• Krásy Slovenska
    • 30. 11. 2022
    • Žiaci 4.A, 4.B navštívili vlastivedné múzeum, kde si overili získané vedomosti z vlastivedy o národných parkov SR. Svoje poznatky si overili aj prakticky: prácou so slepou mapou, vyhľadávaním skamenelín, skladaním máp SR...

      

    • Náš úspech v súťaži NÁBOJ junior
    • 25. 11. 2022
    • Náš tím deviatakov bol na matematicko-fyzikálnej súťaži Náboj junior úspešným a získal 1.miesto. Ich výsledok nás veľmi potešil a sme na nich hrdí, že preukázali svoje vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, ktoré si vyžadujú logické myslenie i predstavivosť.

    • Školské majstrovstvá okresu Pov. Bystrica v šachu
    • 24. 11. 2022
    • Dnes sa žiaci našej školy zúčastnili školských majstrovstiev okresu Považská Bystrica žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu. Žiaci hrali švajčiarskym systémom na 7 kôl. Víťazom v kategórii žiakov sa stal žiak 9.B - Maxym Slivinskyi, ktorý postupuje na školské majstrovstvá kraja v Trenčíne. Srdečne blahoželáme a držíme palce. 

    • Predvianočný koncert
    • 21. 11. 2022
    • Milí rodičia, priatelia školy, zamestnanci. Dovoľte, aby sme Vás pozvali na náš Predvianočný koncert.

     O kultúrny program sa postarajú naši šikovní žiaci z II. stupňa a tešiť sa môžete na výbornú krúpnu babu, kapustnicu...

     Týmto koncertom začne v našej škole predvianočné adventné obdobie v ktorom pripravujeme spolu so žiakmi a zamestnancami veľa zaujúmavých aktivít. Tešiť sa môžete na Vianočnú besiedku I. stupňa, Vianočné trhy a veľa iného...

    • Exkurzia do BA 16.11. pre 6. ročník a niekoľko hostí z 5.ročníka ročníka
    • 20. 11. 2022
    • Programme: English performance (our pupils were very clever), Devin Castle ( for some of the children their first visit), the Slovak National Museum (very interesting scientific exhibition for children) and of course shopping ( no comment :)).

     Chcela by som pochváliť našich žiakov za ich správanie sa na exkurzii ( až na niektoré maličkosti). Na anglickom predstavení Lazy Goat spolupracovali s hercami, dopĺňali anglické vety a slová. Na Devíne všetko preskúmali a zaujímali sa. Boli dochvíĺni. V autobuse všetko po sebe upratali. Nič nestratil ani nezabudli. Všetko pojedli a nebolo im zle. 

     Vďaka patrí aj p. šoférovi, ktorý bol tolerantný a so zmyslom pre humor. Bez týchto vlastností by asi nemohol robiť zájazdy pre deti.

     A tu sú niektorí z účastníkov zájazdu.

    • iBobor
    • 12. 11. 2022
    • Celý týždeň na našej škole prebiehala súťaž iBobor v kategóriách od 2. po 9. ročník. Do súťaže sa zapojilo 28 žiakov v kategóriách Drobec, Bobrík, Benjamín a Kadet. Úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme.

    • Výtvarná súťaž Lacove chrobáky
    • 12. 11. 2022
    • Naši dvaja žiaci, ktorí pracovali pod vedením pani učiteľky Görcsösovej, boli spomedzi 600 výtvarných prác ocenení a odmenení odbornou porotou.  Našim žiakom a pani učiteľke srdečne gratulujeme a tešíme sa s nimi.  

    • Environmentálna vychádzka 3.B
    • 7. 11. 2022
    • Pohyb na čerstvom vzduchu sme dnes spojili s environmentálnou prechádzkou po Dedovci, kde sme zisťovali,čo pekné a nové mesto vytvorilo aj pre našich najmenších. Krásne envirotabule s obrázkami a údajmi sme prešli od prvej až po poslednú. Deti sa dozvedeli, aké zvieratká žijú v našej obci, hľadali riešenia obrázkov, zistili koľko času potrebuje odpad v prírode na svoj rozklad a následne sme na hodinách pracovali so získanými údajmi. Síce nás počas návratu zastihol aj dážď, no my sme boli pripravení na každé počasie.

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.