• Matematika na lyžiarskom výcviku
    • 22. 2. 2023
    • Posielame pozdrav z lyžiarskeho a chceme Vám ukázať, že čas využívame aktívne upevňovaním vedomostí z matematiky v praxi popri lyžovaní. 

    • Priniesli sme tanec na hodiny telesnej výchovy
    • 22. 2. 2023
    • V rámci projektu MŠVVaŠ MODULY, ktorý má za cieľ realizovať vyučovací proces zaujímavý, inovatívny a inšpiratívny a priniesť žiakom aktívne spôsoby trávenia voľného času, sme na hodinách telesnej výchovy ponúkli našim žiakom TANEC .

     Ako možno vidieť na videu, tanec je prirodzenou súčasťou pohybu detí a prináša im veľa radosti. 

    • Fašiangy a fyzika
    • 22. 2. 2023
    • O tom, že fašiangy sa dajú prepojiť aj s takou hodinou, akou je fyzika, sa presvedčili naši šiestaci. Fašiangy, to nie sú iba masky a zábava, ale aj príprava rôznych sladkých dobrôt. Pre niektorých sú to šišky, pre iných tvarohové fánky, donuty  či pirôžky. A práve recepty na ich prípravu boli podkladom k získaniu odpovedí na teoretické úlohy a praktické aktivity s tým súvisiace. Zároveň si žiaci overili správnosť  svojich odhadov a predstáv.

     Žiaci zisťovali napríklad objem tekutých ingrediencií v receptoch a  vyjadrovali daný objem v rôznych jednotkách alebo to, aká je vo všetkých receptoch celková hmotnosť sypkých ingrediencií a tú potom premieňali a zaokrúhľovali. V praktických aktivitách mali hľadať odpovede na otázky typu:

     Aká je hmotnosť jednej čajovej alebo kávovej lyžičky sódy bikarbóny, čajovej lyžičky soli, polievkovej lyžice cukru či objem jednej polievkovej lyžice vody alebo oleja?

     Žiaci pracovali v skupinách a úlohy riešili spoločne.

    • Fašiangové vyučovanie
    • 21. 2. 2023
    • Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hodovania. Také boli fašiangy v minulosti a také sú v redukovanej podobe takmer vo všetkých regiónoch Slovenska i dnes. V rámci udržiavania tradícií sme dnes začlenili do vyučovania tematický deň, počas ktorého sme sa venovali práve téme fašiangov. Žiaci sa o tomto zvyku dozvedeli rôzne informácie na vyučovacích hodinách, rovnako si však mohli vyskúšať, aké je to ocitnúť sa v maske vo fašiangovom sprievode. Zástupcovia školského parlamentu vybrali žiakov s najkrajšou maskou a odmenili ich vecnou cenou i bodmi do súťaže Top trieda. Deň pred Popolcovou stredou sa našou školou rozliehal smiech, žiaci sa spolu zabavili a užili si príjemný čas so svojimi kamarátmi. Veríme, že po dnešnom dni všetci  žiaci vedia, že nás zajtra čaká “škaredá streda“ a my môžeme začať odpočítavať 40 dní do Veľkej noci.  

    • Matematika spoločne a interaktívne
    • 20. 2. 2023
    • Na hodinách matematiky radi uplatňujeme rovesnícke vzdelávanie. Ani táto hodina nebola výnimkou. Najprv si zopakujeme v skupinách spoločne učivo, vysvetlíme si navzájom aj to, čo nám občas robí problémy a nasleduje overenie vedomostí, ale i sociálnych zručností ako napr. vzájomná spolupráca a schopnosť vysvetľovať. Pri overovaní vedomostí rozhoduje rýchlosť a presnosť a na záver krátke zhodnotenie našich výsledkov. Okrem toho radi využívame i IKT a rôzne aplikácie na spestrenie i zopakovanie. Ale i toto nie je všetko a vo dvojiciach sme si naposledy zostrojili telesá: kocky i kvádre. Najlepšie však bolo zistenie, že existuje i iná sieť ako tá internetová 😊

    • Karneval plný úžasných masiek
    • 17. 2. 2023

    • Dnes si žiaci 1.st užili vytúžený karneval. Súťažili, hrali sa, tancovali a samozrejme prezentovali svoju masku. Veru niektorých ani pani učiteľky nespoznali. Fantázia detí je neskutočná. O skvelú zábavu sa postaral team pani učiteliek a vychovávateliek, ktoré skúste pohľadať na našich fotografiách:-)

     Spoznali by ste ich?

     Naše pani učiteľky a vychovávateľky...psík,víla......

     Víťazná maska.:-) 

    • Tretiaci vytvárali tráviacu sústavu v životnej veľkosti
    • 17. 2. 2023
    • Projektové vyučovanie spojené s medzipredmetovými vzťahmi

     Informatika - vyhľadávanie informácií o orgánoch tráviacej sústavy na internete

     Čítanie s porozumením - vyhľadávanie informácií v encyklopédiách a ich triedenie

     Písanie - prepis získaných údajov k príslušným orgánom

     Výtvarná výchova - kreslenie tráviacej sústavy v životnej veľkosti a lepenie údajov k príslušným orgánom

    • Dnešný valentínsky deň sme si naplno užili
    • 14. 2. 2023
    • Školský parlament zorganizoval  na dnešný deň valentínsku poštu a rovnako i valentínsku výzvu, vďaka ktorej našu školu zaplavili žiaci v červenom oblečení.

     Po spočítaní zapojených žiakov môžeme pogratulovať víťazom. Body získané vo výzve im budú započítané do celoročnej súťaže  TOP TRIEDA NA ŠESTKE.

     1. stupeň: 1.miesto - 1.B, 2.A, 3.A, 3.B, 4.B  2. miesto - 1.A  3.miesto - 2.B

     2.stupeň: 1. miesto - 5.B, 6.B  2. miesto - 5.A  3. miesto- 7.A

     Zároveň chceme povzbudiť žiakov pri plnení druhej úlohy, ktorou je tvorba básne. Veľa tvorivých nápadov!

    • Náš úspech v dejepisnej olympiáde - okresné kolo
    • 14. 2. 2023
    • Našu školu v okresnom kole dejepisnej olympiády reprezentovali:

     Martin Tichý, ktorý sa umiestnil v kategórii D na 3.mieste

     Natália Haššová, ktorá sa umiestnila v kategórii C na 5. mieste

     Obom im gratulujeme, z ich úspechu sa tešíme a sme na nich hrdí. 

    • Robili sme pokusy...tentokrát u druháčikov.
    • 13. 2. 2023
    • Rozpúšťajú sa vo vode všetky látky? Odpoveď, aj na túto otázku sme zisťovali na hodine prvouky v 2.A. Náš pokus bol zameraný na tému "Rozpúšťanie látok vo vode".

     Do pohárov s vodou sme si pridali jednotlivé látky a pozorovali, či sa vo vode rozpustia alebo zostanú na povrchu. Tiež sme pozorovali, či voda v pohári zmení svoju farbu alebo vôňu. Látky, ktoré sme pri pokuse používali boli napríklad: cukor, mlieko, aviváž, kari korenie a iné. Pri pokusoch  sme sa zabavili a  z výsledkov   aj prekvapili. 

    • Učili sme sa hospodáriť
    • 3. 2. 2023
    • Čo znamenajú pojmy rodinný rozpočet, pravidelné a nepravidelné príjmy a výdavky rodiny....? S tým sa oboznamujú  už naši žiaci 1.st počas vyučovacích  hodín zameraných na finančnú gramotnosť.

     V príspevku žiaci pracovali so získanými údajmi o pravidelných a nepravidelných výdavkoch rodiny, porovnávali ich a zostavovali farebný graf s údajmi zostupne. 

     Mať prehľad o financiách a rozširovať si vedomosti a najmä zručnosti v oblasti  finančnej gramotnosti je dôležitou súčasťou v reálnom živote každého človeka.


    • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín
    • 2. 2. 2023
    • V uplynulých dňoch sa u nás v škole konalo školské kolo v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín v troch kategóriách. Na všetkých našich recitátorov sme veľmi hrdí a tešíme za z vysokej účasti žiakov.

     Výsledky školského kola:

     I. kategória poézia: 

     1.miesto:Alexandra Krivošíková,4.B,  

     2.miesto: Mária Blizcová,2.B, 

     3.miesto: Júlia  Jaseňovcová, 4.A   

     l .kategória próza:

      1.miesto: Šárka Šamier,4.B.

      2miesto: Matej Španiheľ, 3.B

     3.miesto: Barbora Bučeková, 3.A

     II. kategória poézia                                                    

     1.miesto:Mia Kopcíková,5.A   

     2.miesto:Jana Budayová,6.A 

     3.miesto: Lucia Krasňanová, 5.A

     II. kategória próza

     1.miesto: Sofia Kišoňová,6.C

     III. kategória poézia                                                  

     1.miesto: Nela Šamajová,7.A    

     2.miesto: Rebeka Strašíková,  9.A    

     3.miesto: Richard Reksa,7.C

     III. kategória próza

     1.miesto: Ema Reváková,9.A 

     2.miesto: Marek Štefánik,8.A

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.