• Bábkové divadlo v našej škole

     • Morgonrock. Putovné bábkové divadlo, ktoré sa preslávilo už po celom Slovensku, navštívilo v piatok 16.11.2018 aj našu školu. Povestný príbeh O čertovi Kolofónovi si žiaci 4., 5. a 6. ročníka mohli vychutnať v komornom predstavení našej školy. Bábkoherec, spisovateľ a organizátor kultúrneho festivalu Hviezdne noci Peter Gärtner meral cestu z Bratislavy, aby naše deti potešil pútavou a zaujímavou bábkovou hrou. Prvú hodinu venoval dejinám bábkového divadla, vysvetlil deťom druhy bábok a všetky pojmy spojené s bábkovou hrou a s bábkoherectvom. Druhú hodinu sa už odohrávalo samotné bábkové divadlo. Predstavenie bolo interaktívne a zaujímavou formou vtiahlo žiakov do deja. Predstavenie plné humoru, dobrodružstva, kúzelných chvíľ a nečakaných zvratov - to je oríbeh O čertovi Kolofónovi. Príbeh má poučný charakter a deťom sa predstavenie veľmi páčilo.

     • Branislav Jobus - autorské čítanie

     • Hodiny slovenského jazyka a literatúry si žiaci 8.A a 9.A oživili návštevou MG Art galérie, ktorá pre vybrané školy zorganizovala autorské čítanie. Tentokrát pozvanie galérie prijal autor rozprávok Branislav Jobus a my sme radi, že sme sa mohli zúčastniť tohto zaujímavého kultúrneho podujatia. Postupne žiakom predstavil svoje knihy veľmi pútavou formou, v sprievode hudby a spevu. Branislav Jobus má na svojom konte 14 kníh, ktoré sa tešia obľube verejnosti. Venuje sa tvorbe pre deti, no tieto rozprávky majú výchovný charakter. Prostredníctvom rozprávok a tohto autorského čítania priblížil našim žiakom negatíva dnešného sveta, ktoré na nich číhajú na každom kroku.  Do povedomia ľudí sa dostal aj ako zakladateľ hudobného festivalu Vrbovské vetry a líder skupiny Karpatské chrbáty.

     • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

     • Riaditeľka školy týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje na deň 21.novembra 2018 (streda) žiakom 6. až 8. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu uskutočnenia Testovania 5. Žiaci 1.stupňa sa učia podľa rozvrhu. Žiaci 9. ročníka budú mať 4 hodiny cvičenia zo SJL a MAT. ŠKD a ŠJ budú fungovať bez zmeny.

     • VÝSTAVA JESENNÝCH PLODOV :-)

     • Milí žiaci, rodičia a priatelia školy :-) Aj tento rok sa na našej škole uskutoční výstava jesenných plodov. Zapojiť sa môže každý :-) 

      Stačí priniesť svoj výrobok:  ozdobenú tekvičku, jesenný aranžmán... a zaregistrovať sa v utorok 2. 10. 2018 pri vstupe do budovy školy v čase od 7.30 – 7.50 hod, kde každý výrobok dostane svoje číslo.

      Výstava končí v piatok 5. 10. 2018. Po jej ukončení si môžu žiaci zobrať svoje výrobky domov. Každý, kto navštívi našu školu, môže vyjadriť na hlasovacom lístku, ktorý z vystavených výrobkov si zaslúži ocenenie.

      Vyhodnotenie súťaže bude po sčítaní hlasov. Tešíme sa na Vaše nápady :-)

     • ROZLÚČKA ŠTVRTÁKOV S 1. STUPŇOM :-)

     • Všetkým našim bývalým žiakom prajeme úspešný štart do nového školského roku a ďakujeme rodičom za spoluprácu počas celých štyroch rokov i prípravu nášho večierku. 

     • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

     • V utorok 4.9. majú žiaci 1.ročníka tri, 2.- 4.ročníka štyri a 5.- 9.ročníka päť vyučovacích hodín s triednym učiteľom.

      Od stredy sa vyučuje podľa rozvrhu, iba žiaci 1.ročníka majú tri vyučovacie hodiny. Od štvrtka sa už celá škola vyučuje podľa rozvrhu.

     • GRATULUJEME MAJSTERKÁM EURÓPY

     • 5.- 8.7.2018 sa konali v Prahe Majstrovstvá Európy v mažoretkovom športe. Zúčastnilo sa 8 krajín. Členkami tímu CVČ Považská Bystrica boli aj naše žiačky, ktoré získali popredné umiestnenia : 

      • Simona Juríčková - titul Majster Európy sólo pom pom kadet
      • Adriana Juríčková - titul Majster Európy sólo pom pom senior

      Veľké formácie, kde  boli súčasťou tímu aj iné žiačky školy (Timea Lazarová, Simona Šubová, Kvetka Zvrškovcová, Bianka Švecová) získali niekoľko medailí :

      • Defilé striebro 
      • Pódiovka bronz
      • Trio (Timea Lazarová, Simona Šubová a Vanesa Hrebičíková) - zlato

      Srdečne gratulujeme našim žiačkám, celému tímu CVČ a ich skvelej trenérke k úspechom. SME NA VÁS PYŠNÍ.

     • OZNAM

     • Riaditeľstvo ZŠ SNP oznamuje rodičom, že piatkový koncert sa z dôvodu chorobnosti členov hudobnej skupiny ruší.

     • OZNAM MDS

     • Oznamujeme cestujúcej verejnosti,

      žiaci ZŠ a študenti SŠ si môžu predĺžiť nárok na zľavnené cestovné na školský rok 2018/2019 v Infocentre na Autobusovej stanici už od 25.06.2018.

      Bližšie informácie na tel. 042/434 01 01 alebo infocentrum@mds.sk

     • ČIČMANY, 4. ročník

     • KONCOROČNÝ VÝLET

       

      POČAS ŠTYROCH ROKOV NA PRVOM STUPNI SME SA ČASTO STRETLI S VÝRAZMI: ĽUDOVÁ ARCHITEKTÚRA, ĽUDOVÉ KROJE, ĽUDOVÁ SLOVESNOSŤ...  NA HODINÁCH VLASTIVEDY SME SPOZNÁVALI ZVYKY A TRADÍCIE NAŠICH PREDKOV, ICH ŤAŽKÝ ŽIVOT V MINULOSTI, PREDMETY, KTORÉ KAŽDODENNE POUŽÍVALI:  MAŽIAR, CEPY, ČRPÁK ... CHCELI SME VŠAK VEDIEŤ VIAC!

      VYBRALI SME SA PRETO DO DEDINKY, KTORÚ NÁM ZÁVIDÍ CELÝ SVET. VEĎ ORNAMENTY, KTORÉ VYTVORILI JEJ OBYVATELIA ZDOBILI NAŠICH ŠPORTOVCOV NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH V SOČI.  NEMUSELI SME CESTOVAŤ DLHO, TENTO POKLAD MÁME HNEĎ  ,,ZA KOPCOM" - V ČIČMANOCH.

      PO MAĽOVANÝCH CHALÚPKACH NÁS SPREVÁDZALA MILÁ PANI, KTORÁ NÁM TRPEZLIVO ODPOVEDALA NA NAŠE ZVEDAVÉ OTÁZKY. VIDELI SME NÁSTROJE NA VÝROBU OVČIEHO SYRA, PERAČNÍK Z DREVA, TABUĽKU NA PÍSANIE V ŠKOLE... BOLO TO VEĽMI ZAUJÍMAVÉ. ZA POZORNOSŤ PRI VÝKLADE SME SI VYSLÚŽILI AJ POCHVALU :-)

      CESTOU SME EŠTE STIHLI NAVŠTÍVIŤ SLOVENSKÝ BETLEHEM, NAKÚPIŤ VŠAKOVAKÉ DROBNOSTI PRE SVOJICH BLÍZKYCH A ZÁJSŤ SI AJ NA VÝBORNÚ ZMRZLINU...

      NAJVÄČŠIE PREKVAPENIE NÁS VŠAK LEN ČAKALO... NEPLÁNOVANE SME ZISTILI, ŽE NA SLOVENSKU MÁME OKREM GEJZÍRU V HERĽANOCH AJ JEDEN U NÁS, A TO V RAJECKEJ LESNEJ!!! VYBRALI SME SA HO TEDA HĽADAŤ.  PO KRÁTKEJ TÚRE SME HO KONEČNE OBJAVILI!

      POČAS VÝLETU SME TEDA STIHLI VŠETKO: NADÝCHAŤ SA MINULOSTI V ČIČMANOCH, ČERSTVÉHO VZDUCHU V RAJECKEJ LESNEJ, ODDÝCHNUŤ SI PRI SLOVENSKOM BETLEHEME, PRIJAŤ POZVANIE NA ZMRZLINU, MINÚŤ VŠETKY PENIAZE V OBCHODOCH SO SUVENÍRMI A ŠŤASTNE SA VRÁTIŤ DOMOV :-)

       

       

     • Kalokagatia 2018

     • Do galérie Kalokagatia 2018 boli pridané fotografie.

      Tak ako úspešne sme školský rok začali, tak úspešne sme ho aj zakončili. Začalo to v októbri, keď sme milo prekvapili 2. miestom na  Majstrovstvách Slovenska v cezpoľnom behu. Ani by sme nepomysleli, že na tento úspech nadviažeme aj koncom júna. 20. júna 2018 sa konala olympiáda detí a mládeže - Kalokagatia v Trnave, kde sa kvalifikovali víťazi krajských kôl z jednotlivých športov.  A naša škola sa postarala o obrovské prekvapenie, keď  bez jediného atléta obsadila 3. miesto v konkurencii špecializovaných atletických škôl z celého Slovenska. Družstvo chalanov ťahalo za jeden povraz a dokázalo, že kde je vôľa, tam je i úspech. Klobúčik dole chalani a vďaka nielen za reprezentáciu školy, ale i nášho mesta a kraja.

     • Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

     • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Považskej Bystrici  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

       

      V Y H L A S U J E

       

      ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

       

      na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

       

      v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov

       

      od 15.6.2018, 08:00 hod.  do odvolania

       

       

      V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

       

      Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch  z a k a z u j e  najmä:

      • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
      • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad.
      • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

      Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 4 písm. p) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í   najmä:

      • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
      • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
      • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
      • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
      1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
      2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
      3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
      • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

       

       

      Riaditeľ

      Okresného riaditeľstva

      Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici

                                                                           pplk. Ing. Zdeno Tarabík

     • Športová olympiáda - 3. - 4. ročník

     • Do galérie Športová olympiáda, 3. - 4. ročník boli pridané fotografie.

       

      Školská športová olympiáda už tradične patrí k záveru školského roka. Jej cieľom je rozvíjať pohybovú aktivitu žiakov a ich kladný vzťah k športu. Inak to nebolo ani tento rok. Všetko sa začalo ráno 13.6. 2018 na ihrisku 3. ZŠ spoločným nástupom žiakov, vztýčením olympijskej vlajky, zapálením ohňa, dokonca i vypustením holubíc, symbolu mieru. Prítomní si sľúbili, že budú súťažiť v duchu fair play. Slávnostné otvorenie olympiády pokračovalo krátkym kultúrnym programom, po skončení ktorého sa žiaci premiestnili na súťažné stanovištia.

      Každý sa snažil podať čo najlepší výkon, ale ako to už v športe býva, vyhrávajú len tí najlepší. Aj niektorí žiaci z našej školy odchádzali z olympiády s medailou a diplomom :-)  Najcennejšie 1. miesto získali žiaci 3. ročníka za štafetový beh v zložení: Nelka Gonosová,  Amínka Sláviková, Simon Klužák a Sebastián Matušov. V behu na 60 metrov bola úspešná opäť Nelka Gonosová, ktorá obsadila pekné 2. miesto.  Veľmi nás potešil aj výkon Matúša Bašternáka, ktorý skončil v hode plnou loptou ako tretí. Zvíťazili však všetci, ktorí si prišli zmerať sily, zabaviť sa a stráviť príjemné športové dopoludnie.

      Medzi odmenenými boli aj žiačky, ktoré sa zapojili do výtvarnej časti súťaže. Ich práce boli vystavené na ihrisku počas celého trvania športovej olympiády. Pochvala patrí Nelke Gonosovej z 3. A a trom žiačkam zo 4. B Miške Bielikovej, Rebeke Strašíkovej a Natálke Haššovej.

      Blahoželáme k dosiahnutým výkonom!

     • Športujeme

     • Do galérie Športujeme boli pridané fotografie.

      Koncom školského roka sa žiaci našej školy zúčastnili troch súťaží, kde nebolo prvoradé vyhrať, ale zúčastniť sa, pomôcť slabšiemu, zabaviť sa. Cieľom týchto akciií je viezť deti k športu, k pohybu, kamarátstvu a fair play. Naším deťom sa  darilo nielen po týchto stránkach, ale aj výsledkovo. Na "Behu nádeje" sme obsadili 3.miesto a získali 1235€ na kúpu pomôcok na telesnú výchovu. Na podujatí "Zober loptu a nie drogu" pod záštitou primátora mesta skončili prví. A na unifikovanom futbale v spolupráci so Spojenou školou inernátnou obsadili druhé a štvrté miesto. Žiakom ďakujeme a tešíme z ich prístupu a  vzťahu k športu. 

     • SUDOKU - súboj štvrtákov

     • Do galérie SUDOKU - súboj štvrtákov boli pridané fotografie.

       

      Naši štvrtáci si už merali sily vo všeličom. Vo vybíjanej, v behu, v prednese poézie i prózy...

      Tento raz súťažili v lúštení SUDOKU. Žiaci z Ovečkova si museli priznať obrovskú porážku :-), ale dohodli sa, že na budúcu súťaž sa už určite lepšie pripravia! Blahoželáme víťazovi Martinovi Vojtkovi, ale i Lukášovi Šardzíkovi, Emke Revákovej, Julke Kvasničkovej zo 4.A a Marekovi Valárikovi zo 4.B.

      Už teraz sa tešíme na naše ďalšie stretnutia, keď budeme hľadať žiaka, ktorý najrýchlejšie zloží Rubikovu kocku, či vylúšti tajničku.

       

     • Ročníkové minizáhradky

     • Do galérie Ročníkové minizáhradky boli pridané fotografie.

      Už od útleho veku by si mali deti zvykať na to, že najzdravšie potraviny sú tie, ktoré si vypestujeme sami. Veríme, že úroda z našej malej záhradky nám bude robiť radosť a raz budeme mať svoje vlastné záhony plné ovocia, byliniek, kvetov a zeleniny. Toto je len začiatok... :-)​​​​​