• Majstrovstvá Slovenska v atletike

     •  Po roku mala naša škola opäť zastúpenie na majstrovstvách Slovenska v atletike základných škôl. Tentokrát sa konali v Košiciach a nás reprezentoval Ján Chupáč, v behu na 300m. Účasť na tomto podujatí si Janko vybojovoval víťazstvami na okresnom  a krajskom kole. Aj na celoslovenskom kole sa Janči predviedol v plnej paráde, keď obsadil fantastické 2.MIESTO. Za tieto výkony bol Ján ocenený primátorom mesta. Ocenená bola tiež Kristínka Tichá, ktorá dosahuje vynikajúce výsledky v horskej cyklistike a cyklokrose. Gratulujeme a tešíme sa. 

     • Náš úspech v biologickej olympiáde

     • Žiaci z našej školy sa zúčastnili 53. ročníka biologickej olympiády v kategórii D v projektovej časti na okresnom kole a ich projekty zaujali aj odbornú porotu. 1. miesto získal Gabriel Bulat zo VII.A s projektom Vplyv vonkajších podmienok na rast plesne vo vzorkách z jogurtu a na 2. mieste sa umiestnil Richard Knapo zo VI.A s projektom Genofond starých a krajových odrôd jabloní v lokalite Podmanín. Aj tieto úspechy svedčia o našom zameraní sa na environmentálne aktivity v teórii aj praxi. 

     • Komparo u štvrtákov

     • Tento deň sa naši štvrtáci popasovali s testovaním Komparo. Preverili si svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, vlastivedy a prírodovedy. Je to pre nich i taký malý nácvik testovania, ktoré ich čaká po letných prázdninách v piatom ročníku. Aj malými krôčikmi sa približujeme k úspechu.

     • MATEMATICKÝ KLOKAN

     • A my zo Šestky sme sa zapojili do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan. Klokanilo sa na štyroch kontinentoch na zemeguli a na Slovensku v 1500 školách.

      V tomto školskom roku sa veľkej súťaže zúčastnilo 65 našich žiakov 1. až 9. ročníka. Z prvého ročníka sa zapojilo 18 žiakov, z  druhého 16, z tretieho 7 a zo štvrtého ročníka 5 žiakov. Piaty a šiesty ročník súťažil v kategórii Školák-7 žiakov. 6 žiakov ôsmeho ročníka súťažilo v kategórii Benjamín a 6 žiakov deviateho ročníka v kategórii Kadet.

      Najlepší osobný výsledok a umiestnenie získal Filip Červenec z 2.B. Pre rok 2019 sa stal Školským šampiónom.

      Tesne za ním sa umiestnila Alexandra Špílová z 3.B.

      Tretím najlepším úspešným riešiteľom je Samuel Galko z 2.A triedy.

      Medzi prvákmi najäspešnejšou je Mia Kopcíková z 1.B.

      Najlepším úspešným riešiteľom medzi Školákmi je Filip Ďurek z 5.B.

      Všetkým úspešným riešiteľom GRATULUJEME !

       

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie v šk.r. 2019/2020 i odklade povinnej školskej dochádzky v šk.r. 2019/2020 si môžete osobne prevziať v dňoch od utorka 11.06. do 14.06.2019 počas prestávok v kancelárii p. zástupkyne do 13.30 hod. alebo v ŠKD od 13.30 do 16.00 hod.

     • Úspech v Pytagoriáde

     • Náš žiak Richard Vojtko zo 7.A sa môže pochváliť 3. miestom v matematickej súťaži Pytagoriáda v kategórii P7 na okresnom kole. Za tento úspech mu všetci srdečne gratulujeme.

     • Technika u šiestakov

     • Žiaci šiesteho ročníka na hodinách techniky recyklovali a vyrábali z plastu rôzne predmety. Tak sa nám podarilo vyrobiť metlu, kvetináče, stojany na servítky, podložky pod kávu, čaj, sitká a rôzne zberné nádobky. Svoje výrobky odprezentovali aj pred spolužiakmi a spoločne ich budeme využívať aj pri iných príležitostiach, popr. nasadíme bylinky a kvietky pred naše triedy.

     • Športový krúžok tretiakov

     • Počas krúžkov , ktoré žiaci navštevujú na našej škole sa venujeme nielen športovej príprave a pohybovým aktivitám, ale po náročnom výstupe sa niekedy odmeníme aj dobrotou a príjemnými chvíľami strávenými v prírode blízkeho okolia.

     • MDD

     • Na MDD sme pre žiakov našej školy pripravili krásne aktivity športového i vedomostného charakteru, pri ktorých sa mohli uvoľniť, niečo nové sa naučiť a precvičiť i pohybové zručnosti. Počasie nám prialo, tak sme si urobili aj pamätný záber na tento krásny deň. 

     • Športová olympiáda

     • Dňa 5.6.2019 sa naša škola zúčastnila na Športovej olympiáde na III. ZŠ v Považskej Bystrici. Zúčastnili sa žiaci tretích a štvrtých ročníkov. Žiaci 3.A : Červenec Jakub, Kremeň Adam, Blahovský Peter. Žiaci 3.B : Ondrášechová Karolína, Chládeková Viktória. Žiaci 4.A : Matušov Sebastián, Prosnan Marko, Gonosová Nela. ŽIaci 4.B : Matej Juska, Šestáková Dominika. Umiestnila sa na krásnom 3. mieste v skoku do diaľky Karolína Ondrášechová. Ďakujeme našim žiakom za účasť a krásne športové výkony. Budeme sa intenzívne pripravovať na nasledujúcu olympiádu v budúcom školskom roku, nakoľko konkurencia na športových školách je veľmi silná.

      Pár záberov z podujatia

     • Literárna hodina Ako divé husi s deviatakmi mimo školy

     • Len nedávno sme sa dozvedeli o blížiacej sa rekonštrukcii mestskej knižnice v Považskej Bystrici, a tak sme všetci nadšení v piatok strávili  hodinku v jej pôvodných priestoroch. S románom Ako divé husi sme sa už stretli v učebnici ešte pred Vianocami, ale toto spracovanie bolo úplne iné. Vďaka interaktívnej prednáške sme bližšie spoznávali osud drotárskej rodiny Kypúsovcov, ale prepájali sme i poznatky z geografie – región Kysúc, Bytče, dejepisu – téma odnárodňovania sa, mor, migrácia obyvateľstva a dialektológie – nárečia. Pri záverečnej diskusii sme zistili, že hoci žijeme v modernejšej dobe, sú témy migrácie, epidémií aktuálne i dnes.

     • Majáles 2019

     • Srdečne Vás pozývama na Májovú veselicu. Lístky si môžete zakúpiť v škole u p. zástupkyne. 

     • Šikovné deti v 5.A

     • Poznať dobre slovenský jazyk a vedieť prepájať súvislosti a poznatky s bežným životom je základ, ktorý by mal ovládať každý. Na hodinách literatúry v piatom ročníku je jednou z tém povesť. Na hodine sme sa oboznámili s teóriou a delením povestí. Bližšie sme sa venovali miestnym povestiam, ktoré hovoria o vzniku miest či hradov a zámkov. Každý žiak mal za úlohu vybrať si hrad/zámok, ktorý navštívil a nájsť nejakú povesť, ktorá sa viaže k danému hradu. Vznikli naozaj krásne a unikátne práce a sme hrdí na to, že sa môžeme popýšiť takýmito šikovnými deťmi.

     • Tradície Veľkej noci

     • Žiaci našej školy nám neustále dokazujú, že sú šikovní nielen v športe, no vedia si uctiť aj tradičné zvyky našej spoločnosti. Blíži sa Veľká noc, ktorá je pre deti zaujímavá najmä šibačkou a polievačkou. Dievčatá chystajú pre šibačov vajíčka a kraslice, no správny šibač by si mal vedieť aj upliesť korbáč sám a nie ho kúpiť v obchode. Preto do našej školy zavítal starý otec nášho žiaka zo 7.B triedy, pán Balala, ktorý má naozaj veľmi šikovné ruky a s ochotou a radosťou ukázal chlapcom, ako sa pletie korbáč. Dievčatá sa môžu tešiť na poriadnu šibačku s vlastnoručne vyrobenými korbáčmi.

     • ZMENA ORGANIZÁCIE VYUČOVANIA ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY- HOKEJ OD 1.4.2019

     • Od mája sa pokračuje v pôvodnom harmonograme, zmena je iba pri žiakoch 9.ročníka - tréningy z telocvične sa presúvajú na zimný štadión a namiesto rannej plavárne v stredu bude tréning na zimnom štadióne od pol 2. 

      Z dôvodu rozpustenia ľadovej plochy budú ŠPP ľadového hokeja prebiehať nasledovne:
      Pondelok    0.h    7.B+ 8.B – telocvičňa ZŠ
      Pondelok    1.h    7.B+ 8.B – telocvičňa ZŠ
      Utorok    0.h    5.B+ 6.B– telocvičňa ZŠ
      Utorok    1.h    5.B+ 6.B-– telocvičňa ZŠ
      Utorok    6.h    7.B+ 8.B– telocvičňa ZŠ
      Streda    0.h    9.B     V apríli plaváreň
      Streda    1.h    9.B     V apríli plaváreň
      Streda    5.h    5.B+ 6.B – telocvičňa ZŠ
      Streda    7.h     9.B     – telocvičňa ZŠ
      Streda    8.h     9.B     – telocvičňa ZŠ
      Štvrtok    0.h    7.B+ 8.B- V apríli plaváreň
      Štvrtok    1.h    7.B+ 8.B- V apríli plaváreň
      Piatok    0.h    5.B+ 6.B- V apríli plaváreň
      Piatok    1.h    5.B+ 6.B- V apríli plaváreň
      Piatok    5.h    9.B – telocvičňa ZŠ
      Zmenu od mája, keď skončia tréningy na plavárni, včas oznámime.

      Z plaveckých tréningov pôjdu žiaci s doprovodom trénera do školy spojom MHD.

     • "Trpaslíci" zo Šestky potešili deti v Materskej škole Dedovec.

     •  Tak ako minulý týždeň, aj v tomto týždni sme ukázali šikovnosť našich detí deťom z Materskej školy Dedovec. Nielen predškolákom, ale všetkým deťom škôlky sme zahrali dievadielko o vílach a trpaslíkoch. Predstavenie sa im veľmi páčilo a ako odmenu nám zarecitovali krásne básničky a zaspievali veselé pesničky. Po predstavení sme sa v priestoroch škôlky venovali predškolákom a robili sme s nimi rôzne aktivity, ktoré boli zamerané na tvorivosť, nácvik písma a logiku. Tešíme sa, že od budúceho školského roka zasadnú do lavíc také šikovné deti, ako sme spoznali v MŠ Dedovec.