• SVET ZA OKNOM - výtvarná súťaž
    • 11. 6. 2021
    • SVET ZA OKNOM

     Ako deti prežívali prvú vlnu pandémie, mohli stvárniť prostredníctvom výtvarných prác a zapojením sa do súťaže SVET ZA OKNOM, ktorú organizovala Považská knižnica na sídlisku SNP.

     Práce žiakov boli vyjadrením ich snov, túžob, niekedy aj smútku...

     Sme veľmi radi, že spomedzi 120 výkresov boli ocenení aj žiaci z 3.A a 3.B triedy - Julka ŠAMAJOVÁ, Zojka HLAVČOVÁ, Miško KUHAJDA a Klaudia KONUŠÍKOVÁ.

     Srdečne blahoželáme :-)

    • SVET ZA OKNOM - výtvarná súťaž: Čítať viac
    • 4.A- šikovníci
    • 9. 6. 2021
    • 4.A- ste super,poskladať túto novú učebnú pomôcku by dalo zabrať aj dospelému...vy ste to zvládli na jednotku :-) 

    • 4.A- šikovníci: Čítať viac
    • Príprava školskej včelnice
    • 9. 6. 2021
    • To,že máme na 6ke všetkých šikovných a dobrých žiakov, to všetci vieme...ďakujeme 9.B a 4.B za prípravu školskej včelnice pre nové včielky :-)

    • Príprava školskej včelnice: Čítať viac
    • Matematika v 1. B trochu inak
    • 8. 6. 2021
    • Dnes sme si na hodine matematiky precvičovali naše vedomosti a zručnosti prostredníctvom didaktickej hry ,,Schody". Hra je pre deti nielen zábavná,ale učia sa pri nej i vzájomnej tolerancii a komunikačné zručnosti. Didaktické hry na hodinách sú založené na presne stanovených pravidlách a výsledkom musí byť dosiahnutie stanoveného cieľa. Každý žiak dostal číslo v obore od 0 do 20 a zaradil sa správne na schodoch do číselného radu zostupne alebo vzostupne podľa zadania. V 2 družstvách žiaci súťažili , ktoré družstvo sa rýchlejšie správne zoradí. Táto didaktická hra u žiakov rozvíja i predstavivosť, nakoľko sa stali súčasťou číselného radu a uvedomovali si ,ktoré čísla sú menšie a ktoré väčšie, ktoré sa nachádzajú pred nimi a ktoré za nimi.  

     Pri tejto hre každý jeden žiak pocítil svoju dôležitosť a význam, nakoľko cieľom bol spoločný výsledok všetkých členov v družstve. 

    • Matematika v 1. B trochu inak: Čítať viac
    • Matematika kreatívne a hravo
    • 7. 6. 2021
    • Na hodine matematiky v piatackých triedach si žiaci vyskúšali pracovať v skupinkách. Ich úlohou bolo poskladať z jednotlivých farebných  papierikov geometrické útvary, pomenovať ich a vypočítať ich obvod. Samostatne potom dokázali zadefinovať vzorec pre výpočet obvodu štvorca, obdĺžnika, trojuholníka a aj iných mnohouholníkov.

    • Matematika kreatívne a hravo: Čítať viac
    • Anglický jazyk
    • 4. 6. 2021
    • Keď je učenie sa cudzieho jazyka zábava

     a na svojej úrovni už zvládnem:

      

      napísať súvislý text

     -  opýtať sa a odpovedať na otázky

     -  o niečom plynule porozprávať

     - správne vyslovovať

     -  rozumieť, keď sa rozpráva alebo píše v anglickom jazyku o inom predmete (CLIL - dejepis, geografia, biológia, matematika)

     - rozumieť nahrávke, v ktorej rozprávajú " native speakers"

     - a viem veľa slovnej zásoby

      Niekoľko ukážok projektov, ktoré vytvorili žiaci z ročníkov 5.-9.:

      

      

    • Anglický jazyk: Čítať viac
    • Hviezdoslavov Kubín
    • 3. 6. 2021
    • Aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavovo Kubín v prednese poézie a prózy. Tento školský rok prebiehalo inou neštandardnou formou. Snaživé žiačky a žiaci svoj prednes nahrali na videozáznam, ktorý hodnotila komisia v okresnom kole.

     Naše umiestnenie v školskom kole:

     1.kategória prednes prózy – 1. miesto Mia Kopcíková

     2. kategória prednes poézie – 1. miesto Nina Cigániková

     2. kategória prednes prózy – 1. miesto Marek Štefánik

     3. kategória prednes poézie – 1. miesto Mária Gunišová

     Víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme za ich snahu naučiť sa niečo naviac.

     Aktualita: Naša žiačka Mia Kopcíková sa na okresnom kole v svojej kategórii umiestnila na krásnom 2. mieste.

    • Hviezdoslavov Kubín: Čítať viac
    • MDD na 2.stupni
    • 2. 6. 2021
    • Zábava a zároveň učenie? Máte pocit, že toto k sebe nepasuje? Deň detí na 6-tke ukázal, že všetko sa dá, ak sa chce 😊. Všetky aktivity sa niesli v duchu rôznorodosti a rozmanitosti, ale zároveň deti zbližovali v sociálnej oblasti, vedomostnej, environmenálnej, kreatívnej a športovej. Každá trieda okúsila maličkú štipku všetkého. Naši žiaci bojovali v rôznych športových disciplínach, súťažili v družstvách vo vedomostných kvízoch, ekologicky farbili materiály pomocou prírodných látok, pozreli si krátky o svetelnom smogu, ochutnávali so zatvorenými očami rôzne potraviny. Keďže našu 5.A máme v karanténe a nechceli sme, aby oni prišli o tento deň zábavy, aj s nimi si triedny učiteľ pripravil rôzne aktivity online. Sladká odmena ich počká po návrate do školy. Celý deň sa niesol v duchu:“ Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, zabaviť sa a užiť si spoločné chvíle s kamarátmi.“

    • MDD na 2.stupni: Čítať viac
    • Medzinárodný deň detí
    • 2. 6. 2021
    • 1.6. bol Medzinárodný deň detí a preto sme tento deň poňali v priateľskom duchu a deťom sme pripravili bohatý program plný zábavy a zaujímavých aktivít. Zamerali sme sa na 4 oblasti : 1. vedomostnú, 2. športovú, 3. environmentálnu a 4. kreatívnu. Žiaci súťažili v skupinách alebo v družstvách, pretekali sa vo vedomostných kvízoch a v praktickej oblasti boli aktivity sústredené na environmentálne problematiky a ochranu prírody. Svoju kreativitu a výtvarné zručnosti prejavili v krásnych výrobkoch. Odmenou za ich snahu a húževnatosť boli sladkosti a rôzne drobné odmeny ako magnetky, či medajle. Všetci sme si tento deň užili a prialo nám aj krásne počasie.  

     Deti strávili deň zaujímavo, plnohodnotne s podnetným programom, ale hlavne plný zábavy a dobrej nálady.

    • Medzinárodný deň detí: Čítať viac
    • Učíme sa neformálne
    • 1. 6. 2021
    • V našej škole veríme, že na vzdelávanie má významný vplyv aj samotné prostredie. Aj preto sme počas obdobia dištančného vzdelávania nezaváhali a priestory školy zveľadili. Podarilo sa nám vytvoriť dve miestnosti, ktoré slúžia žiakom na relaxáciu, ale i na vzdelávanie v menších skupinách. Spôsob  neformálneho vzdelávania v týchto učeniach sa nám osvedčil a používame ho na viacerých hodinách. Diskutovať, pracovať v skupinách, písať a hovoriť je možné aj mimo klasických školských lavíc.

    • Učíme sa neformálne : Čítať viac
    • Prvouka v II.A
    • 25. 5. 2021
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prvouka v II.A.

     Význam rastlinných semien. Žiaci pozorovali semienka rôznych plodov, kde sú ukryté, že niektoré semená rastlín môžeme jesť, iné zas nejeme. 

    • Prvouka v II.A: Čítať viac
    • Netradičná hodina matematiky u piatakov
    • 18. 5. 2021
    • Ešte tesne pred koncom dištančného vzdelávania (v piatok 14. mája) sme s piatakmi stihli trochu netradičnú hodinu matematiky. Tú pripravila pani učiteľka Katarína Nagyová v spolupráci s neziskovou organizáciou P-MAT, ktorá pôsobí v oblasti podpory nadaných detí a popularizácie vedy už 22 rokov, prevažne prostredníctvom dobrovoľníkov. Počas tejto online hodiny si piataci užili matematiku z hravej stránky. Hodina bola zameraná na rozvoj logického myslenia, trénovali si formulovanie stratégií, popritom si svoje vedomosti upevnili a aj niečo nové sa naučili. Žiaci tak naplno prejavili svoju šikovnosť, komunikatívnosť a určite si takýto štýl vedenia hodiny zopakujeme aj na klasických hodinách matematiky v škole.

    • Netradičná hodina matematiky u piatakov: Čítať viac
    • Poďakovanie pre mamičky
    • 9. 5. 2021
    • Deň matiek

     Milé maminky,

     s láskou a trpezlivosťou vaše deti vytvorili malé prekvapenie. Veríme, že potešilo.

      

      

      

      

      

      

     Monika Žáková

    • Poďakovanie pre mamičky: Čítať viac
    • Výroba včielok v 1.B
    • 7. 5. 2021
    • Na zaujímavej návšteve včelárskej učebne sme sa na prednáške dozvedeli množstvo informácií a zaujímavostí o včelách. Na hodine slovenského jazyka sme si čítali o včelách a ich význame pre náš život. Na hodine výtvarnej výchovy si žiaci vyrobili  včielky a urobili sme si krásnu nástenku našich výrobkov. Presvedčte sa sami. Nie sú tí naši prváci usilovní ako včielky?

    • Výroba včielok v 1.B: Čítať viac
    • Adaptačný proces našich žiakov
    • 30. 4. 2021
    • Prvé dva týždne adaptačného procesu majú naši ôsmaci a deviataci už za sebou. Radi by sme vám ukázali niečo z našich činností a aktivít. Návrat do školy nebol po dlhom čase  pre nikoho určite jednoduchý. Celý proces adaptácie nám uľahčovali triednické hodiny  s pani učiteľkami, so školskou psychologičkou a našimi pedagógmi. Ráno sme sa venovali spoločnej komunikácii v ranných kruhoch, prehlbovali naše empatické správanie, spoznávali vzájomné pocity, počas slnečných dní si užívali pohyb na čerstvom  vzduchu v areáli školy alebo blízkom okolí.

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Adaptačné vzdelávanie žiakov.

    • Adaptačný proces našich žiakov : Čítať viac
    • Zážitkové učenie- včely, včelstvo, školské minimúzeum
    • 22. 4. 2021
    • "Zopár" foto k zážitkovému vyučovaniu s využitím modernej didaktickej techniky, zároveň aj ukážok predmetov a pomôcok z minulosti včelárstva v našom školskom minimúzeu...Ďakujeme žiakom za ich pozornosť a aktivitu :-)

     Včela medonosná je malé stvorenie, ktoré zabezpečuje veľké veci. Radí sa k najdôležitejším stvoreniam na Zemi a deti to počas vysvetľovania a praktických činností aj správne pochopili...

    • Zážitkové učenie- včely, včelstvo, školské minimúzeum: Čítať viac
    • Projekty z dištančného vzdelávania
    • 18. 4. 2021
    • Naši starší žiaci sa pomaly vracajú do školských lavíc. Počas dištančnej výučby vznikli mnohé zaujímavé projekty, postery, ktoré by sme Vám radi ukázali ako ukážku tvorivosti našich žiakov z rôznych predmetov. Tešíme sa, že mnohé z týchto prác nájdu svoje miesto aj v budove školy na našich nástenkách a poslúžia ako nápad, inšpiráciu pre ďalších žiakov. 

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Projekty z dištančného vzdelávania.

      

    • Projekty z dištančného vzdelávania: Čítať viac
    • Biologická olympiáda
    • 13. 4. 2021
    • Napriek dištančnému vzdelávaniu sa aj tento rok uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii E – Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti. V tejto špeciálnej časti biol. olympiády sa žiaci každý rok venujú poznávaniu iného biotopu v rámci Slovenska. Tento školský rok sa oboznamovali s prírodou polí, pasienkov a lúk. V odbornosti – BOTANIKA sa do súťaže zapojil aj Richard Knapo, ktorý obsadil 2. miesto, a tak postúpil do krajského kola. Riškovi k jeho úspechu gratulujeme a držíme palce v ďalšom priebehu súťaže.

    • Biologická olympiáda : Čítať viac
    • Online tanečné tréningy s Lacim Strikeom
    • 12. 4. 2021
    • Ďalšie bezplatné otvorené tréningy hip hopu s Lacim Strikeom sa uskutočnia v piatok 16. apríla prostredníctvom aplikácie ZOOM, v čase od 16:00, 17:00, 18:00 a 19:00. Pozývame všetkých tancuchtivých od 6 rokov až po dospelákov, ktorí si chcú zatancovať s Lacim, skúsiť niečo nové, alebo si len spríjemniť piatkový večer veselou aktivitou.
      

     Budeme veľmi radi ak sa o tréningoch dozvedia akýmkoľvek spôsobom aj žiaci Vašej školy.

      

     Všetky informácie a prihlášku na otvorený tréning nájdete na tomto linku: https://www.streetdance.sk/trening-zadarmo.

    • Online tanečné tréningy s Lacim Strikeom : Čítať viac
    • Týždeň inakosti
    • 3. 4. 2021
    • Posledný týždeň pred prázdninami sa u nás v škole niesol v duchu inakosti. Odštartovala to ponožková výzva dňa 21.3.2021,   ktorá  sa každoročne koná na počesť detí s Downovým syndrómom, na znak oslavy ľudskej jedinečnosti. Aj druhý deň v apríli je označovaný ako Svetový deň povedomia o autizme. Naši žiaci sa spolu s pani učiteľkami v prezenčnej i dištančnej forme porozprávali o svete, v ktorom jedinečnosť ľudí robí svet bohatším, krajším a pestrým miestom pre život nás všetkých. Na hodinách odzneli rôzne zaujímavé myšlienky: „Inakosť rastlín alebo zvierat nám nevadí, ale nad inakosťou ľudí mnohokrát premýšľame až priveľa.“  Spolu sme sa zahrali, pozreli si krátky film a ukážky z  prác našich žiakov si môžete pozrieť aj sami, ale pravé posolstvo ostáva v našich srdciach.

    • Týždeň inakosti: Čítať viac
    • Veľkonočné sviatky
    • 31. 3. 2021
    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Veľkonočné sviatky.

     Naše práce a aktivity v oddeleniach ŠKD nabrali na obrátkach. Nakoľko sa blížia Veľkonočné sviatky, vyrábali sme s deťmi vajíčka, zajačikov, sadili sme, maľovali, lepili, atď. Deti boli veľmi kreatívne, veď posúďte sami. Zveľadili sme si aj okolie školy, zberom papiera, starostlivosťou o stromy a kvety. Tiež sme sa rozprávali s deťmi o zvykoch a tradíciach Veľkej noci u nás a vo svete. Tešíme sa na Veľkonočné sviatky a Vám všetkým prajeme ich príjemné prežitie.

    • Veľkonočné sviatky: Čítať viac
    • Beseda so Slniečkom
    • 31. 3. 2021
    • Mesiac knihy sme oslávili aj so štvrtákmi a s detským časopisom Slniečko. Prostredníctvom online besedy sa k nám pripojili nielen žiaci 4. A a 4. B so svojimi pani učiteľkami a množstvom zvedavých otázok, ale tiež šéfredaktorka Ľubica Kepštová a grafička a ilustrátorka Kristína Soboň Kubáňová. Dámy nám porozprávali nielen o tom, ako Slniečko vzniká, čo všetko sa v ňom nachádza, ale aj veľa z histórie tohto obľúbeného detského časopisu, ktorý vychádza už 75 rokov. Dokonca sme objavili aj nové výtvarné a básnické talenty s prísľubom, že zaslané obrázky a texty sa objavia aj v niektorom z najbližších vydaní tohto periodika. Ďakujeme veľmi pekne za krásnu besedu a Slniečko nech svieti pre všetky deti aj ďalšie roky!

    • Beseda so Slniečkom: Čítať viac
    • NAŠI NAŠIM- rovesnícke čítanie
    • 31. 3. 2021
    • Aj "nemožné je možné"...aj v tejto náročnej dobe sme dokázali prepojiť 2. stupeň s 1. stupňom a navzájom sa vidieť a počuť. Piatacke žiačky Katka a Bianka sa online spojili s našimi prváčikmi a spoločne im prečítali rozprávku z knihy Danka a Janka od M. Ďuríčkovej. Odmenou pre všetkých bol úprimný úsmev na tvárach a spoločné zakývanie si :-) 

    • NAŠI NAŠIM- rovesnícke čítanie : Čítať viac
    • Zápis žiakov do 1. ročníka
    • 31. 3. 2021
    • Zápis žiakov do 1. ročníka.

     Tento rok bude prebiehať zápis do prvého ročníka našej školy elektronickou formou. Oficiálny termín zápisu do prvého ročníka je od 1. do 30. apríla. V priloženom linku je odkaz na elektronickú prihlášku na našej stránke.

     https://sestkovo.edupage.org/register/

     Touto formou sa môžu prihlásiť do našej školy aj žiaci iných ročníkov. V E-prihláške si rodičia navolia ročník, do ktorého dieťa nastúpi.

     V prípade, že niekto by mal akýkoľvek problém, kontaktujte nás telefonicky na č.t. 0903261286 (riaditeľka školy), na mail 6zs@povazska-bystrica.sk, prípadne akýmkoľvek iným spôsobom fb, správa na www stránke... po dohode je možné aj osobné stretnutie za podmienky dodržania platných opatrení.

     Dohodneme sa a pomôžeme s vyplnením prihlášky, poskytneme informácie.

     Sme tu pre Vás!

    • Zápis žiakov do 1. ročníka: Čítať viac
    • MEDZINÁRODNÝ DEŇ VODY V 1.B
    • 30. 3. 2021
    • V 1.B sme sa venovali tejto téme na vyučovacích hodinách i trochu tvorivo. Na hodine slovenského jazyka sme sa naučili báseň o Kvapke. Prečítali sme si príbeh ako putuje kvapka svetom Kvapka Výletníčka a dotvorili sme si ho krásnymi obrázkami. Deti tak pochopili jednoducho učivo z prvouky ako sa voda dostáva do našich domácností a celý kolobeh vody v prírode. Na matematike sme si počítali slovné úlohy s vodou a pohárikmi vody. Neoddeliteľnou súčasťou tejto témy bolo šetrenie vodou a ochrana vodných zdrojov pred znečisťovaním. Na hodine výtvarnej výchovy sme vytvárali vodné zdroje a podoby vody z odpadového materiálu. 

    • MEDZINÁRODNÝ DEŇ VODY V 1.B: Čítať viac
    • Veľkonočné číslo ŠESTKOVÍN
    • 24. 3. 2021
    • Milí naši žiaci, rodičia, učitelia...

     Blíži sa Veľká noc a my sme na vás nezabudli ani tentoraz. Prázdninové chvíle si môžete spríjemniť aj čítaním nášho časopisu Šestkoviny - toto číslo je venované práve veľkonočnému obdobiu.

     Dočítate sa napríklad aj to, ako upiecť veľkonočného barančeka, čo si nenechať ujsť v jarnom televíznom programe, ako sa najlepšie postarať o zajaca, naučíme vás kresliť a dáme niekoľko tipov na skvelé počítačové hry. K tomu nám sestra Klára prezradí, kam by sa najradšej vydala, predstavíme vám možno novú hymnu a plagát školy a tiež pravidlá ideálnej školy.

     Samozrejme, na konci nechýba ani tradičná a obľúbená súťaž o ceny (vecné i neskúšanky) v podobe až dvoch tajničiek, aby ste mali väčšiu šancu na výhru!

     Smelo do čítania a nezabudnite: nie je dôležité, koľko čokolád vyšibete... nie je dôležité, koľkokrát sa budete prezliekať do suchého oblečenia... no dôležité je čítať Šestkoviny a byť v obraze, čo nás/vás baví, či ste mokrí alebo s "červíčkami" v zúbkoch! 

    • Veľkonočné číslo ŠESTKOVÍN: Čítať viac
    • 17.marec - Deň sv. Patrika
    • 24. 3. 2021
    • Každý rok ľudia z rôznych kútov sveta oslavujú 17.marca Deň sv.Patrika – patróna Írska.  Aj keď sa hovorí o írskom patrónovi, v skutočnosti bol Brit. Tento sviatok bol v minulosti cirkevným sviatkom, ktorý oslavovali katolíci. V súčasnosti je  to oslava írskej kultúry pre všetkých ľudí. V tento deň sa ľudia oblečú do zelenej farby a popíjajú pivo. Deti vyrábajú pozdravy a kreslia obrázky írskych symbolov (napr. trojlístok, leprikón, a pod.). V New Yorku sa každoročne koná najväčší pochod, na ktorom ľudia mávajú írskou vlajkou a držia balóny vo farbách írskej vlajky (zelená, biela, oranžová).

     Keďže je to jeden z najvýznamnejších sviatkov v britských dejinách, spolu s 8.B sme venovali tomuto dňu online hodinu z anglického jazyka. Žiaci mali na sebe farby írskej vlajky, na hodine zistili aké sú zvyky a tradície spojené s týmto sviatkom. Prostredníctvom edukačného videa sa dozvedeli to, ako  tento sviatok vznikol. Následne žiaci doplnili novú slovnú zásobu do textu o leprikónoch. Ku koncu sme viedli diskusiu o sviatkoch na Slovensku a samozrejme nechýbala fotka na záver.

    • 17.marec - Deň sv. Patrika: Čítať viac
    • Online literárna "pojašená" beseda
    • 17. 3. 2021
    • Marec je mesiacom knihy, a tak sme sa rozhodli pokračovať v tejto našej dlhoročnej školskej tradícii aj napriek okolnostiam okolo nás. Zorganizovali sme online literárnu besedu pre prvákov a druhákov. A nebola to len taká obyčajná beseda. Pozvali sme dvoch umelcov z nášho mesta - spisovateľku Soňu Urikovú a grafika, umelca a vydavateľa Tomáša Kompaníka s jeho psom Jašom. Predstavili nám svoju krásnu detskú knižku Jašo na jarmoku. Tá je o neposednom psíkovi, ktorý zablúdi do uličky tradičných slovenských remesiel. Z knižky sme si nielen čo-to prečítali, ale sme sa porozprávali o jej vzniku, o starých slovenských remeslách ako medovnikárstvo, čipkárstvo či hrnčiarstvo, a, samozrejme, sme sa čo-to dozvedeli aj o príhodách tohto živého psíka, ktorý je zvečnený v knižke. A keďže má tento rok vyjsť aj druhé knižné pokračovanie, už teraz sa tešíme a dúfame, že toto trio k nám do školy zavíta aj osobne.  Zatiaľ sa aspoň budeme tešiť z krásnej knižky, ktorá je aj súčasťou našej školskej knižnice, a darčekov, ktoré sme od nich dostali.

    • Online literárna "pojašená" beseda: Čítať viac
    • Online stretnutie pre rodičov budúcoročných piatakov
    • 15. 3. 2021
    •  

     Na našej škole od 5.ročníka máme triedy s rozšírenou športovou prípravou zameranou na ľadový hokej a plávanie. Deti sa pravidelne venujú športu pod vedením kvalifikovaných trénerov a tréneriek.

     Pre hokejistov sa plánuje online stretnutie s nami na ich klubovom, tréningovom online stretnutí za účasti trénerov. Radi Vás milí rodičia hokejistov však uvítame aj 30.3.

     Žiaci, ktorí sa nevenujú športu majú zameranie na tvorivé písanie, čítanie a dramatiku. So svojou tvorbou sa prezentujú v školskom časopise, zúčastňujú sa súťaží a v čase bežného výchovno-vzdelávacieho procesu pripravujú výchovné koncerty, divadielka, pásma zvykov a tradícií pre materské školy a žiakov I.stupňa..

    • Online stretnutie pre rodičov budúcoročných piatakov: Čítať viac
    • Jarná škola
    • 2. 3. 2021
    • Počas jarných prázdnin od 15. do 19. februára sme sa rozhodli zorganizovať dobrovoľné jarné vyučovanie aj v našej škole. Netradičnou formou sme  upevňovali vedomosti žiakov, doučovali tak, aby to bolo pre deti zaujímavé a motivovali ich k vzdelávaniu. Deti absolvovali týždeň plný hier, zábavy a radosti.  Jednotlivé aktivity sme zameriavali na čitateľskú gramotnosť a finančnú gramotnosť.

     Prváci sa učili ekonomicky nakupovať, zdravo variť, nezabúdať na pitný režim  a uvedomili si, čo sa kedy konzumuje. Naučili sa báseň Čarovné rúško a vyrobili si svoje vlastné rúško. Pracovali s rôznymi materiálmi a dokazovali si priesvitnosť, priehľadnosť a nepriehľadnosť materiálov. Vytvárali si tiene pomocou svetla. V piatok si spravili posedenie a rozprávali sa o tom,  čo majú na sebe vzájomne radi.

     Druháci začínali deň ranným čítaním p. učiteľky a svojich obľúbených knižiek, nacvičovali si divadielko a prezentovali ho ostatným žiakom, recitovali a vymýšľali vlastné básničky,  hrali sa matematické hry na precvičenie sčítania a odčítania, vyrábali zimných tučniakov, 3D obrázky zimnej krajinky,záložky do knižiek v podobe zvieratka a vytvorili nádherný plagát všetkých záchranných zložiek - 112. Navštívili aj počítačovú miestnosť a zahrali sa slovnú hru BUM.

     Tretiaci zdolávali školské úlohy formou hier a pracovných listov. Opakovali si vybrané slová, čítanie s porozumením, násobilku, písomné sčítanie a odčítanie. Vytvorili si farebné búdky pre vtáčikov z papiera a spoločne si vysadili zeleninku a kvietky. Užili si posledné radovánky v snehu.

     Štvrtáci mali celý týždeň vo Valentínskom duchu. Vypracovali si pracovné listy s touto témou, pričom si deti zopakovali násobenie, delenie, zaokrúhľovanie a sčitovanie a odčitovanie pod seba.Venovali sa aj vybraným slovám a slovným druhom. Porozprávali sa o prejavoch lásky k rodičom, súrodencom, kamarátom, spolužiakom, ale aj o láske k sebe samému.Zhotovili si aj srdce, v ktorom nosia svojich blízkych a meno či prezývku, ktorá ich vystihuje. Deťom sa veľmi páčila aj vlastivedná hra Čo všetko viem o Slovensku. Taktiež sa od stredy venovali obľúbenému známemu tancu Jerusalema.

     Počas jarnej školy boli pre deti pripravené v ŠKD rôzne športové aktivity, hrali sa na čerstvom vzduchu, tvorili a starali sa o živé kútiky v triedach a na chodbách školy.

     Týždeň jarnej školy plný hier, radosti, vzájomnej spolupráce, zábavy, súťaženia a tvorenia nám rýchlo ubehol. Deti boli nadšené a rodičia nám spokojne písali, aká je to radosť, keď sa ich deti tešia do školy.

    • Jarná škola : Čítať viac
    • Jarná škola u deviatakov
    • 1. 3. 2021
    • V čase jarných prázdnin sa naši deviataci v malých skupinách 5+1 stretli po dlhom čase vo svojej triede. Boli plní očakávania, čo a ako sa bude diať. Počas tohto týždňa sa im venovali pani učiteľky Hamarová, Koniarová a Nagyová, ktoré s nimi precvičovali slovenský jazyk, matematiku a anglický jazyk. Ale určite to neboli len tieto predmety, ale svoje vedomosti prepájali s vedomosťami z iných predmetov. Prácu v malých skupinách si pochvaľovali žiaci aj pani učiteľky. Prioritou bola príprava žiakov na prijímacie pohovory, vstupné postupové skúšky na strednej škole. Na matematike pracovali žiaci v dvoch blokoch, dopoludnia usilovne počítali príklady jednotlivo i v skupinkách a v druhom bloku sa hrali rôzne matematické hry, napr. matematický poker. Na hodinách anglického jazyka precvičovali gramatiku, slovnú zásobu a po ťažkej práci si oddýchli spoločne pri rôznych konverzačných hrách. Na hodinách slovenčiny sa striedal písomný prejav s ústnym, čítanie s porozumením i tvorba vlastných prejavov. Všetci sme radi, že sme sa aspoň na chvíľu mohli v obmedzenom počte spoločne stretnúť a rozvíjať naše poznatky.

    • Jarná škola u deviatakov: Čítať viac
    • 2%
    • 18. 2. 2021
    •  

     Dve percentá z daní.. Tak málo, a predsa tak veľa...Pre nás nesmierne veľa, lebo vďaka nim môžeme plniť sny vašich detí. Za našimi skutkami ste vy, ktorí nás podporujete a za to vám ďakujeme!

     Viac informácií a link na stránku školy s tlačivami na stiahnutie. Ak by niekto potreboval tlačivo v papierovej forme požiadajte vaše pani učiteľky triedne.

     Na priložených fotkách dataprojektor v 3.A z financií, čo ste sa zozberali rodičia z triedy. Dataprojektor už je aj nainštalovaný v 3.B a ešte v krabiciach, ale už v škole pre triedy 5.A a 7.A. Financie na všetky dataprojektory boli použité z 2%. Do triedy 2.B sa z prostriedkov z 2% od rodičov triedy zakúpi multifunkčné zariadenie.

     Tento rok sme spolufinancovali z prostriedkov ZRŠ, teda aj 2% aj rekonštrukciu prechodu medzi telocvičňou a školou.

     Ďakujeme!

    • 2%: Čítať viac
    • Návšteva ministra školstva Branislava Grohlinga na našej škole
    • 12. 2. 2021
    • Dnes našu školu navštívil minister školstva ​​​​​Branislav Grohling, ktorý najskôr pozdravil žiakov v niektorých triedach prvého stupňa, potom zavítal do našej vynovenej jedálne pozdraviť aj pani kuchárky. Po krátkej exkurzií našej špeciálnej včelársko - biologickej učebne, krajskej knižnice, zápasnickej telocvične si našiel čas aj na polhodinovú debatu v zborovni, kde sa zaujímal o spätnú väzbu na pripravované reformy a odpovedal na množstvo našich otázok. Návštevu našej školy ukončil krátkym brífingom.

    • Návšteva ministra školstva Branislava Grohlinga na našej škole: Čítať viac
    • Súťaž Talent-umenie-kumšt
    • 11. 2. 2021
    • Súťažiť sa dá aj počas online vyučovania.

     Súkromná škola umeleckého priemyslu v Hodruši- Hámroch vyhlásila už 16. ročník celoslovenskej súťaže Talen-umenie-kumšt.

     V kategórii Fotografia zasielame ,,horúce želiezka´´ od Šimona Juraja Behuníka z 8.B., Niny Fodorkoišovej z 8.A. a Richarda Knapa z 8.A.

     Zapojila sa aj Janka Kudlová z 9.A. so svojim dizajnérskym návrhom.

     Všetkým žiakom budeme v súťaži držať palce aby sa ich diela prebojovali do finále ;)

    • Súťaž Talent-umenie-kumšt: Čítať viac
    • Geografická olympiáda.
    • 10. 2. 2021
    • Aj počas dištančného vzdelávania prebehlo okresné kolo geografickej olypiády. Do súťaže sa zapojilo aj päť naších žiakov. Najlepšie sa umiestnil Vojtko Richard, ktorý vo svojej kategórii obsadil 2. miesto a postúpil do krajského kola. Ostatní žiaci - Rolínec Marek, Valárik Marek, Krasňan Matej, Mikulík Tomáš boli tiež úspešní riešitelia a k stupňom víťazov boli veľmi blízsko. Všetkým chalanom gratulujeme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a Rišovi držíme palce v krajskom kole.

    • Geografická olympiáda.: Čítať viac
    • Vianoce na hodinách nemčiny
    • 20. 12. 2020
    • Naši siedmaci ani počas dištančného vzdelávania nezaháľali a v tomto predvianočnom období sme aj my spoločne online spoznávali zvyky a tradície v Nemecku, zaspievali sme si typické nemecké koledy Stille Nacht, heilige Nacht a známu vianočnú pieseň Oo, Tannenbaum.

     Našou úlohou bolo vyrobiť vianočnú pohľadnicu v nemčine s typickými symbolmi ako geschmückter Weihnachtsbaum, Geschenke unter dem Weihnachtsbaum a ďalšie 😊

     Wir wünschen Ihnen Frohe Weihnachten!!!

    • Vianoce na hodinách nemčiny: Čítať viac
    • Štastné  a Veselé  Vianoce!
    • 18. 12. 2020
    •  

     V tento obzvlášť náročný rok ĎAKUJEME Vám všetkým,  našim deťom a ich rodičom, priateľom školy, učiteľom i celému personálu, rodinným príslušníkom i Vám, obyvateľom nášho sídliska SNP , ktorí ste  svojou láskou a štedrosťou pomohli obdariť našich seniorov. Mnohí z nich tento rok možno nebudú so svojimi blízkymi, o to väčšiu radosť máme , že ich môžeme takto potešiť.

     Obdarovali sme DSS Bystričan, CSS RIVIERA v Udiči a prostredníctvom spoločnosti RADOS PB s.r.o., ktorá zabezpečuje ošetrovateľskú službu v domácnosti, sa nám podarí potešiť aj seniorov doma. Bez lásky nezostanú ani ľudia bez domova v Považskej Bystrici, ktorým posielame tiež malé potešenie.

     Najväčším zážitkom pre deti a aj nás dospelých boli vinšovanie a koledovanie pod oknami CSS Bystričan, kedy deti a klienti si spoločne zaželali krásne a pokojné prežitie Vianočných sviatkov. 

     Úprimné slzy dojatia a radosti, vzájomné pozdravy a zakývanie si, hovorili za všetko.

     ZO  SRDCA   ĎAKUJEME  A  PRAJEME  AJ  VÁM  POKOJNÉ VIANOCE!

    • Štastné  a Veselé  Vianoce!: Čítať viac
    • VIANOČNÉ ČÍSLO ŠESTKOVÍN
    • 18. 12. 2020
    • Milí naši žiaci, rodičia, učitelia...

     Dnes je posledný deň pred prázdninami, a tak sme si pre vás na tieto dni bez školy pripravili vianočné vydanie nášho školského časopisu. Okrem iného sa v ňom dočítate o možnostiach sánkovačky na snehu, niečo si aj upečieme, dáme posledné tipy na darčeky pre všetkých nestíhačov, prečítame si básničky a vybrali sme aj perličky zo žiackych prác a odpovedí (áno, naozaj reálnych). K tomu sme pribalili dve súťažné tajničky, jeden zábavný pracovný list a veľa, veľa zaujímavého čítania. 

     A aby toho nebolo málo - pripájame aj špeciálnu prílohu - spomienku na horúce leto v podobe prázdninovej letnej školy! Môžete si teda s nami zaspomínať, ako nám bolo cez leto krásne!

     Želáme teda všetkým našim čitateľom pohodové sviatky, plné zábavy s našimi dvomi originálnymi časopismi!

    • VIANOČNÉ ČÍSLO ŠESTKOVÍN: Čítať viac
    • Informácie k projektu
    • 3. 12. 2020
    • ĎAKUJEME STE ÚŽASNÍ!!!!! Urobme druhým radosť!

     K dnešnému dňu máme 100krabíc pre babičky a deduškov. VERÍME, že ešte urobíme 50ks a bude pre všetkých obyvateľov CSS Bystričan a iné domovy. Máme šikovných a láskavých rodičov, deti a priateľov našej školy! Potrebujeme ešte čajík,keksíky,džúsiky,slané aj sladké pochutiny, niečo pre radosť,krížovky,drogériu, vlhčené obrúsky,krémy na ruky alebo čokoľvek pre radosť i osobnú potrebu. Odovzdávať môžete pri vstupe do školy alebo učiteľom a vychovávateľom. TERMÍN do 11.12. VIANOCE sú o láske a pre všetkých. ĎAKUJEME.

     p. uč. Pavlíková (koordinátorka projektu)

    • Informácie k projektu : Čítať viac
    • Obdarujeme spolu seniorov
    • 27. 11. 2020
    •    Naša škola sa zapojila do krásnej aktivity, ktorá prinesie radosť seniorom počas Vianočných sviatkov. Nie všetci seniori majú to šťastie mať vo svojej blízkosti svoju rodinu a príbuzných. Niektorí sa nemôžu so svojou rodinou vidieť a stretnúť i z dôvodu pandémie, ktorá obmedzuje nás všetkých už niekoľko mesiacov. Preto sme ani my z 1.B neváhali a zapojili sme sa. Deti zabalili balíčky s láskou a hrejivým pocitom, že dôchodcom urobia radosť a potešia ich. Nakreslili a napísali pozdravy, ktoré priložili do  krabičiek s maličkosťami. Nielen vedomosti a zručnosti sú v živote dôležité a dotvárajú našu osobnosť. Je neoddeliteľnou súčasťou výchovy v deťoch prehlbovať empatiu a ľudskosť. Pri balení si deti vzájomne krásne pomáhali a úžasne sme sa pri tom zabavili.

    • Obdarujeme spolu seniorov: Čítať viac
    • Urobme krajšie Vianoce aj iným
    • 24. 11. 2020
    • Naša škola sa rozhodla pripojiť k tejto peknej výzve a potešiť seniorov, babičky a dedkov z domovov dôchodcov. Milí rodičia, priatelia školy ,všetci ktorí by ste sa chceli pridať, môžete nosiť krabičky do našej školy.Odovzdať ich p.učiteĺkám,vychovávateľkám, vedeniu školy či pani ekonómkam.My ich zozbierame a odovzdáme seniorom. TERMIN do 1.12 Deti z našej školy už pripravujú vianočné pozdravy.Posielame približné informácie ,čo by mohla krabička obsahovať. Ďakujeme UROBME KRAJSIE VIANOCE AJ INÝM. Zhromažďovať ich budeme v 1.A.V pripade otázok kontaktujte p.uč.Pavlíkovú

    • Urobme krajšie Vianoce aj iným: Čítať viac
    • Ako pracujeme v 1.B
    • 18. 11. 2020
    • Na hodine výtvarnej výchovy prepojenej so slovenským jazykom sme sa bavili ,,zaváraním"  písmen a slov.

    • Ako pracujeme v 1.B: Čítať viac
    • Aktuálne informácie ku situácii po celoplošnom testovaní
    • 2. 11. 2020
    • ŠKOLY A VÝSLEDKY TESTOVANIA

     Na základe novej vyhlášky ÚVZ a uznesenia vlády tu dávam niekoľko odpovedí na otázky ohľadom výsledkov testov učiteľov či rodičov.

     Najprv jedna informácia: Ministerstvo školstva nerealizuje testovanie, neurčuje jeho podmienky, jeho organizáciu, podmienky domácej izolácie či povinnosti pri pozitívnom či negatívnom výsledku. Testovanie realizuje rezort obrany a jednotlivé špecifiká upravuje s rezortom zdravotníctva a s ÚVZ. Pri jednotlivých detailoch odporúčam obrátiť sa na nich a na ich dokumenty.

     Tu sú hlavné dokumenty, z ktorých vychádzame:

     Uznesenie vlády 693/2020: https://bit.ly/2GdiwUJ

     Vyhláška ÚVZ číslo 15: https://bit.ly/37X4bqP

     Vyhláška ÚVZ číslo 16: https://bit.ly/2HSqSlm

     Základné princípy:

     Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

     Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

     Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní

     Čiže:

     Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ

     Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy

     Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november)

     Ak učiteľ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ). V tomto prípade možno pracovať z domu, alebo dohodnúť sa na čerpaní dovolenky, náhradnom voľne či pracovnom voľne. Ak ide o zdravotné dôvody, je tu výnimka. Bližšie informácie v sú danej vyhláške.

     Podmienky fungovania škôl teda budú závisieť aj od výsledkov celoplošného testovania. Dúfam, že aj vďaka testovaniu sa budeme môcť čo najskôr vrátiť do škôl.

     Tieto informácie nájdete aj na webe ministerstva: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam.../

    • Aktuálne informácie ku situácii po celoplošnom testovaní: Čítať viac
    • Jesenná výstavka
    • 18. 10. 2020
    • PLODY JESENE

     Vestibul našej školy už tradične koncom jesene ožíva. Preto ste sa tu v pondelok mohli stretnúť s rôznymi lesnými príšerkami, vílami, škriatkami, zvieratkami… To všetko vďaka šikovným rukám dospelých, ktorí si znovu našli čas na to, aby vytvorili spolu so svojimi deťmi niečo krásne a nápadité. Zapojilo sa do nej až 48 žiakov!

     Vedeli by ste spomedzi tej nádhery vybrať víťaza? Stačí si pozrieť našu fotogalériu, a každý hneď pochopí, že to nie je ľahká úloha. Preto sme sa rozhodli nevyberať tých najlepších sami, a o výsledku rozhodli žiaci našej školy hlasovaním.

      A tak vďaka Vám poznáme, po sčítaní hlasov, víťazov.

     Všetkým, ktorí sa zapojili ďakujeme a tešíme sa na Vás opäť o rok :-)

      

    • Jesenná výstavka: Čítať viac
    • Deň starých rodičov, 4.B
    • 15. 10. 2020
    • Vám, z detského srdiečka vľúdny pozdrav s prianím letí,

     veľa zdravia, šťastia to vám prajú všetky deti.

     Nech vám úsmev zdobí tvár a srdiečko hreje,

     naša láska a úcta patrí vám.

    • Deň starých rodičov, 4.B: Čítať viac
    • Empathy for Children
    • 28. 9. 2020
    • Naša škola sa zapojila do medzinárodného projektu s názvom Empathy for children (Empatia pre deti), ktorý je spolufinancovaným Európskou úniou. Do tohto projektu  sú zapojené školy aj zo Slovinska, Talianska a Rakúska. Cieľom projektu je poskytnúť všetkým žiakom najlepšie príležitosti pre všestranný rozvoj a vzdelávanie. Metodiky sú postavené na princípe diferencovaného vyučovania. Výučba je organizovaná tak, aby posilňovala a rozvíjala záujmy jednotlivých žiakov a prostredníctvom spoločných skúseností a situácií im poskytovala skúsenosti, ktoré ich pripravujú na spoluprácu pri plnení úloh. Školenia, ktoré sa malo pôvodne uskutočniť v Bratislave, sa zúčastnia učiteľky anglického jazyka Ing. Edita Koniarová a Mgr. Daniela Babíncová, ale kvôli danej situácii a všetkým nariadeniam bude prebiehať online formou cez aplikáciu ZOOM v dňoch 5.10.2020 – 9.10.2020.Počas celého týždňa budú prednášky na rôzne témy a následne praktické cvičenia v skupinách. Konferenciu bude viesť medzinárodne uznávaná lektorka, spisovateľka a psychoterapeutka Iben Sandahl. Napísala knihu, ktorá vyšla aj v slovenskom preklade „ Prečo sú dánske deti šťastné?“ Po absolvovaní školenia budú učiteľkám poslané certifikáty. Následne nás kolegyne preškolia o tom, ako uplatniť empatiu na vyučovacích hodinách.

    • Empathy for Children: Čítať viac
    • Zoznam ponúkaných záujmových útvarov – krúžkov v školskom roku 2020/2021 v Základnej škole SNP 1484
    • 10. 9. 2020
    • 1. Kurz prežitia 4.-8. ročník                                                     Mgr. Bajzík Michal

      

     2.Príprava na monitor 9-9.B štvrtok                                      Mgr. Nagyová Katarína

      

     3. Futbalový krúžok 1.-3. ročník                                             Mgr. Španiheľ Matej

      

     4. Turisticko –cestovateľský krúžok                                       Ing. Koniarová Edita, Mgr. Omámiková Lenka

      

     5. Hravá biológia                                                                       Mgr. Miškechová Petra

      

     6. Príprava na monitor 9-9.A pondelok                                 RNDr. Šikulíncová Jarmila

      

     7. Školský časopis                                                                     Mgr. Mičúchová Ivana

      

     8. Konverzácia v anglickom jazyku 7.-9. ročník                        Mgr. Mitašíková Daniela

      

     9. Tanečný krúžok 1.a2. ročník                                                   Mgr. Urbančoková Ivana

      

     10. Pohybový krúžok 6.-9. ročník dievčatá                                 Mgr. Urbančoková Ivana

      

     11. Slovenčina veselo i vážne 9. A -utorok                                 Mgr. Hamarová Emília

      

     12. Slovenčina veselo i vážne 9.B –streda                                 Mgr. Hamarová Emília

      

     13. Kynologický-základný výcvik psa 2. stupeň                          Mgr. Crkoňová Adriana

      

     14. Športový krúžok 1. ročník                                                      Mgr. Naďová Monika

      

     15. Výskumnícky krúžok 1. ročník                                                Mgr. Naďová Monika

      

     16. Tvorivé dielničky 1.-4. ročník                                                   Mgr. Čechová Janka

      

     17. Pripravme sa na testovanie 5- 5.A,5.B SJL                             Mgr. Švecová Lenka

      

     18. Hravá slovenčina pre štvrtákov                                                Mgr. Švecová Lenka

      

     19. Zumba 3.-5. ročník                                                                   Mgr. Čechutyová Veronika

      

     20. Čitateľská gramotnosť 3. ročník                                         Mgr. Drbliková Anna, Mgr. Drbliková Zuzana

      

     21. Dramatizované čítanie 1.-4.ročník                                            Mgr. Rišiaňová Lenka

      

     22. Kreatívne modelovanie                                                             Bc. Borčická Veronika

      

     23. Basketbalová prípravka 1.-2. ročník                                          Roman Peter

      

     24. Basketbalový krúžok 3.-4. Ročník                                              Roman Peter

      

     25. Zápasenie 1.-9. ročník                                                                Kračmer Anton

      

     26. Internetová čajovňa 1.-4. ročník                                               Mgr. Štefanková Gabriela

      

     27. Včelársky krúžok 1.-4. ročník                                                    PaedDr. Brigantová Jana,

                                                                                                              včelári - Bolček Jaroslav, Janiga Ľubo

     28. Pohybovo-tanečný krúžok                                                       Poláčková Denisa

      

     29. Recykláčik                                                                                Mgr. Sopúšková Lopušná Daniela

      

     30. Mladý prírodovedec                                                                 Zajačiková Eva

      

     31. Šikovníček                                                                                 Janišová Mária

      

     32.  Kurz anglického jazyka s jazykovou školou Helen Doron         

     • lektora zabezpečuje jazyková škola
     • bude poplatok, ktorý bude platený jazykovej škole, upravený o sumu za nájom, vzdelávací poukaz 
     • bližšie informácie záujemcom posunieme po prejavení záujmu 

      

     33.Hráme sa na školu – predškoláci z MŠ na sídlisku SNP           

     • Mgr. Čechutyová Veronika, Mgr. Žáková Monika, Mgr. Matej Španihel,

     Deti z MŠ sa na našej škole budú venovať:

     • anglickému jazyku
     • grafomotorickým zručnostiam a príprave na prvý ročník s p. učiteľkami, ktoré budú mať budúcich prváčikov 
     • športové vyžitie zabezpečí kvalifikovaný učiteľ telesnej výchovy
    • Zoznam ponúkaných záujmových útvarov – krúžkov v školskom roku 2020/2021 v Základnej škole SNP 1484: Čítať viac
    • Branné účelové cvičenie - teoretická časť 1.B
    • 9. 9. 2020
    • Naši prváčikovia krásne umelecky zachytili tému branného účelového cvičenia. Téma o záchranároch, hasičoch i polícii ich veľmi zaujímala a vedeli porozprávať množstvo zaujímavých príbehov.

    • Branné účelové cvičenie - teoretická časť 1.B: Čítať viac
    • Úspech v projekte
    • 8. 9. 2020
    • V súvislosti s implementáciou národného projektu ,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II “ (PoP II.), sme boli úspešní a rozšírili sme náš tím pedagogických odborných zamestnancov o školskú psychologičku, ktorá vykonáva najmä konzultačno-poradenskú a preventívno-intervenčnú činnosť zameranú na riešenie výukových, výchovných či vzťahových problémov žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov školy.

     V rámci projektu ,,PoP II. sme ďalej prijali do pracovného pomeru dve pedagogické asistentky, ktoré podľa požiadaviek učiteľa a v spolupráci s odbornými pedagogickými zamestnancami vytvárajú rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáhajú žiakom pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych a kultúrnych bariér (Zákon č.138/2019 Z.z.) a priamo v triede počas vyučovania realizujú intervencie odporúčané školskou špeciálnou pedagogičkou.   

     Cieľom národného projektu ,,PoP II. je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách, vytvorenie predpokladov na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov, zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu. Viac informácií o projekte nájdete na stránke https://mpc-edu.sk/nppop-2/oprojekte.

    • Úspech v projekte: Čítať viac
    • Vyhlásenie k nástupu žiaka do školy a Pokyny k organizácii školského roka 2020/2021
    • 27. 8. 2020
    • Vážení rodičia,


     prosíme Vás o vyplnenie Dotazníka a vyhlásenia rodiča k začiatku školského roka. Oba dokumenty je nutné vyplniť pred nástupom dieťaťa do školy k 2.9.2020. Bez tohto tlačiva dieťa nemôže vstúpiť do budovy školy. Vytlačené vyhlásenia budú k dispozícii v euroobale od piatku na vonkajších dverách budovy školy.  Zároveň Vás prosíme, aby ste sa oboznámili s dokumentom Pokyny k organizácii školského roka 2020/2021. Žiaci sa oboznámia s týmto dokumentom v stredu v triedach s triednymi učiteľmi. 

     Kto má možnosť vytlačit si to, nájdete ich aj tu v prílohách. 

    • Vyhlásenie k nástupu žiaka do školy a Pokyny k organizácii školského roka 2020/2021: Čítať viac
    • Oznam školskej jedálne
    • 17. 8. 2020
    • Vážení rodičia, pomaly sa blíži september a s ním začiatok stravovania v školskej jedálni. Niekoľko informácií k obedom:

     Každý žiak musí odovzdať vyplnený Zápisný lístok, na základe ktorého bude objednaná strava a musí byť zaplatená do 25.8.2020. 

     Na september treba zaplatiť zálohu 20.-€ + počet dní 20x0,10= I. stupeň, II. stupeň 20.-€+20dní x0,18€.

     Zápisný lístok je možné stiahnuť si z internetovej stránky školy v sekcii žiaci a rodičia - oznamy školskej jedálne alebo sa osobne prihlásiť od dnešného dňa v čase od 7.00 do 15.00 u vedúcej školskej jedálne.

     Ďakujem za spoluprácu a želám krásne dni.

     Vedúca školskej jedálne

    • Oznam školskej jedálne: Čítať viac
    • Prázdninový tábor - druhý týždeň
    • 19. 7. 2020
    • Je za nami aj druhý prázdninový týždeň! A opäť veľmi bohatý na skvelé zážitky, nových ľudí a krásne miesta. Okrem iného sme sa vybrali na Považský hrad, ktorý sa vďaka práci dobrovoľníkov doslova mení pred očami. Spoznávali sme liečivé a zdraviu prospešné bylinky, a dokonca sme si vytvorili aj nezabudnuteľné tričká ako spomienku na úžasný letný tábor. Taktiež sme sa vybrali odhaľovať skryté tajomstvá jaskyne, a tiež za rozprávkovými postavičkami až do Nezbudskej Lúčky, kde všetky deti najviac oslovil Koroňák, ktorého na druhý deň aj kreslili. Zašli sme sa vyblázniť aj do detského zábavného centra a zasúťažili sme si v športových disciplínach, za ktorých zdolanie nás čakali trofeje a sladká odmena. Tešíme sa na ďalšie tábory, ktoré nás čakajú v auguste! Krásne leto zatiaľ!!!

    • Prázdninový tábor - druhý týždeň: Čítať viac
    • Prázdninový tábor - prvý týždeň
    • 12. 7. 2020
    • Prvý prázdninový tábor je za nami a musíme vám povedať, že stál naozaj za to!!! Takmer 30 detí sa spolu skvele zabavilo, videli sme kus blízkeho i vzdialenejšieho okolia Považskej Bystrice(boli sme na farme v Praznove i Papradne), navštívili sme Trenčiansky hrad a mesto, spoznali veľa zaujímavých ľudí a remesiel(hasiči, sokoliari, bábkoherci), utužovali a nadväzovali priateľstvá, vyrábali darčeky(mušle "cukríkorodky", skákajúce loptičky, mydlá a sviečky) a užívali si letné dni v škole-neškole. Pred nami je druhý týždeň, aj s niektorými novými tvárami, a už teraz sa tešíme, čo netradičné zažijeme.

     A tu je niekoľko fotiek z nášho prvotýždňového táborového dobrodružstva!

    • Prázdninový tábor - prvý týždeň: Čítať viac
    • Rozlúčka v 4.B
    • 30. 6. 2020
    • Na záver školského roka sme sa veselo rozlúčili divadelným predstavením a príjemným posedením. Štyri roky ubehli ako voda. Bolo veľa krásnych dní,veselých, no i náročných. V pamäti i v srdci si odnášame veľa krásnych spomienok a spoločných zážitkov.Čas je neúprosný a my pokračujeme ďalej.

    • Rozlúčka v 4.B: Čítať viac
    • Pokyny k nástupu žiakov do školy od 29. do 30.júna 2020
    • 26. 6. 2020
    •  

          Prítomnosť žiakov v škole je stále na základe dobrovoľnosti a uváženia rodičov za dodržania hygienicko - epidemiologických opatrení (ranný preventívny filter, používanie rúška na chodbách)

         Žiaci 6. – 9.ročníka prichádzajú na vyučovanie v pondelok o 8.00 hod. Učebnice odovzdávajú len žiaci 9.ročníka. Ostatní žiaci si učebnice ponechajú na zopakovanie a upevnenie učiva v septembri. Prosíme žiakov a rodičov, aby pracovné zošity určite nevyhadzovali, pretože ich budú potrebovať ešte v septembri.  V pondelok budú  žiaci 6. – 9.ročníka končiť výchovno-vzdelávací proces o 12.20. Žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie sa v školskej jedálni, sa môžu prihlásiť prostredníctvom portálu www.strava.cz dnes do 12.30.

         V utorok prídu všetci žiaci do školy o 8.30 a budú im odovzdané vysvedčenia za školský rok 2019/2020. Následne od 9.30 budú vydávané obedy v školskej jedálni. ŠKD bude v utorok  v prevádzke do 12.00.

    • Pokyny k nástupu žiakov do školy od 29. do 30.júna 2020: Čítať viac
    • Pohyb v prírode so 4.B
    • 24. 6. 2020
    • Na hodinách slovenského jazyka sme písali príbehy o znečisťovaní prírody a životného prostredia, tak sme sa pri vychádzke do našej okolitej prírody rozhodli, že vyzbierame odpadky v lese. Naše okolie je aj súčasťou nášho života nakoľko v prírode trávime veľa voľného času. Naše správanie ovplyvňuje to, v akom prostredí budeme žiť.

    • Pohyb v prírode so 4.B: Čítať viac
    • Slovenský jazyk v 4.B trochu zábavnejšie
    • 24. 6. 2020
    • Na hodinách slovenského jazyka sa dá opakovať aj zábavne a pritom sa nenudiť. Spojili sme opakovanie slovných druhov s tvorivým písaním o ekológii a znečisťovaní životného prostredia.

    • Slovenský jazyk v 4.B trochu zábavnejšie : Čítať viac
    • Letná škola a denné tábory na ŠESTKE
    • 18. 6. 2020
    • Školské letné tábory budú v škole v mesiaci júl v termínoch od 6. - 10.7. a od 13. - 17.7. 2020, (10€/deň).

     Letná škola bude v mesiaci august v termínoch od 10. - 14.8 a od 17. - 21.8. 2020 ( v prípade, že získame dotáciu zdarma, v prípade, že nie 10€/deň).

     Tábor Tvorivka bude v termínoch od 6. - 12. 7., 13. - 17.7., 27. - 31.7., 3. - 7.8.2020, (cena na priloženom plagáte).

     Tábor Street Dance Academy s Laci Strike bude v termíne od 20. - 24.7. 2020. Tábor Laci strike Academy na priloženom linku https://www.letoslacim.sk/prihlaska, (cena na priloženom plagáte).

     Anglický tábor v spolupríci s jazykovou školou Helen Doron bude v termíne od 10.8. - 14. 8. 2020. Cena obeda v sume nie je zahrnutá, poplatok 85€ je v plnej výške uhradený jazykovej škole. Cena obeda, v prípade záujmu, bude určená podľa toho, či sa strava zabezpečí v ŠJ alebo externe. Uprednostnení budú žiaci našej ZŠ. 

     Všetky tieto tábory budú v priestoroch našej školy, organizované školou a našimi partnermi.

     Po zistení záujmu Vás budeme o všetkom bližšie informovať (ktoré tábory sú naplnené, ktoré a za akých podmienok budú realizované, preto čím skôr nahláste svoj záujem.

     Záujem o všetky tábory  nahlasujete v škole triednym učiteľom okrem tábora Street Dance Academy..

     V prípade prihlásenia sa dostatočného počtu detí, bude v prevádzke aj školská jedáleň a kuchyňa.

     Chceme, aby naše deti mali super leto :-)

    • Letná škola a denné tábory na ŠESTKE: Čítať viac
    • Otvorenie školy pre 6. - 9. ročník
    • 17. 6. 2020
    • Mesto Považská Bystrica na základe rozhodnutia ministra školstva obnovuje školské vyučovanie

     pre šiesty až deviaty ročník

     v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 29.júna do 30.júna 2020 (posledné dva dni v júni, tj. pondelok a utorok).

     Podrobnejšie pokyny k nástupu žiakov 6.-9.roč. ešte zverejníme. Žiaci nastúpia v pondelok 29.6.2020 o 8.00 a vyučovanie bude končiť 12.45. Učebnice odovzdajú len žiaci 9. ročníka.

     Vyučovanie v ročníkoch 1.-5. bude aj nadalej prebiehať podľa podmienok stanovených od 1.júna.

    • Otvorenie školy pre 6. - 9. ročník: Čítať viac
    • Rozhodnutia žiakov do 1. ročníka
    • 14. 6. 2020
    • Vážení rodičia, 

     prosím Vás, aby ste si osobne / obaja zákonní zástupcovia / prišli prevziať "Rozhodnutie o prijatí žiaka na základné vzdelávanie" do 1. ročníka v dňoch 16.06.2020 / v utorok / v čase od 10.00 hod. do 11.00 hod., 17.06.-18.06.2020 / streda, štvrtok / v čase od 14.00 hod. do 15.30 hod. a  19.06. 2020 / piatok / v čase od 10.00 hod. do 11.00 hod. 

     Na overenie údajov si doneste prosím so sebou:

     - občiansky preukaz

     - rodný list dieťaťa 

     - vyhlásenie zákonných zástupcov (ak máte možnosť vytlačiť si tlačivo zo stránky školy, ak nie, podpíšete ho v škole).

      

      

      

    • Rozhodnutia žiakov do 1. ročníka : Čítať viac
    • Ako opakujeme jednotky objemu a zlomky v 4.B
    • 15. 6. 2020
    • Pri opakovaní našich matematických vedomostí a zručností nielen precvičujeme ale riešime aj problémové úlohy z každodenného života. Zážitkové učenie je žiakom veľmi blízke, názorné a hlavne zábavné. Po vypracovaní úloh sme sa odmenili a z mlieka použitého na riešenie úloh a meranie jednotiek objemu sme si urobili výborné ochutené banánové mlieko.

    • Ako opakujeme jednotky objemu a zlomky v 4.B: Čítať viac
    • Naša školská záhradka
    • 10. 6. 2020
    • Dnes sme pri pohybových aktivitách na školskom dvore nezabudli i na naše vyvýšené záhony. Dážď sa postaral o vlahu, preto nám uľahčil prácu a my sme už len vytrhali burinu okolo jahôd. Keď sa k nám opäť vrátia slnečné dni onedlho budeme môcť ochutnať i prvé jahody. Môžeme si tiež uvariť čaj z čerstvej mäty alebo ochutnať chutný šalát. 

    • Naša školská záhradka: Čítať viac
    • ,,Chutné počty " v 4. B
    • 10. 6. 2020
    • Na hodinách matematiky si opakujeme naše matematické vedomosti i zručnosti a spríjemňujeme si ich prípravou chutných zdravých receptov. Učíme sa ako pokrmy spoločne pripraviť, používame suroviny , ktoré patria do zdravej a vyváženej stravy. Na záver našej snahy sme si urobili aj veľkú ochutnávku. Naše pravidlá sú deľba práce, vzájomná komunikácia a chuť do práce. Vzájomná spolupráca nás učí pracovať v kolektíve, čo je v budúcnosti dôležitou súčasťou nášho života v každom zamestnaní.

    • ,,Chutné počty " v 4. B: Čítať viac
    • Myslíme aj na prírodu a radi sa učíme všetko nové
    • 9. 6. 2020
    • Dnes sme spolu vysadili sadenice zeleniny a byliniek. Ukradli sme hlinu nášmu pracovitému krtkovi, ktorý s nami žije na školskom dvore a kyprí nám našu pôdu v okolí športového ihriska. Pozorovali sme ho viackrát, no zatiaľ sa nám ho nepodarilo zazrieť v celej nádhere. Sem tam vidíme len kopček hliny , ktorý sa hýbe, no zatiaľ sme nášho ,,kamaráta" ešte nevideli v celej nádhere. Keď nám semiačka vyrastú, zasadíme ich do našich vyvýšených záhonov v školskom areáli pri včelnici, kde sa staráme o naše včielky. Minulý rok sme mali úrodu byliniek ako mäta či rozmarín, z ovocia jahody, zeleninu šalát, rajčinky...Využívame areál školy nielen na hru a pohyb detí, ale aj na zručnosti , ktoré nás učili naši starí rodičia. A to ako sa postarať o záhradku a aký úžitok nám môže priniesť.

    • Myslíme aj na prírodu a radi sa učíme všetko nové: Čítať viac
    • Matematika v 4.B
    • 9. 6. 2020
    • Zábavné počty na hodinách matematiky si spríjemňujeme aj ochutnávkou vyrobených dobrôt. Recepty prepočítavame na viac kusov, viac osôb, ...takto sa učíme matematiku zábavnou formou my

    • Matematika v 4.B: Čítať viac
    • Čítanie v 4. B
    • 9. 6. 2020
    • Hans Christian Andersen bol autorom detských rozprávok, ktoré nie vždy končia dobre a sú v nich zobrazené i dramatické životné situácie a každodenné problémy života, s ktorými zápasia i hrdinovia jeho príbehov. Poukazuje na ľudské nedostatky a častokrát sú príbehy i veľmi smutné. No napriek tomu sme si ich veľmi obľúbili.

    • Čítanie v 4. B : Čítať viac
    • ČASOVÉ INTERVALY PRÍCHODU JEDNOTLIVÝCH SKUPÍN DO ŠKOLY OD 1.06.2020
    • 29. 5. 2020
    • Nástup jednotlivých skupín: 

     1.A a 1.B:       7.10 - 7.20 hod.

     2.A a 2.B:       7.20 - 7.30 hod.

     3.A a 3.B:       7.30 - 7.40 hod.

     4.A a 4.B:       7.40 - 7.50 hod.

     5.A a 5.B:       7.50 - 8.00 hod.

     Vo všetkých skupinách bude výchovno- vzdelávací proces prebiehať od 7.00 hod. do 16.00 hod. Písacie , školské potreby každý žiak používa len svoje. 

     Na priebeh organizácie príchodu a odchodu žiakov, dodržiavanie pokynov a hygienických podmienok bude dohliadať pedagogický dozor! VSTUP do školy bude zabezpečený predným a zadným vchodom.

     V prípade, že Vám čas nástupu dieťaťa do školy nevyhovuje, môže prísť dieťa aj v inom čase. Dôrazne Vás však žiadame o dodržiavanie odstupov osôb pred školou a prijatých opatrení proti šíreniu Covid-19 !

     Výchovno-vzdelávací proces pre žiakov prvého stupňa končí o 11.25 hod. a pre žiakov 5.ročníka sa výchovno-vzdelávací končí o 12.20 hod.

     Odchod z ŠKD: 

     Prosíme, aby ste čas odchodu detí napísali triednym učiteľom.

     Deti v tomto Vami určenom čase pošleme domov. V prípade, že pre dieťa prídete osobne, zazvoňte na zvonček pri zadnom vchode pre ŠKD tak, ako ste boli zvyknutí v čase riadnej prevádzky školy.

     Prosíme priniesť do školy podpísané tlačivo k nástupu " Vyhlásenie od rodiča," rúško pre žiaka / plus jedno náhradné / a balíček hygienických vreckoviek. 

     VSTUP RODIČOM DO ŠKOLY ZAKÁZANÝ !

      

    • ČASOVÉ INTERVALY PRÍCHODU JEDNOTLIVÝCH SKUPÍN DO ŠKOLY OD 1.06.2020: Čítať viac
    • Tlačivo k nástupu
    • 27. 5. 2020
    • Milí rodičia nastupujúcich detí 1. - 5. ročníka,

     touto cestou zverejňujeme tlačivo -  Vyhlásenie, ktoré je potrebné odovzdať v pondelok 1.6.2020 pri nástupe Vašich detí do školy. Všetky bližšie informácie Vám boli zaslané cez Edupage od pani riaditeľky. V prípade otázok sme vám k dispozícii formou Edupage alebo telefonicky.

    • Tlačivo k nástupu: Čítať viac
    • Literárna beseda s mladými autormi
    • 22. 5. 2020
    • Vo štvrtok 21. mája sa naši siedmaci zúčastnili online literárnej besedy, ktorú organizovalo združenie Medziriadky (možno poznáte ich literárnu súťaž s letným táborom). Viedla ju scenáristka a spisovateľka Soňa Uriková a hosťami boli mladí spisovatelia: Martin Hatala(tiež známy stand-up komik) a Bianka Masaryková(študentka). Tí nám porozprávali nielen o svojich začiatkoch, ktoré aj napriek počiatočným neúspechom viedli k naštartovaniu úspešnej spisovateľskej kariéry, ale tiež aj o svojom živote, literárnej tvorbe a poskytli nám zopár tipov, ako začať písať. Navyše nám vysvetlili, že literatúra je skvelý spôsob, ako vyventilovať svoje nálady, radosť i smútok, a plnohodnotne si užívať život okolo. Fantasy, fikcia a detektívka boli to, čo sme spolu viac ako hodinu skloňovali a vďaka trefným otázkam od žiakov splnila beseda svoj účel. Tešíme sa na ďalšie besedy - či už so spisovateľmi osobne alebo opäť online!

    • Literárna beseda s mladými autormi: Čítať viac
    • Dôležitá informácia
    • 20. 5. 2020
    • Prosíme rodičov žiakov 1. až 5. ročníka, aby prostredníctvom Edupage potvrdili nástup svojho dieťaťa do školy od 1.6.2020, zároveň nahlásili, či budú navštevovať ŠKD a stravovať sa v školskej jedálni. Toto môžete vykonať po príhlasení do Edupage v sekcii prihlasovanie, pridelené akcie na vyplnenie. V prípade otázok kontaktujte svojho triedneho učiteľa alebo vedenie základnej školy.

      

     V škole v tomto období má ísť podľa usmernení MŠ hlavne o socializáciu detí, opakovanie učiva, precvičovanie vedomostí a na základe nahlásených počtov detí, záujmu o ŠKD zriadime skupiny podľa usmernení tak, aby sa deti v skupinách počas týždňa nemenili. Preto sa môže stať, že v skupine nebudú deti len z jednej triedy. Skupiny sa nemôžu meniť, stretávať v priestoroch školy, ani v čase obeda v ŠJ a činnosti ŠKD. Skupiny budú stabilné od pondelka do piatku. Zmena detí v skupine môže nastať až od pondelka nasledujúceho týždňa. V prípade akýchkoľvek nových informácií, usmernení, upresnení Vás budeme včas informovať.

    • Dôležitá informácia: Čítať viac
    • Literárna beseda ONLINE
    • 18. 5. 2020
    • Naša škola nezaháľa ani v časoch učenia sa z domu! Už tento štvrtok privítame na online besede mladých literárnych autorov z rôznych kútov Slovenska. Predstaví sa nám autor fantasy detektívky a stand-up komik Martin Hatala, začínajúca autorka Bianka Masaryková a besedu bude viesť spisovateľka a scenáristka Soňa Uriková. Vybraní žiaci sa majú veru na čo tešiť - a aby neuniklo nič ani vám ostatným, informácie z tejto besedy vám sprostredkujeme prostredníctvom fotiek a správy z podujatia. Do-videnia vo štvrtok!

    • Literárna beseda ONLINE: Čítať viac
    • OZNAM
    • 11. 5. 2020
    • Na základe opatrení ÚVZ SR a Krízového štábu mesta Vám oznamujem, že vonkajšie školské športoviská sa môžu odteraz používať len na organizované športovanie (bezkontaktné športy) pod vedením trénerov (napr. športové triedy) pri dodržaní nariadených opatrení (vzdialenosti 2 m, dezinfekcia, zoznam, bez šatní, WC...)

     PaedDr. Jana Brigantová, riaditeľka školy

      

    • OZNAM: Čítať viac
    • MÁJOVÉ ČÍSLO školského časopisu
    • 7. 5. 2020
    • Predstavujeme vám májové číslo Šestkovín! Je venované zamilovanému mesiacu máj. Nájdu si v ňom niečo všetky mamičky, ale tiež hrdinovia týchto dní, dozvieme sa výsledky Čitateľského orieška v ŠKD a pani učiteľka Omámiková vám čo-to o sebe prezradí. Zabudnúť nesmieme ani na fotky toho, čo robíte, keď ste doma. A veľa-veľa ďalšieho!

     Posledné prázdninové - júnové číslo - vyjde o mesiac. To májové si vychutnajte na priloženom linku nižšie:

    • MÁJOVÉ ČÍSLO školského časopisu: Čítať viac
    • Zápis do 1. ročníka
    • 20. 4. 2020
    • Vážení rodičia,

     ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili tým, že ste Váš najväčší poklad, svoje dieťa, už viacerí  zapísali odoslaním elektronickej prihlášky do 1. ročníka na našu školu / nie je potrebné už osobne vypísať prihlášku priamo v škole/. 

     Myslíme však aj na tých rodičov /zákonných zástupcov/, ktorí nemajú možnosť z rôznych technických dôvodov odoslať túto prihlášku.

     Prihlášku tak budete mať možnosť osobne vypísať bez prítomnosti  dieťaťa od   23.04.2020 / štvrtok/ v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod. do 24.04.2020 v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. pred budovou školy.

     Prosíme o dodržanie stanovených bezpečnostných opatrení v súvislosti s koronavírusom, nariadených Úradom vlády SR a Úradom verejného zdravotníctva SR / vstup len s rúškom, rukavicami a vlastným perom, dodržiavať odstup ľudí /.

                                                                                                                Vaša ZŠ SNP 1484

    • Zápis do 1. ročníka: Čítať viac
    • Súťaž "Moja malá záhradka"
    • 16. 4. 2020
    • Rada by som vám odprezentovala prácu detí ŠKD III. odd., ktorá sa týka zapojenia do súťaže v pestovaní rastliniek a byliniek. Súčasťou tejto súťaže je aj tvorba rozprávky, ktorú napísala Maruška Kucharíková. K rozprávke vytvorila aj peknú ilustráciu. Pre Marušku je pripravená aj knižná odmena. Zároveň ďakujem aj ostatným deťom za kreatívne nápady.

    • Súťaž "Moja malá záhradka": Čítať viac
    • Otvorená online hodina na šestke pre budúcich prvákov
    • 14. 4. 2020
    • NA ZNÁMOSŤ SA VŠETKÝM DÁVA, ŽE OTVORENÁ ONLINE HODINA, PRE BUDÚCICH PRVÁKOV NA ŠESTKE SA CHYSTÁ 

     Milí rodičia našich budúcich prvákov, chcete sa pozrieť, ako sa u nás učí? Myslíte si, že počas karantény to nie je možné? Mýlite sa. U nás je aj nemožné možné.

     V tejto situácii s karanténou by naši budúci prváci boli ukrátení. Ukrátení o tú veľkú chvíľu, kedy sa stanú neoddeliteľnou súčasťou našej školy. Nemohli by nám ukázať, čo všetko sa už naučili, akí sú šikovní, ako sa k nám do školy tešia.

     Milý budúci prvák, chceš sa zúčastniť našej online hodiny? Napíš spolu s rodičmi mail na 6zs@povazska-bystrica.sk s textom "Chcem sa zúčastniť otvorenej online hodiny " a my Vám pošleme naspäť mail s informáciami a pokynmi, ako sa k nám pridáte. V prípade potreby Vás navedieme.

     Stretneš sa virtuálne s pani učiteľkou, špeciálnym pedagógom a kamarátmi školákmi :-)

     Tešíme sa na Vás milí prváčikovia, Vaša šestka. 

    • Otvorená online hodina na šestke pre budúcich prvákov: Čítať viac
    • NOVÉ číslo školského časopisu
    • 8. 4. 2020
    • Nové číslo školského časopisu Šestkoviny práve vychádza!

      

     Papierovú formu sme vymenili za elektronickú, ale na kvalite sme neubrali. Práve naopak - posielajte nám aj naďalej vaše fotky z domáceho učenia/zábavy, tipy  a triky, čo robiť doma či na záhrade... Fantázii sa medze nekladú. Nech sme (v)spojení aj na diaľku!

     Okrem toho sa v časopise dočítate aj o Dňoch s Harrym Potterom, zápise do 1. ročníka i čo nás v apríli ešte čaká. A veľa, veľa ďalšieho. Ak si chcete časopis prečítať - stiahnite si ho do počítača na priloženom PDF linku nižšie. VESELÚ VEĽKÚ NOC!!! 

    • NOVÉ číslo školského časopisu: Čítať viac
    • Domáce Pracovné vyučovanie u tretiakov
    • 8. 4. 2020
    • Keďže je situácia taká, aká je a učíme sa z domu, tak sme sa so žiakmi z 3. B dohodli, že aj Pracovné vyučovanie si môžu skúsiť s rodičmi. S príchodom Veľkej noci súvisia nielen tradičné zvyky, ale aj výskyt zvieracích mláďat a tiež rozvoj ľudových prác. A tak si tretiaci vyrábali tkáčsky stav a tkali koberce či šály, a dokonca si mnohí vyrobili aj krásne malé ovečky. Ďakujem všetkým, ktorí sa podelili o svoje výtvory a verím, že to nebolo naposledy. Ste šikovníci!

    • Domáce Pracovné vyučovanie u tretiakov: Čítať viac
    • Online vzdelávanie
    • 2. 4. 2020
    • Milí rodičia a žiaci,

     od začiatku prerušenia vyučovania kvôli šíreniu vírusu COVID-19 ubehli už tri týždne. Verím, že sme spoločne našli tú správnu cestu komunikácie cez rôzne aplikácie v dištančnom vzdelávaní. Vo viacerých triedach na 1. a 2. stupni už takmer od začiatku prebieha online vyučovanie v dohodnutých časoch a dňoch. Všetci učitelia zverejnili svoje konzultačné hodiny aj možné spôsoby komunikácie a sú Vám k dispozícii. Učivo opakujeme, vysvetľujeme a precvičujeme prostredníctvom EduPage, programu Alf, Fenoménov sveta, videokonferencií cez ZOOM a ďalších webových stránok, ktoré sú v ponuke. Je pre nás prioritou prispôsobiť sa momentálnej situácii aj technickým možnostiam rodičov a žiakov. Aj preto vás niektorých kontaktujeme telefonicky a úlohy vám odovzdávame aj do schránky, SMS-kou alebo inou formou. Všetci sa snažíme, aby sme túto formu vzdelávania zvládali v čo najväčšej miere pohody a zdravia. V takejto forme však nie je možné úplne kopírovať reálny rozvrh v škole. Zo všetkých predmetov prijímajú žiaci podnety na rozvoj ich vedomostí a zároveň i zručností.

     Milé kolegyne a kolegovia,

     ďakujeme Vám, že ste sa tak rýchlo prispôsobili situácii a samoštúdiom získali množstvo nových digitálnych zručností, inovatívnych nápadov v rôznych webinároch o vzdelávaní, a že ich ďalej uplatňujete v tejto forme výučby.

    • Online vzdelávanie: Čítať viac
    • ZÁPIS - elektronická prihláška
    • 26. 3. 2020
    • Tento rok bude prebiehať zápis do prvého ročníka našej školy elektronickou formou. Prihlášku vyplňte na pripoženom linku. Po odoslaní prihlášky Vám príde potvrdzujúci e-mail.

     Touto formou sa môžu prihlásiť do našej školy aj žiaci iných ročníkov.

     Toto platí aj pre nových žiakov, ktorí pôjdu do hokejových tried. Do poznámky napíšte hokejová trieda.

     Noví žiaci vyšších ročníkov 3. až 9. môžu napísať do poznámky, že majú záujem o plávanie. ŠPP plávanie je od 3. ročníka.

     Prihlášku je možné poslať poštou. Po dohode osobne v škole prevziať, odovzdať a to v prípade, že máte technický problém, alebo problém s pripojením na internet. 

     V prípade, že budete mať akékoľvek otázky, kontaktujte nás telefonicky na č.t. 0903261286 (riaditeľka školy), na mail 6zs@povazska-bystrica.sk, prípadne akýmkoľvek iným spôsobom fb, správa na www stránke.  Pomôžeme Vám s vyplnením prihlášky, poskytneme informácie.

     Teší nás, že ste si vybrali práve našu školu a ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. 

      

    • ZÁPIS - elektronická prihláška: Čítať viac
    • Nové stroje na cvičenie
    • 26. 3. 2020
    • Aj v týchto nie pozitívnych časoch mám dobrú správu .

     Dnes sme na školskom dvore osadili dva stroje na cvičenie. Firma všetko realizovala samozrejme za dodržiavania všetkých prikázaných opatrení... Do budúcnosti chceme ešte pridať ďalšie stroje, aby bolo možné precvičiť celé telo. Stroje sme zakúpili z rozpočtu školy ešte minulý kalendárny rok a financie na ich osadenie nám poskytlo naše ZRŠ. Ďakujeme rodičia .

     Neviem sa dočkať, kedy si ich vyskúšajú deti. Samozrejme teraz je stále, do odvolania prísny zákaz vstupu do školského areálu. Ak by ste tam kohokoľvek videli, volajte mestskú políciu 159.

     A ďakujem, že to všetci tak poriadne sledujete, lebo keď som išla do školy, ľudia ma hneď napomenuli, že je tam zákaz vstupu a povolili mi do školy ísť až keď som povedala, že som riaditeľka :-)

     Teší ma, že sme všetci takí zodpovední ĎAKUJEME !

    • Nové stroje na cvičenie: Čítať viac
    • ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU ŠKOLY!!!
    • 13. 3. 2020
    • Od dnes večera 13.3. 2020 je areál školy uzatvorený do odvolania, z dôvodu nariadenia zriaďovateľa školy, Mesta Považská Bystrica. Všetky vstupy, brány sú uzamknuté. Žiadame všetkých aby tento zákaz vstupu do areálu dodržiavali. Oznamy sú umiestnené na každom vstupe do areálu školy a školskej budove.

     Taktiež sú zrušené všetky prenájmy, už od stredy 11.3. 2020 až do odvolania.V prípade, že sa bude v školskom areáli ktokoľvek zdržiavať budeme kontaktovať mestskú políciu.

     Ďakujeme za porozumenie.

    • ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU ŠKOLY!!!: Čítať viac
    • OZNAM
    • 10. 3. 2020
    • Oznamujeme rodičom, že krízový štáb mesta Považská Bystrica dnes 10.3.2020 rozhodol o prerušení:výchovno-vzdelávacej činnosti v základných školách, v materských školách, v ŠKD  mesta od 12.3. (štvrtok) do 16.3.2020 (pondelok) vrátane.V uvedenom čase sa prerušuje prevádzka školských jedální. 

     Vyzývame rodičov, aby dodržiavali opatrenia a ostali počas uvedených dní doma, nestretávali sa s inými deťmi a žiakmi, aby opatrenie malo význam. Nejde o prázdniny, ale o preventívne opatrenie. Nie je vhodné zveriť deti starým rodičom, pretože sú najohrozenejšou skupinou.

      

     V prípade, že deti javia príznaky akéhokoľvek ochorenia, nechajte ich v domácej liečbe už od stredy 11.3.2020.

      

     V pondelok doobeda zasadne krízový štáb opäť a dostanete ďalšie usmernenie.Materské a základné školy sa zatiaľ otvoria v utorok 17.3.2020.

      

    • OZNAM: Čítať viac
    • Školské kolo "HVIEZDOSLAVOV KUBÍN" - II. a III. kategória
    • 4. 3. 2020
    • Na okresné kolo nás pôjdu reprezentovať:

      

     II. kategória

     - poézia Jakub Cúg

     - próza Nina Cigániková

      

     III. kategória

     - poézia Alexandra Pauerová

     - próza Michaela Žatková

      

     Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí obsadili druhé, tretie a ďalšie miesta a víťazom želáme veľa úspechov v ďalšom kole!

      

    • Školské kolo "HVIEZDOSLAVOV KUBÍN" - II. a III. kategória: Čítať viac
    • Deň materinského jazyka
    • 4. 3. 2020
    • Vo februári sme si pripomenuli Deň materinského jazyka. V rámci neho si žiaci piateho a šiesteho ročníka pripravili pre svojich mladších spolužiakov na I. stupni rovesnícke vzdelávanie. U tretiakov prezentovali svoje projekty na tému Materinský jazyk - slovenčina. Porozprávali im o dôležitosti tejto reči pre život každého jedného človeka a na záver prednášku ukončili spätnou väzbou - osemsmerovkou. Dúfame, že všetci sú a budú na svoju rodnú reč hrdí a budú ju naďalej rozvíjať, zveľaďovať a s radosťou používať.

    • Deň materinského jazyka: Čítať viac
    • Učíme sa angličtinu s Harrym Potterom
    • 28. 2. 2020
    • Tesne pred jarnými prázdninami sme spolu so 6.A a 6.B precvičovali minulý čas v anglickom jazyku. Aby to nebola obyčajná hodina angličtiny, preto sme sa rozhodli zrealizovať vyučovaciu hodinu plnú čarov ako na Rokfortskej škole mágie a kúziel. Žiaci si priniesli svoje čarovné prútiky a niektorí dokonca prišli oblečení  ako hlavní predstavitelia tejto ságy.

     Na začiatku hodiny, podobne ako aj vo filme, triediaci klobúk (the Sorting Hat) priradil žiakov do konkrétnej fakulty (Chrabromil a Slyzolin). Potom nasledovali aktivity, pri ktorých museli žiaci napríklad priraďovať k názvom fakúlt mená študentov (napr. Hermiona Grangerová patrila do Chrabromilu, atď.), následne bolo ich úlohou zoradiť anglické názvy jednotlivých častí kníh tak, ako nasledujú za sebou. Taktiež sme si spomenuli najznámejšie zaklínadlá a kto ich vyslovil. Potom boli žiaci zadelení do skupín, pričom každá skupina dostala určitý počet slovíčok. Ich úlohou bolo, aby sa pokúsili priradiť anglické pojmy k ich slovenskému prekladu.  Nakoniec sme sa dostali k tej najpodstatnejšej časti vyučovacej hodiny, ktorej cieľom bolo zopakovať minulý čas pomocou pracovného listu, do ktorého mali žiaci vpísať správne tvary slovies v minulom čase.

     Ďakujem všetkým žiakom za spoluprácu, krásne vytvorené prútiky a perfektné masky, čím prejavili svoju kreativitu vcítiť sa do úlohy čarodejníkov. Verím, že vďaka Harrymu Potterovi sa nám minulý čas vryl do pamäti.

    • Učíme sa angličtinu s Harrym Potterom: Čítať viac
    • Školské kolo " HVIEZDOSLAVOV KUBÍN "
    • 25. 2. 2020
    • Výsledky

     Poézia: 1. miesto Nelka Šamajová

                  2. miesto Riško Reksa

                  3. miesto Samko Halčin 

     Próza:   2. miesto Katka Slováková

                  3. miesto Laura Kubišová

    • Školské kolo " HVIEZDOSLAVOV KUBÍN ": Čítať viac
    • Výsledky Testovania 5
    • 6. 2. 2020
    • V celoslovenskom Testovaní 5 žiaci našej školy dosiahli nasledujúce výsledky:

     - slovenský jazyk: 69,2%

     - matematika: 66,9%

     V porovnaní s celoslovenským priemerom sme boli o 4,4 % zo SJL a 3,5 % z MAT lepší.

     Spomedzi všetkých piatakov našej školy najlepšie obe testovania zvládli Mária Juríčková (V. A) a Richard Demáček (V. B). Obaja žiaci získali od ZRŠ malé prekvapenie. Gratulujeme!

     Taktiež sa chceme poďakovať všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa zaslúžili o to, aby bol náš výsledok čo najlepší.

    • Výsledky Testovania 5: Čítať viac
    • Oznam o chrípkových prázdninách
    • 5. 2. 2020
    • Základná škola ZŠ SNP 1484 oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí a žiakov, že v dňoch od 6. 2. 2016 do 7. 2. 2016 sú z dôvodu vysokej chorobnosti v spolupráci s Regionálnym úradom verejného  zdravotníctva v Považskej Bystrici vyhlásené pre žiakov II. stupňa (5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B) základnej školy chrípkové prázdniny. Nástup žiakov do školy po chrípkových prázdninách je pondelok 10.2.2020. Žiaci prvého stupňa sa učia podľa rozvrhu. Školská jedáleň a školský klub detí je v prevádzke.

     Žiaci z druhého stupňa majú možnosť dnes 5.2.2020 do 13.30 sa zo stravy sa odhlásiť. V prípade, že tak neurobia a obed si vyzdvihnú, musia ho zaplatiť v plnej výške, keďže žiaci druhého stupňa nebudú mať vyučovanie.

    • Oznam o chrípkových prázdninách: Čítať viac
    • Basketbal
    • 31. 1. 2020
    • Naši mladí nádejní basketbalisti boli povzbudzovať na zápase Považská Bystrica proti Petržalke

     Spokojný úsmev ku víťazstvu patrí

    • Basketbal: Čítať viac
    • Úspech v okresnom kole Šalianskeho Maťka :-)
    • 31. 1. 2020
    • Každá škola ukrýva mnoho talentovaných žiakov, len ich treba objaviť...

     Inak to nie je ani u nás v ŠESTKOVE. S hľadaním nových talentov sme začali už pri nácviku scénok, divadielok, besiedky ...

     Bolo viacero kandidátov, ale chuť učiť sa dlhý a náročný text, to sa už každému nechcelo. Túto skúšku vytrvalosti, trpezlivosti a odvahy sa rozhodla podstúpiť aj žiačka z 2.B triedy MIA KOPCÍKOVÁ. Po hodinách nácviku, opakovania viet, výslovnosti a priamej reči nastúpila 30. 1. 2020 pred porotu. Jej rozhodnutie reprezentovať našu školu nás veľmi potešilo, najmä keď sme sa dozvedeli, že jej snaha bola odmenená a obsadila 2. miesto v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko :-)

     Blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov!

    • Úspech v okresnom kole Šalianskeho Maťka :-): Čítať viac
    • Potravinová pyramída
    • 30. 1. 2020
    • Na prírodovedu si žiaci 3.B pripravili krásne projekty o potravinách, ktoré denne naše telo prijíma v rôznom množstve. Naučili sme sa, ktoré potraviny sú pre naše telo a  zdravie prospešné, potrebné a ktoré menej. Veľká pochvala patrí deťom, ktoré si vyrobili a odprezentovali svoj projekt pred celou triedou.

     Mgr. Čechutyová 

    • Potravinová pyramída : Čítať viac
    • Od Ondreja do Vianoc
    • 27. 12. 2019
    • Posledný decembrový týždeň v škole sme strávili so škôlkami - žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka si totiž pre nich pripravili zvykoslovné pásmo. Od Ondreja do Vianoc bol názov rovesníckeho vzdelávania, ktorý mal predstaviť mladším deťom vinše a zvyky, ktoré ľudia v minulosti zvykli dodržiavať. Od ondrejského čarovania s olovom a trasenia plotmi sme sa cez konáriky svätej Barbory dostali k Mikulášovi i Luckám, ktoré vymetali z domov zlých duchov. A keď prišiel Štedrý večer, zaželali sme si krásne sviatky a spolu so škôlkarmi sme si zaspievali a zatancovali vianočnú pesničku. Na záver sme im splnili veľké prianie a prešli sme sa po niektorých triedach, aby videli, že škola žiaden strašiak rozhodne nie je. Sedenie v laviciach i za učiteľskou katedrou sa im páčilo, a tak veríme, že u nás neboli naposledy.

    • Od Ondreja do Vianoc: Čítať viac
    • Mikulášska pantomíma
    • 18. 12. 2019
    • Netradičné predstavenie

     Slová, slová, slová ... znejú zo všetkých strán. Skúšali ste niekedy vnímať svet bez toho, aby sa s vami niekto rozprával? Stačí tak málo, a predsa to znamená tak veľa. A naši žiaci práve na Mikuláša mali jedinečnú možnosť pozrieť si predstavenie bez slov. Oni si ho však nielen pozerali, ale sa priamo sa do neho i zapájali. K najkrajším momentom patril smiech a radosť detí i dospelých zo stvárnenia mnohých situácií bez použitia jedného slova a s využitím jedného smetného kontajnera. Fantázia nás všetkých je bohatá a spoločne sme ju nechali pracovať i na tomto predstavení.

    • Mikulášska pantomíma: Čítať viac
    • Dlhodobá spolupráca so Spojenou školou internátnou Považská Bystrica
    • 7. 12. 2019
    • Naši žiaci sa opäť s veľkým záujmom zúčastnili aktivity v rámci projektu Mesta PB  v Spojenej škole internátnej Považská Bystrica. Projekt sa volal "Spolu a tvorivo bez rozdielu " a bol podporený TSK v rámci projektu "Kraj a mestá spolu pre mladých." Počas tvorivého dopoludnia žiaci spoločne vytvárali vianočné ozdoby, šili vianočné prestierania a piekli medovníky.  

     Ďakujeme :-)

    • Dlhodobá spolupráca so Spojenou školou internátnou Považská Bystrica: Čítať viac
    • Drogy a ich vplyv na duševné zdravie mládeže
    • 4. 12. 2019
    • DŇA 11. 11. 2019 SA V PRIESTOROCH NAŠEJ ŠKOLY USKUTOČNILA BESEDA S PRÍSLUŠNÍČKOU  OR PZ V POVAŽSKEJ BYSTRICI NADPRÁPORČÍČKOU KATARÍNOU ŽILINSKOU, KTORÁ PRIŠLA SPOLU SO SVOJOU KOLEGYŇOU PORUČÍČKOU SILVIOU KLABNÍKOVOU.  BESEDA SA NIESLA POD NÁZVOM: DROGY A ICH VPLYV  NA DUŠEVNÉ ZDRAVIE ČLOVEKA. BOLA URČENÁ ŽIAKOM 7. B TRIEDY. PANI POLICAJTKY VYSVETLILI ŽIAKOM, AKO DROGY NEGATÍVNE OVPLYVŇUJÚ EMÓCIE, „ROZHÁDŽU“ ICH OSOBNOSŤ...BESEDA ŽIAKOV VEĽMI ZAUJALA, AKTÍVNE SA ZAPÁJALI DO DEBATY, DISKUSIE.

     VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME  A TEŠÍME SA NA ĎALŠIU  SPOLUPRÁCU.

    • Drogy a ich vplyv na duševné zdravie mládeže: Čítať viac
    • PROTIDROGOVÝ VLAK
    • 4. 12. 2019
    • Mesto Považská Bystrica v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom sa zapojilo do projektu protidrogového vlaku Revolution Train. Jeho cieľom je priblížiť  negatíva drogovej závislosti a inšpirovať k pozitívnym životným rozhodnutiam.

     Akcie sa z  našej školy zúčastnili žiaci ôsmeho a deviateho ročníka .  Prebehla dňa 4.11.2019  na Železničnej stanici v Považskej Bystrici. Organizátori si pripravili šesť vlakových vozňov, v ktorých na príbehu mladých ľudí  postupne približovali vznik a riziká závislosti na alkohole, nikotíne a drogách.  Žiaci videli priestory cely, drogového brlohu, vyšetrovne, ambulancie. Na záver boli povzbudení, aby si svoje zdravie chránili a vybrali si pre svoj život ten správny vlak.

     ​​​​​​​

    • PROTIDROGOVÝ VLAK: Čítať viac
    • Koledu Vám nesieme
    • 2. 12. 2019
    • Srdečne Vás pozývame na vianočný koncert, s prezentáciou vianočných kolied, v podaní FS Manínec z Podmanína.

     Každý, kto sa chce správne vianočne naladiť, oddýchnuť si od pečenia a upratovania, bude vítaný. Môžete sa tešiť aj na malé občerstvenie, vstup voľný 🎄❄️

      

    • Koledu Vám nesieme: Čítať viac
    • Krásne umiestnenie v recitátorskej súťaži Kýčerského spievanky
    • 1. 12. 2019
    • V túto prvú adventnú nedeľu sa konal VII. ročník recitátorskej súťaže Kýčerského spievanky v obci Lazy pod Makytou. Našu školu na nej reprezentovala naša žiačka Bianka Švecová zo 4.B, ktorá sa umiestnila na krásnom 2.mieste. Na súťaž sa usilovne pripravovala pod vedením pani učiteľky Mgr. Anny Drblíkovej. Víťazke gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

    • Krásne umiestnenie v recitátorskej súťaži Kýčerského spievanky: Čítať viac
    • Naša účasť v okresnom kole na Olympiáde zo slovenského jazyka
    • 29. 11. 2019
    • Dňa 27.11.2019 sa naša žiačka Petronela Vanková z IX.B zúčastnila okresného kola v CVČ v Považskej Bystrici. I napriek tomu, že sa neumiestnila na popredných miestach, dosiahla výborný výsledok a stala sa úspešnou riešiteľkou.

     Za reprezentáciu školy jej ďakujeme. 

    • Naša účasť v okresnom kole na Olympiáde zo slovenského jazyka: Čítať viac
    • Z činnosti ŠKD - 3. oddelenie
    • 20. 11. 2019
    • Ani v tento jesenný čas nezaháľame a sadíme jesennú zeleninu v kútiku živej prírody. Popritom si radi aj spievame a tu sú naše diplomy zo súťaže Talenty ŠKD.

     Zároveň pridávame i fotky z poučných chvíľ v mestskej pobočke Považskobystrickej knižnice.

    • Z činnosti ŠKD - 3. oddelenie: Čítať viac
    • Halloween v 3.B
    • 14. 11. 2019
    • Dnes sme v našej triede mali strašidelné vyučovanie. Počas celého dňa sme súťažili a preverovali svoje vedomosti. Strašidlá medzi sebou pekne spolupracovali a navzájom sa podporovali.  Na záver vyučovania nechýbala pre každé strašidlo sladká odmena. Deti boli počas vyučovania v krásnych maskách, za ktoré ďakujem rodičom.

     Mgr. Čechutyová

    • Halloween v 3.B : Čítať viac
    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
    • 14. 11. 2019
    • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna
     Riaditeľka Základnej školy SNP 1484 v Považskej Bystrici v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 6., 7. a 8. ročníka dňa 20. 11. 2019 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - konanie celoslovenského Testovania 5-2019. Po skončení testovania žiaci odchádzajú domov.

     Žiaci prvého stupňa sa učia bez umeny podľa platného rozvrhu.

     Žiaci 9.ročníka budú mať vyučovanie v blokoch matematika a slovenský jazyk a literatúra. Žiaci deviateho ročníka budú končiť 4. vyučovacou hodinou.

    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO: Čítať viac
    • Putovanie za vedou do košického Steelparku
    • 11. 11. 2019
    • V období 4. - 10. novembra 2019 sa na Slovensku uskutočnil Týždeň vedy a techniky.

     V duchu tohto podujatia, sme sa v stredu 6.11. spoločne so šiestakmi a ôsmakmi vybrali do ďalekých Košíc, plní očakávania, čo uvidíme v Steelparku - parku vedy.

     Cesta zo železničnej stanice viedla historickým centrom mesta. V parku vedy nás rozdelili do dvoch skupín a absolvovali sme "labáky" na témy: ,,Stala sa vražda." a ,,Ako oklamať svoje zmysly?".

     Neskôr sme si prezreli rozsiahlu expozíciu. A čo sme videli?

     Na prvých dvoch poschodiach veľa zaujímavých vecí a javov z oblasti fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, hutníctva, biometriky, strojárenstva a ďalších odvetví.

     Na najvyššom poschodí sa mohli žiaci zahrať s vedeckými hračkami, hlavolamami, či rôznymi inými rébusmi. K dispozícii nám boli ochotní a trpezliví sprievodcovia, ktorí odpovedali na všetky zvedavé otázky.

     Domov sme sa vrátili neskoro večer unavení, ale obohatení o nové skúsenosti.

    • Putovanie za vedou do košického Steelparku: Čítať viac
    • Bibliotéka
    • 9. 11. 2019
    • V piatok 8. novembra sme sa s vybranými štvrtákmi a s pani učiteľkou Monikou Naďovou vybrali do Bratislavy. Nebol to len taký obyčajný výlet - naším cieľom bola Bibliotéka a prezentácia komiksu Zlatý zub. Ten poznáme zo strán časopisu Slniečko a konečne vyšiel aj v knižnej podobe. Zúčastnili sme sa na besede s autorkou tejto knihy, deti mali možnosť popýtať sa jej na čokoľvek o jej vzniku, videli, ako vznikajú ilustrácie v grafickej podobe, a taktiež sa aktívne zapájali do tvorby vlastných komiksových postavičiek. Okrem toho sme si nakúpili krásne knižky vo zvýhodnených cenách od rôznych vydavateľstiev na Slovensku - a že ich nebolo málo! A keď k tomu pridáme aj stánky s hrami a vedeckými atrakciami, o zábavu sme mali postarané. Okrem toho sme si pozreli aj Bratislavu - videli sme Dunaj, hrad i slávne "UFO". Zážitkom bol určite aj preplnený autobus a vlak, keďže bol piatok a všetci sa vracali domov. My sme mali ale miestenky, takže sme sa v pohodlí odviezli až domov a po tretej hodine sme sa s rodičmi zvítali na železničnej stanici v našom meste. Bratislava nás uchvátila a už teraz sa tešíme na ďalšie zážitky vo veľkomeste! (Ivana Mičuchová) 

     Informácie nájdete aj na stránkach LIC-u spolu s fotogalériou, kde sme aj my:

     https://www.facebook.com/litcentrum.sk/posts/10157636431719371

    • Bibliotéka: Čítať viac
    • Úcta k starším
    • 2. 11. 2019
    • Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vystúpili deti zo školského klubu s krátkym programom piesní, básní a tančekov v príjemnej atmosfére v Centre sociálnych služieb Bystričan v Pov. Bystrici. Takáto aktivizácia a vzájomné prepojenie detí a starších ľudí má pozitívny vplyv na postoj k vyučovaciemu procesu, nielen na správanie žiakov, ale aj na skupinovú prácu. Každý z prítomných starkých bol obdarovaný malým darčekom, pozdravmi a kytičkami z jesenných listov.

     Tešíme sa opäť na ďalšie stretnutie pred Vianocami :-) 

    • Úcta k starším: Čítať viac
    • Enviromentálna exkurzia
    • 30. 10. 2019
    • Streda 23.10. 2019 sa pre žiakov piateho a šiesteho ročníka niesla v znamení poznávania a rôznorodých aktivít. Spoločne sme sa vydali na exkurziu: smer Prievidza - Bojnice.

     Pracovníci Hornonitrianskeho múzea pre nás pripravili bohatý náučný program.

     Žiaci sa zapojili do aktivít podujatia V ríši zvierat z cyklu Jesenné variácie. Za pomoci lektorov múzea spoznali jednotlivých zástupcov fauny z našich regiónov. Dozvedeli sa napríklad, prečo sú niektoré zvieratá aktívne celú zimu a iné hibernujú a upadajú do zimného spánku ako aj to, ktoré migrujú do teplých krajín či naopak prichádzajú k nám prezimovať. Ďalej žiaci na výtvarnom workshope vytvorili spoločnú koláž z prírodnín a malieb zvierat, čím dokázali, že sa ako umelci nestratia.

     V expozícii múzea ich čakala aj jedna z aktuálnych tém finančnej gramotnosti. Žiaci sa oboznámili s hodnotou našej aktuálnej meny - eura, obehovými a pamätnými mincami zo všetkých štátov EÚ, v ktorých sa používa.

     Na záver exkurzie sme sa presunuli do Bojníc. Nenavštívili sme však tradičné atrakcie, ale jednu netradičnú – Dom ilúzií. Deti v interaktívnych výstavných priestoroch videli mnohé optické klamy, iluzívne maľby či laserové pasce. Lektorky ich previedli fantastickým svetom, v ktorom sa mohli dosýta vyblázniť  a mobily  boli za účelom fotodokumentácie v tomto prípade prísne povolené 

     Spoločný deň sme si užili a všetci v zdraví dorazili domov.

       

    • Enviromentálna exkurzia: Čítať viac
    • Naša účasť v E-testovaní
    • 27. 10. 2019
    • V minulých týždňoch v škole prebiehalo a 6.11.2019 bude prebiehať skúšobné testovanie piatakov pred ozajstným Testovaním 5, ktoré sa uskutoční 20.11.2019. Toto bolo možné vzhľadom na našu účasť v projekte E – testovanie, Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Tento projekt je zastrešený Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NUCEM). Je veľkým prínosom pre školu i pre žiakov. Škole poskytuje možnosť okamžitej spätnej väzby, podľa ktorej dokážeme promptne stanoviť nápravné opatrenia a zlepšovať tak kvalitu vzdelávania. Pre žiaka je akékoľvek testovanie elektronickou formou zaujímavejšie, modernejšie a vie sa sám skontrolovať, do akej miery konkrétne učivo ovláda.

    • Naša účasť v E-testovaní: Čítať viac
    • Hovorme o jedle
    • 27. 10. 2019
    • V týždni od 14. do 18. 10. 2019 sa naša škola zapojila do celoslovenského projektu Hovorme o jedle, z ktorého sme si vybrali dennú tému: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov. Žiaci sa tak formou zážitkového a rovesníckeho vzdelávania dozvedeli veľa zaujímavých informácií o potravinách a výžive, vyskúšali si tvorbu ovocných a zeleninových šalátov alebo počítali rozpočet zdravého obedu. Žiaci z krúžku zážitková biológia si pre svojich mladších kamarátov pripravili formou rovesníckeho vzdelávania aktivity, v ktorých sa dozvedeli niečo o mrkve, póre a hrozne. Mali možnosť skúmať jeho mikroskopickú štruktúru a vytvoriť skupinové projekty, ktoré následne odprezentovali. Žiaci sa týmto témam venovali aj na hodinách tvorivého písania prostredníctvom tvorby poviedok na tému: Poznám zdravé potraviny, z môjho mesta či dediny. A hodiny výtvarnej výchovy sa niesli v téme: Chutné maľovanie.

    • Hovorme o jedle: Čítať viac
    • Tekvicománia-3
    • 25. 10. 2019
    • Vážení rodičia, priatelia našej školy, milí žiaci,

     radi by sme Vás všetkých poprosili, aby ste nás podporili svojim hlasom v súťaži Tekvicománia 3, kde je zverejnená fotografia výstavky, ktorá bola vo vestibule.

     ĎAKUJEME :-) 

      

     http://talentagent.sk/sutaz/236-tekvicomania-3

      

      

     Vyhodnotenie školskej súťaže

    • Tekvicománia-3: Čítať viac
    • Matematicko-fyzikálna súťaž Náboj Junior
    • 24. 10. 2019
    • Dňa 17.10.2019 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili školského kola matematicko-fyzikálnej medzinárodnej súťaže Náboj Junior. Žiakom sa naozaj darilo. Všetci boli odmenení a najlepší postupujú na súťaž do Púchova.

    • Matematicko-fyzikálna súťaž Náboj Junior: Čítať viac
    • Ľudské práva vo výchovno-vzdelávacom procese
    • 21. 10. 2019
    • Dňa 16.10.2019 sa žiaci siedmeho a deviateho ročníka zúčastnili exkurzie do novej synagógy v Žiline. Dozvedeli sa niečo nové o živote žilinských Židov a o ich smutnom osude počas 2. svetovej vojny. Zároveň mali možnosť vypočuť si ako sa synagóga menila od jej vzniku v roku 1861. Dnes je táto kultúrna pamiatka miestom výstav, koncertov a festivalov. Aj naši žiaci mali možnosť okrem prednášky pozrieť si výstavu súčasného moderného umenia.

    • Ľudské práva vo výchovno-vzdelávacom procese: Čítať viac
    • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna
    • 18. 10. 2019
    • Riaditeľka školy týmto oznamuje, že v zmysle  § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje na deň 23.10.2019 riaditeľské voľno všetkým žiakom základnej školy z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. V prevádzke nebude ani školská jedáleň a ŠKD.

     Prihlásení žiaci na exkurziu s pani učiteľkou Mgr. Miškechovou sa jej zúčastnia v tomto termíne podľa pokynov pani učiteľky.

    • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna: Čítať viac
    • Nech to para tlačí
    • 17. 10. 2019
    • V priestoroch našej telocvične bude v sobotu 19.10. výstava Klubu železničných modelárov Považia v čase od 14,00 do 17,30 hod. Vstup voľný 

    • Nech to para tlačí: Čítať viac
    • Pozvánka na podujatie Deti na hokej
    • 17. 10. 2019
    • Slovenský zväz ľadového hokeja v spolupráci s hokejovým klubom HK 95 v Považskej Bystrici organizujú dňa 19.10.2019 o 17.00 podujatie s názvom Deti na hokej na zimnom štadióne v Považskej Bystrici. Podujatie je určené pre deti od 5 rokov do 10 rokov.

    • Pozvánka na podujatie Deti na hokej : Čítať viac
    • Naspäť na šestke
    • 16. 10. 2019
    • Našu školu navštívila riaditeľka SADA, Slovenskej antidopingovej agentúry PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD. Sme radi, že sme mohli na pôde školy prijať ďalšiu zaujímavú návštevu. Tá bola v ročníkoch 1. – 4. žiačkou našej školy, potom prestúpila na inú školu, ktorá sa venuje atletike.

     Zorganizovať toto zaujímavé podujatie nám pomohol náš bývalý žiak Rasťo Konečný zo Slovenského zväzu ľadového hokeja. Stretnutie sme pripravili spoločne s HK´95 Považská Bystrica. To, že v klube neberú na ľahko ani túto tému, prezentovali tréneri, ktorí prišli na stretnutie. Chlapci sa mohli oboznámiť s mnohými novinkami, zaujímavosťami a reálnymi skúsenosťami pracovníkov Slovenskej antidopingovej agentúry. Myslím si, že na niektoré veci asi zmenili alebo si upravili názor. 

    • Naspäť na šestke: Čítať viac
    • Projektové vyučovanie na hodinách vlastivedy
    • 15. 10. 2019
    • V štvrtom ročníku sa žiaci učia o svojom rodisku Slovenskej republike. Učia sa o svojom okolí v ktorom žijú, o turistických či chránených územiach. V encyklopédiách i na internete sme si zisťovali údaje o zvieratách žijúcich u nás a zbierali obrázkový materiál. Na záver sme vytvorili v skupinách projekt o prírode Slovenska. Vkladali sme zvieratá do ich prirodzeného prostredia v ktorom žijú. Zábavnou formou sa naučili viac ako by sa dozvedeli len z učebnice. 

    • Projektové vyučovanie na hodinách vlastivedy: Čítať viac
    • Ako sa my štvrtáci bavíme na športovom krúžku
    • 15. 10. 2019
    • Naša škola poskytuje pre žiakov niekoľko zaujímavých krúžkov, ktoré sú všestranného zamerania. My na športovom krúžku cvičíme v prírode, venujeme sa aj sezónnym činnostiam ako sánkovanie, beh v teréne. V týchto chladnejších dňoch cvičíme v telocvični na hudbu a zamerali sme sa na gymnastiku. Pohyb je pre zdravie veľmi dôležitý a preto sa pri cvičení hlavne zabávame.

    • Ako sa my štvrtáci bavíme na športovom krúžku: Čítať viac
    • Rozvoj finančnej gramotnosti na hodinách matematiky
    • 15. 10. 2019
    • Naša škola sa venuje celoročne rozvoju finančnej gramotnosti na všetkých vyučovacích hodinách. Nielen na hodinách matematiky sa učia žiaci ako narábať s peniazmi a ako sa správne rozhodovať v oblasti financií. My sme sa so štvrtákmi rozhodli osobne zisťovať ceny v obchodoch v našom okolí. Žiaci v skupinkách navštívili obchody ( Teta, Domáce potreby, Intersport, Tesco) a zisťovali ceny produktov, ktoré potrebujeme každodenne alebo sú potrebami v domácnosti. Zo zistených údajov sme sa v škole hrali na obchod a nakupovali za stanovenú sumu. 

    • Rozvoj finančnej gramotnosti na hodinách matematiky: Čítať viac
    • V prírode aj na sídlisku 2019
    • 15. 10. 2019
    • U nás to s ochranou prírody a jej spoznávaním myslíme vážne. My o tom len nehovoríme. Využívame formy a metódy zážitkového učenia a rovesnícke vzdelávanie. U nás učia starší žiaci mladších a nielen veľkí "druhostupniari" ale aj tí mladší  z I. stupňa. O tom svedčia aj stanovištia našich žiakov, ktorí si pripravili rôzne aktivity pre spolužiakov a deti z MŠ.

     Na podujatí sa zúčastnili inštitúcie a organizácie pôsobiace v oblasti ochrany prírody a environmentálnej výchovy:

     -CHKO Strážovské vrchy

     -Štátne lesy 

     -Od. životného prostredia na OÚ 

     -Od. životného prostredia na MsÚ

     -Zväz záhradkárov PB

     -Zväz hubárov PB

     -Zväz chovateľov PB

     -Pobočka mestskej knižnice na SNP

     -Megawaste

     Ďakujeme.

     Podujatie budo voľne prístupné pre žiakov našej školy, verejnosť, materské školy z mesta, žiakov zo Špeciálnej internátnej školy. 

     Žiaci a zamestnanci školy si pripravili stanovištia s ochutnávkou medu, ukážku jeho vytáčania, ochotnávku bylinkových čajov z našich byliniek, zdravé nátierky z našej urody, pripravili a vyhodnotili sme výstavu aranžmánov z prírodných materiálov a tekvíc, výstavu plodov jesene, spojenú s ochutnávkou. Pripravené bolo muštovanie a ochutnávka čerstvo vylisovaného muštu.

     ĎAKUJEME všetkým, čo pomohli, poslali niečo do školy a zúčastnili sa.  Aj vďaka vám sa podujatie vydarilo.

    • V prírode aj na sídlisku 2019: Čítať viac
    • VÝSTAVA JESENNÝCH PLODOV
    • 14. 10. 2019
    • Vyhodnotenie výstavky jesenných plodov

      Do hlasovania sa zapojilo 526 žiakov, učiteľov, rodičov, priateľov školy a účastníkov celoškolskej akcie - environmentálneho podujatia s názvom 

     "V prírode aj na sídlisku". Po sčítaní hlasov sme zistili poradie:

     Mimoriadne odmeny /cenu poroty/ získali:

     •Samuel Švancár  zo 4.B za aranžmán s názvom JESENNÉ HRÍBY,

     •Kristián Karenovič  zo 6.A za tekvicu s názvom TRANSYLVÁNIA.

     Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, organizácii, registrácii, hlasovaní, sčítaní hlasov... a hlavne Vám milí žiaci aj rodičia, že ste opäť dokázali z jesenných plodov vytvoriť naozaj krásne výrobky.

     Už teraz sa tešíme na výstavku PLODOV JESENE 2020 :-)

    • VÝSTAVA JESENNÝCH PLODOV: Čítať viac
    • Anglický týždeň.
    • 13. 10. 2019
    • Od 30.9. do 4.10. 2019 prebiehal na našej škole týždeň výuky anglického jazyka s anglickými lektormi. Žiaci, ktorí mali o kurz záujem, si mohli na vlastnej koži vyskúšať aké to je náročné porozumieť "native" lektorovi a komunikovať 5 vyučovacích hodín denne v anglickom jazyku na rôzne témy. Pre tých, ktorí mali záujem naozaj sa niečo nové naučiť, bol tento týždeň prínosom a chceli by sa  kurzu zúčastniť aj v budúcnosti. Na záver boli žiaci odmenení certifikátmi a najšikovnejší dostali od lektorov špeciálnu pochvalu.

    • Anglický týždeň.: Čítať viac
    • 2.miesto v okresnom kole vo futbale
    • 4. 10. 2019
    • 3.- 4. októbra sa konalo okresné kolo vo futbale mladších žiakov. Turnaja sa zúčastnilo 13 škôl(130 detí). Naši chalani nás milo prekvapili, keď po sérií siedmych víťazstiev, spoznali horkosť prehry až vo fínale. Počas celého turnaja sme predvádzali nielen super výkony, ale aj ukážkové správanie.

    • 2.miesto v okresnom kole vo futbale: Čítať viac
    • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín
    • 9. 3. 2018
    • Dňa 8.3.2018 sa v škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Veľmi nás potešilo, že žiaci majú stále záujem o poéziu a prózu a vedia ju aj veľmi precítene predniesť. Výhercovia na prvých miestach nás budú reprezentovať i na okresnom kole v Centre voľného času v Považskej Bystrici dňa 22.3.2018. Budeme im držať palce.

     Výsledky:    II. kategória poézia

                       1. miesto Alexandra Pauerová, 6.A

                       2. miesto Richard Knapo,5.A

                       3. miesto Marko Hrenák, 6.B

                         II. kategória próza

                      1. miesto Michaela Žatková, 5.B

                      2. miesto Jana Sovíková, 5.A

                      3. miesto Mária Gunišová, 5.A

                         III. kategória poézia

                      1. miesto Samuel Špánik, 8.B

                      2. miesto Tereza Vokounová, 8.B

                      3. miesto Daniel Kostelanský, 8.A

                                     Jakub Brezničan, 8.B

                      III. kategória próza

                       1. miesto Nina Sláviková, 8.B

                       2. miesto Tamara Ďurišová, 7.A

    • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín: Čítať viac
    • Motýlia záhrada
    • 4. 10. 2019
    • Na prelome septembra a októbra sa naši žiaci formou zážitkového vyučovania dozvedeli o životnom cykle motýľa, ktorý mohli pozorovať vo všetkých fázach. Najskôr sme spolu skúmali larvy, ich typické znaky a proces tvorenia kukly. Po zakuklení sme budúcich motýľov preniesli do sieťky a počkali, kým sa premenia. So žiakmi sme potom hľadali, o aký druh motýľa ide. Zistili sme, že sa v kuklách ukrývala Babôčka bodliaková, ktorá je najväčším migrujúcim motýľom. Nevyhnutnou súčasťou bolo zabezpečiť babôčkám dostatok potravy. Prírodné zdroje sme nahradili plátkami pomaranča, hroznom a medovou vodou. Celý proces sme pozorovali so žiakmi I. stupňa a žiakmi 5. - 7. ročníka, ktorí si ho spracovali aj vo forme projektov. Na I. stupni žiaci využili medzipredmetové vzťahy a na hodine slovenského jazyka vytvorili oznam o vypúšťaní motýľov. Poslednou časťou tejto aktivity bolo samotné pustenie motýľov do prírody. Takýmto spôsobom sa stali motýle ďalšou časťou prírody, ktorú sme aspoň na malú chvíľu sprostredkovali žiakom na sídlisku.

    • Motýlia záhrada: Čítať viac
    • Prvácka pasovačka
    • 2. 3. 2018
    • 28.2. 2018 sme o 15,30h. pre rodičov, starých rodičov a súrodencov, pripravili slávnostné popoludnie na našej škole - uvítanie prváčikov do cechu školského. Rozprávkovou krajinou ich previedli žiaci zo starších ročníkov, ktorí boli prezlečení  za rozprávkové bytosti a hravou formou ich zapojili do ich nacvičeného pestrého programu. Naši najmenší sa predstavili svojimi veselými tancami, spevavými básničkami, kde si zopakovali všetky písmenká a čísla. Po zaujímavom programe došlo k najdôležitejšej časti - prevzali si červené tričká s logom triedy a pani riaditeľka ich pasovala do žiackeho cechu prváckeho. Aby na tento deň nezabudli, dostali na pamiatku pasovací dekrét. Všetkým našim žiačikom prajeme veľa úspechov, odhodlania a trpezlivosti pri zvládnutí školských povinností. Všetci si želáme, aby chodili do školy s úsmevom a radosťou zo svojich úspechov.

    • Prvácka pasovačka: Čítať viac
    • 4.10.2019 Environmentálny deň na našej škole 4.B
    • 4. 10. 2019
    • Význam slova „environmentálny“ – „iný názov pre ekológiu, náuku o tvorbe životného prostredia a jej ochrane“

      Dnešný deň sme na našej škole venovali výchove a vzdelávaniu našich žiakov v oblasti ekológie. Zážitkovým učením sa mohli dozvedieť alebo si rozšíriť vedomosti z oblasti životného prostredia. Náučný deň bol obohatený aj výstavkou výrobkov žiakov z jesenných plodov a tiež výstave rôznych odrôd jabĺk a ovocia. Stanovištia, ktoré mohli rozšíriť vedomosti, schopnosti i zručnosti žiakov sa venovali :

     - výrobe  a ochutnávke muštu z čerstvých jabĺk a ovocia

     - stáčaniu a ochutnávke medu 

     - ochutnávke bylinných čajov

     - separovaniu odpadu

     - využitiu poštových holubov

     - chovu rôznych druhov králikov

     - životnému cyklu živočíchov v prírode

     - ochrane životného prostredia a prírody   

        

         Okrem krásneho počasia nás potešila aj nášteva služby Megawaste, ktorá predviedla užívanie vozidla a deti sa mohli vo vozidle aj odviezť. Prišli nás navštíviť a užiť si s nami krásny deň aj deti z materských škôl a deti zo Špeciálnej školy. Ďakujeme všetkým za spoluprácu, krásny zážitok a spoločne strávený deň.

    • 4.10.2019 Environmentálny deň na našej škole 4.B: Čítať viac
    • Medzinárodný deň eura 24.9.
    • 30. 9. 2019
    • Za Medzinárodný deň eura bol Európskou úniou vyhlásený 24. september.

         Jednotlivé štáty, po vstupe do zoskupenia, opustili vlastnú menu a prijali

     spoločnú menu Európskej únie. Cieľom  tohto kroku má byť zjednodušenie

     obchodovania a ekonomických vzťahov medzi členskými štátmi.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v Pedagogicko-organizačných pokynoch ukladá školám povinnosť zapracovať témy Národného štandardu finančnej gramotnosti do svojich školských vzdelávacích programov.

       Preto i naša škola v tento deň venovala zvýšenú pozornosť rozvoju finančnej gramotnosti žiakov vo vyučovacom procese. Na každej vyučovacej hodine sme sa venovali otázkam financií.

     Národný štandard finančnej gramotnosti obsahuje aj slovník dôležitých pojmov, ktorých význam by občania mali poznať. Obsahuje také výrazy, ako: akciaamerická hypotékaanuitné platbybankabankomatbankový ombudsmanbankový prevodbankrotbezúročné obdobiedebetný účetbohatstvobonitabonuscashbackcenníkcenný papierčistá mzda atď.[5]

     Národný štandard bol rozpracovaný do týchto ôsmich základných kapitol:

      

      Podľa plánu finančnej gramotnosti sa naša škola bude venovať tejto problematike počas celého školského roka zaradením aktuálnych tém do vyučovacieho procesu všetkých učebných predmetov.

     Našim cieľom je naučiť žiakov orientovať sa v základných pojmoch z oblasti finančnej gramotnosti a osvojiť si základné zručnosti pre efektívne riadenie a plánovanie svojej finančnej budúcnosti.

    • Medzinárodný deň eura 24.9.: Čítať viac
    • Siedmaci sa zapojili do projektu Šikovné ručičky
    • 27. 9. 2019
    • V stredu 25.9. sa naši siedmaci zo 7.A zúčastnili projektu Šikovné ručičky na Spojenej škole internátnej v Považskej Bystrici. Tam sa aktívne venovali výrobe vlastných čiapok alebo nákrčníkov pod vedením Ľubky Ondrušovej, pani učiteliek z tejto školy a viacerých dobrovoľníčok.Takýto spoločný projekt zbližuje deti s handicapom s deťmi z intaktného prostredia a prehlbuje ich emocionálnu inteligenciu. Zároveň rozvíja aj ich praktické zručnosti a podporuje kreatívne myslenie. Deťom sa aktivity - šitie i tvorba obrazov z gombíkov veľmi páčili, niektorí chlapci pracovali so šijacím strojom dokonca lepšie ako dievčatá. O ich spokojnosti svedčia aj fotky s ich vlastnými výrobkami. Skutočná zima ich určite neprekvapí. Naša veľká vďaka za krásne zážitky patrí všetkým, ktorí túto akciu pripravili.

    • Siedmaci sa zapojili do projektu Šikovné ručičky: Čítať viac
    • Tvorivé písanie v piatom ročníku
    • 5. 10. 2018
    • Tvorivé písanie je predmet, ktorý máme v rámci vyučovania na našej škole na II. stupni. Žiaci sa prostredníctvom neho učia nielen ako efektívne písať texty, či čítať s porozumením, ale dokážu hodnotiť samých seba pozitívne aj negatívne. Práve v piatom ročníku sme sa zaoberali vlastnosťami, ktoré každý z nás má. Deti pomocou projektu a akrostichu písali, ako vidia samých seba. Dokázali vyzdvihnúť nielen svoje pozitívne vlastnostnosti, no kriticky sa postavili aj k negatívam. Spracovali  naozaj veľmi pekné projekty, s ktorými sa chceme s vami podeliť. 

    • Tvorivé písanie v piatom ročníku: Čítať viac
    • Myslíme na svoje okolie - odpad patrí do koša
    • 26. 9. 2019
    • Piatkové vyučovanie sme so žiakmi a žiačkami siedmych ročníkov strávili aj starostlivosťou o okolie našej školy. S plastovými vrecami sa odhodlaní siedmaci vybrali pozbierať neporiadok, ktorý na školský dvor priniesol vietor, ba i samotní žiaci. V rámci skrášľovania okolia našej školy sa nám podarilo vyzbierať štyri veľké vrecia odpadu, ktoré putovali tam, kam patria - do koša.

     Veríme, že aj touto troškou sme prispeli k zveľadeniu životného prostredia a jeho ochrane. 

     Ďakujem, siedmaci, za vašu pomoc a ostatným za to, že budú odpad dávať tam, kam patrí. Raz sa nám aj samotná príroda za všetko odvďačí! (Ivana Mičuchová)

    • Myslíme na svoje okolie - odpad patrí do koša: Čítať viac
    • Návšteva MG Art Galérie
    • 2. 10. 2018
    • Literatúra a výtvarné umenie nepochybne patria k sebe. V rámci tvorivého písania žiaci 7. ročníka navštívili v piatok 28.9.2018 MG Art Galériu v Považskej Bystrici, kde momentálne prebieha výstava výtvarníkov Považia pod názvom Kabinet 26. Oboznámili sa nielen s ich tvorbou, ale vyskúšali si aj, aké je to vytvárať takéto umelecké diela. Pomocou interakcie s lektorom sa dozvedeli informácie o obrazoch, prezentovali svoj názor na umelecké diela a rovnako aj svoj pohľad. Každý žiak pod vedením skúseného lektora vytvoril obraz, ktorý ho najviac oslovil a venoval ho autorovi, od ktorého čerpal inšpiráciu. Na hodinách tvorivého písania budú ďalej pracovať s poznatkami, ktoré v galérii nadobudli.

     MG Art Galéria okrem výstav usporadúva aj čítanie poézie pre verejnosť a pre školy. Veľmi radi sa tejto akcie zúčastníme so staršími žiakmi, ktorí tak získajú k literatúre a k poézii bližší vzťah.

    • Návšteva MG Art Galérie: Čítať viac
    • Korytnačky
    • 26. 9. 2019
    • V stredu sme sa na Pracovnom vyučovaní s III. B preniesli naspäť do leta a vyrobili sme si korytnačky. Tie naše však nepotrebujú žiadnu špeciálnu starostlivosť - stačí ich "kŕmiť" mincami alebo nechať voľne plávať vo vani. A tak budeme mať doma leto každý deň! (Ivana Mičuchová)

    • Korytnačky: Čítať viac
    • Okresné kolo v cezpoľnom behu 2019/2020
    • 25. 9. 2019
    • Začiatok školského roka v športových súťažiach už tradične patrí cezpoľnému behu. Naši žiaci nás opäť nesklamali. Chlapci závod vyhrali a postúpili na krajské kolo. Skvelý tímový výkon podtrhli 1. miestom Hojdík Boris, 3. miestom Kľúčik Kristián a 6. miestom Kukos Jozef. Zahanbiť sa nenechali ani dievčatá, v zložení Gunišová Maruška, Španiheľová Katarína a Stopková Lenka obsadili pekné 2. miesto. Gratulujeme a tešíme sa.

    • Okresné kolo v cezpoľnom behu 2019/2020: Čítať viac
    • Anglický týždeň
    • 24. 9. 2019
    • Žiaci,ktorí sa prihlásili na kurz s anglickými lektormi, by mali do stredy 25.9.2019 zaplatiť zálohu 21 €. Inak sa kurzu nebudú môcť záčastniť. Kurz sa začína 30.9.2019.

      

    • Anglický týždeň: Čítať viac
    • Didaktické hry - teoretické 4.B
    • 10. 9. 2019
    • Riešenie mimoriadnych situácií

     Civilná ochrana

     Prvá pomoc

        Takto by si deti poradili s poskytovaním prvej pomoci kamarátovi pri zraneniach - krvácanie, zlomenina a iné vonkajšie poranenia. 

     Víťazi sa naozaj nemusia hanbiť za svoj výsledok.

    • Didaktické hry - teoretické 4.B: Čítať viac
    • Vyučovanie anglického jazyka s anglickým lektorom.
    • 9. 9. 2019
    •  Vážení rodičia.V školskom roku 2019/2020 je na našej škole možnosť týždennej výuky anglického jazyka s anglickým lektorom z akadémie SIDAS. Vaše deti majú možnosť 5 vyučovacích hodín denne stráviť s "native lektorom".Zábavnou formou a efektívnym spôsobom obohatiť svoju angličtinu a zlepšiť jazykovú zručnosť bez ohľadu na počiatočnú jazykovú úroveň. Program kurzu je prispôsobený veku a jazykovej úrovni detí v danej skupine. Kurz sa organizuje pre žiakov 5.-8.ročníka.Cena za žiaka je 41 € za 25 hodín ( 1,64€ za hodinu). Kurzu sa už zúčastnilo viac ako 30 000 žiakov vo veku od 6 do 19 rokov. Väčšina z nich potvrdila, že sa im investícia oplatila.

    • Vyučovanie anglického jazyka s anglickým lektorom.: Čítať viac
    • Organizácia vyučovania od 3.9. do 6.9.2019
    • 2. 9. 2019
    •  

     Utorok

     3.9.2019

     1. ročník- 3 vyučovacie hodiny do 10.20 hod. s triednym učiteľom, následne ŠKD ( domov s rodičom, ak žiak nenavštevuje ŠKD)

     2.- 4. ročník- 4 vyučovacie hodiny do 11.25 hod. s triednym učiteľom, následne ŠKD ( domov, ak žiak nenavštevuje ŠKD)

     5.-9. ročník- 5 vyučovacích hodín s triednym učiteľom

     Streda

     4.9.

     1. ročník- 3 vyučovacie hodiny do 10.20 hod. s triednym učiteľom, následne ŠKD ( domov s rodičom, ak žiak nenavštevuje ŠKD)

     2.-9. ročník- vyučovanie podľa rozvrhu

     Štvrtok

     5.9.

     1.- 9. ročník- vyučovanie podľa rozvrhu

     Piatok

     6.9.

     1.- 9. ročník- vyučovanie podľa rozvrhu

     Od 3.9.- Ranná ŠKD od 5.55 hod. v zbernej triede na dolnej chodbe školy ( informácia o zbernej triede na vchodových dverách školy), ŠKD do 17.00 hod.

     ŠPP plávanie- z dôvodu prerušenia prevádzky krytej plavárne od stredy 4.9. 2019  suchý tréning v telocvični školy vždy 1. alebo 5.vyučovaciu hodinu podľa rozvrhu danej triedy.

     ŠPP ľadový hokej – podľa rozpisu HK 95 a rozvrhu danej triedy, do školy aj zo školy na ŠPP na zimný štadión pôjdu žiaci MHD so sprievodnou osobou.

     Zmeny včas oznámime.

    • Organizácia vyučovania od 3.9. do 6.9.2019: Čítať viac
    • Atletika
    • 29. 5. 2019
    • Koniec školského roka v športových súťažiach už tradične patrí kráľovnej športu - atletike. V okresnom kole družstvo dievčat vyybojovalo 3.miesto. Chlapci zvíťazili a postúpili na kraj do Dubnice nad Váhom. Tam im o vlások uniklo víťazstvo, ale aj tak obsadili krásne 2.miesto. Druhí boli aj v štafete, Jakub Križan bol druhý vo vrhu guľou a Ján Chupáč bol zlatý v behu na 300m a postúpil na celoslovenské kolo do Košíc. Gratulujeme a veríme, že Janko sa nestratí ani  medzi atletickou elitou Slovenska v Košiciach.

    • Atletika: Čítať viac
    • Dobrovoľníci pomáhajú v čase prázdnin
    • 14. 8. 2019
    • Kým si žiaci užívajú prázdniny, v škole sa stále niečo deje. I v tomto prázdninovom čase nám dobrovoľníci z firmy DRB Dongil Rubber Belt Slovakia v Považskej Bystrici pomáhali so skrášľovaním a zveľaďovaním školského prostredia. Aj vďaka ich pomoci sa môžete v septembri tešiť na vizuálne zmeny na chodbách i v triedach. Ďakujeme :-)

    • Dobrovoľníci pomáhajú v čase prázdnin: Čítať viac
    • Naše mená v hlaholike
    • 28. 5. 2019
    • Počiatky nášho jazyka a písma siahajú do dávnych dejín. V piatom ročníku sme si na hodinách literatúry čítali Moravsko-panónske legendy, ktoré rozprávajú o živote Konštantína a Metoda. Bratia zo Solúnu, ktorým vďačíme za vznik písma a jazyka na našom území od roku 863. Žiaci z 5.A si vyskúšali napísať svoje mená v hlaholike. Písmo sa im veľmi páčilo a bez problémov napísali svoje mená. Vznikli krásne práce, s ktorými sa s radosťou pochválime aj vám.

    • Naše mená v hlaholike: Čítať viac
    • Projekty školy "Mesto si ty"
    • 4. 7. 2019
    • Prosíme Vás o pomoc a hlasovanie za naše projekty.

      

     Máme podané tri projekty: Petangové ihrisko, Športujeme spoločne a Náučný chodník.

     Ak nás chcete podporiť, hlasujte za všetky tri.

      

     Systém verejného hlasovania:

     1. hlasujúci sa pred začatím hlasovania musí zaregistrovať pod svojím menom,

     2. jedna osoba môže odovzdať jednému projektu iba jeden hlas,

     3. jedna osoba môže hlasovať aj za viacero projektov, resp. všetky projekty súčasne.

     Hlasovanie prebieha na webovej stránke Mesta Považská Bystrica od 3. – 17. júla 2019

     Všetko na priloženom linku...

     http://www.povazska-bystrica.sk/mapa-stranky.phtml?id_menu=149763&limited_level=1&stop_menu=149763&hyb=149763

     ĎAKUJEME

    • Projekty školy "Mesto si ty": Čítať viac
    • PYROTECHNIKA A BEZPEČNOSŤ
    • 27. 5. 2019
    • V piatok 24. 5. 2019 sa na našej škole uskutočnila beseda s príslušníkom vojenskej polície  Stanislavom Fedorčákom  na tému PYROTECHNIKA.  Zúčastnili sa jej žiaci 3.A a 3.B triedy. Dozvedeli sa  veľa  nového  o  bezpečnom   používaní  zábavnej  pyrotechniky. Beseda žiakov veľmi zaujala.

     Pyrotechnik varoval žiakov pred manipuláciou s akýmkoľvek nálezom,  ktorý by mohol byť muníciou. „V prvom rade treba každý takýto nález nahlásiť polícii. V žiadnom prípade by sa s predmetom nemalo manipulovať, už vôbec nie prevážať či premiestňovať ho. Môže  ísť o aktívne  strelivo, ktoré je nebezpečné a pri nesprávnom zaobchádzaní hrozí aj výbuch," vysvetlil pán Fedorčák. Nasledovalo množstvo zvedavých otázok, na ktoré žiakom trpezlivo odpovedal. Za zaujímavú besedu ďakujeme, prajeme veľa úspechov v práci a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu :-)

    • PYROTECHNIKA A BEZPEČNOSŤ: Čítať viac
    • Exkurzia do Salzburgu a okolia
    • 28. 6. 2019
    • Aj posledný týždeň pred prázdninami sa u nás v škole žilo zážitkami z neďalekej cudziny, Rakúska. Žiaci z rôznych tried siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka spoznávali kultúru, prírodu i históriu nášho susedného štátu. Spoločne sme navštívili Hitlerovo Orlie hniezdo - Kehlsteinhaus v nadmorskej výške 1834m n.m. v Berchtesgadene. Očarilo nás prostredie, skaly a nadmerný výhľad na jazero Koenigsee. Naša cesta potom viedla do zámočku Hellbrunn. Tam sa nás veľmi páčili a v skutočne horúcich podmienkach osviežili Wasserspiele, ktoré boli zdrojom zábavy nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Po noci strávenej v hoteli na okraji Salzburgu sme na druhý deň pokračovali v priehladke starého mesta a pevnosti Hohensalzburg, na ktorú viedlo vyše 140 schodov a náročná prístupová cesta. Odmenou za jej prekonanie bol očarujúci výhľad na mestskú panorámu. Naše potulky Rakúskom sme ukončili v najkrajšej dedinke Hallstatt, kde sme si zaspomínali na ťažbu soli a dobu halštatskú, ktorá bola všetkým známa z hodín dejepisu. Touto exkurziou sa nám podarilo prepojiť naše poznatky z geografie, dejepisu a samozrejme z cudzích jazykov. Veríme, že aj takáto forma vyučovania prehĺbila naše vedomosti a bude krásnou spomienkou na zlaté školské časy. :-)

    • Exkurzia do Salzburgu a okolia: Čítať viac
    • Jánošíkove diery - školský výlet 5.B a 7.B
    • 25. 6. 2019
    • Naša krajina je jedinečná svojou prírodou a krásami, ktoré ponúka. Majestátne hory, zelené lúky, zurčiace potôčiky, čistý vzduch... toto všetko mohli spoznávať a obdivovať žiaci 5.B a 7.B na školskom výlete v Jánošíkových dierach. Kochanie sa prírodou prešlo v náročnejších úsekoch na skúšku odvahy, kedy sme zdolávali povestné rebríky. Spoločne sme zvládli náročnú 5 a pol kilometrovú túru. Deťom sa túra naozaj páčila, no ako to už v dnešnej dobe býva, nezaobišlo sa to ani bez hry. Namiesto toho, aby sedeli pri počítačoch a hrali hry, navštívili Grid Laser Arenu v Žiline a užili si zaujímavú zábavu, pri ktorej rozvíjali tímovú spoluprácu, naučili sa orientovať v priestore pri zníženej viditeľnosti a v neposlednom rade sa poriadne zapotili :) Takejto zábave neodolali ani pani učiteľky, ktoré si hru naozaj užili. Deň ale nekončil ani touto aktivitou a obe triedy utužovali vzťahy v kolektíve nocou v škole, spoločnou opekačkou, florbalom a inými aktivitami.

    • Jánošíkove diery - školský výlet 5.B a 7.B: Čítať viac
    • Výstava TITANIC
    • 14. 5. 2019
    • Považská knižnica v Považskej Bystrici v našich priestoroch pripravila zaujímavú výstavu. Výstava je pripravená v hokejovej miestnosti .

    • Výstava TITANIC: Čítať viac
    • Zábavná telesná výchova
    • 21. 6. 2019
    • Hodiny telesnej výchovy sú vo všeobecnosti u detí veľmi obľúbené, no napriek tomu sa na našej škole snažíme tieto hodiny viac zatraktívniť. Vďaka internetovej stránke www.telocvikari.sk sme zapožičali 4 "vozíky", pomocou ktorých si deti zábavnou formou rozvíjali hrubú motoriku, orientáciu v priestore, súťaživosť a posilňovali svalstvo, najmä rúk. Vozíky si vyskúšali všetky deti našej školy. Aktivity ich veľmi bavili, no priznali, že bolo veľmi náročné pohybovať sa na nich. Každé vozíky máme započítané na mesiac, chceme, aby si túto atraktívnu formu pohybu vyskúšali aj naši budúci prváci. Preto v piatok k nám zavítali škôlkari z MŠ Grznára. Odmenou nám bola radosť v detských očiach a úsmevy na tváričkách.

     Viac info na:

     www.telocvikari.sk

     https://www.deivo.sk/sport-thieme-sada-4-treningovych-vozikov-na-cvicenie-color-line/

    • Zábavná telesná výchova: Čítať viac
    • Majstrovstvá Slovenska v atletike
    • 19. 6. 2019
    •  Po roku mala naša škola opäť zastúpenie na majstrovstvách Slovenska v atletike základných škôl. Tentokrát sa konali v Košiciach a nás reprezentoval Ján Chupáč, v behu na 300m. Účasť na tomto podujatí si Janko vybojovoval víťazstvami na okresnom  a krajskom kole. Aj na celoslovenskom kole sa Janči predviedol v plnej paráde, keď obsadil fantastické 2.MIESTO. Za tieto výkony bol Ján ocenený primátorom mesta. Ocenená bola tiež Kristínka Tichá, ktorá dosahuje vynikajúce výsledky v horskej cyklistike a cyklokrose. Gratulujeme a tešíme sa. 

    • Majstrovstvá Slovenska v atletike: Čítať viac
    • Náš úspech v biologickej olympiáde
    • 6. 5. 2019
    • Žiaci z našej školy sa zúčastnili 53. ročníka biologickej olympiády v kategórii D v projektovej časti na okresnom kole a ich projekty zaujali aj odbornú porotu. 1. miesto získal Gabriel Bulat zo VII.A s projektom Vplyv vonkajších podmienok na rast plesne vo vzorkách z jogurtu a na 2. mieste sa umiestnil Richard Knapo zo VI.A s projektom Genofond starých a krajových odrôd jabloní v lokalite Podmanín. Aj tieto úspechy svedčia o našom zameraní sa na environmentálne aktivity v teórii aj praxi. 

    • Náš úspech v biologickej olympiáde: Čítať viac
    • Komparo u štvrtákov
    • 2. 5. 2019
    • Tento deň sa naši štvrtáci popasovali s testovaním Komparo. Preverili si svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, vlastivedy a prírodovedy. Je to pre nich i taký malý nácvik testovania, ktoré ich čaká po letných prázdninách v piatom ročníku. Aj malými krôčikmi sa približujeme k úspechu.

    • Komparo u štvrtákov: Čítať viac
    • MATEMATICKÝ KLOKAN
    • 18. 6. 2019
    • A my zo Šestky sme sa zapojili do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan. Klokanilo sa na štyroch kontinentoch na zemeguli a na Slovensku v 1500 školách.

     V tomto školskom roku sa veľkej súťaže zúčastnilo 65 našich žiakov 1. až 9. ročníka. Z prvého ročníka sa zapojilo 18 žiakov, z  druhého 16, z tretieho 7 a zo štvrtého ročníka 5 žiakov. Piaty a šiesty ročník súťažil v kategórii Školák-7 žiakov. 6 žiakov ôsmeho ročníka súťažilo v kategórii Benjamín a 6 žiakov deviateho ročníka v kategórii Kadet.

     Najlepší osobný výsledok a umiestnenie získal Filip Červenec z 2.B. Pre rok 2019 sa stal Školským šampiónom.

     Tesne za ním sa umiestnila Alexandra Špílová z 3.B.

     Tretím najlepším úspešným riešiteľom je Samuel Galko z 2.A triedy.

     Medzi prvákmi najäspešnejšou je Mia Kopcíková z 1.B.

     Najlepším úspešným riešiteľom medzi Školákmi je Filip Ďurek z 5.B.

     Všetkým úspešným riešiteľom GRATULUJEME !

      

    • MATEMATICKÝ KLOKAN: Čítať viac
    • Oznam
    • 3. 6. 2019
    • Vážení rodičia,

     rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie v šk.r. 2019/2020 i odklade povinnej školskej dochádzky v šk.r. 2019/2020 si môžete osobne prevziať v dňoch od utorka 11.06. do 14.06.2019 počas prestávok v kancelárii p. zástupkyne do 13.30 hod. alebo v ŠKD od 13.30 do 16.00 hod.

    • Oznam: Čítať viac
    • Úspech v Pytagoriáde
    • 10. 6. 2019
    • Náš žiak Richard Vojtko zo 7.A sa môže pochváliť 3. miestom v matematickej súťaži Pytagoriáda v kategórii P7 na okresnom kole. Za tento úspech mu všetci srdečne gratulujeme.

    • Úspech v Pytagoriáde: Čítať viac
    • Technika u šiestakov
    • 7. 6. 2019
    • Žiaci šiesteho ročníka na hodinách techniky recyklovali a vyrábali z plastu rôzne predmety. Tak sa nám podarilo vyrobiť metlu, kvetináče, stojany na servítky, podložky pod kávu, čaj, sitká a rôzne zberné nádobky. Svoje výrobky odprezentovali aj pred spolužiakmi a spoločne ich budeme využívať aj pri iných príležitostiach, popr. nasadíme bylinky a kvietky pred naše triedy.

    • Technika u šiestakov: Čítať viac
    • Športový krúžok tretiakov
    • 5. 6. 2019
    • Počas krúžkov , ktoré žiaci navštevujú na našej škole sa venujeme nielen športovej príprave a pohybovým aktivitám, ale po náročnom výstupe sa niekedy odmeníme aj dobrotou a príjemnými chvíľami strávenými v prírode blízkeho okolia.

    • Športový krúžok tretiakov: Čítať viac
    • MDD
    • 5. 6. 2019
    • Na MDD sme pre žiakov našej školy pripravili krásne aktivity športového i vedomostného charakteru, pri ktorých sa mohli uvoľniť, niečo nové sa naučiť a precvičiť i pohybové zručnosti. Počasie nám prialo, tak sme si urobili aj pamätný záber na tento krásny deň. 

    • MDD: Čítať viac
    • Športová olympiáda
    • 5. 6. 2019
    • Dňa 5.6.2019 sa naša škola zúčastnila na Športovej olympiáde na III. ZŠ v Považskej Bystrici. Zúčastnili sa žiaci tretích a štvrtých ročníkov. Žiaci 3.A : Červenec Jakub, Kremeň Adam, Blahovský Peter. Žiaci 3.B : Ondrášechová Karolína, Chládeková Viktória. Žiaci 4.A : Matušov Sebastián, Prosnan Marko, Gonosová Nela. ŽIaci 4.B : Matej Juska, Šestáková Dominika. Umiestnila sa na krásnom 3. mieste v skoku do diaľky Karolína Ondrášechová. Ďakujeme našim žiakom za účasť a krásne športové výkony. Budeme sa intenzívne pripravovať na nasledujúcu olympiádu v budúcom školskom roku, nakoľko konkurencia na športových školách je veľmi silná.

     Pár záberov z podujatia

    • Športová olympiáda : Čítať viac
    • Literárna hodina Ako divé husi s deviatakmi mimo školy
    • 28. 4. 2019
    • Len nedávno sme sa dozvedeli o blížiacej sa rekonštrukcii mestskej knižnice v Považskej Bystrici, a tak sme všetci nadšení v piatok strávili  hodinku v jej pôvodných priestoroch. S románom Ako divé husi sme sa už stretli v učebnici ešte pred Vianocami, ale toto spracovanie bolo úplne iné. Vďaka interaktívnej prednáške sme bližšie spoznávali osud drotárskej rodiny Kypúsovcov, ale prepájali sme i poznatky z geografie – región Kysúc, Bytče, dejepisu – téma odnárodňovania sa, mor, migrácia obyvateľstva a dialektológie – nárečia. Pri záverečnej diskusii sme zistili, že hoci žijeme v modernejšej dobe, sú témy migrácie, epidémií aktuálne i dnes.

    • Literárna hodina Ako divé husi s deviatakmi mimo školy: Čítať viac
    • Majáles 2019
    • 24. 4. 2019
    • Srdečne Vás pozývama na Májovú veselicu. Lístky si môžete zakúpiť v škole u p. zástupkyne. 

    • Majáles 2019: Čítať viac
    • Šikovné deti v 5.A
    • 17. 4. 2019
    • Poznať dobre slovenský jazyk a vedieť prepájať súvislosti a poznatky s bežným životom je základ, ktorý by mal ovládať každý. Na hodinách literatúry v piatom ročníku je jednou z tém povesť. Na hodine sme sa oboznámili s teóriou a delením povestí. Bližšie sme sa venovali miestnym povestiam, ktoré hovoria o vzniku miest či hradov a zámkov. Každý žiak mal za úlohu vybrať si hrad/zámok, ktorý navštívil a nájsť nejakú povesť, ktorá sa viaže k danému hradu. Vznikli naozaj krásne a unikátne práce a sme hrdí na to, že sa môžeme popýšiť takýmito šikovnými deťmi.

    • Šikovné deti v 5.A: Čítať viac
    • Tradície Veľkej noci
    • 17. 4. 2019
    • Žiaci našej školy nám neustále dokazujú, že sú šikovní nielen v športe, no vedia si uctiť aj tradičné zvyky našej spoločnosti. Blíži sa Veľká noc, ktorá je pre deti zaujímavá najmä šibačkou a polievačkou. Dievčatá chystajú pre šibačov vajíčka a kraslice, no správny šibač by si mal vedieť aj upliesť korbáč sám a nie ho kúpiť v obchode. Preto do našej školy zavítal starý otec nášho žiaka zo 7.B triedy, pán Balala, ktorý má naozaj veľmi šikovné ruky a s ochotou a radosťou ukázal chlapcom, ako sa pletie korbáč. Dievčatá sa môžu tešiť na poriadnu šibačku s vlastnoručne vyrobenými korbáčmi.

    • Tradície Veľkej noci: Čítať viac
    • ZMENA ORGANIZÁCIE VYUČOVANIA ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY- HOKEJ OD 1.4.2019
    • 29. 3. 2019
    • Od mája sa pokračuje v pôvodnom harmonograme, zmena je iba pri žiakoch 9.ročníka - tréningy z telocvične sa presúvajú na zimný štadión a namiesto rannej plavárne v stredu bude tréning na zimnom štadióne od pol 2. 

     Z dôvodu rozpustenia ľadovej plochy budú ŠPP ľadového hokeja prebiehať nasledovne:
     Pondelok    0.h    7.B+ 8.B – telocvičňa ZŠ
     Pondelok    1.h    7.B+ 8.B – telocvičňa ZŠ
     Utorok    0.h    5.B+ 6.B– telocvičňa ZŠ
     Utorok    1.h    5.B+ 6.B-– telocvičňa ZŠ
     Utorok    6.h    7.B+ 8.B– telocvičňa ZŠ
     Streda    0.h    9.B     V apríli plaváreň
     Streda    1.h    9.B     V apríli plaváreň
     Streda    5.h    5.B+ 6.B – telocvičňa ZŠ
     Streda    7.h     9.B     – telocvičňa ZŠ
     Streda    8.h     9.B     – telocvičňa ZŠ
     Štvrtok    0.h    7.B+ 8.B- V apríli plaváreň
     Štvrtok    1.h    7.B+ 8.B- V apríli plaváreň
     Piatok    0.h    5.B+ 6.B- V apríli plaváreň
     Piatok    1.h    5.B+ 6.B- V apríli plaváreň
     Piatok    5.h    9.B – telocvičňa ZŠ
     Zmenu od mája, keď skončia tréningy na plavárni, včas oznámime.

     Z plaveckých tréningov pôjdu žiaci s doprovodom trénera do školy spojom MHD.

    • ZMENA ORGANIZÁCIE VYUČOVANIA ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY- HOKEJ OD 1.4.2019: Čítať viac