• Vyhlásenie k nástupu žiaka do školy a Pokyny k organizácii školského roka 2020/2021
    • 27. 8. 2020
    • Vážení rodičia,


     prosíme Vás o vyplnenie Dotazníka a vyhlásenia rodiča k začiatku školského roka. Oba dokumenty je nutné vyplniť pred nástupom dieťaťa do školy k 2.9.2020. Bez tohto tlačiva dieťa nemôže vstúpiť do budovy školy. Vytlačené vyhlásenia budú k dispozícii v euroobale od piatku na vonkajších dverách budovy školy.  Zároveň Vás prosíme, aby ste sa oboznámili s dokumentom Pokyny k organizácii školského roka 2020/2021. Žiaci sa oboznámia s týmto dokumentom v stredu v triedach s triednymi učiteľmi. 

     Kto má možnosť vytlačit si to, nájdete ich aj tu v prílohách. 

    • Oznam školskej jedálne
    • 17. 8. 2020
    • Vážení rodičia, pomaly sa blíži september a s ním začiatok stravovania v školskej jedálni. Niekoľko informácií k obedom:

     Každý žiak musí odovzdať vyplnený Zápisný lístok, na základe ktorého bude objednaná strava a musí byť zaplatená do 25.8.2020. 

     Na september treba zaplatiť zálohu 20.-€ + počet dní 20x0,10= I. stupeň, II. stupeň 20.-€+20dní x0,18€.

     Zápisný lístok je možné stiahnuť si z internetovej stránky školy v sekcii žiaci a rodičia - oznamy školskej jedálne alebo sa osobne prihlásiť od dnešného dňa v čase od 7.00 do 15.00 u vedúcej školskej jedálne.

     Ďakujem za spoluprácu a želám krásne dni.

     Vedúca školskej jedálne

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica
    • 6zs@povazska-bystrica.sk
    • 042 4261286
    • SNP 1484/143, 017 07 Považská Bystrica Slovakia
    • Riaditeľ školy: PaedDr. Jana Brigantová, 042 4261286, 0903 261 286
    • Zástupca riaditeľa: Mgr. Martina Pavlíková, zástupca riaditeľa pre I. stupeň, Mgr. Lenka Švecová, zástupca riaditeľa pre II. stupeň, 042 4261287
    • Vedúca školskej jedálne: Antónia Miščíková, 042 4362240
    • Ekonomický úsek a PAM: Ing. Veronika Kupčíková, Jana Uríková, 042 4261288
   • Prihlásenie