• Medzinárodný deň eura 24.9.
    • 30. 9. 2019
    • Za Medzinárodný deň eura bol Európskou úniou vyhlásený 24. september.

         Jednotlivé štáty, po vstupe do zoskupenia, opustili vlastnú menu a prijali

     spoločnú menu Európskej únie. Cieľom  tohto kroku má byť zjednodušenie

     obchodovania a ekonomických vzťahov medzi členskými štátmi.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v Pedagogicko-organizačných pokynoch ukladá školám povinnosť zapracovať témy Národného štandardu finančnej gramotnosti do svojich školských vzdelávacích programov.

       Preto i naša škola v tento deň venovala zvýšenú pozornosť rozvoju finančnej gramotnosti žiakov vo vyučovacom procese. Na každej vyučovacej hodine sme sa venovali otázkam financií.

     Národný štandard finančnej gramotnosti obsahuje aj slovník dôležitých pojmov, ktorých význam by občania mali poznať. Obsahuje také výrazy, ako: akciaamerická hypotékaanuitné platbybankabankomatbankový ombudsmanbankový prevodbankrotbezúročné obdobiedebetný účetbohatstvobonitabonuscashbackcenníkcenný papierčistá mzda atď.[5]

     Národný štandard bol rozpracovaný do týchto ôsmich základných kapitol:

      

      Podľa plánu finančnej gramotnosti sa naša škola bude venovať tejto problematike počas celého školského roka zaradením aktuálnych tém do vyučovacieho procesu všetkých učebných predmetov.

     Našim cieľom je naučiť žiakov orientovať sa v základných pojmoch z oblasti finančnej gramotnosti a osvojiť si základné zručnosti pre efektívne riadenie a plánovanie svojej finančnej budúcnosti.

    • Medzinárodný deň eura 24.9.: Čítať viac
    • Siedmaci sa zapojili do projektu Šikovné ručičky
    • 27. 9. 2019
    • V stredu 25.9. sa naši siedmaci zo 7.A zúčastnili projektu Šikovné ručičky na Spojenej škole internátnej v Považskej Bystrici. Tam sa aktívne venovali výrobe vlastných čiapok alebo nákrčníkov pod vedením Ľubky Ondrušovej, pani učiteliek z tejto školy a viacerých dobrovoľníčok.Takýto spoločný projekt zbližuje deti s handicapom s deťmi z intaktného prostredia a prehlbuje ich emocionálnu inteligenciu. Zároveň rozvíja aj ich praktické zručnosti a podporuje kreatívne myslenie. Deťom sa aktivity - šitie i tvorba obrazov z gombíkov veľmi páčili, niektorí chlapci pracovali so šijacím strojom dokonca lepšie ako dievčatá. O ich spokojnosti svedčia aj fotky s ich vlastnými výrobkami. Skutočná zima ich určite neprekvapí. Naša veľká vďaka za krásne zážitky patrí všetkým, ktorí túto akciu pripravili.

    • Siedmaci sa zapojili do projektu Šikovné ručičky: Čítať viac
    • Myslíme na svoje okolie - odpad patrí do koša
    • 26. 9. 2019
    • Piatkové vyučovanie sme so žiakmi a žiačkami siedmych ročníkov strávili aj starostlivosťou o okolie našej školy. S plastovými vrecami sa odhodlaní siedmaci vybrali pozbierať neporiadok, ktorý na školský dvor priniesol vietor, ba i samotní žiaci. V rámci skrášľovania okolia našej školy sa nám podarilo vyzbierať štyri veľké vrecia odpadu, ktoré putovali tam, kam patria - do koša.

     Veríme, že aj touto troškou sme prispeli k zveľadeniu životného prostredia a jeho ochrane. 

     Ďakujem, siedmaci, za vašu pomoc a ostatným za to, že budú odpad dávať tam, kam patrí. Raz sa nám aj samotná príroda za všetko odvďačí! (Ivana Mičuchová)

    • Myslíme na svoje okolie - odpad patrí do koša: Čítať viac
    • Korytnačky
    • 26. 9. 2019
    • V stredu sme sa na Pracovnom vyučovaní s III. B preniesli naspäť do leta a vyrobili sme si korytnačky. Tie naše však nepotrebujú žiadnu špeciálnu starostlivosť - stačí ich "kŕmiť" mincami alebo nechať voľne plávať vo vani. A tak budeme mať doma leto každý deň! (Ivana Mičuchová)

    • Korytnačky: Čítať viac
    • Okresné kolo v cezpoľnom behu 2019/2020
    • 25. 9. 2019
    • Začiatok školského roka v športových súťažiach už tradične patrí cezpoľnému behu. Naši žiaci nás opäť nesklamali. Chlapci závod vyhrali a postúpili na krajské kolo. Skvelý tímový výkon podtrhli 1. miestom Hojdík Boris, 3. miestom Kľúčik Kristián a 6. miestom Kukos Jozef. Zahanbiť sa nenechali ani dievčatá, v zložení Gunišová Maruška, Španiheľová Katarína a Stopková Lenka obsadili pekné 2. miesto. Gratulujeme a tešíme sa.

    • Okresné kolo v cezpoľnom behu 2019/2020: Čítať viac
    • Anglický týždeň
    • 24. 9. 2019
    • Žiaci,ktorí sa prihlásili na kurz s anglickými lektormi, by mali do stredy 25.9.2019 zaplatiť zálohu 21 €. Inak sa kurzu nebudú môcť záčastniť. Kurz sa začína 30.9.2019.

      

    • Anglický týždeň: Čítať viac
    • Didaktické hry - teoretické 4.B
    • 10. 9. 2019
    • Riešenie mimoriadnych situácií

     Civilná ochrana

     Prvá pomoc

        Takto by si deti poradili s poskytovaním prvej pomoci kamarátovi pri zraneniach - krvácanie, zlomenina a iné vonkajšie poranenia. 

     Víťazi sa naozaj nemusia hanbiť za svoj výsledok.

    • Didaktické hry - teoretické 4.B: Čítať viac
    • Vyučovanie anglického jazyka s anglickým lektorom.
    • 9. 9. 2019
    •  Vážení rodičia.V školskom roku 2019/2020 je na našej škole možnosť týždennej výuky anglického jazyka s anglickým lektorom z akadémie SIDAS. Vaše deti majú možnosť 5 vyučovacích hodín denne stráviť s "native lektorom".Zábavnou formou a efektívnym spôsobom obohatiť svoju angličtinu a zlepšiť jazykovú zručnosť bez ohľadu na počiatočnú jazykovú úroveň. Program kurzu je prispôsobený veku a jazykovej úrovni detí v danej skupine. Kurz sa organizuje pre žiakov 5.-8.ročníka.Cena za žiaka je 41 € za 25 hodín ( 1,64€ za hodinu). Kurzu sa už zúčastnilo viac ako 30 000 žiakov vo veku od 6 do 19 rokov. Väčšina z nich potvrdila, že sa im investícia oplatila.

    • Vyučovanie anglického jazyka s anglickým lektorom.: Čítať viac
    • Organizácia vyučovania od 3.9. do 6.9.2019
    • 2. 9. 2019
    •  

     Utorok

     3.9.2019

     1. ročník- 3 vyučovacie hodiny do 10.20 hod. s triednym učiteľom, následne ŠKD ( domov s rodičom, ak žiak nenavštevuje ŠKD)

     2.- 4. ročník- 4 vyučovacie hodiny do 11.25 hod. s triednym učiteľom, následne ŠKD ( domov, ak žiak nenavštevuje ŠKD)

     5.-9. ročník- 5 vyučovacích hodín s triednym učiteľom

     Streda

     4.9.

     1. ročník- 3 vyučovacie hodiny do 10.20 hod. s triednym učiteľom, následne ŠKD ( domov s rodičom, ak žiak nenavštevuje ŠKD)

     2.-9. ročník- vyučovanie podľa rozvrhu

     Štvrtok

     5.9.

     1.- 9. ročník- vyučovanie podľa rozvrhu

     Piatok

     6.9.

     1.- 9. ročník- vyučovanie podľa rozvrhu

     Od 3.9.- Ranná ŠKD od 5.55 hod. v zbernej triede na dolnej chodbe školy ( informácia o zbernej triede na vchodových dverách školy), ŠKD do 17.00 hod.

     ŠPP plávanie- z dôvodu prerušenia prevádzky krytej plavárne od stredy 4.9. 2019  suchý tréning v telocvični školy vždy 1. alebo 5.vyučovaciu hodinu podľa rozvrhu danej triedy.

     ŠPP ľadový hokej – podľa rozpisu HK 95 a rozvrhu danej triedy, do školy aj zo školy na ŠPP na zimný štadión pôjdu žiaci MHD so sprievodnou osobou.

     Zmeny včas oznámime.

    • Organizácia vyučovania od 3.9. do 6.9.2019: Čítať viac
    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.