• Malí, vytrvalí turisti
    • 28. 11. 2021
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Malí, vytrvalí turisti.

     Prostredníctvom turisticko - poznávacieho krúžku pre mladšie deti spoznávame bližšie aj vzdialenejšie okolie nášho regiónu. Strávili sme pekné slnečné dni v prírode, krásne výhľady a pri potulkách nám neunikla ani utešená flóra i fauna.

    • Jesenné tvorenie
    • 28. 11. 2021
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Jesenné tvorenie.

     Jeseň priniesla bohaté námety na tvorivú činnosť detí v 4. školskom klube. Príroda nám ponúkla okrem nádherných popadaných listov aj množstvo materiálu, ktoré využijeme na tvorenie počas nadchádzajúcich zimných dňoch.

    • Výskumníci v 2.B
    • 23. 11. 2021
    • Dnes sme sa výskumníci zabávali s vodou a s farbami, so vzduchom a s horiacou sviečkou ako nám postupne vyhorí všetok kyslík s odlišnosťou objemu nádoby. Pokusy s vodou nás prekvapili čo všetko dokáže taká obyčajná voda a tiež sme si pripravili pokusy, ktorých výsledok budeme pozorovať časom. Zabavili sme sa a niečo nové naučili.

    • Inovatívne vyučovanie v 2.B
    • 22. 11. 2021
    • Nakoľko nás táto doba skúša a opäť sa niektorí žiaci ocitli nečakane v karanténe, hľadali sme spôsob ako pomôcť nielen deťom ale aj ich rodičom. Od minulého týždňa sa žiaci pripájali každý deň online a súčasne sa učili s nami ostatnými prítomnými v triede. Táto hybridná forma výučby má pomôcť deťom nestratiť každodenné návyky, byť v kontakte so svojimi spolužiakmi a samozrejme pochopiť prebraté učivo vďaka priamemu výkladu učiteľa. Vyučovanie bolo tiež sprestrené doplňujúcimi prezentáciami k učivu, pohybovými aktivitami a jazykovými rozcvičkami z youtubu. Nevieme zastaviť ani zmierniť pandémiu a jej dopady, ale hľadáme spôsoby ako deťom uľahčiť čo najviac túto situáciu. Myslím, že toto je určite jeden zo spôsobov a deti ho prijali s nadšením.

    • Škola inkluzionistov
    • 21. 11. 2021
    •  Pedagógovia našej školy sa 15.novembra zúčastnili workshopu Škola inkluzionistov pod záštitou  Nadácie pre deti Slovenska.

         Každé dieťa v škole by sa malo cítiť bezpečne a malo by vedieť, že jeho potreby sú dôležité, bez ohľadu na jeho životnú situáciu, sociálny status, momentálny zdravotný stav či dlhodobé zdravotné obmedzenie.

         Inklúzia a jej realizácia na školách je postavená práve na zabezpečení ideálnych podmienok pre všetkých žiakov, študentov. Pedagógovia našej školy hľadajú cesty, ako môžu takéto podmienky svojou snahou vytvoriť.

         Aj preto sa v uplynulom týždni zúčastnili zážitkového workshopu v rámci projektu Nadácie pre deti Slovenska- Škola inkluzionistov. Tu sa pojmy inklúzia- integrácia- segregácia skloňovali vo všetkých pádoch. V tvorivej a aktívnej atmosfére hľadali odpovede na dôležité otázky súvisiace s inklúziou, ktoré vyvstávajú z každodennej praxe a kladú na nich vyššie nároky nielen v oblasti metodickej prípravy, didaktických postupov, ale aj v osobnostnom rozvoji pri prijímaní inakosti a tolerancii vôbec.

          Proces inklúzie na našich školách je v úplných začiatkoch. Pre jej úspešnú realizáciu budú potrebné veľké zmeny v spoločenskom vnímaní rozdielov, inakosti a tolerancie. Rodina a škola sú kľúčové pre rozvoj a rast každej spoločnosti. Výchova novej generácie k tolerancii a k humanizmu začínajú práve tu.

    • Jesenná turistika.
    • 15. 11. 2021
    • Keď ťa chladné počasie neodradí, príroda ti to vynahradí.

     Preskúmali sme jaskyňu pod Černokňažníkom. Vzdali úctu tým, ktorí zahynuli na skalách, a aj vojakom, ktorí položili životy za vlasť.

    • Keď nás farby spájajú
    • 9. 11. 2021
    • Takéto krásne záložky si pre nás pripravili naši kamaráti zo ZŠ v Prečíne. Veríme, že im sa budú páčiť tie, ktoré sme im poslali my. Nech pestré farby rozžiaria naše jesenné dni. :-)

    • Svetový deň sporenia
    • 6. 11. 2021
    • 31. októbra bol Svetový deň sporenia a preto sme sa na našej škole tejto téme venovali viac ako inokedy. Finančná gramotnosť tvorí neoddeliteľnú súčasť našich vedomostí a zručností pri rozhodovaní sa v živote a pri riešení neľahkých situácií, ktoré nám život prináša. Nakoľko sme všetci prežívali a prežívame obdobie pandémie, pocítili sme dôležitosť finančných istôt a rezerv v boji s každodennými problémami. Sporenie je jednou z dôležitých súčastí ako čeliť takýmto nečakaným prekážkam. Preto je veľmi dôležité zvyšovať finančné povedomie už u detí, aby nepovažovali peniaze len za zdroj krátkodobého uspokojenia akým je napríklad dovolenka, nový telefón alebo štýlové oblečenie. Život prináša veľa momemtov ,kedy sa musíme rozhodovať hneď. V škole sa snažíme žiakom simulovať situácie alebo riešenie problémov, ktoré by ,,mohli" nastať. Oni sa učia správne sa rozohodnúť a pochopiť podstatu prečo by to bolo to najsprávnejšie rozhodnutie pre nich a ako by tak mohli predísť vážnejším problémom.

    • Vyhodnotenie súťaže v CVČ
    • 4. 11. 2021
    • Centrum voľného času v Považskej Bystrici vyhlásilo súťaž o najkrajšiu vyrezanú tekvicu, do ktorej sa zapojila aj naša škola. 

     Radi by sme sa s vami podelili o radosť z úspechu našich žiakov:

     V 2.kategórii v sekcii JEDNOTLIVCI sa na 1. mieste umiestnil Jakubko Michalec s jeho levom Leom.

     Druhé miesto patrí v tejto kategórii Elke Michaldovej.

     A na treťom mieste sa umiestnila Lea Gabrišová.

      

     V 3. kategórii v sekcii KOLEKTÍVNE PRÁCE na 1. mieste skončili Nelka a Samko Halčinovci. 

      

     Aj touto cestou sa chceme poďakovať žiakom za ich kreatívne nápady a rodičom za pomoc pri vyrezávaní.

     Výhercom srdečne blahoželáme a veríme, že aj budúci rok prinesie množstvo kreatívnych nápadov. 

    • Úcta k starším
    • 3. 11. 2021
    • Teplá dlaň a sivé vlasy, dobré srdce lásku hlási. 

     Vždy objatie a úsmev milý, hoc ubúdajú im už sily. 

     To je naša babka, dedko, prababka či prapradedko.

     Majú pre nás dobrú radu, k tomu sladkú čokoládu.

     Potrebujú našu lásku, čo vyhladí každú vrásku.

     Aby sme ich v úcte mali, vždy s láskou ich privítali.

     Dali by nám veru všetko, naša babka aj náš dedko.

      

    • Naši výskumníci
    • 3. 11. 2021
    • Na výskumníckom krúžku sme opäť pozorovali, experimentovali, skúmali i bavili sa zároveň. Rôzne pokusy s vodou, s farbami i s potravinami sú zdrojom nových poznatkov o vlastnostiach vody i látok.

    • VÝSTAVA TEKVÍC - 2021
    • 1. 11. 2021
    • V októbri sa už tradične na našej škole konala výstava ozdobených alebo vyrezávaných tekvíc. Vo fotogalérii si môžete pozrieť  výstavku, hlasovanie, sčítavanie hlasov a mená víťazov, ktorí postúpili do okresného kola v CVČ.

     Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri príprave a organizácii súťaže :-) no hlavne žiakom, ktorí prejavili  kreativitu a priniesli svoje výtvory na výstavku.  Svojimi výrobkami nám spríjemnili každé ráno príchod do školy.

     Blahoželáme víťazom a držíme im palce v okresnom kole.

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.