• Atletika

     • Koniec školského roka v športových súťažiach už tradične patrí kráľovnej športu - atletike. V okresnom kole družstvo dievčat vyybojovalo 3.miesto. Chlapci zvíťazili a postúpili na kraj do Dubnice nad Váhom. Tam im o vlások uniklo víťazstvo, ale aj tak obsadili krásne 2.miesto. Druhí boli aj v štafete, Jakub Križan bol druhý vo vrhu guľou a Ján Chupáč bol zlatý v behu na 300m a postúpil na celoslovenské kolo do Košíc. Gratulujeme a veríme, že Janko sa nestratí ani  medzi atletickou elitou Slovenska v Košiciach.

     • Naše mená v hlaholike

     • Počiatky nášho jazyka a písma siahajú do dávnych dejín. V piatom ročníku sme si na hodinách literatúry čítali Moravsko-panónske legendy, ktoré rozprávajú o živote Konštantína a Metoda. Bratia zo Solúnu, ktorým vďačíme za vznik písma a jazyka na našom území od roku 863. Žiaci z 5.A si vyskúšali napísať svoje mená v hlaholike. Písmo sa im veľmi páčilo a bez problémov napísali svoje mená. Vznikli krásne práce, s ktorými sa s radosťou pochválime aj vám.

     • PYROTECHNIKA A BEZPEČNOSŤ

     • V piatok 24. 5. 2019 sa na našej škole uskutočnila beseda s príslušníkom vojenskej polície  Stanislavom Fedorčákom  na tému PYROTECHNIKA.  Zúčastnili sa jej žiaci 3.A a 3.B triedy. Dozvedeli sa  veľa  nového  o  bezpečnom   používaní  zábavnej  pyrotechniky. Beseda žiakov veľmi zaujala.

      Pyrotechnik varoval žiakov pred manipuláciou s akýmkoľvek nálezom,  ktorý by mohol byť muníciou. „V prvom rade treba každý takýto nález nahlásiť polícii. V žiadnom prípade by sa s predmetom nemalo manipulovať, už vôbec nie prevážať či premiestňovať ho. Môže  ísť o aktívne  strelivo, ktoré je nebezpečné a pri nesprávnom zaobchádzaní hrozí aj výbuch," vysvetlil pán Fedorčák. Nasledovalo množstvo zvedavých otázok, na ktoré žiakom trpezlivo odpovedal. Za zaujímavú besedu ďakujeme, prajeme veľa úspechov v práci a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu :-)

     • Výstava TITANIC

     • Považská knižnica v Považskej Bystrici v našich priestoroch pripravila zaujímavú výstavu. Výstava je pripravená v hokejovej miestnosti .

     • Náš úspech v biologickej olympiáde

     • Žiaci z našej školy sa zúčastnili 53. ročníka biologickej olympiády v kategórii D v projektovej časti na okresnom kole a ich projekty zaujali aj odbornú porotu. 1. miesto získal Gabriel Bulat zo VII.A s projektom Vplyv vonkajších podmienok na rast plesne vo vzorkách z jogurtu a na 2. mieste sa umiestnil Richard Knapo zo VI.A s projektom Genofond starých a krajových odrôd jabloní v lokalite Podmanín. Aj tieto úspechy svedčia o našom zameraní sa na environmentálne aktivity v teórii aj praxi. 

     • Komparo u štvrtákov

     • Tento deň sa naši štvrtáci popasovali s testovaním Komparo. Preverili si svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, vlastivedy a prírodovedy. Je to pre nich i taký malý nácvik testovania, ktoré ich čaká po letných prázdninách v piatom ročníku. Aj malými krôčikmi sa približujeme k úspechu.