• ZMENA ORGANIZÁCIE VYUČOVANIA ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY- HOKEJ OD 1.4.2019

     • Od mája sa pokračuje v pôvodnom harmonograme, zmena je iba pri žiakoch 9.ročníka - tréningy z telocvične sa presúvajú na zimný štadión a namiesto rannej plavárne v stredu bude tréning na zimnom štadióne od pol 2. 

      Z dôvodu rozpustenia ľadovej plochy budú ŠPP ľadového hokeja prebiehať nasledovne:
      Pondelok    0.h    7.B+ 8.B – telocvičňa ZŠ
      Pondelok    1.h    7.B+ 8.B – telocvičňa ZŠ
      Utorok    0.h    5.B+ 6.B– telocvičňa ZŠ
      Utorok    1.h    5.B+ 6.B-– telocvičňa ZŠ
      Utorok    6.h    7.B+ 8.B– telocvičňa ZŠ
      Streda    0.h    9.B     V apríli plaváreň
      Streda    1.h    9.B     V apríli plaváreň
      Streda    5.h    5.B+ 6.B – telocvičňa ZŠ
      Streda    7.h     9.B     – telocvičňa ZŠ
      Streda    8.h     9.B     – telocvičňa ZŠ
      Štvrtok    0.h    7.B+ 8.B- V apríli plaváreň
      Štvrtok    1.h    7.B+ 8.B- V apríli plaváreň
      Piatok    0.h    5.B+ 6.B- V apríli plaváreň
      Piatok    1.h    5.B+ 6.B- V apríli plaváreň
      Piatok    5.h    9.B – telocvičňa ZŠ
      Zmenu od mája, keď skončia tréningy na plavárni, včas oznámime.

      Z plaveckých tréningov pôjdu žiaci s doprovodom trénera do školy spojom MHD.

     • NOC S ANDERSENOM

     • Andersen. Kto by dnes nepoznal tohto slávneho dánskeho rozprávkara? Aj detičky z našej školičky ho poznajú a pri príležitosti výročia jeho narodenia sme so skupinkou štvrtákov a piatakov strávili noc z 29.3.2019 na 30.3.2019 v škole. Ide o medzinárodné podujatie, a preto nás potešil veľký záujem o túto akciu i zo strany žiakov. Kým sme sa dostali do svojich postieľok, spoznali sme krajinu Dánsko, dozvedeli sa zaujímavosti zo života H. CH. Andersena, a dokonca pán Andersen do našej školskej knižnice zavítal aj osobne. Naše novozískané vedomosti sme využili pri tvorbe máp, vlajok a v krátkom teste. Svoje práce radi vystavíme na chodbách a odprezentujeme všetkým zvedavcom. :-)

      Bolo nám spolu tak dobre, že sme ráno plní zážitkov a nových poznatkov ani školské prostredie opustiť nechceli.

     • MAREC MESIAC KNIHY - AJ PRVÁCI SÚ UŽ ČLENMI KNIŽNICE

     • Udržujme poriadok a čisté okolie, budeme sa v ňom cítiť lepšie !

     • „Krajina je obraz ľudí, ktorí ju obývajú.“
      Václav Cílek

      Skoré jarné počasie so svojimi teplými slnečnými lúčmi láka stále viac nielen záhradkárov na jarné práce, ale aj obyvateľov mesta na jarné upratovanie. Vďaka značnej aktivite našej školy, ako aj vedeniu  učiteľov je povedomie našich žiakov v environmentálnej oblasti na veľmi dobrej úrovni. Na vyučovacích hodinách sa so žiakmi  veľa rozprávame o našom životnom prostredí, a tak sme koncom marca prešli od teórie k činom, zobrali vrecia na odpad, hrable, metly, fúriky a začali s jarným upratovaním okolia našej školy. A veru bolo čo upratovať… . Zima bola dlhá, a tak sa pred a okolo budovy nakopilo veľké množstvo lístia a odpadu rôzneho druhu. Čo nás zarazilo, bolo veľké množstvo fliaš a plechoviek, ktorými niektorí naši spoluobčania "skrášľujú" okolie školy. Hrable, metly, lopaty a fúriky boli naši najlepší pomocníci. Najskôr deti 1.stupňa s mikroténovými vreckami na rukách vyčistili najbližšie okolie ZŠ od odhodených papierikov, kúskov plastov a iných nečistôt. Prácu tých najmenších prišli dokončiť aj starší spolužiaci v rámci hodín techniky. Všetci žiaci pracovali s veľkou chuťou a dobrou náladou. Odmenou pre nás všetkých bude čisté a pekné okolie školy, v ktorej trávime svoj učebný i voľný čas. Za pomoc a spoluprácu pri zveľaďovaní okolia našej školy patrí všetkým veľké " ĎAKUJEM".

     • OZNÁMENIE O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA

     • Riaditeľka školy týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje na deň 3. apríla 2019 (streda) žiakom 5. až 8. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu uskutočnenia Testovania 9. Žiaci 1.stupňa sa učia podľa rozvrhu. ŠKD a ŠJ budú fungovať bez zmeny.

     • Fenomény sveta - výprava so 7.A

     • V pondelok žiaci 7.A začali expedíciu v rámci projektu Fenomény sveta. Náš prvý záujem smeroval do oblasti kultúry. V rámci nej sme sa pozreli na fakt, ako nás kultúra ovplyvňuje, a čo to vlastne kultúra je? Pozreli sme si viaceré videá z dielne BBC, ktoré boli v angličtine, takže sme museli aj aktívne počúvať a rozvíjať našu slovnú zásobu. Aj táto forma vzdelávania je uplatnením vyučovacej metódy CLIL. Pre jazykovo menej zdatných boli k videám aj titulky v slovenčine. 

      Náš projektový deň sme však nestrávili len pozeraním videí, ale aj tvorbou krátkych prezentácií, zaujímavými interaktívnymi aktivitami, vyhľadávaním informácií na internete a ich kritickým spracovaním. Pracovali sme v skupinách, v ktorých mal každý svoju úlohu :-) . Jeden bol manažérom tímu, ďalší vymýšľal stratégiu, iní uplatňovali svoju tvorivosť, logické myslenie či trénovali pamäť. 

      Moderné a inovatívne formy vzdelávania pripravujú žiakov na reálny život a posilňujú ich tzv. soft skills, ktoré sú stále viac žiadané na trhu práce i pri štúdiu na strednej škole. 

     • Vráťme knihy do škôl

     • 4.ŠKD ABC sa opäť úspešne zapojil do obľúbenej čitateľskej súťaže „Vráťme knihy do škôl“, ktoré organizuje občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s partnermi, ktorými sú Bratislavský samosprávny kraj, internetové kníhkupectvo abcknihy.sk a vydavateľsvá Ikar a Yoli. Cieľom tejto súťaže je podporiť čítanie a získať pozitívny vzťah ku knihám.

      Už deti prvého ročníka sa snažia čítanému textu porozumieť, ale aj výtvarne ho spracovať, o čom svedčia aj ich vydarené ilustrácie. Do súťaže sa zapojili všetky deti nášho klubu ABC a najväčšie šťastie mal prvák Števko Kupec s ilustráciou knihy: Čítam si sám a získal tak balíček kníh. 

      Srdečne gratulujeme.

     • GESTO PRE MESTO - HOKEJOVÁ VÝZVA

     • S radosťou Vám oznamujeme, že náš projekt Môžeš mať buď výsledky, alebo výhovorky postúpil do verejného hlasovania. Hlasovanie verejnosti prebieha od 11. marca do 31. marca 2019. Projekt a aktuálny stav hlasovania nájdete tu:https://www.gestopremesto.sk/hokej/hlasovanie/trenciansky-kraj/4340 Vopred Vám ďakujeme za každý Váš hlas.

       

     • Piataci v Bábkovom divadle Žilina

     • Maňušky, marionety, javajky... Každý z nás si rád zaspomína na detstvo, ku ktorému určite patrí aj bábkové divadlo a rozprávky stvárnené v takejto podobe. Naši piataci sa o bábkovom divadle, bábkach a bábkovej hre učia aj na hodinách literatúry. Aby sa pre nich táto téma stala viac atraktívna, navštívili sme najstaršie profesionálne bábkové divadlo na Slovensku  - Bábkové divadlo Žilina.

      Herci deťom predviedli divadelnú hru Dievčatko Momo a ukradnutý čas, ktorá bola veľmi zaujímavá a poučná. Odrážala problém dnešnej doby, kedy mnohí ľudia hovoria: "Nemám čas!" Často sa ženú za vidinou peňazí a bohatstva a myslia si, že to ich urobí šťastnými. Popritom zabúdajú na skutočné hodnoty života, príbuzných, rodinu, priateľov, prechádzky v prírode, čítanie kníh.... Deťom sa predstavenie veľmi páčilo, nielen preto, že bolo poučné, ale videli naozaj krásne kulisy, rekvizity a v neposlednom rade javajkové bábky.

     • Návšteva z MŠ Grznára 1444 :-)

     • MAREC ČASTO NAZÝVAME AJ MESIACOM KNIHY. NAŠI PRVÁCI UŽ POZNAJÚ PÍSMENKÁ A SÚ HRDÍ NA TO, ŽE VEDIA ČÍTAŤ, PÍSAŤ, POČÍTAŤ.  SO SVOJIMI ÚSPECHMI V ŠKOLE SA CHCELI POCHVÁLIŤ AJ ŠKÔLKAROM, KTORÍ NÁS NAVŠTÍVILI. NA HODINE VÝTVARNEJ VÝCHOVY SME SI PRE NICH PRIPRAVILI VLASTNORUČNE VYROBENÉ DARČEKY - OVEČKY A ZAJAČIKOV. POTOM SME UŽ LEN NETRPEZLIVO ČAKALI, KEDY K NÁM PRÍDU.

      ... A DOČKALI SME SA! NAŠEJ MILEJ NÁVŠTEVE SME PREDVIEDLI KRÁTKY PROGRAM, KTORÝ SME SI PRE NICH PRIPRAVILI. VESELO SME SI ZASPIEVALI, RECITOVALI SME KRÁTKE BÁSNIČKY O ČÍSLACH, ŠKOLE...  UKÁZALI SME IM, AKO VYZERÁ PRVÁCKA TRIEDA, PERAČNÍK, ŠLABIKÁR, ZOŠITY... NIEKTORÍ ODVÁŽLIVCI SKÚSILI NAPÍSAŤ KRIEDOU NA TABUĽU SVOJE MENO, ZA ČO SME ICH ODMENILI POTLESKOM .-)

      PO UKONČENÍ PROGRAMU SI KAŽDÝ PRVÁČIK PRIVIEDOL K SEBE DO LAVICE NOVÉHO KAMARÁTA ZO ŠKÔLKY. SPOLU NAKRESLILI PEKNÝ OBRÁZOK, NAPÍSALI SVOJE MENO, ALEBO ČÍTALI ZO ŠLABIKÁRA, PREZRELI SI ŠKOLSKÉ POMÔCKY.

      NAJVÄČŠÍ ÚSPECH VŠAK MALA NAŠA VEĽKÁ TELOCVIČŇA, KDE SME SA NAHÁŇALI, HRALI S LOPTAMI, BEHALI POMEDZI PREKÁŽKY. ČAS NÁM SPOLU RÝCHLE UBEHOL A KEĎŽE MÁME TELOCVIČNE DVE, DOHODLI SME SA, ŽE SI TAKÉTO MILÉ DOPOLUDNIE EŠTE NIEKEDY ZOPAKUJEME.

      NA ZÁVER SI DETI PREVZALI NAŠE DARČEKY A ROZLÚČILI SME SA. NIE VŠAK NADLHO, VEĎ S NIEKTORÝMI SA EŠTE URČITE STRETNEME NA AKCIÁCH, KTORÉ ORGANIZUJE NAŠA ŠKOLA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ.

       

     • Celonárodná čitateľsko-výtvarná súťaž Čitateľský oriešok 5 pozná svojich finalistov

     • Piaty ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže, ktorá rozvíja u detí nižších ročníkov na základnej škole čítanie s porozumením, logické myslenie je vo finále. Tak ako vlani i tento  školský rok sa do súťaže zapojili aj dievčatá zo 4. ŠKD.  Trom dievčatám sa podarilo podľa hodnotenia poroty najoriginálnejším spôsobom prepojiť dva prečítané príbehy do jedného jediného obrázka – skrátka vymysleli svoj vlastný príbeh v podobe kresby. Súťaž mala dve časti – textovú a výtvarnú.

      V kategórii - 2. ročník sa do finále dostala kresba Karinky Magátovej.

      V kategórii - 4. ročník do finále postúpili s kesbami Ninka Cigániková a Lucka Bazalová

      Na web stránke môžete tieto kresby ohodnotiť podľa ročníkov a zvýšiť počet lajkov:

      https://www.skolskyportal.sk/sutaz/sutaz-citatelsky-oriesok-5-pre-ziakov-2-3-4-rocnika-zs#event-tab-finalisti

       

      Úspešným dievčatám srdečne blahoželáme a držíme palce pri ďalšom hlasovaní.

     • Jedálny lístok

     • Vážení, rodičia. Ak pozeráte jedálny lístok našej jedálne na stránke školy: sestkovo.edupage.org po kliknutí na jedálny lístok budete presmerovaní na stránku strava.cz, pre prvý krát treba zadať kód jedálne. Je to číslo 9020, odkliknúť uložiť údaje a odoslať. Kód jedálne sa uloží a už v budúcnosti budete môcť pozerať jedálny lístok bez problémov. Ďakujeme za pochopenie.