• Letné tábory na šestke
    • 22. 3. 2023
    • Ponuka táborov v spolupráci, prihlasovať sa môžete priamo u organizátorov. Kontakty sú na plagátikoch. Anglický tábor nahláste prosím aj do školy p. zástupkyni Pavlíkovej. Termíny anglického tábora sú júl 17-21.7. a august 21-25.8.2023 :-)

    • Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
    • 19. 3. 2023
    • V utorok 14.3.2023 sa konalo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Centre voľného času v Považskej Bystrici. Na ňom nás reprezentovalo 5 žiakov z našej školy.

     Mia Kopcíková, žiačka 5.A triedy, postúpila do okresného kola a v ňom získala krásne druhé miesto v 2. kategórii v prednese poézie.

     Zároveň ďakujeme všetkým našim žiakom, ktorí nás v okresnom kole reprezentovali.

    • Víťazstvo vo florbale
    • 16. 3. 2023
    • Sme 1-tkou vo florbale!

     Naši žiaci sa vo finále prebojovali spomedzi všetkých družstiev na prvú priečku. Zo súťaže si odniesli víťazný pohár a postupujú do regionálneho kola.

     Chlapcom, ktorí nás reprezentovali, ďakujeme a tešíme sa spolu s nimi z veľkolepého víťazstva a zároveň ďakujeme pánovi učiteľovi Španiheľovi, ktorý bol ich koučom vo všetkých kolách. 

    • Vedenie našej školy
    • 13. 3. 2023
    • Všetkým záujemcom o štúdium na našej škole postupne predstavíme všetkých pracovníkov našej školy.

     Naším spoločným mottom je:  Jediný spôsob, ako robiť skvelú prácu, je milovať to, čo robíte.

      

    • Veta,slovo,slabika a hláska inak (u druhákov)
    • 10. 3. 2023
    • Na utvrdenie učiva  využili druháci  ˇKoleso  osuduˇ, žiaci ho tak nazývajú a radi ho využívajú aj na iných predmetoch. Ako fungovalo? Žiaci mali vytvárať slová s daným počtom hlások alebo slabík, alebo na zadanú slabiku vytvoriť slovo a napísať ho na tabuľu, či urobiť hláskový rozbor slova na obrázku... Využitie kolesa je všestranné. ŽIakov aktivita veľmi bavila a aktívne sa zapájali. 

    • Zážitkové vyučovanie u prvákov
    • 10. 3. 2023
    • Ako prváci graficky znázorňovali vetu

     Už na 1. stupni ZŠ sa žiaci oboznamujú s pojmami ako sú hláska, slabika , slovo a veta. Žiaci  v 1.A   na jednej  z hodín slovenského jazyka a literatúry venovali tomuto učivu pozornosť. Vetu, ktorú si zvolili,  postupne rozkladali na slová, slabiky a hlásky.  A predstavte si, pomohli im  pri tom obyčajný špagát a nožnice. Nielen že ich táto aktivita zaujala a  páčila sa im ale určite splnila aj svoj cieľ.

    • Tvoríme na technike
    • 6. 3. 2023
    • Na hodinách techniky si so šiestakmi a siedmakmi vytvárame i takéto výrobky. Učíme sa zatĺcť klince do dreva, rozvíjať manuálne a motorické zručnosti a tvoriť obrazce podľa vlastnej fantázie. Pomaly zisťujeme, že takáto činnosť sa pre nás stáva relaxom a začína nás baviť stále viac a viac. 

    • Matematika na lyžiarskom výcviku
    • 22. 2. 2023
    • Posielame pozdrav z lyžiarskeho a chceme Vám ukázať, že čas využívame aktívne upevňovaním vedomostí z matematiky v praxi popri lyžovaní. 

    • Priniesli sme tanec na hodiny telesnej výchovy
    • 22. 2. 2023
    • V rámci projektu MŠVVaŠ MODULY, ktorý má za cieľ realizovať vyučovací proces zaujímavý, inovatívny a inšpiratívny a priniesť žiakom aktívne spôsoby trávenia voľného času, sme na hodinách telesnej výchovy ponúkli našim žiakom TANEC .

     Ako možno vidieť na videu, tanec je prirodzenou súčasťou pohybu detí a prináša im veľa radosti. 

    • Fašiangy a fyzika
    • 22. 2. 2023
    • O tom, že fašiangy sa dajú prepojiť aj s takou hodinou, akou je fyzika, sa presvedčili naši šiestaci. Fašiangy, to nie sú iba masky a zábava, ale aj príprava rôznych sladkých dobrôt. Pre niektorých sú to šišky, pre iných tvarohové fánky, donuty  či pirôžky. A práve recepty na ich prípravu boli podkladom k získaniu odpovedí na teoretické úlohy a praktické aktivity s tým súvisiace. Zároveň si žiaci overili správnosť  svojich odhadov a predstáv.

     Žiaci zisťovali napríklad objem tekutých ingrediencií v receptoch a  vyjadrovali daný objem v rôznych jednotkách alebo to, aká je vo všetkých receptoch celková hmotnosť sypkých ingrediencií a tú potom premieňali a zaokrúhľovali. V praktických aktivitách mali hľadať odpovede na otázky typu:

     Aká je hmotnosť jednej čajovej alebo kávovej lyžičky sódy bikarbóny, čajovej lyžičky soli, polievkovej lyžice cukru či objem jednej polievkovej lyžice vody alebo oleja?

     Žiaci pracovali v skupinách a úlohy riešili spoločne.

    • Fašiangové vyučovanie
    • 21. 2. 2023
    • Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hodovania. Také boli fašiangy v minulosti a také sú v redukovanej podobe takmer vo všetkých regiónoch Slovenska i dnes. V rámci udržiavania tradícií sme dnes začlenili do vyučovania tematický deň, počas ktorého sme sa venovali práve téme fašiangov. Žiaci sa o tomto zvyku dozvedeli rôzne informácie na vyučovacích hodinách, rovnako si však mohli vyskúšať, aké je to ocitnúť sa v maske vo fašiangovom sprievode. Zástupcovia školského parlamentu vybrali žiakov s najkrajšou maskou a odmenili ich vecnou cenou i bodmi do súťaže Top trieda. Deň pred Popolcovou stredou sa našou školou rozliehal smiech, žiaci sa spolu zabavili a užili si príjemný čas so svojimi kamarátmi. Veríme, že po dnešnom dni všetci  žiaci vedia, že nás zajtra čaká “škaredá streda“ a my môžeme začať odpočítavať 40 dní do Veľkej noci.  

    • Matematika spoločne a interaktívne
    • 20. 2. 2023
    • Na hodinách matematiky radi uplatňujeme rovesnícke vzdelávanie. Ani táto hodina nebola výnimkou. Najprv si zopakujeme v skupinách spoločne učivo, vysvetlíme si navzájom aj to, čo nám občas robí problémy a nasleduje overenie vedomostí, ale i sociálnych zručností ako napr. vzájomná spolupráca a schopnosť vysvetľovať. Pri overovaní vedomostí rozhoduje rýchlosť a presnosť a na záver krátke zhodnotenie našich výsledkov. Okrem toho radi využívame i IKT a rôzne aplikácie na spestrenie i zopakovanie. Ale i toto nie je všetko a vo dvojiciach sme si naposledy zostrojili telesá: kocky i kvádre. Najlepšie však bolo zistenie, že existuje i iná sieť ako tá internetová 😊

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.