• Deň Zeme v ŠKD
    • 23. 4. 2022
    • V aktivitách ku Dňu Zeme pokračovali naše deti i popoludní v ŠKD. 

     Maľovali ekologickú planétu, pomáhali čistiť jazierko pri včelnici, sadili a vysádzali nové bylinky, rastlinky, trvalky i ekologickú tašku bez šitia.

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme v ŠKD.

    • Deň Zeme
    • 22. 4. 2022
    • 22.4 je už tradične venovaný ochrane životného prostredia. Heslo tohtoročného dňa je Investujeme do našej planéty.

     Aj my sme k tejto celosvetovej akcii priložili ruku k dielu a pracovali sme na vyučovacích hodinách. Spoločne sa nám podarilo vytvoriť pútavé výučbové materiály, spoločne sme napísali odkaz i sľub Zemi .Priložili sme ruku k dielu a zveľadili okolie školy.

     Ôsmaci sa venovali oxidom, ktoré ovplyvňujú životné prostredie a siedmaci sa venovali dôsledkom znečistenia ovzdušia - skleníkový efekt, ozónová diera, smog a kyslé dažde.

     Žiaci spolu premýšľali o tom, aké dopady má zmena klímy na náš každodenný život. V skupinách analyzovali, ako vplývajú rôzne sektory slovenskej ekonomiky na produkciu oxidu uhličitého a spoločne hovorili o tom, čo môžeme urobiť pre zmiernenie klimatickej zmeny nielen na úrovni štátu, ale aj jednotlivcov. Žiaci si precvičili čítanie s porozumením, argumentáciu, prácu v skupine a   prezentáciu svojho názoru. 

      

    • PYTAGORIÁDA
    • 20. 4. 2022
    • Okresné kolo matematickej súťaže

      

     V decembri prebehlo školské kolo v matematickej súťaži Pytagoriády. 19 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi a postúpilo do okresného kola, ktoré sa konalo koncom marca.

     Veľká gratulácia patrí Filipovi Červencovi z 5.B, ktorý sa umiestnil na skvelom 2. mieste a Šimonovi Adamčíkovi z 8.A, ktorému patrí tretie miesto v okrese.

     Medzi úspešných riešiteľov patria aj ďalší žiaci, ktorí sa umiestnili nasledovne:

     Martina Valová z 3.B sa umiestnila na 13. mieste.

     Michal Šutara z 3.B sa umiestnil na 17. mieste.

     Janka Lizoňová zo 4.A sa umiestnil na 11. mieste.

     Karin Kušanová z 5.C sa umiestnila na 12. mieste.

      

     Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Ako plynie čas u prvákov
    • 20. 4. 2022
    • Tematické vyučovanie u prvákov

     Prepojenie viacerých predmetov jednou témou, je formou vysoko efektívneho učenia sa.

     Počas takejto blokovej výučby sme si u prvákov zvolili dva predmety – prvouku,  kde témou bolo

     Ako plynie čas a druhý predmet  matematiku, kde bola téma  Určovanie času na digitálnych a ručičkových hodinách.

     Deti pracovali po dvojiciach, samostatne aj spoločne, používali pomôcku, ktorú si pripravili doma -presýpacie hodiny. Pomocou svojich hodín zistili ako plynie čas pri písaní slova, pre cvičení, pri prezliekaní, pri desiatovaní. Výsledky starostlivo zapisovali. Dokonca si vyskúšali interpretáciu výsledkov ku ktorým dospeli - malá prezentácia pred spolužiakmi.

     Keď zistili z činností a vlastnej skúsenosti ako plynie čas, spoznali rôzne druhy hodín. Spoločne sa učili rozoznávať  a určovať hodiny.

     Pri blokovom tematickom vyučovaní sa striedajú rôzne metódy a formy, mení sa činnosť a cielený pohyb, rešpektujú sa individuálne danosti detí.

    • Zážitkové vyučovanie anglického jazyka.
    • 12. 4. 2022
    • Žiaci siedmeho ročníka sa na hodine anglického jazyka zahrali na "živé" GPS.

     Pri učebnej látke zameranej na určovanie smerov, dostali jednotlivé skupiny žiakov pokyny v anglickom jazyku, podľa ktorých sa mali dostať na určené miesto.

      Znovu dokázali akí dokážu byť šikovní. Zvládli to a ani raz nezablúdili.

     V cieli ich čakala sladká odmena.

    • Bez fantázie to nejde
    • 11. 4. 2022
    • Tá však našim klubovým deťom určite nechýba, lebo ich predstavivosť a tvorivosť vždy prekvapia aj v tomto veľkonočnom období.

      

    • Veľkonočné Šestkoviny
    • 11. 4. 2022
    • Najnovšie číslo školského časopisu Šestkoviny dostávajú predplatitelia práve teraz v tlačenej forme. Ak ste sa však nestihli nahlásiť, nezúfajte, môžete si ich pozrieť aj na svojom počítači. Dozviete sa niečo nové o Veľkej noci, pozrieme sa spoločne na odovzdávanie prestížnych filmových cien, ale aj na zaujímavosti zo sveta tých skutočných nebeských hviezd. A nezabudli sme ani na súťaž pre celú triedu! Príjemné čítanie!

    • Veľkonočné inšpirácie
    • 8. 4. 2022
    • Dnešný deň nás v súťaži Veľkonočné inšpirácie v Centre voľného času v Považskej Bystrici reprezentovali naše siedmačky Nela Mituníková a Nela Sára Gonosová. Výsledok ich aranžérskej práce si môžete pozrieť a posúdiť sami 😊.

    • Meranie vzdialenosti trochu inak
    • 7. 4. 2022
    • DRUHÁCI dnes na hodine geometrie  merali vzdialenosti netradične. Pomocou nameraných metrových špagátov spojili svoje sily a tímovou spoluprácou dosiahli výsledok.  

    • Testovanie 9
    • 7. 4. 2022
    • 6.4.2022 sa konalo celoslovenské Testovanie 9. Pred začiatkom sme našim deviatakom popriali veľa šťastia a odovzdali sme im malý darček - perá pre šťastie.

    • O pohár primátora mesta
    • 25. 3. 2022
    • Považskobystrická latka

     Tradične sa v Považskej Teplej konal už 49. ročník O pohár primátora mesta v skoku do výšky. Do histórie tohto podujatia sa úspešne zapísali aj naši žiaci. Najviac sa darilo: Jurkech M. - 1.miesto, Stopková L. - 1. miesto, Brigant J. - 1.miesto, Panák M.- 2.miesto a Kresáňová S.- 3 miesto. Tešíme sa z úspechu a gratulujeme.

    • Naši úspešní "najmenší".
    • 23. 3. 2022
    • OKRESNÉ KOLO HVIEZDOSLAVOV KUBÍN:

     Žiakom našej školy sa podarilo uspieť v najmladšej kategórii:

     Krásne 3.miesto  získala - Mia Kopcíková zo 4.B  v poézii.

     A 2. miesto v prednese prózy získal náš druháčik Matej Španiheľ z 2.B, o ktorom určite ešte budeme počuť.

     Sme na Vás pyšní! Ďakujeme všetkým zúčastneným deťom našej školy za reprezentáciu našej školy.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica
   • 6zs@povazska-bystrica.sk
   • 042 4261286
   • SNP 1484/143, 017 07 Považská Bystrica Slovakia
   • Riaditeľ školy: PaedDr. Jana Brigantová, 042 4261286, 0903 261 286
   • Zástupca riaditeľa: Mgr. Martina Pavlíková, zástupca riaditeľa pre I. stupeň, Mgr. Lenka Švecová, zástupca riaditeľa pre II. stupeň, 042 4261287
   • Vedúca školskej jedálne: Antónia Miščíková, 042 4362240
   • Ekonomický úsek a PAM: Ing. Veronika Kupčíková, Jana Uríková, 042 4261288
  • Prihlásenie