• Obdarujeme spolu seniorov
    • 27. 11. 2020
    •    Naša škola sa zapojila do krásnej aktivity, ktorá prinesie radosť seniorom počas Vianočných sviatkov. Nie všetci seniori majú to šťastie mať vo svojej blízkosti svoju rodinu a príbuzných. Niektorí sa nemôžu so svojou rodinou vidieť a stretnúť i z dôvodu pandémie, ktorá obmedzuje nás všetkých už niekoľko mesiacov. Preto sme ani my z 1.B neváhali a zapojili sme sa. Deti zabalili balíčky s láskou a hrejivým pocitom, že dôchodcom urobia radosť a potešia ich. Nakreslili a napísali pozdravy, ktoré priložili do  krabičiek s maličkosťami. Nielen vedomosti a zručnosti sú v živote dôležité a dotvárajú našu osobnosť. Je neoddeliteľnou súčasťou výchovy v deťoch prehlbovať empatiu a ľudskosť. Pri balení si deti vzájomne krásne pomáhali a úžasne sme sa pri tom zabavili.

    • Urobme krajšie Vianoce aj iným
    • 24. 11. 2020
    • Naša škola sa rozhodla pripojiť k tejto peknej výzve a potešiť seniorov, babičky a dedkov z domovov dôchodcov. Milí rodičia, priatelia školy ,všetci ktorí by ste sa chceli pridať, môžete nosiť krabičky do našej školy.Odovzdať ich p.učiteĺkám,vychovávateľkám, vedeniu školy či pani ekonómkam.My ich zozbierame a odovzdáme seniorom. TERMIN do 1.12 Deti z našej školy už pripravujú vianočné pozdravy.Posielame približné informácie ,čo by mohla krabička obsahovať. Ďakujeme UROBME KRAJSIE VIANOCE AJ INÝM. Zhromažďovať ich budeme v 1.A.V pripade otázok kontaktujte p.uč.Pavlíkovú

    • Ako pracujeme v 1.B
    • 18. 11. 2020
    • Na hodine výtvarnej výchovy prepojenej so slovenským jazykom sme sa bavili ,,zaváraním"  písmen a slov.

    • Aktuálne informácie ku situácii po celoplošnom testovaní
    • 2. 11. 2020
    • ŠKOLY A VÝSLEDKY TESTOVANIA

     Na základe novej vyhlášky ÚVZ a uznesenia vlády tu dávam niekoľko odpovedí na otázky ohľadom výsledkov testov učiteľov či rodičov.

     Najprv jedna informácia: Ministerstvo školstva nerealizuje testovanie, neurčuje jeho podmienky, jeho organizáciu, podmienky domácej izolácie či povinnosti pri pozitívnom či negatívnom výsledku. Testovanie realizuje rezort obrany a jednotlivé špecifiká upravuje s rezortom zdravotníctva a s ÚVZ. Pri jednotlivých detailoch odporúčam obrátiť sa na nich a na ich dokumenty.

     Tu sú hlavné dokumenty, z ktorých vychádzame:

     Uznesenie vlády 693/2020: https://bit.ly/2GdiwUJ

     Vyhláška ÚVZ číslo 15: https://bit.ly/37X4bqP

     Vyhláška ÚVZ číslo 16: https://bit.ly/2HSqSlm

     Základné princípy:

     Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

     Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

     Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní

     Čiže:

     Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ

     Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy

     Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november)

     Ak učiteľ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ). V tomto prípade možno pracovať z domu, alebo dohodnúť sa na čerpaní dovolenky, náhradnom voľne či pracovnom voľne. Ak ide o zdravotné dôvody, je tu výnimka. Bližšie informácie v sú danej vyhláške.

     Podmienky fungovania škôl teda budú závisieť aj od výsledkov celoplošného testovania. Dúfam, že aj vďaka testovaniu sa budeme môcť čo najskôr vrátiť do škôl.

     Tieto informácie nájdete aj na webe ministerstva: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam.../

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Kontakty

    • Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica
    • 6zs@povazska-bystrica.sk
    • 042 4261286
    • SNP 1484/143, 017 07 Považská Bystrica Slovakia
    • Riaditeľ školy: PaedDr. Jana Brigantová, 042 4261286, 0903 261 286
    • Zástupca riaditeľa: Mgr. Martina Pavlíková, zástupca riaditeľa pre I. stupeň, Mgr. Lenka Švecová, zástupca riaditeľa pre II. stupeň, 042 4261287
    • Vedúca školskej jedálne: Antónia Miščíková, 042 4362240
    • Ekonomický úsek a PAM: Ing. Veronika Kupčíková, Jana Uríková, 042 4261288
   • Prihlásenie