• O pohár primátora mesta
    • 25. 3. 2022
    • Považskobystrická latka

     Tradične sa v Považskej Teplej konal už 49. ročník O pohár primátora mesta v skoku do výšky. Do histórie tohto podujatia sa úspešne zapísali aj naši žiaci. Najviac sa darilo: Jurkech M. - 1.miesto, Stopková L. - 1. miesto, Brigant J. - 1.miesto, Panák M.- 2.miesto a Kresáňová S.- 3 miesto. Tešíme sa z úspechu a gratulujeme.

    • Naši úspešní "najmenší".
    • 23. 3. 2022
    • OKRESNÉ KOLO HVIEZDOSLAVOV KUBÍN:

     Žiakom našej školy sa podarilo uspieť v najmladšej kategórii:

     Krásne 3.miesto  získala - Mia Kopcíková zo 4.B  v poézii.

     A 2. miesto v prednese prózy získal náš druháčik Matej Španiheľ z 2.B, o ktorom určite ešte budeme počuť.

     Sme na Vás pyšní! Ďakujeme všetkým zúčastneným deťom našej školy za reprezentáciu našej školy.

    • Zápis žiakov do 1. ročníka
    • 23. 3. 2022
    •  

      

     Kedy? 20. a 21. 4. 2022 v čase od 14,00 do 17,00 hod.

     Kde? Prezenčne v priestoroch školy

     Tešíme sa na Vás a Vaše dieťa v škole.

      

     V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

     Kontakt:   042/4261286, 042/4261287, 0903261286,  6zs@povazska-bystrica.sk

      

     Online stretnutie rodičov budúcich prvákov bude 30.3. 2022 o 17,00 hod -  napíšte nám e-mail na 6zs@povazska-bystrica.sk a my Vám pošleme link na prihlásenie v aplikácii ZOOM.

     V prípade záujmu môžete prísť po dohovore (0903261286), alebo na 6zs@povazska-bystrica.sk na „otvorenú“ hodinu do triedy na I. stupni, v priebehu mesiaca apríl 2022 a taktiež prezrieť si priestory našej školy.

     Budeme mať čas sa Vám a Vášmu dieťaťu individuálne venovať, prípadne sa môžete rodičia s deťmi dohodnúť a prísť v menších skupinách.

     E-prihláška: https://sestkovo.edupage.org/register/

     Prihlášku odporúčame vyplniť už pred príchodom na zápis, v škole po odkontrolovaní údajov vytlačíme (podpisovať sa bude až na mieste).

     Elektronická prihláška sa považuje za akceptovanú až po jej podpísaní na zápise.

     • Ak dieťa dovŕši do 31. 8. 2022 šesť rokov, je povinnosťou zákonného zástupcu prihlásiť ho na plnenie školskej dochádzky v základnej škole, a to aj v prípade, že zákonný zástupca uvažuje o odklade školskej dochádzky alebo sa u dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup.
     • Deti s odloženou školskou dochádzkou, ktoré boli na zápise minulý rok (k školskému roku 2021/2022), sú povinné prísť znovu na zápis.

     Informácie o zápise pre rodičov: https://sestkovo.edupage.org/a/zapis-prvakov

    • Veľkonočná nálada v 2.B
    • 23. 3. 2022
    • Dnes sme si na výtvarnej výchove vyrobili vlastné veľkonočné pozdravy pre rodičov a blízkych. Niektorí šikovníci stihli vytvoriť aj krásne dekorácie.

    • Spoločne víťazime!
    • 22. 3. 2022
    • Naši štyria žiaci z ôsmeho a siedmeho ročníka spolu so žiakmi zo Spojenej školy internátnej v Považskej Bystrici vytvorili zmiešané unifikované družstvo a bojovali o víťazstvo na Majstrovstvách Slovenska v unifikovanom florbale v Modre. Podstatou takéhoto podujatia je búranie bariér v spoločnosti a spájanie zdravotne znevýhodnených detí s intaktnými zdravými deťmi. Výsledkom ich spoločného úsilia je 1. miesto. Celému družstvu gratulujeme a tešíme sa spolu so všetkými športovcami z ich víťazstva.

    • Sadíme, pestujeme, tvoríme v ŠKD
    • 20. 3. 2022
    • Papierové aj živé. Kvety pre radosť i skrášlenie našej školy si vytvárali a sadili deti z ŠKD. Práca s hlinou ich bavila a už sa tešia , čoskoro do našich vyvýšených záhonov.

    • Personalizované vyučovanie u druhákov
    • 18. 3. 2022
    • Personalizované vyučovanie je zamerané na každého jedného žiaka individuálne. Žiak si sám vyberie postup aj formu svojej práce, aby dosiahol stanovený cieľ.

     Môže pracovať samostatne, vo dvojici alebo v skupine. Informácie čerpá z viacerých dostupných zdrojov - pracovné listy, školské encyklopédie, náučné videá, internetové zdroje,,,,atď. 

     Prepojili sme prvouku a čítanie s porozumením. Rozvíjanie zručnosti vyhľadávať potrebné informácie z dostupných zdrojov je jednou z kľúčových zručností, ktoré žiakom uľahčujú učenie sa.

    • DAJME VECIAM DRUHÚ ŠANCU!
    • 17. 3. 2022
    • Myslíte to s ochranou a udržateľnosťou životného prostredia vážne?

     Prispejte aj vy  a veciam,ktoré už nepoužívate dajte druhú šancu.

     Milí rodičia a žiaci, v prípade záujmu o pomoc pri organizacií a realizácii nahláste svoj záujem tirednemu učiteľovi.

      

    • Bádatelia na výskumníckom krúžku
    • 15. 3. 2022
    • Dnes sme so žiakmi na výskumníckom krúžku robili viaceré pokusy, ktoré si pripravili doma a predviedli svojim kamarátom. Pozorujeme nielen vzájomné reakcie chemických látok, ale aj vlastnosti predmetov. Učenie sa a spoznávanie nových poznatkov pokusmi je nielen zábavné , ale i napínavé. 

    • MDŽ 8.3.
    • 7. 3. 2022
    • Zajtrajší krásny sviatok všetkým ženám, sestrám, maminám, babkám, tetám,,,,,prájú deti z ŠKD:-)

    • Do Afriky so šestkou - cestovná kancelária
    • 3. 3. 2022
    • V rámci hybridného vyučovania sme si na hodine geografie "otvorili" cestovnú kanceláriu. Žiaci pomocou projektov, prezentácií  a rôznych brožúr ponúkali spolužiakom zaujímavé miesta, ktoré by mohli v Afrike navštíviť.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.