• Dušičky i Halloween na vyučovaní
    • 28. 10. 2022
    • Vo štvrtok pred prázdninami sme sa so žiakmi venovali téme Halloweenu na hodinách vo forme kvízov, tajničiek, práce s textami a vyhľadávania informácií o tomto sviatku aj v cudzom jazyku. Mnohí si priniesli i masky alebo rôzne kostýmy. Na občianskej výchove sme si pripomenuli náš tradičný sviatok Všetkých svätých, ktorý slávime 1.novembra a spomíname si na svätých i na tých, ktorí už medzi nami nie sú. Naši šiestaci si mená tých, na ktorých myslia počas tohto sviatku, napísali na srdiečka a zapálili sviečku ako symbol večného svetla.

    • Strašidelné vyučovanie na šestke
    • 28. 10. 2022
    • HALLOWEENSKY DEŇ  

     28.októbra sa v našej škole vzdelávali a zabávali strašidielka. Žiaci si spolu  spani učiteľkami pripravili strašidelné edukačné aktivity  i chutné strašidelné maškrty. V našej školskej kuchynke upiekli strašidielka dobroty.Celý príjemný deň ukončili strašidelnou párty v školskom klube.:-)) 

    • Aranžérska súťaž Krása jesene
    • 28. 10. 2022
    • Naše žiačky Michaela Bieliková a Ivana Lizoňová sa zúčastnili aranžérskej súťaže pod názvom  Krása jesene v CVČ v Považskej Bystrici. Vo svojej kategórii sa im podarilo obsadiť rovno dve miesta. Srdečne gratulujeme k 2.a 3. miestu.

    • Októbrový odkaz starým rodičom od piatakov
    • 27. 10. 2022
    • Naši piataci na hodinách tvorivého písania a dramatiky pripravili pre svojich starých rodičov v mesiaci október takéto krásne odkazy. Starí rodičia sú pre mnohých z nás veľkým bohatstvom, za nimi utekáme s tajomstvami, keď potrebujeme poradiť alebo len tak pohladiť. O láske k nim svedčia aj básničky, ktoré deti pre nich napísali.

    • Október - mesiac úcty k starším
    • 27. 10. 2022
    • Dňa 26.10.2022 deti zo 4.A a 4.B triedy prišli potešiť spevom a recitáciou babičky a deduškov z CSS  - Bystričan v Považskej Bystrici. Na záver deti odovzdali darčeky, ktoré si pre nich pripravili -  krásne srdiečka s básňami a čajníky s čajom.    • HURÁ NA BICYKEL!
    • 25. 10. 2022
    • Aj v tomto školskom roku sa žiaci 4. ročníka prostredníctvom dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku postupne pripravujú na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodci alebo cyklisti, osvojujú si pravidlá cestnej premávky a praktické riešenie dopravných situácií.

    • Obdivuhodný úspech Niny Cigánikovej
    • 23. 10. 2022
    • Po otvorení obálky, ktorá nám prišla poštou z Veľkého Krtíša, sa našou školou začala šíriť obrovská vlna radosti a neskutočnej hrdosti.  Naša žiačka, Nina Cigániková z 8.B, vyhrala celoslovenskú súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe Škultétyho rečňovanky. Odborná porota sa rozhodla v II. vekovej kategórii XXXI. ročníka tejto súťaže oceniť práve dielo Ninky, ktorá tak vyhrala už druhú literárnu súťaž. Vždy nás veľmi poteší, keď dieťa objaví oblasť, v ktorej je skutočne výnimočné a my máme možnosť podporovať ho a pomáhať mu v rozvoji jeho schopností. Ninka opäť raz ukázala, že úspech sa neskrýva len vo veľkých mestách a v súkromných školách, po poctivej práci môže patriť medzi najlepšie pokojne  i dievča zo sídliska SNP. Ninka, gratulujeme, teší nás, že naši žiaci majú medzi sebou kamarátov, ktorí ich môžu inšpirovať a môžu  im byť vzorom.     

    • Exkurzia Cosmos Discovery Bratislava
    • 22. 10. 2022
    • Žiaci všetkých tried siedmeho ročníka sa vo štvrtok 20.10.2022 zúčastnili výstavy Cosmos Discovery v Bratislave spolu s ich triednymi učiteľmi.

     Využili sme pekné počasie a prešli sme sa aj Sadom Janka Kráľa, Mostom SNP a tiež sme prešli cez Staré Mesto s Chrámom sv. Martina či časť hradieb. Žiaci tak spoznali časť nášho hlavného mesta, vyskúšali si cestu vlakom, naučili sa slušným spôsobom upozorniť na svoju miestenku a preukázali aj svoju disciplinovanosť.

    • Účelové cvičenia v prírode splnili svoj účel:-)
    • 18. 10. 2022
    • Krásne jesenné počasie sme využili na pobyt v prírode, kde naši žiaci strávili nielen príjemný deň na čerstvom vzduchu, ale aj rozhýbali telá, spoznávali jesennú prírodu, učili sa ako sa správať v lese, poskytnúť prvú pomoc ranenému a taktiež, že my ľudia nesmieme byť ľahostajní k nášmu okoliu.

     Spojili príjemné s úžitočným a zapojili sa do akcie "Uprac svoje mesto" a vyzbierali odpad z okolia školy, v blízkom lese i v okolí rieky Domanižanka, za čo im ďakujeme.

    • KORČULIARSKY KURZ
    • 9. 10. 2022
    • Korčuliarsky kurz 2.A a 2.B

     Žiaci 2.ročníka  sa zúčastnili od 3.10.22  do 7.10.22 korčuliarskeho kurzu na zimnom štadióne.

     Všetci sme prežili skvelý týždeň. Celý týždeň prebiehal v réžii skúsených trénerov, ktorí mali pre deti na každý deň pripravené rôznorodé aktivity a zabezpečili príjemnú atmosféru v šatni i na ľade. Deti sa zábavnou a hravou formou učili pohybovať sa na ľadovej ploche. Odmenou im bol po každom tréningu teplý čajík, na ktorý zakaždým s radosťou čakali. Celý korčuliarsky kurz bol zavŕšený olympiádou, na ktorú sa prišli pozrieť aj rodičia. Na záver  dostali  deti od trénerov sladké medaily a diplomy za snahu a dosiahnuté úspechy počas celého týždňa.

      

    • English week
    • 6. 10. 2022
    • V týždňoch od 19.6.  a 26.9. 2022 sa konal na našej škole English week s lektormi z Británie Josie a Niki- Lee. Žiaci mali možnosť 5 hodín denne komunikovať v anglickom jazyku, počúvať spisovnú angličtinu, osvojiť si zaujímavé anglické aktivity a naučiť sa anglické gramatické a slovíčkové hry, ktoré im pomôžu pri ďalšom štúdiu anglického jazyka. Spokojnosť bola obojstranná. Lektori chválili našich šikovných žiakov a žiaci si veľmi obľúbili priateľských lektorov.

    • Návšteva vlastivedného múzea v Považskej Bystrici 3.B
    • 3. 10. 2022
    • Dnes sme sa s deťmi zúčastnili exkurzie vo vlastivednom múzeu, kde sme sa dozvedeli veľa informácií o Národných parkoch Slovenska. Prednáška bola veľmi zaujímavá a deti sa mali možnosť aj zahrať na paleontológov, ktorí hľadajú skameneliny a určujú ich pôvod. Tešíme sa na ďalšiu zaujímavú tému, ktorú si pre nás múzeum pripraví.

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.