• Zápis žiakov do 1. ročníka
    • 23. 3. 2022
    •  

      

     Kedy? 20. a 21. 4. 2022 v čase od 14,00 do 17,00 hod.

     Kde? Prezenčne v priestoroch školy

     Tešíme sa na Vás a Vaše dieťa v škole.

      

     V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

     Kontakt:   042/4261286, 042/4261287, 0903261286,  6zs@povazska-bystrica.sk

      

     Online stretnutie rodičov budúcich prvákov bude 30.3. 2022 o 17,00 hod -  napíšte nám e-mail na 6zs@povazska-bystrica.sk a my Vám pošleme link na prihlásenie v aplikácii ZOOM.

     V prípade záujmu môžete prísť po dohovore (0903261286), alebo na 6zs@povazska-bystrica.sk na „otvorenú“ hodinu do triedy na I. stupni, v priebehu mesiaca apríl 2022 a taktiež prezrieť si priestory našej školy.

     Budeme mať čas sa Vám a Vášmu dieťaťu individuálne venovať, prípadne sa môžete rodičia s deťmi dohodnúť a prísť v menších skupinách.

     E-prihláška: https://sestkovo.edupage.org/register/

     Prihlášku odporúčame vyplniť už pred príchodom na zápis, v škole po odkontrolovaní údajov vytlačíme (podpisovať sa bude až na mieste).

     Elektronická prihláška sa považuje za akceptovanú až po jej podpísaní na zápise.

     • Ak dieťa dovŕši do 31. 8. 2022 šesť rokov, je povinnosťou zákonného zástupcu prihlásiť ho na plnenie školskej dochádzky v základnej škole, a to aj v prípade, že zákonný zástupca uvažuje o odklade školskej dochádzky alebo sa u dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup.
     • Deti s odloženou školskou dochádzkou, ktoré boli na zápise minulý rok (k školskému roku 2021/2022), sú povinné prísť znovu na zápis.

     Informácie o zápise pre rodičov: https://sestkovo.edupage.org/a/zapis-prvakov

    • Veľkonočná nálada v 2.B
    • 23. 3. 2022
    • Dnes sme si na výtvarnej výchove vyrobili vlastné veľkonočné pozdravy pre rodičov a blízkych. Niektorí šikovníci stihli vytvoriť aj krásne dekorácie.

    • Spoločne víťazime!
    • 22. 3. 2022
    • Naši štyria žiaci z ôsmeho a siedmeho ročníka spolu so žiakmi zo Spojenej školy internátnej v Považskej Bystrici vytvorili zmiešané unifikované družstvo a bojovali o víťazstvo na Majstrovstvách Slovenska v unifikovanom florbale v Modre. Podstatou takéhoto podujatia je búranie bariér v spoločnosti a spájanie zdravotne znevýhodnených detí s intaktnými zdravými deťmi. Výsledkom ich spoločného úsilia je 1. miesto. Celému družstvu gratulujeme a tešíme sa spolu so všetkými športovcami z ich víťazstva.

    • Sadíme, pestujeme, tvoríme v ŠKD
    • 20. 3. 2022
    • Papierové aj živé. Kvety pre radosť i skrášlenie našej školy si vytvárali a sadili deti z ŠKD. Práca s hlinou ich bavila a už sa tešia , čoskoro do našich vyvýšených záhonov.

    • Personalizované vyučovanie u druhákov
    • 18. 3. 2022
    • Personalizované vyučovanie je zamerané na každého jedného žiaka individuálne. Žiak si sám vyberie postup aj formu svojej práce, aby dosiahol stanovený cieľ.

     Môže pracovať samostatne, vo dvojici alebo v skupine. Informácie čerpá z viacerých dostupných zdrojov - pracovné listy, školské encyklopédie, náučné videá, internetové zdroje,,,,atď. 

     Prepojili sme prvouku a čítanie s porozumením. Rozvíjanie zručnosti vyhľadávať potrebné informácie z dostupných zdrojov je jednou z kľúčových zručností, ktoré žiakom uľahčujú učenie sa.

    • DAJME VECIAM DRUHÚ ŠANCU!
    • 17. 3. 2022
    • Myslíte to s ochranou a udržateľnosťou životného prostredia vážne?

     Prispejte aj vy  a veciam,ktoré už nepoužívate dajte druhú šancu.

     Milí rodičia a žiaci, v prípade záujmu o pomoc pri organizacií a realizácii nahláste svoj záujem tirednemu učiteľovi.

      

    • Bádatelia na výskumníckom krúžku
    • 15. 3. 2022
    • Dnes sme so žiakmi na výskumníckom krúžku robili viaceré pokusy, ktoré si pripravili doma a predviedli svojim kamarátom. Pozorujeme nielen vzájomné reakcie chemických látok, ale aj vlastnosti predmetov. Učenie sa a spoznávanie nových poznatkov pokusmi je nielen zábavné , ale i napínavé. 

    • MDŽ 8.3.
    • 7. 3. 2022
    • Zajtrajší krásny sviatok všetkým ženám, sestrám, maminám, babkám, tetám,,,,,prájú deti z ŠKD:-)

    • Do Afriky so šestkou - cestovná kancelária
    • 3. 3. 2022
    • V rámci hybridného vyučovania sme si na hodine geografie "otvorili" cestovnú kanceláriu. Žiaci pomocou projektov, prezentácií  a rôznych brožúr ponúkali spolužiakom zaujímavé miesta, ktoré by mohli v Afrike navštíviť.

    • Matematický bazár-alebo hráme sa s percentami
    • 2. 3. 2022
    • V mesiaci február sa na našej škole konal v triedach siedmeho ročníka na hodinách matematiky MATEMATICKÝ BAZÁR. Táto hodina bola zameraná na hravú formu precvičovania učiva na percentá. Každý žiak si vyskúšal úlohu predávajúceho aj kupujúceho. Všetci si priniesli so sebou ľubovoľné tri predmety, ktoré by chceli niekomu "predať", napríklad jablko, cukrík, nejakú maličkosť, ktorú už nepotrebujú, šišku zo stromu... skrátka čokoľvek, čo im brnko do nosa. :) Ku každej z týchto vecí si vymysleli jeden príklad na percentá. Kúpiť predmet si mohol len ten, kto dobre vypočítal príklad patriaci k danému tovaru. Inak bol tovar nepredajný. A tak každý predával, počítal a tiež kupoval. Musíme uznať, že v našom Matematickom bazáre sa vyskytli veľmi zaujímavé veci, šikovní obchodníci a nevzdávajúci sa kupujúci. Nech žijú naši siedmaci a percentá! :)

    • Rozvoj finančnej gramotnosti u prvákov a druhákov
    • 28. 2. 2022
    • Hrou na obchod si deti precvičovali praktické zručností pri manipulácii s peniazmi. Deti si vytvorili obchod, v ktorom  predávali rôzne predmety. Jeden ponúkal aj službu a to masáž na relaxačnom chodníku.

     U prváčikov sme vytvárali nákupný zoznam a vysvetlili si jeho dôležitosť.
     Každé dieťa si napísalo svoj nákupný zoznam predmetov , ktoré mali nakúpiť, podľa ponúkaných obchodov. Deti si vyskúšali rolu predavača i nakupujúceho. Učili sa platiť eurami a poznať ich hodnotu.

     U druháčikov sa deti oboznámili s hodnotou eurových mincí i bankoviek. Skúšali realizovať nákup v určitej hodnote napríklad 15 eur. Pokúšali sa nakúpiť čo najviac predmetov v danej hodnote. Po nákupe si kontrolovali koľko eur prípadne centov im ostalo.

     Deťom sa hra veľmi páčila, každý chcel byť predavač.

      Tešia sa na pokračovanie, kedy si pôjdu skúsiť nakúpiť do reálneho obchodu.

    • Lyžiarsky výcvik druhá časť.
    • 25. 2. 2022
    • Lyžovali sme za každého počasia a stále sa zdokonaľovali. Vo štvrtok sme načerpali vitamín D. Cestou na Chleb nás trochu vyfúkalo ale mali sme krásny výhľad. 

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica
   • 6zs@povazska-bystrica.sk
   • 042 4261286
   • SNP 1484/143, 017 07 Považská Bystrica Slovakia
   • Riaditeľ školy: PaedDr. Jana Brigantová, 042 4261286, 0903 261 286
   • Zástupca riaditeľa: Mgr. Martina Pavlíková, zástupca riaditeľa pre I. stupeň, Mgr. Lenka Švecová, zástupca riaditeľa pre II. stupeň, 042 4261287
   • Vedúca školskej jedálne: Antónia Miščíková, 042 4362240
   • Ekonomický úsek a PAM: Ing. Veronika Kupčíková, Jana Uríková, 042 4261288
  • Prihlásenie