• Podporili sme Nadáciu Markízy na pomoc rodinám s deťmi

     • Žiacky parlament na ZŠ SNP navrhol  zúčastniť sa dňa 6.12.2017 akcie televízie Markíza "Deň s Nadáciou Markíza". Za cieľ tohtoročnej zbierky je stanovená pomoc rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

      Podporiť zbierku sa rozhodlo 24 žiakov našej školy spolu s pani riaditeľkou, zástupkyňou a koordinátorkou žiackeho parlamentu. Hromadne odoslali SMS na číslo 877 v tvare DMS(medzera) NADACIAMARKIZA a podporili túto zbierku.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme.

     • ADVENT

     • Čas pokročil a na naše dvere začali klopkať jedny z najkrajších sviatkov v roku - Vianoce. Pre mnohých z nás majú hlboký zmysel v príprave našich sŕdc na prežívanie lásky so svojimi najbližšími.

      Vianociam však predchádza adventné obdobie, ktoré predstavuje príchod a slávenie blížiacich sa vianočných sviatkov, očakávanie niečoho nového a krásneho.

      Naše stoly bude opäť zdobiť tradičný adventný veniec so štyrmi sviecami, ktoré sú symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Je to prejav radosti, lásky a úcty.

      Všetci sa už teraz tešíme na vianočný stromček, ktorý bude zdobiť naše príbytky, bude šíriť vôňu ihličia a hlavne bude symbolizovať naše priania a želania.

      Tešme sa, že si opäť prejavíme blízkosť, objatia a hlavne si uvedomíme v tieto dni ten najjednoduchší a najpravejší cit, ktorý sa v bežných dňoch stáva pre nás bežným - našu lásku. Vďaka nej sa staneme úprimnejšími, láskavejšími a chápavejšími.

      Toto všetko nás čaká v najbližšom období, preto si ho nepokazme len naháňaním sa v obchodoch, domácnostiach, ale zachovajme si predovšetkým jeho duchovný obsah - radosť, lásku, úsmev, pohladenie, bozk a pochopenie.

      Každý sviatok so sebou nesie určité posolstvo. Kiežby bol každý deň nejakým sviatkom, aby ľudia boli k sebe milší a priateľskejší ako v toto predvianočné obdobie.

     • Včelársky krúžok

     • Posledné jesenné slniečko sme využili na skontrolovanie našej školskej včelnice. Včielky sme nevyrušovali,lebo sú už v zimnom chumáči pripravené na zimu. 

       

     • Wrestling na našej škole

     • Do galérie Wrestling na našej škole boli pridané fotografie.

      Na našej škole sa žiaci venujú aj wrestlingu. Po náročných tréningoch sa dostavili prvé úspechy. Viliam Reksa zo 4.B obsadil prvé miesto III. ročníka memoriálu Jerguša Krošláka  v zápasení voľným štýlom, ktoré sa konalo 18. 11. 2017 v Partizánskom. Blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov :-)       

     • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

     • Riaditeľka školy týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. podrobnostiach a organizácii školského roka z organizačných dôvodov udeľuje na deň 22.novembra 2017 (streda) žiakom 6. až 8.ročníka riaditeľské voľno z dôvodu uskutočnenia Testovania 5. Žiaci 1.stupňa sa učia podľa rozvrhu. Žiaci 9.ročníka budú mať 2 hodiny matematiky a 2 hodiny slovenského jazyka. Budú končiť 4.hodinou. ŠKD a ŠJ budú fungovať bez zmeny.

     • Krása jesene

     • Pestré farby,bohaté plody i huby sa objavili v prácach našich žiakov,ktorí nás vzorne reprezentovalli 26.10:2017 v okresno kole aranžérskej súťaže  CVČ Lánska. 1. miesto získala Alexandra Mišúrová a 3.miesto Emma Kalúsová obe z 5.B triedy

     • Beseda so spisovateľkou Lenkou Gahérovou

     • Dňa 6. novembra 2017 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili besedy s pani spisovateľkou Lenkou Gahérovou. Tá im predstavila hlavné postavy z knihy TriDé z 3.D. Okrem jej pútavého rozprávania žiakov zaujal aj malý psík, ktorého autorka priniesla so sebou. Bude to totiž hlavná postava novej knihy, z ktorej si žiaci vypočuli zaujímavú ukážku. Boli by sa radi dozvedeli i o ďalších príbehoch rodiny, ktorá vychovávala nezbedných chlapcov, ale na pani spisovateľku už čakali deti z inej školy.  Čítanie sme preto ukončili spontánnym potleskom.

      Nasledovali zvedavé otázky žiakov, na ktoré autorka trpezlivo odpovedala. Ak niekoho kniha TriDé z 3.D zaujala, môže si ju požičať v školskej knižnici. 

      Prajeme všetkým príjemné čítanie a pani spisovateľke ešte veľa úspechov  :-)

       

    • Radosť z Pienín
     • Radosť z Pienín

     •  V čarokrásnej prírode Pieninského národného parku v areáli KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka sa konali 25.10.2017 školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. Prekonať náročnú trať prišlo 104 pretekárov. Pretekov sa zúčastnili víťazi krajských kôl v kategórii družstiev a jednotlivcov.  Na toto podujatie sa prebojovali aj chlapci z našej školy. Cesta na celoslovenské kolo viedla víťazstvami v okresnom a krajskom kole. Konkurencia bola veľká, ale chalani sa jej nezľakli a obsadili fantastické 2.miesto. Školu reprezentovali Boris Hrubo, Samuel Gachulinec a Erik Šamaj.

      Na úspech nadviazali chalani aj na okresnom kole vo florbale, kde obsadili 2.miesto.

      Do galérie Radosť z Pienín boli pridané fotografie.

    • Fyzika zábavne
     • Fyzika zábavne

     • O tom, že fyzika môže byť zaujímavá a veselá,  sa mohli naši žiaci presvedčiť na zábavno-vzdelávacom predstavení plnom fyzikálnych experimentov Kúzelná fyzika. Spopularizovať túto vedu a zabaviť nás prišiel p. Mgr. Michal Figura z Prešova. J.Š.   viac foto v galérií:  https://sestkovo.edupage.org/album/?#gallery/197

    • Živo(t) v knižnici
     • Živo(t) v knižnici

     • V minulom týždni sa dvere našej školskej knižnice takmer nezatvorili. Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme si pre žiakov pripravili týždeň školských aktivít na podporu čítania a práce v knižnici.

      Šikovní piataci v knižnici písali nielen úvahy o tom, ako by sa mohli stať oni hrdinami, ale aj tvorili rozprávky a strašidelné príbehy. Šiestaci sa v rámci predmetu tvorivé písanie a dramatika rozhodli spracovať didaktickú rozprávku "O čom sa knižky zhovárajú" a nacvičili krátke, no poučné divadielko o tom, akoby sa deti mali i nemali správať ku knižkám. To spolu s hravými aktivitami predviedli v piatok 27.10.2017 svojim malým kamarátom z MŠ Grznára 1441. Piataci i siedmaci sa zahrali na detektívov a pripravili pre svojich kamarátov knižné šifry, teda krátke príbehy, do ktorých ukryli názvy literárnych diel. Ôsmaci sa trochu pohrali s témou láska. Po oboznámení sa so životom i dielom Ľudovíta Štúra sa pokúsili napísať vlastné lyrické básne.

      Veríme, že týmito aktivitami sme žiakom ukázali, že v našej školskej knižnici to poriadne žije a je tam veselo :-)