• Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023
    • 27. 8. 2022
    • Vážení rodičia a milí žiaci,

     slávnostné otvorenie bude prebiehať nasledovne:

     I. stupeň plus prváci začíname 5.9. o 8,30 hod. na betónovom ihrisku na školskom dvore. Dostanete sa naň cez školu alebo cez ihrisko. Následne sa každá trieda presunie do triedy s triednym učiteľom.

     II. stupeň o 9,30 na betónovom ihrisku na školskom dvore a následne sa každá trieda presunie do tried s triednym učiteľom.

     V prípade nepriaznivého počasia budú prváci v hokejovej miestnosti a ostatné triedy 2.- 9. ročníka v triedach v čase uvedenom hore.

     Obedy sa vydávajú od 9,30.

     OZNAM

     1.9. sa preklopí školský systém EduPage do nového školského roka. Rodičom nových žiakov prídu emaily s návodom na zriadenie rodičovských kont, zároveň uvidíte možnosť elektronického podania bezpríznakovosti na potvrdenie a zaradenie do tried.

     Bezpríznakovosť je potrebné potvrdiť k nástupu do školy k 5.9.2022

     30. a 31.8. sme všetci zamestnanci v škole.

     Tešíme sa na Vás!

    • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE!
    • 20. 8. 2022
    • Prosíme rodičov, aby v nasledujúcich dňoch vyplnili zápisný lístok do školskej jedlne, ak majú záujem o stravovanie. Zápisný lístok /ZL/ nájdete na stránke školy v časti ŽIACI A RODIČIA - OZNAMY ŠKOLSKEJ JEDÁLNE. Zápisný lístok je potrebné vyplniť a zaslať na e-mailovú adresu školskej jedálne: skolskajedalensnp@gmail.com alebo priniesť osobne.

     Na stravu bude prihlásený iba ten, kto odovzdá vyplnený ZL a zaplatí stravné, t.j. bude mať na konte dostatok finančných prostriedkov.

     Preplatky ktoré máte na konte k 31.07.2022 platené z účtov, budú vrátené v dvoch termínoch splatnosti: 19.08. a 26.08.2022.

     Pani vedúcu školskej jedálne nájdete denne v čase od 7,00 - 15.00 hod.

     ĎAKUJEME. 

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.