• Prázdninové číslo časopisu
    • 30. 6. 2021
    • Milí žiaci, učitelia a priatelia školy!

     Nezabudli sme na vás ani tentoraz a namiešali sme vám na horúce letné dni osvieženie v podobe nového čísla Šestkovín. Dúfame, že vám spríjemnia voľné dni, zabavíte sa, niečo nové sa dozviete či ukuchtíte, prípadne sa zapojíte do súťaže.Krásne leto!

      

    • Mladí výskumníci
    • 28. 6. 2021
    • V rámci opakovania učiva si siedmaci vyskúšali úlohu botanikov a realizovali krátky prieskum. Zisťovali rastlinné druhy, ktoré sa nachádzajú v areáli školy a následne spracovali jednoduchú správu, v ktorej dané druhy opísali. A takto vyzeralo upevňovanie vedomostí v praxi :)

     Zistené informácie o vybraných rastlinách:

    • Opekačka s 1.B
    • 28. 6. 2021
    • 1.B sa dnes rozlúčila so školským rokom na opekačke v krásnej prírode. Pochutili sme si na výborných dobrotách a taktiež sme vyčistili les od odpadkov. Pri prechádzke lesom sme napočítali 42 vyrúbaných stromov, pri tom nám srdce krvácalo. Dohodli sme sa s deťmi, že budeme počas budúceho roka les navštevovať a sledovať. Veríme , že budeme počítať novovysadené stromčeky, ktorých bude viac ako tých vyrúbaných.  

    • Šikovné rúčky v 1.B
    • 24. 6. 2021
    • Na hodinách prvouky si deti vytvárali krásne herbáre z listov stromov. Pridali sa k nim i kvety a plody. Na záver sme si spolu vytvorili krásnu nástenku, ktorá zdobí chodbu našej školy. Bola by škoda sa s vami o tú krásu nepodeliť.

      

    • Úspech v súťaži MATEMATICKÝ KLOKAN 1.B
    • 24. 6. 2021
    • V medzinárodnej súťaži MATEMATICKÝ KLOKAN, ktorú v Slovenskej republike organizuje nezisková organizácia Talentída, sa na Slovensku v šk. roku 2020/21 zapojilo 34 011 žiakov. Najlepšie z celej školy sa umiestnila naša žiačka 1. ročníka EVKA LAPUNÍKOVÁ. Taktiež sa EVKA zaradila medzi 20 % najúspešnejších v SR. Gratulujeme a veľmi sa s Evkou tešíme z jej úspechu!

    • Úspech v literárnej súťaži Medziriadky
    • 24. 6. 2021
    • Literárna súťaž Medziriadky tento rok oslavuje 12. ročník a z našej školy sa so svojimi prácami zapojili dvaja žiaci: deviatak Gabriel Bulat a šiestačka Nina Cigániková, obaja po prvýkrát. Spomedzi takmer 400 účastníkov z celého Slovenska sa práve Ninke podarilo v jej kategórii vyhrať. Nielen na ňu, ale celkovo 50 úspešných žiakov z rôznych kútov našej krajiny čaká augustová letná škola literatúry, kde sa mladým nádejným autorom budú venovať viacerí slovenskí spisovatelia a umelci. Naša žiačka zaujala s prózou "Aj vodník má šťastie", ktorú si budete môcť prečítať aj v koncoročnom čísle nášho časopisu.

     Ninke GRATULUJEME a želáme veľa úspechov v ďalšej tvorbe!

    • Nemčina???...!
    • 24. 6. 2021
    • Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom....Hm, to sa ľahko povie, ťažšie však naučí. no my sme sa na to dali a pozrite, čo sme po pár hodinách naživo a veľa hodinách online zvládli: 

     vieme porozprávať o sebe, o svojej rodine, poznáme základné frázy, vieme pomenovať oblečenie, časovať slovesá a ešte robíme projekty. Pozrite si niektoré, lebo aj naša p. učiteľka povedala, že stoja za to a že je na nás pyšná.

    • Fyzika nie je len teória
    • 17. 6. 2021
    • Príkladom je aj hustota látok, učivo preberané v 6.ročníku.  Počas online vyučovania robili žiaci doma pokus, kde zisťovali, ako sa po naliatí do pohára správajú kvapaliny s rôznou hustotou. Teraz mali možnosť určiť hustotu látok pomocou údajov, ktoré získali  vlastným meraním a porovnať ich s tabuľkovými hodnotami.

    • Motýlia záhrada u štvrtákov
    • 15. 6. 2021
    • Húsenice,kukly,radosť z prvého motýlika...kŕmenie,potom všetky opatrne spoločne vypustíme do prírody...takto žiaci prakticky videli vývoj motýľa...

    • Biológia a chémia zábavne :)
    • 15. 6. 2021
    • V štvrtok a piatok mali žiaci 8.-9. ročníka zážitkové vyučovanie venované určovaniu pH roztokov. Sami si vyskúšali, že látky môžu meniť svoje sfarbenie v závislosti od pH prostredia.

    • Prvouka v 1.B
    • 14. 6. 2021
    • Kúsok zo sveta stromov sme si dnes priniesli i do našej triedy a šikovné rúčky prvákov urobili krásne Herbáre.

    • SVET ZA OKNOM - výtvarná súťaž
    • 11. 6. 2021
    • SVET ZA OKNOM

     Ako deti prežívali prvú vlnu pandémie, mohli stvárniť prostredníctvom výtvarných prác a zapojením sa do súťaže SVET ZA OKNOM, ktorú organizovala Považská knižnica na sídlisku SNP.

     Práce žiakov boli vyjadrením ich snov, túžob, niekedy aj smútku...

     Sme veľmi radi, že spomedzi 120 výkresov boli ocenení aj žiaci z 3.A a 3.B triedy - Julka ŠAMAJOVÁ, Zojka HLAVČOVÁ, Miško KUHAJDA a Klaudia KONUŠÍKOVÁ.

     Srdečne blahoželáme :-)

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.