• Európsky deň jazykov
    • 26. 9. 2022
    • Rada Európy v roku 2001 vyhlásila 26.9. za Európsky deň jazykov. V tento deň sa v školách  a vzdelávacích inštitúciách konajú rôzne podujatia, besedy a kvízy. Cieľom je podporiť výučbu cudzích jazykov v školách a vzdelávacích inštitúciách, oboznámiť žiakov s jazykovou i kultúrnou rozmanitosťou v Európe. Tieto témy boli nosnými dnes u nás. Žiaci spoznávali rôzne jazyky, známe i menej známe. Venovali sa čítaniu textov v cudzích jazykoch, navrhovali logo na oficiálne tričko EDJ 2023, tvorili pozdravy, poznávali rodinu jazykov a poznávali i krajiny v Európe. Podarilo sa nám prepojiť viacero vyučovacích predmetov: geografiu, občiansku výchovu, jazykovedu, výtvarnú výchovu a vyučovanie cudzích počas jediného dňa. Tématické vyučovanie má veľký zmysel, ak chceme učiť deti vnímať svet v súvislostiach a nielen jednotlivo cez vyučovacie predmety. 

    • Biela pastelka
    • 26. 9. 2022
    • V piatok 23.9.2022 sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Žiaci zo 7.A a 7.C sa stali na chvíľu dobrovoľníkmi a postarali sa o príjemné predpoludnie plné empatie a spolupatričnosti. Deti mali možnosť prispieť do zbierky ľubovoľným príspevkom, ale rovnako mali možnosť vyskúšať si, aké náročné je byť nevidiacim vo svete vidiacich ľudí. Zbierke predchádzali mnohé pestré aktivity počas vyučovacích hodín, na ktorých učitelia pracovali s témou straty zraku – žiaci rozpoznávali predmety, čítali Braillovo písmo, kreslili a písali so zatvorenými očami, pomáhali svojmu “nevidiacemu“ kamarátovi prejsť istý úsek cesty, či počítali peniaze počas hodiny matematiky. Svoju tvorivosť mohli preukázať pri písaní príbehu o tom, ako sa nevidiaci zamiloval a svoju empatiu prejavili počas diskusií, pri ktorých  premýšľali,  aké náročné je ocitnúť sa v skupine obyvateľstva, ktorá má istý typ zdravotného alebo sociálneho znevýhodnenia. Vďaka našim skvelým dobrovoľníkom  a vďaka našim štedrým darcom sa nám podarilo vyzbierať pre Úniu nevidiacich krásnych 201,00 €, za čo patrí všetkým veľké ďakujem. Spojili sme svoje sily pre dobrú vec a spoločne sme dokázali poslať kus dobra ďalej do sveta. Našu nezištnú pomoc určite ocenia tí, ktorí ju potrebujú.   

    • Začiatok školského roka
    • 5. 9. 2022
    • 1.deň v škole

     Dnes 5.septembra sa opäť otvorili brány našej školy. Najväčšiu radosť mali naši noví prváčikovia. Prajeme všetkým žiakom úspešný ďalší školský rok,nech každý deň idú do školy s takou radosťou ako dnes.:-)

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.