• Naša účasť v okresnom kole na Olympiáde zo slovenského jazyka
    • 29. 11. 2019
    • Dňa 27.11.2019 sa naša žiačka Petronela Vanková z IX.B zúčastnila okresného kola v CVČ v Považskej Bystrici. I napriek tomu, že sa neumiestnila na popredných miestach, dosiahla výborný výsledok a stala sa úspešnou riešiteľkou.

     Za reprezentáciu školy jej ďakujeme. 

    • Naša účasť v okresnom kole na Olympiáde zo slovenského jazyka: Čítať viac
    • Z činnosti ŠKD - 3. oddelenie
    • 20. 11. 2019
    • Ani v tento jesenný čas nezaháľame a sadíme jesennú zeleninu v kútiku živej prírody. Popritom si radi aj spievame a tu sú naše diplomy zo súťaže Talenty ŠKD.

     Zároveň pridávame i fotky z poučných chvíľ v mestskej pobočke Považskobystrickej knižnice.

    • Z činnosti ŠKD - 3. oddelenie: Čítať viac
    • Halloween v 3.B
    • 14. 11. 2019
    • Dnes sme v našej triede mali strašidelné vyučovanie. Počas celého dňa sme súťažili a preverovali svoje vedomosti. Strašidlá medzi sebou pekne spolupracovali a navzájom sa podporovali.  Na záver vyučovania nechýbala pre každé strašidlo sladká odmena. Deti boli počas vyučovania v krásnych maskách, za ktoré ďakujem rodičom.

     Mgr. Čechutyová

    • Halloween v 3.B : Čítať viac
    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
    • 14. 11. 2019
    • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna
     Riaditeľka Základnej školy SNP 1484 v Považskej Bystrici v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 6., 7. a 8. ročníka dňa 20. 11. 2019 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - konanie celoslovenského Testovania 5-2019. Po skončení testovania žiaci odchádzajú domov.

     Žiaci prvého stupňa sa učia bez umeny podľa platného rozvrhu.

     Žiaci 9.ročníka budú mať vyučovanie v blokoch matematika a slovenský jazyk a literatúra. Žiaci deviateho ročníka budú končiť 4. vyučovacou hodinou.

    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO: Čítať viac
    • Putovanie za vedou do košického Steelparku
    • 11. 11. 2019
    • V období 4. - 10. novembra 2019 sa na Slovensku uskutočnil Týždeň vedy a techniky.

     V duchu tohto podujatia, sme sa v stredu 6.11. spoločne so šiestakmi a ôsmakmi vybrali do ďalekých Košíc, plní očakávania, čo uvidíme v Steelparku - parku vedy.

     Cesta zo železničnej stanice viedla historickým centrom mesta. V parku vedy nás rozdelili do dvoch skupín a absolvovali sme "labáky" na témy: ,,Stala sa vražda." a ,,Ako oklamať svoje zmysly?".

     Neskôr sme si prezreli rozsiahlu expozíciu. A čo sme videli?

     Na prvých dvoch poschodiach veľa zaujímavých vecí a javov z oblasti fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, hutníctva, biometriky, strojárenstva a ďalších odvetví.

     Na najvyššom poschodí sa mohli žiaci zahrať s vedeckými hračkami, hlavolamami, či rôznymi inými rébusmi. K dispozícii nám boli ochotní a trpezliví sprievodcovia, ktorí odpovedali na všetky zvedavé otázky.

     Domov sme sa vrátili neskoro večer unavení, ale obohatení o nové skúsenosti.

    • Putovanie za vedou do košického Steelparku: Čítať viac
    • Bibliotéka
    • 9. 11. 2019
    • V piatok 8. novembra sme sa s vybranými štvrtákmi a s pani učiteľkou Monikou Naďovou vybrali do Bratislavy. Nebol to len taký obyčajný výlet - naším cieľom bola Bibliotéka a prezentácia komiksu Zlatý zub. Ten poznáme zo strán časopisu Slniečko a konečne vyšiel aj v knižnej podobe. Zúčastnili sme sa na besede s autorkou tejto knihy, deti mali možnosť popýtať sa jej na čokoľvek o jej vzniku, videli, ako vznikajú ilustrácie v grafickej podobe, a taktiež sa aktívne zapájali do tvorby vlastných komiksových postavičiek. Okrem toho sme si nakúpili krásne knižky vo zvýhodnených cenách od rôznych vydavateľstiev na Slovensku - a že ich nebolo málo! A keď k tomu pridáme aj stánky s hrami a vedeckými atrakciami, o zábavu sme mali postarané. Okrem toho sme si pozreli aj Bratislavu - videli sme Dunaj, hrad i slávne "UFO". Zážitkom bol určite aj preplnený autobus a vlak, keďže bol piatok a všetci sa vracali domov. My sme mali ale miestenky, takže sme sa v pohodlí odviezli až domov a po tretej hodine sme sa s rodičmi zvítali na železničnej stanici v našom meste. Bratislava nás uchvátila a už teraz sa tešíme na ďalšie zážitky vo veľkomeste! (Ivana Mičuchová) 

     Informácie nájdete aj na stránkach LIC-u spolu s fotogalériou, kde sme aj my:

     https://www.facebook.com/litcentrum.sk/posts/10157636431719371

    • Bibliotéka: Čítať viac
    • Úcta k starším
    • 2. 11. 2019
    • Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vystúpili deti zo školského klubu s krátkym programom piesní, básní a tančekov v príjemnej atmosfére v Centre sociálnych služieb Bystričan v Pov. Bystrici. Takáto aktivizácia a vzájomné prepojenie detí a starších ľudí má pozitívny vplyv na postoj k vyučovaciemu procesu, nielen na správanie žiakov, ale aj na skupinovú prácu. Každý z prítomných starkých bol obdarovaný malým darčekom, pozdravmi a kytičkami z jesenných listov.

     Tešíme sa opäť na ďalšie stretnutie pred Vianocami :-) 

    • Úcta k starším: Čítať viac
    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.