• Literárna hodina Ako divé husi s deviatakmi mimo školy
    • 28. 4. 2019
    • Len nedávno sme sa dozvedeli o blížiacej sa rekonštrukcii mestskej knižnice v Považskej Bystrici, a tak sme všetci nadšení v piatok strávili  hodinku v jej pôvodných priestoroch. S románom Ako divé husi sme sa už stretli v učebnici ešte pred Vianocami, ale toto spracovanie bolo úplne iné. Vďaka interaktívnej prednáške sme bližšie spoznávali osud drotárskej rodiny Kypúsovcov, ale prepájali sme i poznatky z geografie – región Kysúc, Bytče, dejepisu – téma odnárodňovania sa, mor, migrácia obyvateľstva a dialektológie – nárečia. Pri záverečnej diskusii sme zistili, že hoci žijeme v modernejšej dobe, sú témy migrácie, epidémií aktuálne i dnes.

    • Literárna hodina Ako divé husi s deviatakmi mimo školy: Čítať viac
    • Majáles 2019
    • 24. 4. 2019
    • Srdečne Vás pozývama na Májovú veselicu. Lístky si môžete zakúpiť v škole u p. zástupkyne. 

    • Majáles 2019: Čítať viac
    • Šikovné deti v 5.A
    • 17. 4. 2019
    • Poznať dobre slovenský jazyk a vedieť prepájať súvislosti a poznatky s bežným životom je základ, ktorý by mal ovládať každý. Na hodinách literatúry v piatom ročníku je jednou z tém povesť. Na hodine sme sa oboznámili s teóriou a delením povestí. Bližšie sme sa venovali miestnym povestiam, ktoré hovoria o vzniku miest či hradov a zámkov. Každý žiak mal za úlohu vybrať si hrad/zámok, ktorý navštívil a nájsť nejakú povesť, ktorá sa viaže k danému hradu. Vznikli naozaj krásne a unikátne práce a sme hrdí na to, že sa môžeme popýšiť takýmito šikovnými deťmi.

    • Šikovné deti v 5.A: Čítať viac
    • Tradície Veľkej noci
    • 17. 4. 2019
    • Žiaci našej školy nám neustále dokazujú, že sú šikovní nielen v športe, no vedia si uctiť aj tradičné zvyky našej spoločnosti. Blíži sa Veľká noc, ktorá je pre deti zaujímavá najmä šibačkou a polievačkou. Dievčatá chystajú pre šibačov vajíčka a kraslice, no správny šibač by si mal vedieť aj upliesť korbáč sám a nie ho kúpiť v obchode. Preto do našej školy zavítal starý otec nášho žiaka zo 7.B triedy, pán Balala, ktorý má naozaj veľmi šikovné ruky a s ochotou a radosťou ukázal chlapcom, ako sa pletie korbáč. Dievčatá sa môžu tešiť na poriadnu šibačku s vlastnoručne vyrobenými korbáčmi.

    • Tradície Veľkej noci: Čítať viac
    • "Trpaslíci" zo Šestky potešili deti v Materskej škole Dedovec.
    • 17. 4. 2019
    •  Tak ako minulý týždeň, aj v tomto týždni sme ukázali šikovnosť našich detí deťom z Materskej školy Dedovec. Nielen predškolákom, ale všetkým deťom škôlky sme zahrali dievadielko o vílach a trpaslíkoch. Predstavenie sa im veľmi páčilo a ako odmenu nám zarecitovali krásne básničky a zaspievali veselé pesničky. Po predstavení sme sa v priestoroch škôlky venovali predškolákom a robili sme s nimi rôzne aktivity, ktoré boli zamerané na tvorivosť, nácvik písma a logiku. Tešíme sa, že od budúceho školského roka zasadnú do lavíc také šikovné deti, ako sme spoznali v MŠ Dedovec.

    • "Trpaslíci" zo Šestky potešili deti v Materskej škole Dedovec.: Čítať viac
    • Predškoláci navštívili Šestkovo
    • 10. 4. 2019
    • Do našej školy chodí veľa šikovných a tvorivých detí, ktoré rady privítajú predškolákov a ukážu im, čo všetko na nich v škole čaká. Žiaci šiesteho ročníka si pre predškolákov pripravili 2 divadielka. V prvom ich privítali tri víly, Bystrosť, Šikovnosť a Múdrosť, ktoré im povedali, čo všetko sa v škole v prvý rok naučia. Víly vystriedali Siedmi trpaslíci, ktorí sa rozhodli ísť tiež do školy, lebo zistili, aké dôležité je vedieť čítať, písať a počítať a že školy sa netreba vôbec báť.  Predškoláci nás potešili krásnymi básničkami a pesničkami a za svoju šikovnosť boli odmenení medailami. Po predstavení sa s radosťou pustili do úloh, ktoré sme si pre nich pripravili. Pomocou pečiatok s písmenami písali svoje mená, pracovali s interaktívnym perom a knihami, vypracovávali rôzne pracovné listy, kde trénovali jemnú motoriku a nácvik písma, riešili úlohy zamerané na pozornosť a logiku a na pamiatku nám vytvorili plagát s odtlačkami rúk a vlastnoručnými podpismi.  

    • Predškoláci navštívili Šestkovo: Čítať viac
    • PRE TEBA LEN KVAPKA, PRE DRUHÉHO ŽIVOT
    • 1. 4. 2019
    • Vedeli ste, že jediným darovaním krvi môžete zachrániť až 3 ľudské životy? 

     Pozývame Vás na darovanie kúsku seba - darovanie krvi v rámci našej akcie DOD. Krv denne zachraňuje mnohé ľudské životy a nie je možné ju inak získať, len darcovstvom. Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Ak chcete pomôcť aj vy, príďte v dňoch 2.4. alebo 5.4.2019 na Hematologicko-transfúzne oddelenie NsP Považská Bystrica, nahláste, že chcete darovať krv v rámci akcie ZŠ SNP : 112 deťom a pomôžte tým, ktorí ju potrebujú.

    • PRE TEBA LEN KVAPKA, PRE DRUHÉHO ŽIVOT: Čítať viac
    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.