• Dnes si žiaci 1.st užili vytúžený karneval. Súťažili, hrali sa, tancovali a samozrejme prezentovali svoju masku. Veru niektorých ani pani učiteľky nespoznali. Fantázia detí je neskutočná. O skvelú zábavu sa postaral team pani učiteliek a vychovávateliek, ktoré skúste pohľadať na našich fotografiách:-)
    • Blížia sa Vianoce a chceli by sme Vás poprosiť o pomoc pri reaizácii tohto projektu, ktorý sme si z iniciatívy našich zamestnancov pripravili. Spoločne sme vybrali deti, ktorým chceme prejaviť našu podporu a urobiť ich Vianoce krajšími, aby vedeli, že na nich myslia aj ľudia z našej komunity.
    • Milí rodičia, priatelia školy, zamestnanci. Dovoľte, aby sme Vás pozvali na náš Predvianočný koncert.

     O kultúrny program sa postarajú naši šikovní žiaci z II. stupňa a tešiť sa môžete na výbornú krúpnu babu, kapustnicu...
    • Kedy? 20. a 21. 4. 2022 v čase od 14,00 do 17,00 hod.

     Kde? Prezenčne v priestoroch školy

     Tešíme sa na Vás a Vaše dieťa v škole.     V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.
    • Deň otvorených dverí na šestke 15.apríla 2023
     • Matematický bazár-alebo hráme sa s percentami

      V mesiaci február sa na našej škole konal v triedach siedmeho ročníka na hodinách matematiky MATEMATICKÝ BAZÁR. Táto hodina bola zameraná na hravú formu precvičovania učiva na percentá. Každý žiak si vyskúšal úlohu predávajúceho aj kupujúceho. Všetci si priniesli so sebou ľubovoľné tri predmety, ktoré by chceli niekomu "predať", napríklad jablko, cukrík, nejakú maličkosť, ktorú už nepotrebujú, šišku zo stromu... skrátka čokoľvek, čo im brnko do nosa. :) Ku každej z týchto vecí si vymysleli jeden príklad na percentá. Kúpiť predmet si mohol len ten, kto dobre vypočítal príklad patriaci k danému tovaru. Inak bol tovar nepredajný. A tak každý predával, počítal a tiež kupoval. Musíme uznať, že v našom Matematickom bazáre sa vyskytli veľmi zaujímavé veci, šikovní obchodníci a nevzdávajúci sa kupujúci. Nech žijú naši siedmaci a percentá! :)

     • Rozvoj finančnej gramotnosti u prvákov a druhákov

      Hrou na obchod si deti precvičovali praktické zručností pri manipulácii s peniazmi. Deti si vytvorili obchod, v ktorom predávali rôzne predmety. Jeden ponúkal aj službu a to masáž na relaxačnom chodníku.

      U prváčikov sme vytvárali nákupný zoznam a vysvetlili si jeho dôležitosť.
      Každé dieťa si napísalo svoj nákupný zoznam predmetov , ktoré mali nakúpiť, podľa ponúkaných obchodov. Deti si vyskúšali rolu predavača i nakupujúceho. Učili sa platiť eurami a poznať ich hodnotu.

     • KARNEVAL

      KARNEVAL náš vytúžený:-)))

      "Hurá,konečne, kedy už to bude,ja budem čarodejník....", ozývalo sa po chodbách v stredu 16.2. Deti sa na chvíľu premenili na rozprávkové postavičky, strašidielka, zvieratká či šachové figúrky. V školskom klube si urobili v jednotlivých oddeleniach svoj vytúžený karneval. Zabavili sa a zašantili si a o tom je predsa KARNEVAL.

     • Valentín

      Dňa 14.2. sa anglický jazyk v niektorých triedach vyučoval netradične. Aby sa žiaci oboznámili s niektorými tradíciami a sviatkami, ktoré vznikli vo Veľkej Británii, mali na tento deň pripravené aktivity a texty s históriou "Valentine´s day", s rôznymi poverami, ktoré sa viažu ku tomuto sviatku a novou slovnou zásobou pre danú tému. Naučili sa aj slová romantickej piesne "Shallow", ktorú si spolu potom aj zaspievali. A spievali veľmi pekne :).

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

      Na školskom kole v prednese poézie a prózy sa zúčastnili žiaci v dvoch kategóriách: 1. kategória: 5.a 6. ročník a 2. kategória 7.,8.a 9. ročník. Porota si pozorne vypočula prednesy žiakov, medzi ktorými boli už "ostrieľaní recitátori ", ale aj nováčikovia, ktorým sa ešte hlas trošku triasol od trémy. Prednes Nelky Šamajovej bol pre všetkých umeleckým zážitkom a rovnako pekne pracovali s hlasom, dôrazom a citom pri prednese chlapci - Marek Štefánik a Šimon Hradňanský. A tu sú naši víťazi:poézia -1.miesto N. Šamajová, 6.A, 2.miesto - N.Kocanová,5.C. Próza: 1. miesto - Š. Hradňanský, 2. miesto- S.Kiššoňová a K.Kušanová,5.C a 3. miesto - M. Gardian, 5.B. Vo vyššej kategórii získal 1. miesto M. Štefánik, 7.A a na druhom mieste sa umiestnil K. Kišoň, 8.B. Dúfame, že naši víťazi nás budú rovnako dobre reprezentovať na okresnom kole a prinesú nám do školy ocenenia. Držíme Vám palce

     • Vyučovanie s robotom

      Nový pomocník v edukačnom procese robot PHOTON deti zaujal .

      Žiaci 3.B si na hodine matematiky vyskúšali schopnosti robota Photona. Rozvíjali si priestorovú orientánciu a vyskúšali si najjednoduchšie základy programovania. Prirodzene hľadali jednotlivé kroky, potrebné pre splnenie úlohy a dosiahnutie daného cieľa. Uvedomovali si logickú postupnosť a nadväznosť jednotlivých krokov. Prostredníctvom robota Photona sa učili základy kódovania, hľadať kreatívne riešenia problémov a predovšetkým si zlepšovali logické myslenie.

     • Dejepis - Bývanie a život v praveku.

      Tradičný projekt žiakov 5. ročníka (5.a, 5.b, 5.c) Bývanie a život v praveku, ktorý piataci robia u nás každoročne. Oceňujeme krásne práce žiakov a za pomoc pri ich tvorbe ďakujeme rodičom. Praktickou činnosťou a prácou s prírodným materiálom si mohli žiaci utvrdiť získané teoretické vedomosti pri zhotovovaní modelov obydlí. Z prác sme pripravili výstavu, ktorú si pozrú žiaci školy a vyhodnotia najzaujímavejšie práce. Ceny pre víťazov navrhnú sami žiaci 5. ročníka a z návrhov vyberieme najzaujímavejšie spôsoby ocenenia. Prednosť dostanú ceny pre triedy pred ocenením jednotlivcov - ocenený získa zaujímavú výhru nielen pre seba, ale aj pre spolužiakov.

     • Olympijsky odznak všestranosti

      V prvom polroku sa šiesty ročník zúčastnil projektu Olympijsky odznak všestranosti. Žiaci absolvovali šesť disciplín. Cieľ projektu je motivovať, čo najviac detí k športu. Zúčastnení žiaci obdržali certifikáty a dve žiačky Chlädeková V. a Ondrašechová K. aj bronzové odznaky všestranosti.

     • Je rozumné vsadiť v živote všetko na jednu kartu?

      Tak nad touto otázkou sa zamýšľali siedmaci na hodine slovenčiny popri opakovaní prídavných mien. Najskôr sa oboznámili so životným príbehom Martina Murcka, mladého nádejného futbalistu, ktorému nečakaná autonehoda od základov zmenila život. V následnej diskusii hľadali žiaci argumenty, ktorými by podložili svoj názor. Vytvorili si maketu ideálneho športovca a v skupinách pracovali na pojmových mapách. Na dvojhodinovke sa podarilo naplniť dôležité kognitívne ciele, oveľa viac si však vážime, že sa naplnili i tie psychomotorické a afektívne. Škola totiž nie je len o vedomostiach, ale aj o zručnostiach a postojoch.

     • Vyhodnotenie súťaže Vianočná pošta

      V predvianočnom čase sa žiaci V. A a V. C triedy zapojili do súťaže Vianočná pošta, ktorú vyhlásilo CVČ v Považskej Bystrici. Témou bolo posolstvo nádeje pre rok 2022. A tak deti svoje myšlienky a túžby vdýchli do krátkych úvah, vianočných pozdravov, novoročných prianí či listov svojim blízkym.Srdečne blahoželáme našim žiakom, ktorí sa v kategórii prác jednotlivcov umiestnili na popredných miestach.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 23. 3. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje