• Karneval plný úžasných masiek
    • 17. 2. 2023

    • Dnes si žiaci 1.st užili vytúžený karneval. Súťažili, hrali sa, tancovali a samozrejme prezentovali svoju masku. Veru niektorých ani pani učiteľky nespoznali. Fantázia detí je neskutočná. O skvelú zábavu sa postaral team pani učiteliek a vychovávateliek, ktoré skúste pohľadať na našich fotografiách:-)

     Spoznali by ste ich?

     Naše pani učiteľky a vychovávateľky...psík,víla......

     Víťazná maska.:-) 

    • Tretiaci vytvárali tráviacu sústavu v životnej veľkosti
    • 17. 2. 2023
    • Projektové vyučovanie spojené s medzipredmetovými vzťahmi

     Informatika - vyhľadávanie informácií o orgánoch tráviacej sústavy na internete

     Čítanie s porozumením - vyhľadávanie informácií v encyklopédiách a ich triedenie

     Písanie - prepis získaných údajov k príslušným orgánom

     Výtvarná výchova - kreslenie tráviacej sústavy v životnej veľkosti a lepenie údajov k príslušným orgánom

    • Dnešný valentínsky deň sme si naplno užili
    • 14. 2. 2023
    • Školský parlament zorganizoval  na dnešný deň valentínsku poštu a rovnako i valentínsku výzvu, vďaka ktorej našu školu zaplavili žiaci v červenom oblečení.

     Po spočítaní zapojených žiakov môžeme pogratulovať víťazom. Body získané vo výzve im budú započítané do celoročnej súťaže  TOP TRIEDA NA ŠESTKE.

     1. stupeň: 1.miesto - 1.B, 2.A, 3.A, 3.B, 4.B  2. miesto - 1.A  3.miesto - 2.B

     2.stupeň: 1. miesto - 5.B, 6.B  2. miesto - 5.A  3. miesto- 7.A

     Zároveň chceme povzbudiť žiakov pri plnení druhej úlohy, ktorou je tvorba básne. Veľa tvorivých nápadov!

    • Náš úspech v dejepisnej olympiáde - okresné kolo
    • 14. 2. 2023
    • Našu školu v okresnom kole dejepisnej olympiády reprezentovali:

     Martin Tichý, ktorý sa umiestnil v kategórii D na 3.mieste

     Natália Haššová, ktorá sa umiestnila v kategórii C na 5. mieste

     Obom im gratulujeme, z ich úspechu sa tešíme a sme na nich hrdí. 

    • Robili sme pokusy...tentokrát u druháčikov.
    • 13. 2. 2023
    • Rozpúšťajú sa vo vode všetky látky? Odpoveď, aj na túto otázku sme zisťovali na hodine prvouky v 2.A. Náš pokus bol zameraný na tému "Rozpúšťanie látok vo vode".

     Do pohárov s vodou sme si pridali jednotlivé látky a pozorovali, či sa vo vode rozpustia alebo zostanú na povrchu. Tiež sme pozorovali, či voda v pohári zmení svoju farbu alebo vôňu. Látky, ktoré sme pri pokuse používali boli napríklad: cukor, mlieko, aviváž, kari korenie a iné. Pri pokusoch  sme sa zabavili a  z výsledkov   aj prekvapili. 

    • Učili sme sa hospodáriť
    • 3. 2. 2023
    • Čo znamenajú pojmy rodinný rozpočet, pravidelné a nepravidelné príjmy a výdavky rodiny....? S tým sa oboznamujú  už naši žiaci 1.st počas vyučovacích  hodín zameraných na finančnú gramotnosť.

     V príspevku žiaci pracovali so získanými údajmi o pravidelných a nepravidelných výdavkoch rodiny, porovnávali ich a zostavovali farebný graf s údajmi zostupne. 

     Mať prehľad o financiách a rozširovať si vedomosti a najmä zručnosti v oblasti  finančnej gramotnosti je dôležitou súčasťou v reálnom živote každého človeka.


    • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín
    • 2. 2. 2023
    • V uplynulých dňoch sa u nás v škole konalo školské kolo v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín v troch kategóriách. Na všetkých našich recitátorov sme veľmi hrdí a tešíme za z vysokej účasti žiakov.

     Výsledky školského kola:

     I. kategória poézia: 

     1.miesto:Alexandra Krivošíková,4.B,  

     2.miesto: Mária Blizcová,2.B, 

     3.miesto: Júlia  Jaseňovcová, 4.A   

     l .kategória próza:

      1.miesto: Šárka Šamier,4.B.

      2miesto: Matej Španiheľ, 3.B

     3.miesto: Barbora Bučeková, 3.A

     II. kategória poézia                                                    

     1.miesto:Mia Kopcíková,5.A   

     2.miesto:Jana Budayová,6.A 

     3.miesto: Lucia Krasňanová, 5.A

     II. kategória próza

     1.miesto: Sofia Kišoňová,6.C

     III. kategória poézia                                                  

     1.miesto: Nela Šamajová,7.A    

     2.miesto: Rebeka Strašíková,  9.A    

     3.miesto: Richard Reksa,7.C

     III. kategória próza

     1.miesto: Ema Reváková,9.A 

     2.miesto: Marek Štefánik,8.A

    • Chválime sa našimi šikovnými deťmi.
    • 27. 1. 2023
    • Naši úspešní v súťaži zo slovenského jazyka a skutočná  neskrývaná radosť

     Šikovné štvrtáčky  Ninka a Michaela zvíťazili v okresnej súťaži o najkrajšiu pohľadnicu.  

    • Deň komplimentov
    • 24. 1. 2023
    • Dňa 24.januára si pripomíname Medzinárodný deň komplimentov. Tento vznikol v roku 1998 v New Hampshire. My všetci sme na seba často nároční, chceme si plniť povinnosti čo najlepšie, ale nesmieme zabudnúť aj na pochvalu. Dnes sme si navzájom vyjadrovali komplimenty formou krátkych odkazov. Tieto boli adresované našim kamarátom, kamarátkam, pánovi učiteľovi či pani učiteľke. Človek, ktorý nám kompliment dáva, nás chce potešiť či skutočne na nás niečo oceniť. 

     Nezabudnite ani doma, milí žiaci, vyjadriť kompliment svojim rodičom či starým rodičom. 

    • Beseda s Dávidom Králikom
    • 22. 1. 2023
    • Tento utorok si naši tretiaci, štvrtáci, piataci a niekoľko starších žiakov užili veľmi zaujímavú besedu s autorom knihy V jablku Dávidom Králikom. Dávid Králik je učiteľ, mentor, kouč, lektor, finalista súťaže Učiteľ Slovenska a inovátor vo vzdelávaní. Do školy nám spolu s knihou priniesol nový vietor a inšpirácie, ako so žiakmi na hodinách pracovať.  Táto kniha je výnimočná v tom, že každý čitateľ si sám vyberá, kam sa dej bude uberať a aký zážitok na neho bude čakať. Naše deti z besedy odchádzali s úsmevom a  pozitívnymi ohlasmi, ako veľmi sa im hodina páčila a mnohí aj s knihou v ruke.

    • Mýty a legendy u šiestakov
    • 9. 1. 2023
    • Po vianočných prázdninách sme sa vrátili do školských lavíc s novou silou a túžbou získavať nové vedomosti. Naše kroky viedli dnes na jednej z hodín slovenského jazyka a literatúry do pobočky Mestskej knižnice v Považskej Bystrici. Spolu s pani knihovníčkou sme sa rozprávali o tom, čo sú báje a mýty, akú tematiku spracúvajú. Šiestaci už samostatne z hodín dejepisu poznali gréckych bohov a bohyne, takže ich sme osobitne predstavovať nemuseli. Počas nášho stretnutia sme sa zamerali na slovanských bohov a význam v dejinách. Okrem rozprávania sme rozvíjali i našu predstavivosť a manuálnu zručnosť pri stavaní puzzle a hľadaní odpovedí na mnohé otázky. Vzdelávanie v netypicky školskom prostredí má vždy svoje čaro a aj poznatky ostávajú prepojené s praktickými ukážkami.

    • Ďakujeme...
    • 22. 12. 2022
    • Vianočná zbierka pre klientov opatrovateľskej služby je ukončená. Úprimná vďaka patrí každému, kto sa akokoľvek pričinil, aby mohla byť táto milá zbierka uskutočnená. ĎAKUJEME a prajeme KRÁSNE VIANOCE!

    • Spájame generácie
    • 22. 12. 2022
    • V tento predvianočný čas naši žiaci nezabúdajú nielen na našich najstarších, ale aj najmladších. Štvrtáci svojimi básňami, piesňami a divadlom potešili deti v MŠ, A. Grznára. Prváci spolu s 2.B urobili svojím vystúpením radosť starkým v CSS - Bystričan. Prajeme Vám, nech sa táto vianočná atmosféra prenesie aj do Vašich domovov. Krásne a pokojné Vianoce!

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.