• Svet výskumníkov
    • 27. 10. 2021
    • Na výskumníckom krúžku s druhákmi vstupujeme  do sveta vedy. Robíme jednoduché pokusy ,ktoré nevyžadujú mnoho znalostí, iba trochu predstavivosti a trpezlivosti. Prostredníctvom pokusov a pozorovaní zisťujú nové informácie a zručnosti o základných prírodných zákonoch, na ktoré môžeme okolo seba naraziť každý deň. Cez pokusy a pozorovania zisťujú , že svet okolo nás je skutoťne veľmi zaujímavý.

      

    • Záložka do knihy spája (školy i škôlky)
    • 25. 10. 2021
    • O tom, že záložka do knihy spája (školy i škôlky), nás presvedčili naši žiaci 5., 6. a 7. ročníka. Na hodinách literatúry a TID sme vytvorili takéto veselé pestrofarebné záložky, ktoré potešia nielen našich malých kamarátov v MŠ Grznára 1441, ale aj väčších kamarátov zo ZŠ v Prečíne. Veríme, že i takýmto spôsobom vieme v súčasnej neľahkej situácii podporovať naše vzájomné kamarátstva a vyčariť úsmev na nejednej tváričke. 

    • Plodobranie
    • 21. 10. 2021
    • Dňa 18.10. sme na našej škole zorganizovali veľkú akciu pre všetkých žiakov ,,Plodobranie" s krásnou výstavkou jesenných plodov a výrobkov z jesenných plodov. Celá akcia prebiehala organizovane aby sa triedy nemiešali a dodržali sme všetky bezpečnostné pravidlá. Po nádhernej výstavke popred školu a ochutnávke jesenných BIO plodov  sa žiaci postupne presúvali po stanovištiach a riešili rôzne zábavné úlohy vedené žiakmi 2. stupňa a vyučujúcimi.

     1. stanovište ,,O včelách"- táto tematika je aktuálna na našej škole dlhoročne, nakoľko v areáli školy máme aj včeláreň a staráme sa o naše včielky. Učebňu zriadenú na výučbu pravidelne navštevujú žiaci v rámci vyučovacích hodín , kde môžu spoznávať svet včiel.

     2. stanovište,,Poznávanie jabĺk" - v rámci projektu o zdravej výžive a zdravom životnom štýle sme sa venovali aj odrodám jabĺk ,ich ochutnávke a ďalším sezónnym plodom pri nasledujúcich stanovištiach.

     3. stanovište ,,Muštovanie" - aby sme sa nevenovali len zasýteniu očí a nezískavali nové poznatky len teóriou, zasýtili sme aj chuťové poháriky .Po oboznámení sa s postupom pri odšťavovaní plodov prišla na rad ochutnávka čerstvej šťavy.

     4. stanovište ,,Bylinky" - poznatky o liečivých účinkoch byliniek si  žiaci doplnili aj o poznávanie byliniek a ich vôní

     5. stanovište ,,Určovanie druhov ovocia a zeleniny" - deti mali možnosť spoznať pre ne i menej známe odrody zeleniny, ktoré sú taktiež veľkým zdrojom vitamínov a pestujú sa v našom regióne.

     6. stanovište ,,Separovanie odpadu" - je neodlúčiteľnou súčasťou našej snahy naučiť žiakov nielen zdravo sa stravovať , ale ukázať im aj ako šetriť životné prostredie aby sa zdravá strava a ochrana prírody stali ich životným štýlom a nie len témou na hodinách v škole. 

    • Šarkaniáda V ŠKD
    • 21. 10. 2021
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Šarkaniáda v ŠKD.

     Jeden,dva, tri, štyri rohy, nemá ruky, ani nohy. Letí svetom tam a späť, len mi prosím neuleť! Už len vetrík fúkaj, môj šarkaník k nebu stúpaj :)

    • OKRESNÉ KOLO V CEZPOĽNOM BEHU ŽIAKOV 5. - 8. ROČNÍKOV ZŠ
    • 17. 10. 2021
    • Dňa 14.10.2021 sa žiaci našej školy zúčastnili OKRESNÉHO KOLA V CEZPOĽNOM BEHU ŽIAKOV 5. - 8. ROČNÍKOV ZŠ. V kategórii CEZPOĽNÝ BEH ŽIAČOK 5. - 8. ROČNÍKOV ZŠ súťažili žiačky Chládeková Viktória, Ondrášechová Karolína a Vokounová Ema, ktoré získali 2. miesto. V kategórii CEZPOĽNÝ BEH ŽIAKOV 5. - 8. ROČNÍKOV ZŠ súťažili žiaci Hrenák Samuel, Čurlej Ján a Švec Dominik, ktorí získali 3. miesto.

     GRATULUJEME!

    • Život v bavlne
    • 1. 10. 2021
    • Dnes sme spolu so žiakmi našej školy nainštalovali výstavu Život v bavlne. Výstavu si môže pozrieť široká verejnosť, je umiestnená pri oboch hlavných vchodoch do školského areálu na oplotení. Výstava je aj v priestoroch školy, kde bude dlhodobo prístupná pre žiakov školy Výstava potrvá od 1.10 do 9.10.

     Výstava je zorganizovaná pri príležitosti Svetového dňa dôstojnej práce, ktorý osllavujeme 7. októbra.

     "Na výrobu jedného trička treba 2 700 litrov vody, čo je

     množstvo tekutín pre jedného človeka zhruba na 900 dní".

     Prostredníctvom fotografií je možné nahliadnuť do života pestovateľov bavlny a je možné sa tak zamyslieť nad možnosťami udržateľnejšej produkcie: bez plytvania vodou, bez genetickej modifikácie bavlníkov, s minimom pesticídov, bez detskej práce, s lepšími výkupnými cenami a šetrnejším prístupom k životnému prostrediu,“

     www.vystavanstromoch.sk

     www.fairtrade-slovensko.sk

    • ENTER KONFERENCIA
    • 1. 10. 2021
    • Žiaci 7.,8. a 9. ročníka našej školy sa online zúčastnili Enter konferencie, ktorá prebiehala 29.9. v Bratislave. Takto sa mohli stretnúť s inšpiratívnymi ľuďmi a vstúpiť do sveta príležitostí.

     Záznam konferencie na priloženom linku.

     https://youtu.be/s0Kjvze3e30

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.