• Učíme sa angličtinu s Harrym Potterom
    • 28. 2. 2020
    • Tesne pred jarnými prázdninami sme spolu so 6.A a 6.B precvičovali minulý čas v anglickom jazyku. Aby to nebola obyčajná hodina angličtiny, preto sme sa rozhodli zrealizovať vyučovaciu hodinu plnú čarov ako na Rokfortskej škole mágie a kúziel. Žiaci si priniesli svoje čarovné prútiky a niektorí dokonca prišli oblečení  ako hlavní predstavitelia tejto ságy.

     Na začiatku hodiny, podobne ako aj vo filme, triediaci klobúk (the Sorting Hat) priradil žiakov do konkrétnej fakulty (Chrabromil a Slyzolin). Potom nasledovali aktivity, pri ktorých museli žiaci napríklad priraďovať k názvom fakúlt mená študentov (napr. Hermiona Grangerová patrila do Chrabromilu, atď.), následne bolo ich úlohou zoradiť anglické názvy jednotlivých častí kníh tak, ako nasledujú za sebou. Taktiež sme si spomenuli najznámejšie zaklínadlá a kto ich vyslovil. Potom boli žiaci zadelení do skupín, pričom každá skupina dostala určitý počet slovíčok. Ich úlohou bolo, aby sa pokúsili priradiť anglické pojmy k ich slovenskému prekladu.  Nakoniec sme sa dostali k tej najpodstatnejšej časti vyučovacej hodiny, ktorej cieľom bolo zopakovať minulý čas pomocou pracovného listu, do ktorého mali žiaci vpísať správne tvary slovies v minulom čase.

     Ďakujem všetkým žiakom za spoluprácu, krásne vytvorené prútiky a perfektné masky, čím prejavili svoju kreativitu vcítiť sa do úlohy čarodejníkov. Verím, že vďaka Harrymu Potterovi sa nám minulý čas vryl do pamäti.

    • Učíme sa angličtinu s Harrym Potterom: Čítať viac
    • Školské kolo " HVIEZDOSLAVOV KUBÍN "
    • 25. 2. 2020
    • Výsledky

     Poézia: 1. miesto Nelka Šamajová

                  2. miesto Riško Reksa

                  3. miesto Samko Halčin 

     Próza:   2. miesto Katka Slováková

                  3. miesto Laura Kubišová

    • Školské kolo " HVIEZDOSLAVOV KUBÍN ": Čítať viac
    • Výsledky Testovania 5
    • 6. 2. 2020
    • V celoslovenskom Testovaní 5 žiaci našej školy dosiahli nasledujúce výsledky:

     - slovenský jazyk: 69,2%

     - matematika: 66,9%

     V porovnaní s celoslovenským priemerom sme boli o 4,4 % zo SJL a 3,5 % z MAT lepší.

     Spomedzi všetkých piatakov našej školy najlepšie obe testovania zvládli Mária Juríčková (V. A) a Richard Demáček (V. B). Obaja žiaci získali od ZRŠ malé prekvapenie. Gratulujeme!

     Taktiež sa chceme poďakovať všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa zaslúžili o to, aby bol náš výsledok čo najlepší.

    • Výsledky Testovania 5: Čítať viac
    • Oznam o chrípkových prázdninách
    • 5. 2. 2020
    • Základná škola ZŠ SNP 1484 oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí a žiakov, že v dňoch od 6. 2. 2016 do 7. 2. 2016 sú z dôvodu vysokej chorobnosti v spolupráci s Regionálnym úradom verejného  zdravotníctva v Považskej Bystrici vyhlásené pre žiakov II. stupňa (5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B) základnej školy chrípkové prázdniny. Nástup žiakov do školy po chrípkových prázdninách je pondelok 10.2.2020. Žiaci prvého stupňa sa učia podľa rozvrhu. Školská jedáleň a školský klub detí je v prevádzke.

     Žiaci z druhého stupňa majú možnosť dnes 5.2.2020 do 13.30 sa zo stravy sa odhlásiť. V prípade, že tak neurobia a obed si vyzdvihnú, musia ho zaplatiť v plnej výške, keďže žiaci druhého stupňa nebudú mať vyučovanie.

    • Oznam o chrípkových prázdninách: Čítať viac
    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.