• Enviromentálna exkurzia
    • 30. 10. 2019
    • Streda 23.10. 2019 sa pre žiakov piateho a šiesteho ročníka niesla v znamení poznávania a rôznorodých aktivít. Spoločne sme sa vydali na exkurziu: smer Prievidza - Bojnice.

     Pracovníci Hornonitrianskeho múzea pre nás pripravili bohatý náučný program.

     Žiaci sa zapojili do aktivít podujatia V ríši zvierat z cyklu Jesenné variácie. Za pomoci lektorov múzea spoznali jednotlivých zástupcov fauny z našich regiónov. Dozvedeli sa napríklad, prečo sú niektoré zvieratá aktívne celú zimu a iné hibernujú a upadajú do zimného spánku ako aj to, ktoré migrujú do teplých krajín či naopak prichádzajú k nám prezimovať. Ďalej žiaci na výtvarnom workshope vytvorili spoločnú koláž z prírodnín a malieb zvierat, čím dokázali, že sa ako umelci nestratia.

     V expozícii múzea ich čakala aj jedna z aktuálnych tém finančnej gramotnosti. Žiaci sa oboznámili s hodnotou našej aktuálnej meny - eura, obehovými a pamätnými mincami zo všetkých štátov EÚ, v ktorých sa používa.

     Na záver exkurzie sme sa presunuli do Bojníc. Nenavštívili sme však tradičné atrakcie, ale jednu netradičnú – Dom ilúzií. Deti v interaktívnych výstavných priestoroch videli mnohé optické klamy, iluzívne maľby či laserové pasce. Lektorky ich previedli fantastickým svetom, v ktorom sa mohli dosýta vyblázniť  a mobily  boli za účelom fotodokumentácie v tomto prípade prísne povolené 

     Spoločný deň sme si užili a všetci v zdraví dorazili domov.

       

    • Enviromentálna exkurzia: Čítať viac
    • Naša účasť v E-testovaní
    • 27. 10. 2019
    • V minulých týždňoch v škole prebiehalo a 6.11.2019 bude prebiehať skúšobné testovanie piatakov pred ozajstným Testovaním 5, ktoré sa uskutoční 20.11.2019. Toto bolo možné vzhľadom na našu účasť v projekte E – testovanie, Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Tento projekt je zastrešený Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NUCEM). Je veľkým prínosom pre školu i pre žiakov. Škole poskytuje možnosť okamžitej spätnej väzby, podľa ktorej dokážeme promptne stanoviť nápravné opatrenia a zlepšovať tak kvalitu vzdelávania. Pre žiaka je akékoľvek testovanie elektronickou formou zaujímavejšie, modernejšie a vie sa sám skontrolovať, do akej miery konkrétne učivo ovláda.

    • Naša účasť v E-testovaní: Čítať viac
    • Hovorme o jedle
    • 27. 10. 2019
    • V týždni od 14. do 18. 10. 2019 sa naša škola zapojila do celoslovenského projektu Hovorme o jedle, z ktorého sme si vybrali dennú tému: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov. Žiaci sa tak formou zážitkového a rovesníckeho vzdelávania dozvedeli veľa zaujímavých informácií o potravinách a výžive, vyskúšali si tvorbu ovocných a zeleninových šalátov alebo počítali rozpočet zdravého obedu. Žiaci z krúžku zážitková biológia si pre svojich mladších kamarátov pripravili formou rovesníckeho vzdelávania aktivity, v ktorých sa dozvedeli niečo o mrkve, póre a hrozne. Mali možnosť skúmať jeho mikroskopickú štruktúru a vytvoriť skupinové projekty, ktoré následne odprezentovali. Žiaci sa týmto témam venovali aj na hodinách tvorivého písania prostredníctvom tvorby poviedok na tému: Poznám zdravé potraviny, z môjho mesta či dediny. A hodiny výtvarnej výchovy sa niesli v téme: Chutné maľovanie.

    • Hovorme o jedle: Čítať viac
    • Tekvicománia-3
    • 25. 10. 2019
    • Vážení rodičia, priatelia našej školy, milí žiaci,

     radi by sme Vás všetkých poprosili, aby ste nás podporili svojim hlasom v súťaži Tekvicománia 3, kde je zverejnená fotografia výstavky, ktorá bola vo vestibule.

     ĎAKUJEME :-) 

      

     http://talentagent.sk/sutaz/236-tekvicomania-3

      

      

     Vyhodnotenie školskej súťaže

    • Tekvicománia-3: Čítať viac
    • Matematicko-fyzikálna súťaž Náboj Junior
    • 24. 10. 2019
    • Dňa 17.10.2019 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili školského kola matematicko-fyzikálnej medzinárodnej súťaže Náboj Junior. Žiakom sa naozaj darilo. Všetci boli odmenení a najlepší postupujú na súťaž do Púchova.

    • Matematicko-fyzikálna súťaž Náboj Junior: Čítať viac
    • Ľudské práva vo výchovno-vzdelávacom procese
    • 21. 10. 2019
    • Dňa 16.10.2019 sa žiaci siedmeho a deviateho ročníka zúčastnili exkurzie do novej synagógy v Žiline. Dozvedeli sa niečo nové o živote žilinských Židov a o ich smutnom osude počas 2. svetovej vojny. Zároveň mali možnosť vypočuť si ako sa synagóga menila od jej vzniku v roku 1861. Dnes je táto kultúrna pamiatka miestom výstav, koncertov a festivalov. Aj naši žiaci mali možnosť okrem prednášky pozrieť si výstavu súčasného moderného umenia.

    • Ľudské práva vo výchovno-vzdelávacom procese: Čítať viac
    • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna
    • 18. 10. 2019
    • Riaditeľka školy týmto oznamuje, že v zmysle  § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje na deň 23.10.2019 riaditeľské voľno všetkým žiakom základnej školy z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. V prevádzke nebude ani školská jedáleň a ŠKD.

     Prihlásení žiaci na exkurziu s pani učiteľkou Mgr. Miškechovou sa jej zúčastnia v tomto termíne podľa pokynov pani učiteľky.

    • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna: Čítať viac
    • Nech to para tlačí
    • 17. 10. 2019
    • V priestoroch našej telocvične bude v sobotu 19.10. výstava Klubu železničných modelárov Považia v čase od 14,00 do 17,30 hod. Vstup voľný 

    • Nech to para tlačí: Čítať viac
    • Pozvánka na podujatie Deti na hokej
    • 17. 10. 2019
    • Slovenský zväz ľadového hokeja v spolupráci s hokejovým klubom HK 95 v Považskej Bystrici organizujú dňa 19.10.2019 o 17.00 podujatie s názvom Deti na hokej na zimnom štadióne v Považskej Bystrici. Podujatie je určené pre deti od 5 rokov do 10 rokov.

    • Pozvánka na podujatie Deti na hokej : Čítať viac
    • Naspäť na šestke
    • 16. 10. 2019
    • Našu školu navštívila riaditeľka SADA, Slovenskej antidopingovej agentúry PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD. Sme radi, že sme mohli na pôde školy prijať ďalšiu zaujímavú návštevu. Tá bola v ročníkoch 1. – 4. žiačkou našej školy, potom prestúpila na inú školu, ktorá sa venuje atletike.

     Zorganizovať toto zaujímavé podujatie nám pomohol náš bývalý žiak Rasťo Konečný zo Slovenského zväzu ľadového hokeja. Stretnutie sme pripravili spoločne s HK´95 Považská Bystrica. To, že v klube neberú na ľahko ani túto tému, prezentovali tréneri, ktorí prišli na stretnutie. Chlapci sa mohli oboznámiť s mnohými novinkami, zaujímavosťami a reálnymi skúsenosťami pracovníkov Slovenskej antidopingovej agentúry. Myslím si, že na niektoré veci asi zmenili alebo si upravili názor. 

    • Naspäť na šestke: Čítať viac
    • Projektové vyučovanie na hodinách vlastivedy
    • 15. 10. 2019
    • V štvrtom ročníku sa žiaci učia o svojom rodisku Slovenskej republike. Učia sa o svojom okolí v ktorom žijú, o turistických či chránených územiach. V encyklopédiách i na internete sme si zisťovali údaje o zvieratách žijúcich u nás a zbierali obrázkový materiál. Na záver sme vytvorili v skupinách projekt o prírode Slovenska. Vkladali sme zvieratá do ich prirodzeného prostredia v ktorom žijú. Zábavnou formou sa naučili viac ako by sa dozvedeli len z učebnice. 

    • Projektové vyučovanie na hodinách vlastivedy: Čítať viac
    • Ako sa my štvrtáci bavíme na športovom krúžku
    • 15. 10. 2019
    • Naša škola poskytuje pre žiakov niekoľko zaujímavých krúžkov, ktoré sú všestranného zamerania. My na športovom krúžku cvičíme v prírode, venujeme sa aj sezónnym činnostiam ako sánkovanie, beh v teréne. V týchto chladnejších dňoch cvičíme v telocvični na hudbu a zamerali sme sa na gymnastiku. Pohyb je pre zdravie veľmi dôležitý a preto sa pri cvičení hlavne zabávame.

    • Ako sa my štvrtáci bavíme na športovom krúžku: Čítať viac
    • Rozvoj finančnej gramotnosti na hodinách matematiky
    • 15. 10. 2019
    • Naša škola sa venuje celoročne rozvoju finančnej gramotnosti na všetkých vyučovacích hodinách. Nielen na hodinách matematiky sa učia žiaci ako narábať s peniazmi a ako sa správne rozhodovať v oblasti financií. My sme sa so štvrtákmi rozhodli osobne zisťovať ceny v obchodoch v našom okolí. Žiaci v skupinkách navštívili obchody ( Teta, Domáce potreby, Intersport, Tesco) a zisťovali ceny produktov, ktoré potrebujeme každodenne alebo sú potrebami v domácnosti. Zo zistených údajov sme sa v škole hrali na obchod a nakupovali za stanovenú sumu. 

    • Rozvoj finančnej gramotnosti na hodinách matematiky: Čítať viac
    • V prírode aj na sídlisku 2019
    • 15. 10. 2019
    • U nás to s ochranou prírody a jej spoznávaním myslíme vážne. My o tom len nehovoríme. Využívame formy a metódy zážitkového učenia a rovesnícke vzdelávanie. U nás učia starší žiaci mladších a nielen veľkí "druhostupniari" ale aj tí mladší  z I. stupňa. O tom svedčia aj stanovištia našich žiakov, ktorí si pripravili rôzne aktivity pre spolužiakov a deti z MŠ.

     Na podujatí sa zúčastnili inštitúcie a organizácie pôsobiace v oblasti ochrany prírody a environmentálnej výchovy:

     -CHKO Strážovské vrchy

     -Štátne lesy 

     -Od. životného prostredia na OÚ 

     -Od. životného prostredia na MsÚ

     -Zväz záhradkárov PB

     -Zväz hubárov PB

     -Zväz chovateľov PB

     -Pobočka mestskej knižnice na SNP

     -Megawaste

     Ďakujeme.

     Podujatie budo voľne prístupné pre žiakov našej školy, verejnosť, materské školy z mesta, žiakov zo Špeciálnej internátnej školy. 

     Žiaci a zamestnanci školy si pripravili stanovištia s ochutnávkou medu, ukážku jeho vytáčania, ochotnávku bylinkových čajov z našich byliniek, zdravé nátierky z našej urody, pripravili a vyhodnotili sme výstavu aranžmánov z prírodných materiálov a tekvíc, výstavu plodov jesene, spojenú s ochutnávkou. Pripravené bolo muštovanie a ochutnávka čerstvo vylisovaného muštu.

     ĎAKUJEME všetkým, čo pomohli, poslali niečo do školy a zúčastnili sa.  Aj vďaka vám sa podujatie vydarilo.

    • V prírode aj na sídlisku 2019: Čítať viac
    • VÝSTAVA JESENNÝCH PLODOV
    • 14. 10. 2019
    • Vyhodnotenie výstavky jesenných plodov

      Do hlasovania sa zapojilo 526 žiakov, učiteľov, rodičov, priateľov školy a účastníkov celoškolskej akcie - environmentálneho podujatia s názvom 

     "V prírode aj na sídlisku". Po sčítaní hlasov sme zistili poradie:

     Mimoriadne odmeny /cenu poroty/ získali:

     •Samuel Švancár  zo 4.B za aranžmán s názvom JESENNÉ HRÍBY,

     •Kristián Karenovič  zo 6.A za tekvicu s názvom TRANSYLVÁNIA.

     Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, organizácii, registrácii, hlasovaní, sčítaní hlasov... a hlavne Vám milí žiaci aj rodičia, že ste opäť dokázali z jesenných plodov vytvoriť naozaj krásne výrobky.

     Už teraz sa tešíme na výstavku PLODOV JESENE 2020 :-)

    • VÝSTAVA JESENNÝCH PLODOV: Čítať viac
    • Anglický týždeň.
    • 13. 10. 2019
    • Od 30.9. do 4.10. 2019 prebiehal na našej škole týždeň výuky anglického jazyka s anglickými lektormi. Žiaci, ktorí mali o kurz záujem, si mohli na vlastnej koži vyskúšať aké to je náročné porozumieť "native" lektorovi a komunikovať 5 vyučovacích hodín denne v anglickom jazyku na rôzne témy. Pre tých, ktorí mali záujem naozaj sa niečo nové naučiť, bol tento týždeň prínosom a chceli by sa  kurzu zúčastniť aj v budúcnosti. Na záver boli žiaci odmenení certifikátmi a najšikovnejší dostali od lektorov špeciálnu pochvalu.

    • Anglický týždeň.: Čítať viac
    • 2.miesto v okresnom kole vo futbale
    • 4. 10. 2019
    • 3.- 4. októbra sa konalo okresné kolo vo futbale mladších žiakov. Turnaja sa zúčastnilo 13 škôl(130 detí). Naši chalani nás milo prekvapili, keď po sérií siedmych víťazstiev, spoznali horkosť prehry až vo fínale. Počas celého turnaja sme predvádzali nielen super výkony, ale aj ukážkové správanie.

    • 2.miesto v okresnom kole vo futbale: Čítať viac
    • Motýlia záhrada
    • 4. 10. 2019
    • Na prelome septembra a októbra sa naši žiaci formou zážitkového vyučovania dozvedeli o životnom cykle motýľa, ktorý mohli pozorovať vo všetkých fázach. Najskôr sme spolu skúmali larvy, ich typické znaky a proces tvorenia kukly. Po zakuklení sme budúcich motýľov preniesli do sieťky a počkali, kým sa premenia. So žiakmi sme potom hľadali, o aký druh motýľa ide. Zistili sme, že sa v kuklách ukrývala Babôčka bodliaková, ktorá je najväčším migrujúcim motýľom. Nevyhnutnou súčasťou bolo zabezpečiť babôčkám dostatok potravy. Prírodné zdroje sme nahradili plátkami pomaranča, hroznom a medovou vodou. Celý proces sme pozorovali so žiakmi I. stupňa a žiakmi 5. - 7. ročníka, ktorí si ho spracovali aj vo forme projektov. Na I. stupni žiaci využili medzipredmetové vzťahy a na hodine slovenského jazyka vytvorili oznam o vypúšťaní motýľov. Poslednou časťou tejto aktivity bolo samotné pustenie motýľov do prírody. Takýmto spôsobom sa stali motýle ďalšou časťou prírody, ktorú sme aspoň na malú chvíľu sprostredkovali žiakom na sídlisku.

    • Motýlia záhrada: Čítať viac
    • 4.10.2019 Environmentálny deň na našej škole 4.B
    • 4. 10. 2019
    • Význam slova „environmentálny“ – „iný názov pre ekológiu, náuku o tvorbe životného prostredia a jej ochrane“

      Dnešný deň sme na našej škole venovali výchove a vzdelávaniu našich žiakov v oblasti ekológie. Zážitkovým učením sa mohli dozvedieť alebo si rozšíriť vedomosti z oblasti životného prostredia. Náučný deň bol obohatený aj výstavkou výrobkov žiakov z jesenných plodov a tiež výstave rôznych odrôd jabĺk a ovocia. Stanovištia, ktoré mohli rozšíriť vedomosti, schopnosti i zručnosti žiakov sa venovali :

     - výrobe  a ochutnávke muštu z čerstvých jabĺk a ovocia

     - stáčaniu a ochutnávke medu 

     - ochutnávke bylinných čajov

     - separovaniu odpadu

     - využitiu poštových holubov

     - chovu rôznych druhov králikov

     - životnému cyklu živočíchov v prírode

     - ochrane životného prostredia a prírody   

        

         Okrem krásneho počasia nás potešila aj nášteva služby Megawaste, ktorá predviedla užívanie vozidla a deti sa mohli vo vozidle aj odviezť. Prišli nás navštíviť a užiť si s nami krásny deň aj deti z materských škôl a deti zo Špeciálnej školy. Ďakujeme všetkým za spoluprácu, krásny zážitok a spoločne strávený deň.

    • 4.10.2019 Environmentálny deň na našej škole 4.B: Čítať viac
    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.