• Veľkonočné sviatky
    • 31. 3. 2021
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Veľkonočné sviatky.

     Naše práce a aktivity v oddeleniach ŠKD nabrali na obrátkach. Nakoľko sa blížia Veľkonočné sviatky, vyrábali sme s deťmi vajíčka, zajačikov, sadili sme, maľovali, lepili, atď. Deti boli veľmi kreatívne, veď posúďte sami. Zveľadili sme si aj okolie školy, zberom papiera, starostlivosťou o stromy a kvety. Tiež sme sa rozprávali s deťmi o zvykoch a tradíciach Veľkej noci u nás a vo svete. Tešíme sa na Veľkonočné sviatky a Vám všetkým prajeme ich príjemné prežitie.

    • Beseda so Slniečkom
    • 31. 3. 2021
    • Mesiac knihy sme oslávili aj so štvrtákmi a s detským časopisom Slniečko. Prostredníctvom online besedy sa k nám pripojili nielen žiaci 4. A a 4. B so svojimi pani učiteľkami a množstvom zvedavých otázok, ale tiež šéfredaktorka Ľubica Kepštová a grafička a ilustrátorka Kristína Soboň Kubáňová. Dámy nám porozprávali nielen o tom, ako Slniečko vzniká, čo všetko sa v ňom nachádza, ale aj veľa z histórie tohto obľúbeného detského časopisu, ktorý vychádza už 75 rokov. Dokonca sme objavili aj nové výtvarné a básnické talenty s prísľubom, že zaslané obrázky a texty sa objavia aj v niektorom z najbližších vydaní tohto periodika. Ďakujeme veľmi pekne za krásnu besedu a Slniečko nech svieti pre všetky deti aj ďalšie roky!

    • NAŠI NAŠIM- rovesnícke čítanie
    • 31. 3. 2021
    • Aj "nemožné je možné"...aj v tejto náročnej dobe sme dokázali prepojiť 2. stupeň s 1. stupňom a navzájom sa vidieť a počuť. Piatacke žiačky Katka a Bianka sa online spojili s našimi prváčikmi a spoločne im prečítali rozprávku z knihy Danka a Janka od M. Ďuríčkovej. Odmenou pre všetkých bol úprimný úsmev na tvárach a spoločné zakývanie si :-) 

    • Zápis žiakov do 1. ročníka
    • 31. 3. 2021
    • Zápis žiakov do 1. ročníka.

     Tento rok bude prebiehať zápis do prvého ročníka našej školy elektronickou formou. Oficiálny termín zápisu do prvého ročníka je od 1. do 30. apríla. V priloženom linku je odkaz na elektronickú prihlášku na našej stránke.

     https://sestkovo.edupage.org/register/

     Touto formou sa môžu prihlásiť do našej školy aj žiaci iných ročníkov. V E-prihláške si rodičia navolia ročník, do ktorého dieťa nastúpi.

     V prípade, že niekto by mal akýkoľvek problém, kontaktujte nás telefonicky na č.t. 0903261286 (riaditeľka školy), na mail 6zs@povazska-bystrica.sk, prípadne akýmkoľvek iným spôsobom fb, správa na www stránke... po dohode je možné aj osobné stretnutie za podmienky dodržania platných opatrení.

     Dohodneme sa a pomôžeme s vyplnením prihlášky, poskytneme informácie.

     Sme tu pre Vás!

    • MEDZINÁRODNÝ DEŇ VODY V 1.B
    • 30. 3. 2021
    • V 1.B sme sa venovali tejto téme na vyučovacích hodinách i trochu tvorivo. Na hodine slovenského jazyka sme sa naučili báseň o Kvapke. Prečítali sme si príbeh ako putuje kvapka svetom Kvapka Výletníčka a dotvorili sme si ho krásnymi obrázkami. Deti tak pochopili jednoducho učivo z prvouky ako sa voda dostáva do našich domácností a celý kolobeh vody v prírode. Na matematike sme si počítali slovné úlohy s vodou a pohárikmi vody. Neoddeliteľnou súčasťou tejto témy bolo šetrenie vodou a ochrana vodných zdrojov pred znečisťovaním. Na hodine výtvarnej výchovy sme vytvárali vodné zdroje a podoby vody z odpadového materiálu. 

    • Veľkonočné číslo ŠESTKOVÍN
    • 24. 3. 2021
    • Milí naši žiaci, rodičia, učitelia...

     Blíži sa Veľká noc a my sme na vás nezabudli ani tentoraz. Prázdninové chvíle si môžete spríjemniť aj čítaním nášho časopisu Šestkoviny - toto číslo je venované práve veľkonočnému obdobiu.

     Dočítate sa napríklad aj to, ako upiecť veľkonočného barančeka, čo si nenechať ujsť v jarnom televíznom programe, ako sa najlepšie postarať o zajaca, naučíme vás kresliť a dáme niekoľko tipov na skvelé počítačové hry. K tomu nám sestra Klára prezradí, kam by sa najradšej vydala, predstavíme vám možno novú hymnu a plagát školy a tiež pravidlá ideálnej školy.

     Samozrejme, na konci nechýba ani tradičná a obľúbená súťaž o ceny (vecné i neskúšanky) v podobe až dvoch tajničiek, aby ste mali väčšiu šancu na výhru!

     Smelo do čítania a nezabudnite: nie je dôležité, koľko čokolád vyšibete... nie je dôležité, koľkokrát sa budete prezliekať do suchého oblečenia... no dôležité je čítať Šestkoviny a byť v obraze, čo nás/vás baví, či ste mokrí alebo s "červíčkami" v zúbkoch! 

    • 17.marec - Deň sv. Patrika
    • 24. 3. 2021
    • Každý rok ľudia z rôznych kútov sveta oslavujú 17.marca Deň sv.Patrika – patróna Írska.  Aj keď sa hovorí o írskom patrónovi, v skutočnosti bol Brit. Tento sviatok bol v minulosti cirkevným sviatkom, ktorý oslavovali katolíci. V súčasnosti je  to oslava írskej kultúry pre všetkých ľudí. V tento deň sa ľudia oblečú do zelenej farby a popíjajú pivo. Deti vyrábajú pozdravy a kreslia obrázky írskych symbolov (napr. trojlístok, leprikón, a pod.). V New Yorku sa každoročne koná najväčší pochod, na ktorom ľudia mávajú írskou vlajkou a držia balóny vo farbách írskej vlajky (zelená, biela, oranžová).

     Keďže je to jeden z najvýznamnejších sviatkov v britských dejinách, spolu s 8.B sme venovali tomuto dňu online hodinu z anglického jazyka. Žiaci mali na sebe farby írskej vlajky, na hodine zistili aké sú zvyky a tradície spojené s týmto sviatkom. Prostredníctvom edukačného videa sa dozvedeli to, ako  tento sviatok vznikol. Následne žiaci doplnili novú slovnú zásobu do textu o leprikónoch. Ku koncu sme viedli diskusiu o sviatkoch na Slovensku a samozrejme nechýbala fotka na záver.

    • Online literárna "pojašená" beseda
    • 17. 3. 2021
    • Marec je mesiacom knihy, a tak sme sa rozhodli pokračovať v tejto našej dlhoročnej školskej tradícii aj napriek okolnostiam okolo nás. Zorganizovali sme online literárnu besedu pre prvákov a druhákov. A nebola to len taká obyčajná beseda. Pozvali sme dvoch umelcov z nášho mesta - spisovateľku Soňu Urikovú a grafika, umelca a vydavateľa Tomáša Kompaníka s jeho psom Jašom. Predstavili nám svoju krásnu detskú knižku Jašo na jarmoku. Tá je o neposednom psíkovi, ktorý zablúdi do uličky tradičných slovenských remesiel. Z knižky sme si nielen čo-to prečítali, ale sme sa porozprávali o jej vzniku, o starých slovenských remeslách ako medovnikárstvo, čipkárstvo či hrnčiarstvo, a, samozrejme, sme sa čo-to dozvedeli aj o príhodách tohto živého psíka, ktorý je zvečnený v knižke. A keďže má tento rok vyjsť aj druhé knižné pokračovanie, už teraz sa tešíme a dúfame, že toto trio k nám do školy zavíta aj osobne.  Zatiaľ sa aspoň budeme tešiť z krásnej knižky, ktorá je aj súčasťou našej školskej knižnice, a darčekov, ktoré sme od nich dostali.

    • Online stretnutie pre rodičov budúcoročných piatakov
    • 15. 3. 2021
    •  

     Na našej škole od 5.ročníka máme triedy s rozšírenou športovou prípravou zameranou na ľadový hokej a plávanie. Deti sa pravidelne venujú športu pod vedením kvalifikovaných trénerov a tréneriek.

     Pre hokejistov sa plánuje online stretnutie s nami na ich klubovom, tréningovom online stretnutí za účasti trénerov. Radi Vás milí rodičia hokejistov však uvítame aj 30.3.

     Žiaci, ktorí sa nevenujú športu majú zameranie na tvorivé písanie, čítanie a dramatiku. So svojou tvorbou sa prezentujú v školskom časopise, zúčastňujú sa súťaží a v čase bežného výchovno-vzdelávacieho procesu pripravujú výchovné koncerty, divadielka, pásma zvykov a tradícií pre materské školy a žiakov I.stupňa..

    • Jarná škola
    • 2. 3. 2021
    • Počas jarných prázdnin od 15. do 19. februára sme sa rozhodli zorganizovať dobrovoľné jarné vyučovanie aj v našej škole. Netradičnou formou sme  upevňovali vedomosti žiakov, doučovali tak, aby to bolo pre deti zaujímavé a motivovali ich k vzdelávaniu. Deti absolvovali týždeň plný hier, zábavy a radosti.  Jednotlivé aktivity sme zameriavali na čitateľskú gramotnosť a finančnú gramotnosť.

     Prváci sa učili ekonomicky nakupovať, zdravo variť, nezabúdať na pitný režim  a uvedomili si, čo sa kedy konzumuje. Naučili sa báseň Čarovné rúško a vyrobili si svoje vlastné rúško. Pracovali s rôznymi materiálmi a dokazovali si priesvitnosť, priehľadnosť a nepriehľadnosť materiálov. Vytvárali si tiene pomocou svetla. V piatok si spravili posedenie a rozprávali sa o tom,  čo majú na sebe vzájomne radi.

     Druháci začínali deň ranným čítaním p. učiteľky a svojich obľúbených knižiek, nacvičovali si divadielko a prezentovali ho ostatným žiakom, recitovali a vymýšľali vlastné básničky,  hrali sa matematické hry na precvičenie sčítania a odčítania, vyrábali zimných tučniakov, 3D obrázky zimnej krajinky,záložky do knižiek v podobe zvieratka a vytvorili nádherný plagát všetkých záchranných zložiek - 112. Navštívili aj počítačovú miestnosť a zahrali sa slovnú hru BUM.

     Tretiaci zdolávali školské úlohy formou hier a pracovných listov. Opakovali si vybrané slová, čítanie s porozumením, násobilku, písomné sčítanie a odčítanie. Vytvorili si farebné búdky pre vtáčikov z papiera a spoločne si vysadili zeleninku a kvietky. Užili si posledné radovánky v snehu.

     Štvrtáci mali celý týždeň vo Valentínskom duchu. Vypracovali si pracovné listy s touto témou, pričom si deti zopakovali násobenie, delenie, zaokrúhľovanie a sčitovanie a odčitovanie pod seba.Venovali sa aj vybraným slovám a slovným druhom. Porozprávali sa o prejavoch lásky k rodičom, súrodencom, kamarátom, spolužiakom, ale aj o láske k sebe samému.Zhotovili si aj srdce, v ktorom nosia svojich blízkych a meno či prezývku, ktorá ich vystihuje. Deťom sa veľmi páčila aj vlastivedná hra Čo všetko viem o Slovensku. Taktiež sa od stredy venovali obľúbenému známemu tancu Jerusalema.

     Počas jarnej školy boli pre deti pripravené v ŠKD rôzne športové aktivity, hrali sa na čerstvom vzduchu, tvorili a starali sa o živé kútiky v triedach a na chodbách školy.

     Týždeň jarnej školy plný hier, radosti, vzájomnej spolupráce, zábavy, súťaženia a tvorenia nám rýchlo ubehol. Deti boli nadšené a rodičia nám spokojne písali, aká je to radosť, keď sa ich deti tešia do školy.

    • Jarná škola u deviatakov
    • 1. 3. 2021
    • V čase jarných prázdnin sa naši deviataci v malých skupinách 5+1 stretli po dlhom čase vo svojej triede. Boli plní očakávania, čo a ako sa bude diať. Počas tohto týždňa sa im venovali pani učiteľky Hamarová, Koniarová a Nagyová, ktoré s nimi precvičovali slovenský jazyk, matematiku a anglický jazyk. Ale určite to neboli len tieto predmety, ale svoje vedomosti prepájali s vedomosťami z iných predmetov. Prácu v malých skupinách si pochvaľovali žiaci aj pani učiteľky. Prioritou bola príprava žiakov na prijímacie pohovory, vstupné postupové skúšky na strednej škole. Na matematike pracovali žiaci v dvoch blokoch, dopoludnia usilovne počítali príklady jednotlivo i v skupinkách a v druhom bloku sa hrali rôzne matematické hry, napr. matematický poker. Na hodinách anglického jazyka precvičovali gramatiku, slovnú zásobu a po ťažkej práci si oddýchli spoločne pri rôznych konverzačných hrách. Na hodinách slovenčiny sa striedal písomný prejav s ústnym, čítanie s porozumením i tvorba vlastných prejavov. Všetci sme radi, že sme sa aspoň na chvíľu mohli v obmedzenom počte spoločne stretnúť a rozvíjať naše poznatky.

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.