• Rozlúčka v 4.B
    • 30. 6. 2020
    • Na záver školského roka sme sa veselo rozlúčili divadelným predstavením a príjemným posedením. Štyri roky ubehli ako voda. Bolo veľa krásnych dní,veselých, no i náročných. V pamäti i v srdci si odnášame veľa krásnych spomienok a spoločných zážitkov.Čas je neúprosný a my pokračujeme ďalej.

    • Pokyny k nástupu žiakov do školy od 29. do 30.júna 2020
    • 26. 6. 2020
    •  

          Prítomnosť žiakov v škole je stále na základe dobrovoľnosti a uváženia rodičov za dodržania hygienicko - epidemiologických opatrení (ranný preventívny filter, používanie rúška na chodbách)

         Žiaci 6. – 9.ročníka prichádzajú na vyučovanie v pondelok o 8.00 hod. Učebnice odovzdávajú len žiaci 9.ročníka. Ostatní žiaci si učebnice ponechajú na zopakovanie a upevnenie učiva v septembri. Prosíme žiakov a rodičov, aby pracovné zošity určite nevyhadzovali, pretože ich budú potrebovať ešte v septembri.  V pondelok budú  žiaci 6. – 9.ročníka končiť výchovno-vzdelávací proces o 12.20. Žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie sa v školskej jedálni, sa môžu prihlásiť prostredníctvom portálu www.strava.cz dnes do 12.30.

         V utorok prídu všetci žiaci do školy o 8.30 a budú im odovzdané vysvedčenia za školský rok 2019/2020. Následne od 9.30 budú vydávané obedy v školskej jedálni. ŠKD bude v utorok  v prevádzke do 12.00.

    • Pohyb v prírode so 4.B
    • 24. 6. 2020
    • Na hodinách slovenského jazyka sme písali príbehy o znečisťovaní prírody a životného prostredia, tak sme sa pri vychádzke do našej okolitej prírody rozhodli, že vyzbierame odpadky v lese. Naše okolie je aj súčasťou nášho života nakoľko v prírode trávime veľa voľného času. Naše správanie ovplyvňuje to, v akom prostredí budeme žiť.

    • Slovenský jazyk v 4.B trochu zábavnejšie
    • 24. 6. 2020
    • Na hodinách slovenského jazyka sa dá opakovať aj zábavne a pritom sa nenudiť. Spojili sme opakovanie slovných druhov s tvorivým písaním o ekológii a znečisťovaní životného prostredia.

    • Letná škola a denné tábory na ŠESTKE
    • 18. 6. 2020
    • Školské letné tábory budú v škole v mesiaci júl v termínoch od 6. - 10.7. a od 13. - 17.7. 2020, (10€/deň).

     Letná škola bude v mesiaci august v termínoch od 10. - 14.8 a od 17. - 21.8. 2020 ( v prípade, že získame dotáciu zdarma, v prípade, že nie 10€/deň).

     Tábor Tvorivka bude v termínoch od 6. - 12. 7., 13. - 17.7., 27. - 31.7., 3. - 7.8.2020, (cena na priloženom plagáte).

     Tábor Street Dance Academy s Laci Strike bude v termíne od 20. - 24.7. 2020. Tábor Laci strike Academy na priloženom linku https://www.letoslacim.sk/prihlaska, (cena na priloženom plagáte).

     Anglický tábor v spolupríci s jazykovou školou Helen Doron bude v termíne od 10.8. - 14. 8. 2020. Cena obeda v sume nie je zahrnutá, poplatok 85€ je v plnej výške uhradený jazykovej škole. Cena obeda, v prípade záujmu, bude určená podľa toho, či sa strava zabezpečí v ŠJ alebo externe. Uprednostnení budú žiaci našej ZŠ. 

     Všetky tieto tábory budú v priestoroch našej školy, organizované školou a našimi partnermi.

     Po zistení záujmu Vás budeme o všetkom bližšie informovať (ktoré tábory sú naplnené, ktoré a za akých podmienok budú realizované, preto čím skôr nahláste svoj záujem.

     Záujem o všetky tábory  nahlasujete v škole triednym učiteľom okrem tábora Street Dance Academy..

     V prípade prihlásenia sa dostatočného počtu detí, bude v prevádzke aj školská jedáleň a kuchyňa.

     Chceme, aby naše deti mali super leto :-)

    • Otvorenie školy pre 6. - 9. ročník
    • 17. 6. 2020
    • Mesto Považská Bystrica na základe rozhodnutia ministra školstva obnovuje školské vyučovanie

     pre šiesty až deviaty ročník

     v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 29.júna do 30.júna 2020 (posledné dva dni v júni, tj. pondelok a utorok).

     Podrobnejšie pokyny k nástupu žiakov 6.-9.roč. ešte zverejníme. Žiaci nastúpia v pondelok 29.6.2020 o 8.00 a vyučovanie bude končiť 12.45. Učebnice odovzdajú len žiaci 9. ročníka.

     Vyučovanie v ročníkoch 1.-5. bude aj nadalej prebiehať podľa podmienok stanovených od 1.júna.

    • Rozhodnutia žiakov do 1. ročníka
    • 14. 6. 2020
    • Vážení rodičia, 

     prosím Vás, aby ste si osobne / obaja zákonní zástupcovia / prišli prevziať "Rozhodnutie o prijatí žiaka na základné vzdelávanie" do 1. ročníka v dňoch 16.06.2020 / v utorok / v čase od 10.00 hod. do 11.00 hod., 17.06.-18.06.2020 / streda, štvrtok / v čase od 14.00 hod. do 15.30 hod. a  19.06. 2020 / piatok / v čase od 10.00 hod. do 11.00 hod. 

     Na overenie údajov si doneste prosím so sebou:

     - občiansky preukaz

     - rodný list dieťaťa 

     - vyhlásenie zákonných zástupcov (ak máte možnosť vytlačiť si tlačivo zo stránky školy, ak nie, podpíšete ho v škole).

      

      

      

    • Ako opakujeme jednotky objemu a zlomky v 4.B
    • 15. 6. 2020
    • Pri opakovaní našich matematických vedomostí a zručností nielen precvičujeme ale riešime aj problémové úlohy z každodenného života. Zážitkové učenie je žiakom veľmi blízke, názorné a hlavne zábavné. Po vypracovaní úloh sme sa odmenili a z mlieka použitého na riešenie úloh a meranie jednotiek objemu sme si urobili výborné ochutené banánové mlieko.

    • Naša školská záhradka
    • 10. 6. 2020
    • Dnes sme pri pohybových aktivitách na školskom dvore nezabudli i na naše vyvýšené záhony. Dážď sa postaral o vlahu, preto nám uľahčil prácu a my sme už len vytrhali burinu okolo jahôd. Keď sa k nám opäť vrátia slnečné dni onedlho budeme môcť ochutnať i prvé jahody. Môžeme si tiež uvariť čaj z čerstvej mäty alebo ochutnať chutný šalát. 

    • ,,Chutné počty " v 4. B
    • 10. 6. 2020
    • Na hodinách matematiky si opakujeme naše matematické vedomosti i zručnosti a spríjemňujeme si ich prípravou chutných zdravých receptov. Učíme sa ako pokrmy spoločne pripraviť, používame suroviny , ktoré patria do zdravej a vyváženej stravy. Na záver našej snahy sme si urobili aj veľkú ochutnávku. Naše pravidlá sú deľba práce, vzájomná komunikácia a chuť do práce. Vzájomná spolupráca nás učí pracovať v kolektíve, čo je v budúcnosti dôležitou súčasťou nášho života v každom zamestnaní.

    • Myslíme aj na prírodu a radi sa učíme všetko nové
    • 9. 6. 2020
    • Dnes sme spolu vysadili sadenice zeleniny a byliniek. Ukradli sme hlinu nášmu pracovitému krtkovi, ktorý s nami žije na školskom dvore a kyprí nám našu pôdu v okolí športového ihriska. Pozorovali sme ho viackrát, no zatiaľ sa nám ho nepodarilo zazrieť v celej nádhere. Sem tam vidíme len kopček hliny , ktorý sa hýbe, no zatiaľ sme nášho ,,kamaráta" ešte nevideli v celej nádhere. Keď nám semiačka vyrastú, zasadíme ich do našich vyvýšených záhonov v školskom areáli pri včelnici, kde sa staráme o naše včielky. Minulý rok sme mali úrodu byliniek ako mäta či rozmarín, z ovocia jahody, zeleninu šalát, rajčinky...Využívame areál školy nielen na hru a pohyb detí, ale aj na zručnosti , ktoré nás učili naši starí rodičia. A to ako sa postarať o záhradku a aký úžitok nám môže priniesť.

    • Matematika v 4.B
    • 9. 6. 2020
    • Zábavné počty na hodinách matematiky si spríjemňujeme aj ochutnávkou vyrobených dobrôt. Recepty prepočítavame na viac kusov, viac osôb, ...takto sa učíme matematiku zábavnou formou my

    • Čítanie v 4. B
    • 9. 6. 2020
    • Hans Christian Andersen bol autorom detských rozprávok, ktoré nie vždy končia dobre a sú v nich zobrazené i dramatické životné situácie a každodenné problémy života, s ktorými zápasia i hrdinovia jeho príbehov. Poukazuje na ľudské nedostatky a častokrát sú príbehy i veľmi smutné. No napriek tomu sme si ich veľmi obľúbili.

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica
    • 6zs@povazska-bystrica.sk
    • 042 4261286
    • SNP 1484/143, 017 07 Považská Bystrica Slovakia
    • Riaditeľ školy: PaedDr. Jana Brigantová, 042 4261286, 0903 261 286
    • Zástupca riaditeľa: Mgr. Martina Pavlíková, zástupca riaditeľa pre I. stupeň, Mgr. Lenka Švecová, zástupca riaditeľa pre II. stupeň, 042 4261287
    • Vedúca školskej jedálne: Antónia Miščíková, 042 4362240
    • Ekonomický úsek a PAM: Ing. Veronika Kupčíková, Jana Uríková, 042 4261288
   • Prihlásenie