• Literárna hodina Ako divé husi s deviatakmi mimo školy

     • Len nedávno sme sa dozvedeli o blížiacej sa rekonštrukcii mestskej knižnice v Považskej Bystrici, a tak sme všetci nadšení v piatok strávili  hodinku v jej pôvodných priestoroch. S románom Ako divé husi sme sa už stretli v učebnici ešte pred Vianocami, ale toto spracovanie bolo úplne iné. Vďaka interaktívnej prednáške sme bližšie spoznávali osud drotárskej rodiny Kypúsovcov, ale prepájali sme i poznatky z geografie – región Kysúc, Bytče, dejepisu – téma odnárodňovania sa, mor, migrácia obyvateľstva a dialektológie – nárečia. Pri záverečnej diskusii sme zistili, že hoci žijeme v modernejšej dobe, sú témy migrácie, epidémií aktuálne i dnes.

     • Majáles 2019

     • Srdečne Vás pozývama na Májovú veselicu. Lístky si môžete zakúpiť v škole u p. zástupkyne. 

     • Šikovné deti v 5.A

     • Poznať dobre slovenský jazyk a vedieť prepájať súvislosti a poznatky s bežným životom je základ, ktorý by mal ovládať každý. Na hodinách literatúry v piatom ročníku je jednou z tém povesť. Na hodine sme sa oboznámili s teóriou a delením povestí. Bližšie sme sa venovali miestnym povestiam, ktoré hovoria o vzniku miest či hradov a zámkov. Každý žiak mal za úlohu vybrať si hrad/zámok, ktorý navštívil a nájsť nejakú povesť, ktorá sa viaže k danému hradu. Vznikli naozaj krásne a unikátne práce a sme hrdí na to, že sa môžeme popýšiť takýmito šikovnými deťmi.

     • Tradície Veľkej noci

     • Žiaci našej školy nám neustále dokazujú, že sú šikovní nielen v športe, no vedia si uctiť aj tradičné zvyky našej spoločnosti. Blíži sa Veľká noc, ktorá je pre deti zaujímavá najmä šibačkou a polievačkou. Dievčatá chystajú pre šibačov vajíčka a kraslice, no správny šibač by si mal vedieť aj upliesť korbáč sám a nie ho kúpiť v obchode. Preto do našej školy zavítal starý otec nášho žiaka zo 7.B triedy, pán Balala, ktorý má naozaj veľmi šikovné ruky a s ochotou a radosťou ukázal chlapcom, ako sa pletie korbáč. Dievčatá sa môžu tešiť na poriadnu šibačku s vlastnoručne vyrobenými korbáčmi.

     • "Trpaslíci" zo Šestky potešili deti v Materskej škole Dedovec.

     •  Tak ako minulý týždeň, aj v tomto týždni sme ukázali šikovnosť našich detí deťom z Materskej školy Dedovec. Nielen predškolákom, ale všetkým deťom škôlky sme zahrali dievadielko o vílach a trpaslíkoch. Predstavenie sa im veľmi páčilo a ako odmenu nám zarecitovali krásne básničky a zaspievali veselé pesničky. Po predstavení sme sa v priestoroch škôlky venovali predškolákom a robili sme s nimi rôzne aktivity, ktoré boli zamerané na tvorivosť, nácvik písma a logiku. Tešíme sa, že od budúceho školského roka zasadnú do lavíc také šikovné deti, ako sme spoznali v MŠ Dedovec.

     • Predškoláci navštívili Šestkovo

     • Do našej školy chodí veľa šikovných a tvorivých detí, ktoré rady privítajú predškolákov a ukážu im, čo všetko na nich v škole čaká. Žiaci šiesteho ročníka si pre predškolákov pripravili 2 divadielka. V prvom ich privítali tri víly, Bystrosť, Šikovnosť a Múdrosť, ktoré im povedali, čo všetko sa v škole v prvý rok naučia. Víly vystriedali Siedmi trpaslíci, ktorí sa rozhodli ísť tiež do školy, lebo zistili, aké dôležité je vedieť čítať, písať a počítať a že školy sa netreba vôbec báť.  Predškoláci nás potešili krásnymi básničkami a pesničkami a za svoju šikovnosť boli odmenení medailami. Po predstavení sa s radosťou pustili do úloh, ktoré sme si pre nich pripravili. Pomocou pečiatok s písmenami písali svoje mená, pracovali s interaktívnym perom a knihami, vypracovávali rôzne pracovné listy, kde trénovali jemnú motoriku a nácvik písma, riešili úlohy zamerané na pozornosť a logiku a na pamiatku nám vytvorili plagát s odtlačkami rúk a vlastnoručnými podpismi.  

     • PRE TEBA LEN KVAPKA, PRE DRUHÉHO ŽIVOT

     • Vedeli ste, že jediným darovaním krvi môžete zachrániť až 3 ľudské životy? 

      Pozývame Vás na darovanie kúsku seba - darovanie krvi v rámci našej akcie DOD. Krv denne zachraňuje mnohé ľudské životy a nie je možné ju inak získať, len darcovstvom. Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Ak chcete pomôcť aj vy, príďte v dňoch 2.4. alebo 5.4.2019 na Hematologicko-transfúzne oddelenie NsP Považská Bystrica, nahláste, že chcete darovať krv v rámci akcie ZŠ SNP : 112 deťom a pomôžte tým, ktorí ju potrebujú.