• Prvouka v II.A
    • 25. 5. 2021
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prvouka v II.A.

     Význam rastlinných semien. Žiaci pozorovali semienka rôznych plodov, kde sú ukryté, že niektoré semená rastlín môžeme jesť, iné zas nejeme. 

    • Netradičná hodina matematiky u piatakov
    • 18. 5. 2021
    • Ešte tesne pred koncom dištančného vzdelávania (v piatok 14. mája) sme s piatakmi stihli trochu netradičnú hodinu matematiky. Tú pripravila pani učiteľka Katarína Nagyová v spolupráci s neziskovou organizáciou P-MAT, ktorá pôsobí v oblasti podpory nadaných detí a popularizácie vedy už 22 rokov, prevažne prostredníctvom dobrovoľníkov. Počas tejto online hodiny si piataci užili matematiku z hravej stránky. Hodina bola zameraná na rozvoj logického myslenia, trénovali si formulovanie stratégií, popritom si svoje vedomosti upevnili a aj niečo nové sa naučili. Žiaci tak naplno prejavili svoju šikovnosť, komunikatívnosť a určite si takýto štýl vedenia hodiny zopakujeme aj na klasických hodinách matematiky v škole.

    • Poďakovanie pre mamičky
    • 9. 5. 2021
    • Deň matiek

     Milé maminky,

     s láskou a trpezlivosťou vaše deti vytvorili malé prekvapenie. Veríme, že potešilo.

      

      

      

      

      

      

     Monika Žáková

    • Výroba včielok v 1.B
    • 7. 5. 2021
    • Na zaujímavej návšteve včelárskej učebne sme sa na prednáške dozvedeli množstvo informácií a zaujímavostí o včelách. Na hodine slovenského jazyka sme si čítali o včelách a ich význame pre náš život. Na hodine výtvarnej výchovy si žiaci vyrobili  včielky a urobili sme si krásnu nástenku našich výrobkov. Presvedčte sa sami. Nie sú tí naši prváci usilovní ako včielky?

    • Adaptačný proces našich žiakov
    • 30. 4. 2021
    • Prvé dva týždne adaptačného procesu majú naši ôsmaci a deviataci už za sebou. Radi by sme vám ukázali niečo z našich činností a aktivít. Návrat do školy nebol po dlhom čase  pre nikoho určite jednoduchý. Celý proces adaptácie nám uľahčovali triednické hodiny  s pani učiteľkami, so školskou psychologičkou a našimi pedagógmi. Ráno sme sa venovali spoločnej komunikácii v ranných kruhoch, prehlbovali naše empatické správanie, spoznávali vzájomné pocity, počas slnečných dní si užívali pohyb na čerstvom  vzduchu v areáli školy alebo blízkom okolí.

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Adaptačné vzdelávanie žiakov.

    • Zážitkové učenie- včely, včelstvo, školské minimúzeum
    • 22. 4. 2021
    • "Zopár" foto k zážitkovému vyučovaniu s využitím modernej didaktickej techniky, zároveň aj ukážok predmetov a pomôcok z minulosti včelárstva v našom školskom minimúzeu...Ďakujeme žiakom za ich pozornosť a aktivitu :-)

     Včela medonosná je malé stvorenie, ktoré zabezpečuje veľké veci. Radí sa k najdôležitejším stvoreniam na Zemi a deti to počas vysvetľovania a praktických činností aj správne pochopili...

    • Projekty z dištančného vzdelávania
    • 18. 4. 2021
    • Naši starší žiaci sa pomaly vracajú do školských lavíc. Počas dištančnej výučby vznikli mnohé zaujímavé projekty, postery, ktoré by sme Vám radi ukázali ako ukážku tvorivosti našich žiakov z rôznych predmetov. Tešíme sa, že mnohé z týchto prác nájdu svoje miesto aj v budove školy na našich nástenkách a poslúžia ako nápad, inšpiráciu pre ďalších žiakov. 

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Projekty z dištančného vzdelávania.

      

    • Biologická olympiáda
    • 13. 4. 2021
    • Napriek dištančnému vzdelávaniu sa aj tento rok uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii E – Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti. V tejto špeciálnej časti biol. olympiády sa žiaci každý rok venujú poznávaniu iného biotopu v rámci Slovenska. Tento školský rok sa oboznamovali s prírodou polí, pasienkov a lúk. V odbornosti – BOTANIKA sa do súťaže zapojil aj Richard Knapo, ktorý obsadil 2. miesto, a tak postúpil do krajského kola. Riškovi k jeho úspechu gratulujeme a držíme palce v ďalšom priebehu súťaže.

    • Online tanečné tréningy s Lacim Strikeom
    • 12. 4. 2021
    • Ďalšie bezplatné otvorené tréningy hip hopu s Lacim Strikeom sa uskutočnia v piatok 16. apríla prostredníctvom aplikácie ZOOM, v čase od 16:00, 17:00, 18:00 a 19:00. Pozývame všetkých tancuchtivých od 6 rokov až po dospelákov, ktorí si chcú zatancovať s Lacim, skúsiť niečo nové, alebo si len spríjemniť piatkový večer veselou aktivitou.
      

     Budeme veľmi radi ak sa o tréningoch dozvedia akýmkoľvek spôsobom aj žiaci Vašej školy.

      

     Všetky informácie a prihlášku na otvorený tréning nájdete na tomto linku: https://www.streetdance.sk/trening-zadarmo.

    • Týždeň inakosti
    • 3. 4. 2021
    • Posledný týždeň pred prázdninami sa u nás v škole niesol v duchu inakosti. Odštartovala to ponožková výzva dňa 21.3.2021,   ktorá  sa každoročne koná na počesť detí s Downovým syndrómom, na znak oslavy ľudskej jedinečnosti. Aj druhý deň v apríli je označovaný ako Svetový deň povedomia o autizme. Naši žiaci sa spolu s pani učiteľkami v prezenčnej i dištančnej forme porozprávali o svete, v ktorom jedinečnosť ľudí robí svet bohatším, krajším a pestrým miestom pre život nás všetkých. Na hodinách odzneli rôzne zaujímavé myšlienky: „Inakosť rastlín alebo zvierat nám nevadí, ale nad inakosťou ľudí mnohokrát premýšľame až priveľa.“  Spolu sme sa zahrali, pozreli si krátky film a ukážky z  prác našich žiakov si môžete pozrieť aj sami, ale pravé posolstvo ostáva v našich srdciach.

    • Veľkonočné sviatky
    • 31. 3. 2021
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Veľkonočné sviatky.

     Naše práce a aktivity v oddeleniach ŠKD nabrali na obrátkach. Nakoľko sa blížia Veľkonočné sviatky, vyrábali sme s deťmi vajíčka, zajačikov, sadili sme, maľovali, lepili, atď. Deti boli veľmi kreatívne, veď posúďte sami. Zveľadili sme si aj okolie školy, zberom papiera, starostlivosťou o stromy a kvety. Tiež sme sa rozprávali s deťmi o zvykoch a tradíciach Veľkej noci u nás a vo svete. Tešíme sa na Veľkonočné sviatky a Vám všetkým prajeme ich príjemné prežitie.

    • Beseda so Slniečkom
    • 31. 3. 2021
    • Mesiac knihy sme oslávili aj so štvrtákmi a s detským časopisom Slniečko. Prostredníctvom online besedy sa k nám pripojili nielen žiaci 4. A a 4. B so svojimi pani učiteľkami a množstvom zvedavých otázok, ale tiež šéfredaktorka Ľubica Kepštová a grafička a ilustrátorka Kristína Soboň Kubáňová. Dámy nám porozprávali nielen o tom, ako Slniečko vzniká, čo všetko sa v ňom nachádza, ale aj veľa z histórie tohto obľúbeného detského časopisu, ktorý vychádza už 75 rokov. Dokonca sme objavili aj nové výtvarné a básnické talenty s prísľubom, že zaslané obrázky a texty sa objavia aj v niektorom z najbližších vydaní tohto periodika. Ďakujeme veľmi pekne za krásnu besedu a Slniečko nech svieti pre všetky deti aj ďalšie roky!

    • NAŠI NAŠIM- rovesnícke čítanie
    • 31. 3. 2021
    • Aj "nemožné je možné"...aj v tejto náročnej dobe sme dokázali prepojiť 2. stupeň s 1. stupňom a navzájom sa vidieť a počuť. Piatacke žiačky Katka a Bianka sa online spojili s našimi prváčikmi a spoločne im prečítali rozprávku z knihy Danka a Janka od M. Ďuríčkovej. Odmenou pre všetkých bol úprimný úsmev na tvárach a spoločné zakývanie si :-) 

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica
   • 6zs@povazska-bystrica.sk
   • 042 4261286
   • SNP 1484/143, 017 07 Považská Bystrica Slovakia
   • Riaditeľ školy: PaedDr. Jana Brigantová, 042 4261286, 0903 261 286
   • Zástupca riaditeľa: Mgr. Martina Pavlíková, zástupca riaditeľa pre I. stupeň, Mgr. Lenka Švecová, zástupca riaditeľa pre II. stupeň, 042 4261287
   • Vedúca školskej jedálne: Antónia Miščíková, 042 4362240
   • Ekonomický úsek a PAM: Ing. Veronika Kupčíková, Jana Uríková, 042 4261288
  • Prihlásenie