• Od Ondreja do Vianoc
    • 22. 12. 2022
    • Žiaci siedmeho ročníka si pre svojich mladších spolužiakov a detičiek z materských škôlok pripravili krátke výchovné pásmo s ľudovými tradíciami, ktoré sa v našej kultúre uplatňovali v minulosti od Ondreja až po Štedrý deň. Mnohé z týchto tradícií sú živé dodnes. Poznávanie našich tradícií obohacuje i súčasný kultúrny život spoločnosti a robí nám veľkú radosť, že deti sú stále zvedavé a pátrajú po vzniku, priebehu ľudových zvyklostí. 

    • Exkurzia vo Viedni
    • 20. 12. 2022
    • V tomto zimnom období žiaci 7., 8. a 9. ročníka navštívili Viedeň, hlavné mesto Rakúska. Spoločne sme si vychutnávali predvianočnú atmosféru a mali možnosť reálne si vyskúšať svoje zručnosti z cudzích jazykov. Niekto hovoril po nemecky, iní zase oprášili svoje jazykové zručnosti z angličtiny, lebo vo Viedni sa dorozumiete oboma jazykmi. Po prehliadke mesta a jej pamiatok napr. Stephansdom, Hofburg sme sa presunuli na slávnu ulicu Mariahilfer Strasse, kde mali žiaci krátky rozchod na obed. Potom nás čakala prehliadka Wiener Christkindlmarkt a návšteva Naturwissenschaftliches Museum. Je tu naozaj čo pozerať. Deti zaujala zbierka minerálov, vzácnych drahokamov a exponáty z fauny i flóry. Exkurzia do cudzojazyčného prostredia je výborným prostriedkom poznávania inej kultúry a  jazyka. 

    • Píšeme na vianočnú tému
    • 20. 12. 2022
    • Už len niekoľko dní nás delí od najkrajších sviatkov v roku. Aj naši piataci sa na toto obdobie pripravovali na hodinách tvorivého písania a dramatiky s pani učiteľkou Görcsösovou. Ich práce sú rôznorodé, zahŕňajú ukážky lyriky, epiky i drámy. Deti v svojich prácach rozprávkovo vyjadrili  priania a predstavy o bielych Vianociach, pokoji a radosti v detských srdciach. 

    • Hodina kódu
    • 12. 12. 2022
    • Naša škola sa zapojila tento školský rok do celosvetového projektu s názvom „Hodina kódu“. Pripojili sme sa tak k študentom a žiakom, ktorí na celom svete oslavujú týždeň vzdelávania informatiky prostredníctvom Hodiny kódu. S programovaním nás prišiel oboznámiť pán Kuník, ktorý nám ukázal, že programovanie je zábavné, zaujímavé a podporuje aj logické myslenie. Do programovania sa zapojili naši štvrtáci, piataci, šiestaci a siedmaci.

    • Majstrovstvá kraja Trenčín v šachu
    • 9. 12. 2022
    • Opäť nás potešil Max z deviateho ročníka umiestnením sa na 3. mieste na majstrovstvách kraja Trenčín základných a stredných škôl v zrýchlenom šachu. Veľmi sa tešíme, blahoželáme a držíme palce na celoslovenskej súťaži. 

    • Pridajte sa k nám!
    • 8. 12. 2022
    • Na našej škole bude prebiehať nová zbierka pre klientov opatrovateľskej služby RADOS PB s.r.o. Viac sa dočítate v priloženom plagáte. 

     Zástupcovia školského parlamentu. 

    • Svätý Mikuláš u nás na škole
    • 8. 12. 2022
    • Svätý Mikuláš so svojimi pomocníkmi aj tento školský rok rozdával úsmevy, radosť a dobrú náladu na celej škole.A samozrejme, nezabudol ani na balíčky so sladkosťami pre všetkých žiakov.Ďakujeme Mikulášovi a anjelom s čertíkmi - deviatakom za úžasnú veselú atmosféru.

    • Daruj čaro Vianoc
    • 2. 12. 2022
    • Blížia sa Vianoce a chceli by sme Vás poprosiť o pomoc pri reaizácii tohto projektu, ktorý sme si z iniciatívy našich zamestnancov pripravili. Spoločne sme vybrali deti, ktorým chceme prejaviť našu podporu a urobiť ich Vianoce krajšími, aby vedeli, že na nich myslia aj ľudia z našej komunity. 

    • Krásy Slovenska
    • 30. 11. 2022
    • Žiaci 4.A, 4.B navštívili vlastivedné múzeum, kde si overili získané vedomosti z vlastivedy o národných parkov SR. Svoje poznatky si overili aj prakticky: prácou so slepou mapou, vyhľadávaním skamenelín, skladaním máp SR...

      

    • Náš úspech v súťaži NÁBOJ junior
    • 25. 11. 2022
    • Náš tím deviatakov bol na matematicko-fyzikálnej súťaži Náboj junior úspešným a získal 1.miesto. Ich výsledok nás veľmi potešil a sme na nich hrdí, že preukázali svoje vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, ktoré si vyžadujú logické myslenie i predstavivosť.

    • Školské majstrovstvá okresu Pov. Bystrica v šachu
    • 24. 11. 2022
    • Dnes sa žiaci našej školy zúčastnili školských majstrovstiev okresu Považská Bystrica žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu. Žiaci hrali švajčiarskym systémom na 7 kôl. Víťazom v kategórii žiakov sa stal žiak 9.B - Maxym Slivinskyi, ktorý postupuje na školské majstrovstvá kraja v Trenčíne. Srdečne blahoželáme a držíme palce. 

    • Predvianočný koncert
    • 21. 11. 2022
    • Milí rodičia, priatelia školy, zamestnanci. Dovoľte, aby sme Vás pozvali na náš Predvianočný koncert.

     O kultúrny program sa postarajú naši šikovní žiaci z II. stupňa a tešiť sa môžete na výbornú krúpnu babu, kapustnicu...

     Týmto koncertom začne v našej škole predvianočné adventné obdobie v ktorom pripravujeme spolu so žiakmi a zamestnancami veľa zaujúmavých aktivít. Tešiť sa môžete na Vianočnú besiedku I. stupňa, Vianočné trhy a veľa iného...

    • Exkurzia do BA 16.11. pre 6. ročník a niekoľko hostí z 5.ročníka ročníka
    • 20. 11. 2022
    • Programme: English performance (our pupils were very clever), Devin Castle ( for some of the children their first visit), the Slovak National Museum (very interesting scientific exhibition for children) and of course shopping ( no comment :)).

     Chcela by som pochváliť našich žiakov za ich správanie sa na exkurzii ( až na niektoré maličkosti). Na anglickom predstavení Lazy Goat spolupracovali s hercami, dopĺňali anglické vety a slová. Na Devíne všetko preskúmali a zaujímali sa. Boli dochvíĺni. V autobuse všetko po sebe upratali. Nič nestratil ani nezabudli. Všetko pojedli a nebolo im zle. 

     Vďaka patrí aj p. šoférovi, ktorý bol tolerantný a so zmyslom pre humor. Bez týchto vlastností by asi nemohol robiť zájazdy pre deti.

     A tu sú niektorí z účastníkov zájazdu.

    • iBobor
    • 12. 11. 2022
    • Celý týždeň na našej škole prebiehala súťaž iBobor v kategóriách od 2. po 9. ročník. Do súťaže sa zapojilo 28 žiakov v kategóriách Drobec, Bobrík, Benjamín a Kadet. Úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme.

    • Výtvarná súťaž Lacove chrobáky
    • 12. 11. 2022
    • Naši dvaja žiaci, ktorí pracovali pod vedením pani učiteľky Görcsösovej, boli spomedzi 600 výtvarných prác ocenení a odmenení odbornou porotou.  Našim žiakom a pani učiteľke srdečne gratulujeme a tešíme sa s nimi.  

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.