• Naša účasť v okresnom kole na Olympiáde zo slovenského jazyka

     • Dňa 27.11.2019 sa naša žiačka Petronela Vanková z IX.B zúčastnila okresného kola v CVČ v Považskej Bystrici. I napriek tomu, že sa neumiestnila na popredných miestach, dosiahla výborný výsledok a stala sa úspešnou riešiteľkou.

      Za reprezentáciu školy jej ďakujeme. 

     • Z činnosti ŠKD - 3. oddelenie

     • Ani v tento jesenný čas nezaháľame a sadíme jesennú zeleninu v kútiku živej prírody. Popritom si radi aj spievame a tu sú naše diplomy zo súťaže Talenty ŠKD.

      Zároveň pridávame i fotky z poučných chvíľ v mestskej pobočke Považskobystrickej knižnice.

     • Halloween v 3.B

     • Dnes sme v našej triede mali strašidelné vyučovanie. Počas celého dňa sme súťažili a preverovali svoje vedomosti. Strašidlá medzi sebou pekne spolupracovali a navzájom sa podporovali.  Na záver vyučovania nechýbala pre každé strašidlo sladká odmena. Deti boli počas vyučovania v krásnych maskách, za ktoré ďakujem rodičom.

      Mgr. Čechutyová

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna
      Riaditeľka Základnej školy SNP 1484 v Považskej Bystrici v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 6., 7. a 8. ročníka dňa 20. 11. 2019 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - konanie celoslovenského Testovania 5-2019. Po skončení testovania žiaci odchádzajú domov.

      Žiaci prvého stupňa sa učia bez umeny podľa platného rozvrhu.

      Žiaci 9.ročníka budú mať vyučovanie v blokoch matematika a slovenský jazyk a literatúra. Žiaci deviateho ročníka budú končiť 4. vyučovacou hodinou.

     • Putovanie za vedou do košického Steelparku

     • V období 4. - 10. novembra 2019 sa na Slovensku uskutočnil Týždeň vedy a techniky.

      V duchu tohto podujatia, sme sa v stredu 6.11. spoločne so šiestakmi a ôsmakmi vybrali do ďalekých Košíc, plní očakávania, čo uvidíme v Steelparku - parku vedy.

      Cesta zo železničnej stanice viedla historickým centrom mesta. V parku vedy nás rozdelili do dvoch skupín a absolvovali sme "labáky" na témy: ,,Stala sa vražda." a ,,Ako oklamať svoje zmysly?".

      Neskôr sme si prezreli rozsiahlu expozíciu. A čo sme videli?

      Na prvých dvoch poschodiach veľa zaujímavých vecí a javov z oblasti fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, hutníctva, biometriky, strojárenstva a ďalších odvetví.

      Na najvyššom poschodí sa mohli žiaci zahrať s vedeckými hračkami, hlavolamami, či rôznymi inými rébusmi. K dispozícii nám boli ochotní a trpezliví sprievodcovia, ktorí odpovedali na všetky zvedavé otázky.

      Domov sme sa vrátili neskoro večer unavení, ale obohatení o nové skúsenosti.

     • Z činnosti ŠKD

     • Jesenné dekorácie, pečenie štrúdle, zdravá výživa, úcta k starším

     • Bibliotéka

     • V piatok 8. novembra sme sa s vybranými štvrtákmi a s pani učiteľkou Monikou Naďovou vybrali do Bratislavy. Nebol to len taký obyčajný výlet - naším cieľom bola Bibliotéka a prezentácia komiksu Zlatý zub. Ten poznáme zo strán časopisu Slniečko a konečne vyšiel aj v knižnej podobe. Zúčastnili sme sa na besede s autorkou tejto knihy, deti mali možnosť popýtať sa jej na čokoľvek o jej vzniku, videli, ako vznikajú ilustrácie v grafickej podobe, a taktiež sa aktívne zapájali do tvorby vlastných komiksových postavičiek. Okrem toho sme si nakúpili krásne knižky vo zvýhodnených cenách od rôznych vydavateľstiev na Slovensku - a že ich nebolo málo! A keď k tomu pridáme aj stánky s hrami a vedeckými atrakciami, o zábavu sme mali postarané. Okrem toho sme si pozreli aj Bratislavu - videli sme Dunaj, hrad i slávne "UFO". Zážitkom bol určite aj preplnený autobus a vlak, keďže bol piatok a všetci sa vracali domov. My sme mali ale miestenky, takže sme sa v pohodlí odviezli až domov a po tretej hodine sme sa s rodičmi zvítali na železničnej stanici v našom meste. Bratislava nás uchvátila a už teraz sa tešíme na ďalšie zážitky vo veľkomeste! (Ivana Mičuchová) 

      Informácie nájdete aj na stránkach LIC-u spolu s fotogalériou, kde sme aj my:

      https://www.facebook.com/litcentrum.sk/posts/10157636431719371

     • Úcta k starším

     • Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vystúpili deti zo školského klubu s krátkym programom piesní, básní a tančekov v príjemnej atmosfére v Centre sociálnych služieb Bystričan v Pov. Bystrici. Takáto aktivizácia a vzájomné prepojenie detí a starších ľudí má pozitívny vplyv na postoj k vyučovaciemu procesu, nielen na správanie žiakov, ale aj na skupinovú prácu. Každý z prítomných starkých bol obdarovaný malým darčekom, pozdravmi a kytičkami z jesenných listov.

      Tešíme sa opäť na ďalšie stretnutie pred Vianocami :-)