• Enviromentálna exkurzia

     • Streda 23.10. 2019 sa pre žiakov piateho a šiesteho ročníka niesla v znamení poznávania a rôznorodých aktivít. Spoločne sme sa vydali na exkurziu: smer Prievidza - Bojnice.

      Pracovníci Hornonitrianskeho múzea pre nás pripravili bohatý náučný program.

      Žiaci sa zapojili do aktivít podujatia V ríši zvierat z cyklu Jesenné variácie. Za pomoci lektorov múzea spoznali jednotlivých zástupcov fauny z našich regiónov. Dozvedeli sa napríklad, prečo sú niektoré zvieratá aktívne celú zimu a iné hibernujú a upadajú do zimného spánku ako aj to, ktoré migrujú do teplých krajín či naopak prichádzajú k nám prezimovať. Ďalej žiaci na výtvarnom workshope vytvorili spoločnú koláž z prírodnín a malieb zvierat, čím dokázali, že sa ako umelci nestratia.

      V expozícii múzea ich čakala aj jedna z aktuálnych tém finančnej gramotnosti. Žiaci sa oboznámili s hodnotou našej aktuálnej meny - eura, obehovými a pamätnými mincami zo všetkých štátov EÚ, v ktorých sa používa.

      Na záver exkurzie sme sa presunuli do Bojníc. Nenavštívili sme však tradičné atrakcie, ale jednu netradičnú – Dom ilúzií. Deti v interaktívnych výstavných priestoroch videli mnohé optické klamy, iluzívne maľby či laserové pasce. Lektorky ich previedli fantastickým svetom, v ktorom sa mohli dosýta vyblázniť  a mobily  boli za účelom fotodokumentácie v tomto prípade prísne povolené 

      Spoločný deň sme si užili a všetci v zdraví dorazili domov.

        

     • Turisticko-cestovateľský krúžok

     • Prvá túra úspešne zvládnutá. Veľká pochvala malým turistom. Vyhliadka Dohňany. 

     • Naša účasť v E-testovaní

     • V minulých týždňoch v škole prebiehalo a 6.11.2019 bude prebiehať skúšobné testovanie piatakov pred ozajstným Testovaním 5, ktoré sa uskutoční 20.11.2019. Toto bolo možné vzhľadom na našu účasť v projekte E – testovanie, Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Tento projekt je zastrešený Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NUCEM). Je veľkým prínosom pre školu i pre žiakov. Škole poskytuje možnosť okamžitej spätnej väzby, podľa ktorej dokážeme promptne stanoviť nápravné opatrenia a zlepšovať tak kvalitu vzdelávania. Pre žiaka je akékoľvek testovanie elektronickou formou zaujímavejšie, modernejšie a vie sa sám skontrolovať, do akej miery konkrétne učivo ovláda.

     • Hovorme o jedle

     • V týždni od 14. do 18. 10. 2019 sa naša škola zapojila do celoslovenského projektu Hovorme o jedle, z ktorého sme si vybrali dennú tému: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov. Žiaci sa tak formou zážitkového a rovesníckeho vzdelávania dozvedeli veľa zaujímavých informácií o potravinách a výžive, vyskúšali si tvorbu ovocných a zeleninových šalátov alebo počítali rozpočet zdravého obedu. Žiaci z krúžku zážitková biológia si pre svojich mladších kamarátov pripravili formou rovesníckeho vzdelávania aktivity, v ktorých sa dozvedeli niečo o mrkve, póre a hrozne. Mali možnosť skúmať jeho mikroskopickú štruktúru a vytvoriť skupinové projekty, ktoré následne odprezentovali. Žiaci sa týmto témam venovali aj na hodinách tvorivého písania prostredníctvom tvorby poviedok na tému: Poznám zdravé potraviny, z môjho mesta či dediny. A hodiny výtvarnej výchovy sa niesli v téme: Chutné maľovanie.

     • Keď je učenie zábavou

     • Ako sa učíme anglický jazyk zábavnou formou 4.A

     • Tekvicománia-3

     • Vážení rodičia, priatelia našej školy, milí žiaci,

      radi by sme Vás všetkých poprosili, aby ste nás podporili svojim hlasom v súťaži Tekvicománia 3, kde je zverejnená fotografia výstavky, ktorá bola vo vestibule.

      ĎAKUJEME :-) 

       

      http://talentagent.sk/sutaz/236-tekvicomania-3

       

       

      Vyhodnotenie školskej súťaže

     • Matematicko-fyzikálna súťaž Náboj Junior

     • Dňa 17.10.2019 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili školského kola matematicko-fyzikálnej medzinárodnej súťaže Náboj Junior. Žiakom sa naozaj darilo. Všetci boli odmenení a najlepší postupujú na súťaž do Púchova.

     • Ľudské práva vo výchovno-vzdelávacom procese

     • Dňa 16.10.2019 sa žiaci siedmeho a deviateho ročníka zúčastnili exkurzie do novej synagógy v Žiline. Dozvedeli sa niečo nové o živote žilinských Židov a o ich smutnom osude počas 2. svetovej vojny. Zároveň mali možnosť vypočuť si ako sa synagóga menila od jej vzniku v roku 1861. Dnes je táto kultúrna pamiatka miestom výstav, koncertov a festivalov. Aj naši žiaci mali možnosť okrem prednášky pozrieť si výstavu súčasného moderného umenia.

     • Deň zdravej výživy na hodine anglického jazyka

     • 4.A   16. október

     • Výstava Klubu železničných modelárov Považia 18.10.

     • 4.B Návšteva výstavy vláčikov v priestoroch školy

     • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

     • Riaditeľka školy týmto oznamuje, že v zmysle  § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje na deň 23.10.2019 riaditeľské voľno všetkým žiakom základnej školy z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. V prevádzke nebude ani školská jedáleň a ŠKD.

      Prihlásení žiaci na exkurziu s pani učiteľkou Mgr. Miškechovou sa jej zúčastnia v tomto termíne podľa pokynov pani učiteľky.

     • Nech to para tlačí

     • V priestoroch našej telocvične bude v sobotu 19.10. výstava Klubu železničných modelárov Považia v čase od 14,00 do 17,30 hod. Vstup voľný 

     • Pozvánka na podujatie Deti na hokej

     • Slovenský zväz ľadového hokeja v spolupráci s hokejovým klubom HK 95 v Považskej Bystrici organizujú dňa 19.10.2019 o 17.00 podujatie s názvom Deti na hokej na zimnom štadióne v Považskej Bystrici. Podujatie je určené pre deti od 5 rokov do 10 rokov.

     • Knižnica u štvrtákov

     • Rozvoj čitateľskej gramotnosti - "Tvoríme si vlastnú knižnicu"

     • Naspäť na šestke

     • Našu školu navštívila riaditeľka SADA, Slovenskej antidopingovej agentúry PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD. Sme radi, že sme mohli na pôde školy prijať ďalšiu zaujímavú návštevu. Tá bola v ročníkoch 1. – 4. žiačkou našej školy, potom prestúpila na inú školu, ktorá sa venuje atletike.

      Zorganizovať toto zaujímavé podujatie nám pomohol náš bývalý žiak Rasťo Konečný zo Slovenského zväzu ľadového hokeja. Stretnutie sme pripravili spoločne s HK´95 Považská Bystrica. To, že v klube neberú na ľahko ani túto tému, prezentovali tréneri, ktorí prišli na stretnutie. Chlapci sa mohli oboznámiť s mnohými novinkami, zaujímavosťami a reálnymi skúsenosťami pracovníkov Slovenskej antidopingovej agentúry. Myslím si, že na niektoré veci asi zmenili alebo si upravili názor.