• Ďakujeme...
    • 22. 12. 2022
    • Vianočná zbierka pre klientov opatrovateľskej služby je ukončená. Úprimná vďaka patrí každému, kto sa akokoľvek pričinil, aby mohla byť táto milá zbierka uskutočnená. ĎAKUJEME a prajeme KRÁSNE VIANOCE!

    • Spájame generácie
    • 22. 12. 2022
    • V tento predvianočný čas naši žiaci nezabúdajú nielen na našich najstarších, ale aj najmladších. Štvrtáci svojimi básňami, piesňami a divadlom potešili deti v MŠ, A. Grznára. Prváci spolu s 2.B urobili svojím vystúpením radosť starkým v CSS - Bystričan. Prajeme Vám, nech sa táto vianočná atmosféra prenesie aj do Vašich domovov. Krásne a pokojné Vianoce!

    • Od Ondreja do Vianoc
    • 22. 12. 2022
    • Žiaci siedmeho ročníka si pre svojich mladších spolužiakov a detičiek z materských škôlok pripravili krátke výchovné pásmo s ľudovými tradíciami, ktoré sa v našej kultúre uplatňovali v minulosti od Ondreja až po Štedrý deň. Mnohé z týchto tradícií sú živé dodnes. Poznávanie našich tradícií obohacuje i súčasný kultúrny život spoločnosti a robí nám veľkú radosť, že deti sú stále zvedavé a pátrajú po vzniku, priebehu ľudových zvyklostí. 

    • Exkurzia vo Viedni
    • 20. 12. 2022
    • V tomto zimnom období žiaci 7., 8. a 9. ročníka navštívili Viedeň, hlavné mesto Rakúska. Spoločne sme si vychutnávali predvianočnú atmosféru a mali možnosť reálne si vyskúšať svoje zručnosti z cudzích jazykov. Niekto hovoril po nemecky, iní zase oprášili svoje jazykové zručnosti z angličtiny, lebo vo Viedni sa dorozumiete oboma jazykmi. Po prehliadke mesta a jej pamiatok napr. Stephansdom, Hofburg sme sa presunuli na slávnu ulicu Mariahilfer Strasse, kde mali žiaci krátky rozchod na obed. Potom nás čakala prehliadka Wiener Christkindlmarkt a návšteva Naturwissenschaftliches Museum. Je tu naozaj čo pozerať. Deti zaujala zbierka minerálov, vzácnych drahokamov a exponáty z fauny i flóry. Exkurzia do cudzojazyčného prostredia je výborným prostriedkom poznávania inej kultúry a  jazyka. 

    • Píšeme na vianočnú tému
    • 20. 12. 2022
    • Už len niekoľko dní nás delí od najkrajších sviatkov v roku. Aj naši piataci sa na toto obdobie pripravovali na hodinách tvorivého písania a dramatiky s pani učiteľkou Görcsösovou. Ich práce sú rôznorodé, zahŕňajú ukážky lyriky, epiky i drámy. Deti v svojich prácach rozprávkovo vyjadrili  priania a predstavy o bielych Vianociach, pokoji a radosti v detských srdciach. 

    • Hodina kódu
    • 12. 12. 2022
    • Naša škola sa zapojila tento školský rok do celosvetového projektu s názvom „Hodina kódu“. Pripojili sme sa tak k študentom a žiakom, ktorí na celom svete oslavujú týždeň vzdelávania informatiky prostredníctvom Hodiny kódu. S programovaním nás prišiel oboznámiť pán Kuník, ktorý nám ukázal, že programovanie je zábavné, zaujímavé a podporuje aj logické myslenie. Do programovania sa zapojili naši štvrtáci, piataci, šiestaci a siedmaci.

    • Majstrovstvá kraja Trenčín v šachu
    • 9. 12. 2022
    • Opäť nás potešil Max z deviateho ročníka umiestnením sa na 3. mieste na majstrovstvách kraja Trenčín základných a stredných škôl v zrýchlenom šachu. Veľmi sa tešíme, blahoželáme a držíme palce na celoslovenskej súťaži. 

    • Pridajte sa k nám!
    • 8. 12. 2022
    • Na našej škole bude prebiehať nová zbierka pre klientov opatrovateľskej služby RADOS PB s.r.o. Viac sa dočítate v priloženom plagáte. 

     Zástupcovia školského parlamentu. 

    • Svätý Mikuláš u nás na škole
    • 8. 12. 2022
    • Svätý Mikuláš so svojimi pomocníkmi aj tento školský rok rozdával úsmevy, radosť a dobrú náladu na celej škole.A samozrejme, nezabudol ani na balíčky so sladkosťami pre všetkých žiakov.Ďakujeme Mikulášovi a anjelom s čertíkmi - deviatakom za úžasnú veselú atmosféru.

    • Daruj čaro Vianoc
    • 2. 12. 2022
    • Blížia sa Vianoce a chceli by sme Vás poprosiť o pomoc pri reaizácii tohto projektu, ktorý sme si z iniciatívy našich zamestnancov pripravili. Spoločne sme vybrali deti, ktorým chceme prejaviť našu podporu a urobiť ich Vianoce krajšími, aby vedeli, že na nich myslia aj ľudia z našej komunity. 

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.