského jazyka a literatúry si žiaci 8.A a 9.A oživili návštevou MG Art galérie, ktorá pre vybrané školy zorganizovala autorské čítanie. Tentokrát pozvanie galérie prijal autor rozprávok Branislav Jobus a my sme radi, že sme sa mohli zúčastniť tohto zaujímavého kultúrneho podujatia. Postupne žiakom predstavil svoje knihy veľmi pútavou formou, v sprievode hudby a spevu. Branislav Jobus má na svojom konte 14 kníh, ktoré sa tešia obľube verejnosti. Venuje sa tvorbe pre deti, no tieto rozprávky majú výchovný charakter. Prostredníctvom rozprávok a tohto autorského čítania priblížil našim žiakom negatíva dnešného sveta, ktoré na nich číhajú na každom kroku.  Do povedomia ľudí sa dostal aj ako zakladateľ hudobného festivalu Vrbovské vetry a líder skupiny Karpatské chrbáty.

    • Branislav Jobus - autorské čítanie: Čítať viac
    • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna
    • 7. 11. 2018
    • Riaditeľka školy týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje na deň 21.novembra 2018 (streda) žiakom 6. až 8. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu uskutočnenia Testovania 5. Žiaci 1.stupňa sa učia podľa rozvrhu. Žiaci 9. ročníka budú mať 4 hodiny cvičenia zo SJL a MAT. ŠKD a ŠJ budú fungovať bez zmeny.

    • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna: Čítať viac
    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.