• Adaptačný proces našich žiakov
    • 30. 4. 2021
    • Prvé dva týždne adaptačného procesu majú naši ôsmaci a deviataci už za sebou. Radi by sme vám ukázali niečo z našich činností a aktivít. Návrat do školy nebol po dlhom čase  pre nikoho určite jednoduchý. Celý proces adaptácie nám uľahčovali triednické hodiny  s pani učiteľkami, so školskou psychologičkou a našimi pedagógmi. Ráno sme sa venovali spoločnej komunikácii v ranných kruhoch, prehlbovali naše empatické správanie, spoznávali vzájomné pocity, počas slnečných dní si užívali pohyb na čerstvom  vzduchu v areáli školy alebo blízkom okolí.

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Adaptačné vzdelávanie žiakov.

    • Zážitkové učenie- včely, včelstvo, školské minimúzeum
    • 22. 4. 2021
    • "Zopár" foto k zážitkovému vyučovaniu s využitím modernej didaktickej techniky, zároveň aj ukážok predmetov a pomôcok z minulosti včelárstva v našom školskom minimúzeu...Ďakujeme žiakom za ich pozornosť a aktivitu :-)

     Včela medonosná je malé stvorenie, ktoré zabezpečuje veľké veci. Radí sa k najdôležitejším stvoreniam na Zemi a deti to počas vysvetľovania a praktických činností aj správne pochopili...

    • Projekty z dištančného vzdelávania
    • 18. 4. 2021
    • Naši starší žiaci sa pomaly vracajú do školských lavíc. Počas dištančnej výučby vznikli mnohé zaujímavé projekty, postery, ktoré by sme Vám radi ukázali ako ukážku tvorivosti našich žiakov z rôznych predmetov. Tešíme sa, že mnohé z týchto prác nájdu svoje miesto aj v budove školy na našich nástenkách a poslúžia ako nápad, inšpiráciu pre ďalších žiakov. 

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Projekty z dištančného vzdelávania.

      

    • Biologická olympiáda
    • 13. 4. 2021
    • Napriek dištančnému vzdelávaniu sa aj tento rok uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii E – Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti. V tejto špeciálnej časti biol. olympiády sa žiaci každý rok venujú poznávaniu iného biotopu v rámci Slovenska. Tento školský rok sa oboznamovali s prírodou polí, pasienkov a lúk. V odbornosti – BOTANIKA sa do súťaže zapojil aj Richard Knapo, ktorý obsadil 2. miesto, a tak postúpil do krajského kola. Riškovi k jeho úspechu gratulujeme a držíme palce v ďalšom priebehu súťaže.

    • Online tanečné tréningy s Lacim Strikeom
    • 12. 4. 2021
    • Ďalšie bezplatné otvorené tréningy hip hopu s Lacim Strikeom sa uskutočnia v piatok 16. apríla prostredníctvom aplikácie ZOOM, v čase od 16:00, 17:00, 18:00 a 19:00. Pozývame všetkých tancuchtivých od 6 rokov až po dospelákov, ktorí si chcú zatancovať s Lacim, skúsiť niečo nové, alebo si len spríjemniť piatkový večer veselou aktivitou.
      

     Budeme veľmi radi ak sa o tréningoch dozvedia akýmkoľvek spôsobom aj žiaci Vašej školy.

      

     Všetky informácie a prihlášku na otvorený tréning nájdete na tomto linku: https://www.streetdance.sk/trening-zadarmo.

    • Týždeň inakosti
    • 3. 4. 2021
    • Posledný týždeň pred prázdninami sa u nás v škole niesol v duchu inakosti. Odštartovala to ponožková výzva dňa 21.3.2021,   ktorá  sa každoročne koná na počesť detí s Downovým syndrómom, na znak oslavy ľudskej jedinečnosti. Aj druhý deň v apríli je označovaný ako Svetový deň povedomia o autizme. Naši žiaci sa spolu s pani učiteľkami v prezenčnej i dištančnej forme porozprávali o svete, v ktorom jedinečnosť ľudí robí svet bohatším, krajším a pestrým miestom pre život nás všetkých. Na hodinách odzneli rôzne zaujímavé myšlienky: „Inakosť rastlín alebo zvierat nám nevadí, ale nad inakosťou ľudí mnohokrát premýšľame až priveľa.“  Spolu sme sa zahrali, pozreli si krátky film a ukážky z  prác našich žiakov si môžete pozrieť aj sami, ale pravé posolstvo ostáva v našich srdciach.

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.